Anda di halaman 1dari 2

PK01 Pengurusan Panitia

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM


KOKURIKULUM:

1. Tajuk Program

: Pertandingan Kawad Kaki SMK Sungai Abong 2016

2. Tarikh Pelaksanaan : 18 & 20 April 2016


3. Aktiviti yang dijalankan : Kawad kaki Lelaki & Perempuan
4. Dapatan :
4.1

Dapat dilaksanakan

4.2

Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3

Ya (

Tidak (

a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

............................................................................................................................................................................
..
............................................................................................................................................................................
..
............................................................................................................................................................................
..

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :


............................................................................................................................................................................
..
............................................................................................................................................................................
..
............................................................................................................................................................................
..

Disediakan oleh :

Disahkan oleh:

.........................................................
.........................................................

(NOR ASMA BINTI ZAINAL)

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


I 19 Mac 2012 Keluaran 03 I Pindaan 00

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


I 19 Mac 2012 Keluaran 03 I Pindaan 00