Anda di halaman 1dari 2

ETN 303

INDUSTRIAL AUTOMATION 2

Nama: ____________________________________________

Tarikh: _______________

KUIZ 1
Jawab soalan di bawah berdasarkan projek hidraulik yang telah anda cipta :
a. Lakarkan gambarajah beserta litar projek
b. Label komponen-komponen yang digunakan
(10
markah)

ETN 303

INDUSTRIAL AUTOMATION 2