Anda di halaman 1dari 1

IKRAR PEMIMPIN SK LARKIN 2

Bahawasanya kami,
pemimpin-pemimpin SK Larkin 2
dengan ini berikrar
akan sentiasa bersedia
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan
dengan cekap, jujur, adil dan saksama.
Kami bersedia untuk berbakti kepada sekolah
dalam apa-apa keadaan sekali pun
Kami juga akan sentiasa membantu guru-guru
untuk mewujudkan disiplin sekolah yang baik
serta memastikan peraturan sekolah
dipatuhi oleh setiap murid.
Sebagai pemimpin,
kami berjanji untuk meningkatkan
kualiti akademik kami,
menghayati nilai-nilai murni
dan budaya sekolah,
serta menjadi role-model
kepada murid-murid yang lain.