Anda di halaman 1dari 10

SULIT

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016
SEJARAH
TAHUN 4
MASA : 1 JAM

NAMA MURID

: ..

TAHUN

BAHAGIAN

MARKAH
MURID

MARKAH
PENUH

SOALAN OBJEKTIF

40

BAHAGIAN A

20

BAHAGIAN B

20

BAHAGIAN C

20

MARKAH KESELURUHAN

100

___________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak termasuk muka hadapan


SOALAN OBJEKTIF

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

2
Pilih jawapan yang betul.
1

Apakah maksud sejarah menurut Kamus Dewan?


A

Peristiwa yang akan berlaku

Cerita yang menarik untuk dibaca

Peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau

Kisah-kisah dongeng yang telah berlaku pada waktu lampau

Menurut Ibn Khaldun, sejarah menceritakan hal tentang


A

manusia dan alam sekitar

manusia, haiwan dan tumbuhan

manusia dan Tuhan yang menciptakan alam

manusia dan perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut

Antara berikut, manakah merupakan sumber pertama?


A

Fosil

Buku

Akhbar

Majalah

Naskhah tulisan tangan dipanggil sebagai


A

fosil

artifak

akhbar

manuskrip

Apakah yang kamu faham mengenai kaedah arkeologi?


A

Kaedah temubual

Kaedah bahan bercetak

Kaedah gali cari harta karun

Kaedah gali cari artifak dan fosil

Sekiranya kamu menemu bual guru untuk memperoleh maklumat sejarah,


kamu telah melaksanakan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

kaedah lisan

kaedah bertulis

kaedah arkeologi

kaedah pandang dengar

Apakah maksud Sebelum Masihi (SM)?


A

Zaman purba

Zaman dahulu kala

Zaman selepas kelahiran Nabi Isa

Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa

Berapakah tempoh masa bagi alaf?


A

1 tahun

10 tahun

100 tahun

1000 tahun

Apakah nama tempat yang berfungsi menyimpan dan mempamerkan


bahan tinggalan sejarah yang berharga?

10

11

Arkib

Muzium

Sekolah

Hospital

Berikut merupakan tapak arkeologi yang terdapat di Malaysia KECUALI


A

Gua Niah, Sarawak

Bukit Tengkorak, Sabah

Arkib Negara, Kuala Lumpur

Candi Lembah Bujang, Kedah

Antara berikut, yang manakah BUKAN ahli keluarga asas?


A

Ibu

Ayah

Datuk

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

4
D
12

Kakak

Apakah nama panggilan bagi ibu dan bapa orang India berketurunan
Tamil?

13

14

Ayah dan ibu

Apai dan indai

Apak dan amih

Appa dan amma

Antara berikut, manakah amalan yang sesuai ketika makan?


A

Berdoa sebelum makan

Makan dengan gelojoh

Bercakap ketika makan

Bermain-main ketika makan

Apakah dokumen yang mengandungi keterangan mengenai butir-butir


kelahiran?

15

Sijil kelahiran

Sijil kematian

Sijil perceraian

Sijil perkahwinan

Antara berikut, amalan manakah yang perlu anda lakukan apabila ingin
keluar dari rumah?

16

Keluar secara senyap-senyap dengan rakan anda

Meminta izin daripada bapa dan ibu terlebih dahulu

Keluar begitu sahaja tanpa meminta kebenaran bapa dan ibu

Menggunakan pintu belakang tanpa pengetahuan bapa dan ibu

Siapakah yang bertanggungjawab menyelaras semua program akademik


di sekolah?
A

Guru Besar

Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Guru Penolong Kanan Pentadbiran

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

5
D
17

18

19

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Apakah maksud nombor lima angka pada alamat rumah anda?


A

Poskod

Poskad

Nama jalan

Nama negeri

Kawasan daratan yang dikelilingi laut dikenali sebagai


A

pulau

tanah tinggi

tanah pamah

pinggir sungai

Timbunan besar ais yang bergerak perlahan-lahan menuruni cerun atau


merebak ke permukaan laut dikenali sebagai

20

salji

hujan

awan

glasier

Tanah daratan luas yang telah ditenggelami air laut dipanggil sebagai
A.

benua

B.

lautan

C.

jurang laut

D.

pentas sunda
(40 markah)

BAHAGIAN A
(i)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

nama baik

tanah tinggi

perdaganga

Tanah

pamah

sungai

penanaman

Guru besar

lencana

teh
Peraturan

Lokasi

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

Setiap murid wajib memakai _______________ sekolah.

_________________ sekolah diwujudkan bagi menjamin keselamatan dan


disiplin murid.

_________________ adalah ketua kepada semua guru di sekolah.

Semua murid perlu sentiasa menjaga __________________ sekolah.

_________________ sekolah adalah tempat di mana sesebuah sekolah itu


berada.

Cameron Highlands, Pahang merupakan salah satu contoh tempat


pelancongan di kawasan ________________.

Kawasan tanah tinggi sesuai dengan aktiviti _______________________.

_________________ merupakan kawasan yang rata dan rendah.

Penduduk di kawasan pinggir laut menjalankan aktiviti ___________________


dan penangkapan ikan.

10

Pada zaman dahulu, ______________ merupakan jalan perhubungan dan


pengangkutan.
(20 markah)

BAHAGIAN B
(i)

Tuliskan alamat lengkap rumah kamu pada sampul surat berikut.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

(6 markah)
(ii)

Namakan tujuh benua yang terdapat di dunia ini pada peta

berikut.

1
3

4
2
5
7

(14 markah)
BAHAGIAN C
(i)

Pada pendapat kamu, apakah keistimewaan yang terdapat di


sekolah kamu?
_________________________________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

8
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(10 markah)

(ii)

Bumi kita semakin tercemar. Cadangkan langkah yang boleh

diambil untuk

memelihara alam sekitar.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(10 markah)
- KERTAS SOALAN TAMAT JAWAPAN
Soalan Objektif
1. C

6. A

11. C

16. C

2. D

7. D

12. D

17. A

3. A

8. D

13. A

18. A

4. D

9. B

14. A

19. D

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

9
5. D

10. C

15. B

20. D

(1 jawapan yang betul = 2 markah)


Bahagian A
1. lencana

6. tanah tinggi

2. Peraturan

7. penanaman teh

3. Guru Besar

8. Tanah pamah

4. nama baik

9. perdagangan

5. Lokasi

10. sungai

(1 jawapan yang betul = 2 markah)


Bahagian B
(i)

Perkara yang perlu ada dalam alamat:


- Nombor rumah

Contoh:

- Nama jalan/lorong
- Nama taman/kampung

No. 8, Jalan Lestari Putra 6,


Taman Lestari Putra,
43300 Seri Kembangan,
Selangor

- Poskod
- Nama daerah
- Nama negeri

(1 perkara yang ada pada alamat = 1 markah)


(ii)

1. Asia

5. Amerika Selatan

2. Afrika

6. Australia

3. Eropah

7. Antartika

4. Amerika Utara
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

Bahagian C
(i)

Mesti ada sekurang-kurangnya 5 jawapan:


- Kawasan sekolah yang bersih
- Kemudahan yang mencukupi
- Guru-guru yang berpengalaman
- Kawasan yang strategik
- Banyak mendapat anugerah
* Apa-apa jawapan yang munasabah boleh diterima
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

SULIT

Sejarah | Tahun 4

10

(ii)

Mesti ada sekurang-kurangnya 5 jawapan:


- Mengamalkan kitar semula
- Mengurangkan penggunaan beg plastik
- Menjimatkan penggunaan elektrik
- Mengamalkan guna semula
- Menjaga kebersihan
* Apa-apa jawapan yang munasabah boleh diterima
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor