Anda di halaman 1dari 4

78

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


PERTANIAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN

MODUL g-CAKNA (SET


2)

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang
disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada
pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

NAMA : .......

TINGKATAN : ..

..

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:
Bahagian

Jumlah

Soalan

Markah Penuh

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10

22

10

23

10

24

10

Markah
Diperolehi

Anda mungkin juga menyukai