Anda di halaman 1dari 1

SMK PELAYARAN SATRIA BAHARI

Halaman

1 dari 1 halaman

Revisi

Tgl.Efektif

01 Juli 2010 s.d 30


Juni 2012

BANDAR LAMPUNG
INTERNAL AUDIT
IA-05 : STRUKTUR ORGANISASI PERSONALIA

Ketua Yayasan

Majelis Sekolah
DU/DI

QMR

Kepala Sekolah

Waka Kurikulum

Kajur
Teknika

Kajur
Nautika

Ka. Tata Usaha

Guru
Piket

Instrukt
ur

B
P

Perpustakaan

Keuangan

Kepegawaian
Walas,
Guru
Adm.
Kesiswaan

Dewan

Adm.
Persuratan

Perlengkapan
Taruna/taruni

Pembantu
Umum

Keamanan

Garis Komando

Garis Koordinasi