Anda di halaman 1dari 1

KUIZ PENDIDIKAN ISLAM

1.

Bilakah berlakunya peristiwa Israk dan Mikraj?

A. 27 Rejab Tahun 11 kerasulan


B. 28 Rejab Tahun 12 kerasulan
C. 27 Ramadhan Tahun 11 kerasulan
D. 29 Syawal Tahun 12 kerasulan

2.

Semasa peristiwa Israk dan Mikraj, Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat

A. Mikail

3.

B. Jibril

C. Israfil

Peristiwa Israk dan Mikraj berlaku pada waktu

A. siang
B. petang
C. malam
D. subuh

4.
Rasulullah SAW telah menunggangi _______________ semasa peristiwa Israk
dan Mikraj
A. kereta kuda
B. gajah
C. unta
D. Burak

5.
Nabi menerima perintah ___________ semasa baginda berada di sidratul
muntaha.
A. puasa

B. solat

C. zakat

D. menunaikan haji