Anda di halaman 1dari 4

SOALAN STRUKTUR (Model 1)

(a) Apakah maksud nasionalisme ?


[1 markah]
(b) Jelaskan perbezaan antara ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan ciri
gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.
(i)

Tahap Pertama
[2 markah]

(i)

Tahap Kedua
[2 markah]
(d) Berdasarkan kajian anda terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara,
nyatakan sifat yang dimiliki oleh para nasionalis dalam perjuangan mereka.
[2 markah]
(e) Pada pandangan anda, apakah faktor yang memainkan peranan ke arah kejayaan
sesuatu perjuangan ?
[3 markah]
JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)
(a) Apakah maksud nasionalisme ?

Perasaan cinta akan negara dan bangsa


Gerakan membebaskan tanah air daripada penjajahan politik, ekonomi dan
kebudayaan asing.
[1 markah]
(b) Jelaskan perbezaan antara ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan
ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

(ii)

Tahap Pertama

Penentangan bersifat setempat sahaja.


Gerakan ini dipimpin oleh golongan agama
Tiada parti politik yang menjadi penggerak.
Perjuangan berkaitan isu sosial, kebudayaan, agama dan hak peribumi
Bertujuan menuntut hak dan taraf hidup rakyat tempatan dibaiki.
Gerakan ini bersifat sederhana dan tidak bersifat politik
Mereka tidak menuntut kemerdekaan segera.
Cara perjuangan ialah memberikan kesedaran kepada masyarakat.
[2 markah]

(ii) Tahap Kedua

Penentangan menyeluruh di seluruh negara.


Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik.
Mempunyai parti politik sebagai penggerak.
Isu berkaitan politik dan kemerdekaan tanah air.
Bertujuan menuntut kemerdekaan dan memerintah sendiri.
Gerakan ini bersifat radikal.
Gerakan ini bersifat tindakan politik
Menentang secara tegas atau menggunakan kekerasan.
[2 markah]
(c)
Berdasarkan kajian anda terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara,
nyatakan sifat yang dimiliki oleh para nasionalis dalam perjuangan mereka.

Berpandangan jauh
Daya kepimpinan yang tinggi
Bijak membuat keputusan
Sabar menghadapi rintangan
Berpengetahuan luas dalam politik
Pandai berhujah
Mana-mana jawapan munasabah
[2 markah]
(d)
Pada pandangan anda, apakah faktor yang memainkan peranan ke arah
kejayaan sesuatu perjuangan ?

Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas


Perpaduan dalam kalangan nasionalis
Mempunyai perancangan strategi yang berkesan
Memilki pemimpin yang berwawasan
Menggunakan kaedah yang sesuai
Sokongan rakyat terhadap perjuangan
Mana-mana munasabah
[3 markah]
SOALAN ESEI
(a) Terangkan faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.
[6 markah]
JAWAPAN ESEI

(a)

Terangkan faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.

Dasar Penjajah
Rakyat tempatan tiada peluang dalam birokrasi Barat.
Mereka kekal dalam ekonomi tradisional.
Dasar ekonomi penjajah menindas penduduk.
Contohnya Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo
Penjajah mewujudkan jurang sosial masyarakat.
Penjajah membawa masuk imigran
Golongan imigran menguasai ekonomi.

Pengaruh Agama
Agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi Barat.
Agama digunakan untuk menghalang kebudayaan Barat dan agama Kristian.
Contohnya gerakan Islah di Tanah Melayu, Indonesia serta penubuhan Persatuan Belia
Buddha di Burma.
Golongan agama menjadi pencetus nasionalisme.
Agama Kristian menyatukan penduduk Filipina menentang Sepanyol.
Rakyat Filipina yang beragama Kristian dianggap golongan kelas kedua.

Karya Kesusasteraan
Karya sastera memaparkan kesengsaraan masyarakat akibat penindasan penjajah.
Karya sastera membangkitkan kesedaran rakyat.
Karya sastera membangkitkan kecintaan kepada negara.
Karya kesusasteraan menjadi inspirasi kepada rakyat.
Contohnya Noli Me Tangere (Filipina), Kerikil,Kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda
(Indonesia), Putera Gunung Tahan (Tanah Melayu) dll.

Sistem Pendidikan
Penjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan.
Penjajah mengutamakan sekolah yang menggunakan pengantar bahasa penjajah.
Mereka hanya menyediakan kemudahan pendidikan di sekolah tersebut sahaja.
Penjajah hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah sahaja.
Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar sahaja.
Pendidikan anak-anak bangsawan diasingkan daripada anak orang kebanyakan.
Pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh memberi ancaman kepada sekolah
agama.
Lepasan sekolah vernakular sukar mendapatkan pekerjaan.

Kemunculan Golongan Intelektual


Golongan intelek berpendidikan Barat dan Asia Barat menjadi pencetus gerakan
nasionalisme.
Mereka terdedah kepada falsafah Barat dan Islam.
Mereka menyedari bahawa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan dengan baik.
Mereka memimpin gerakan nasionalisme apabila kembali ke tanah air.

Mereka menuntut taraf hidup rakyat diperbaiki.


Mereka memperjuangkan kemerdekaa tanah air
[6 markah]

Anda mungkin juga menyukai