Anda di halaman 1dari 17

Bahagian A

( 60 markah )
Jawab semua soalan
1
Tandakan ( ) bagi peraturan bengkel yang betul dan (X) bagi
yang salah pada
petak yang disediakan.
Jangan guna alatan yang tumpul
Alatan tangan disimpan dalam rak panel alatan
Bahan beracun disimpan di dalam bekas yang terbuka
(3
markah)
2

Berikut adalah maklumat ciri- ciri satu bahan projek.

Bersih
Mudah dibentuk
Mudah dipotong

Tandakan ( ) bagi jenis bahan yang betul dan ( X ) bagi yang


salah pada
petak yang disediakan.
PVC
Perspek
Aluminium
(3
markah)

3 Susun mengikut urutan yang betul langkah membuat benda projek


dengan menulis
II, III dan IV pada ruang jawapan.
Jawapan I diberi.
Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum


Membuat kemasan
Menguji sambungan dan pemasangan
(3
markah)
4

Berikut adalah tiga jenis kos dalam penghasilan projek.


A
B
C

Kos bahan
Kos upah
Kos overhed

Padankan jenis kos itu dengan pernyataan berikut dengan menulis


A, B atau C pada petak yang disediakan.

Kos bagi bahan mentah yang digunakan untuk membuat projek

Kos bagi bayaran bil elektrik, telefon dan pengangkutan


Kos bagi bayaran tenaga kerja yang digunakan untuk membuat
dan menyiapkan projek
2

(3
markah)
5

Rajah menunjukkan sejenis mesin mudah alih

Tandakan ( ) bagi fungsi mesin yang betul dan ( X ) bagi


yang salah pada
petak yang disediakan.
Memotong lurus dan lengkung
Menanda dan menebuk lubang
Memotong kayu, logam dan perspek
(3
markah)
6
Rajah berikut menunjukkan alatan tangan yang digunakan
dibengkel sekolah.

C
Padankan alatan berikut dengan menulis A, B, dan C
berdasarkan nama alatan
yang betul pada petak yang disediakan.
Nama alatan
Playar gabung
3

Pemotong sisi
Pelayar muncung tirus
(3 markah )
7
Jadual berikut menunjukkan fungsi beberapa komponen
elektronik.
Kompon
en
A

Fungsi
Meninggikan arus, voltan dan kuasa

Menukar arus elektrik kepada cahaya

Menyimpan dan membuang cas elektrik

Padankan komponen berikut dengan menulis A , B dan C pada


petak yang disediakan

(3
markah )
8 Rajah menunjukkan satu perintang tetap.
Merah

Jingga

Hitam

KOD WARNA
Hitam
0
Perang
1
Merah
2
Jingga
3
Kuning
4
Hijau
5
Biru
6
Ungu
7
Kelabu
8
Putih
9

Tandakan ( ) bagi nilai rintangan yang betul dan ( X ) bagi yang


salah pada
petak yang disediakan.
23
203
20000
( 3 markah )
9
Rajah berikut menunjukkan sejenis pili air.

Tandakan ( ) bagi alatan tangan yang betul untuk menyenggara pili


itu dan (X) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

(3
markah)
10
Rajah menunjukkan sejenis tanaman hiasan yang memerlukan
pemasuan semula.

Berdasarkan rajah itu


Nyatakan tiga ciri mengapa tanaman hiasan itu memerlukan
pemasuan semula
(i)

---------------------------------------------------------------------------------

(ii)

--------------------------------------------------------------------------------

(iii)

-------------------------------------------------------------------------------(3
markah)
11 Rajah berikut menunjukkan sebuah bongkah

Berdasarkan rajah itu, tentukan pelan, pandangan hadapan dan


pandangan sisi bagi
bongkah itu dengan menulis pada ruang yang disediakan.

(i) .......................................................

(ii) ......................................................

(iii) .....................................................
(3
markah )
12

Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin jahit.

Nyatakan nama bahagian yang berlabel:


A : ....................................................
B : .....................................................
C : ....................................................
(3 markah)

13 Tandakan ( ) bagi alat kutleri yang betul dan ( X ) pada yang salah
pada petak
yang disediakan.

(3 markah)

14
Tandakan ( ) bagi contoh hidangan sepinggan lengkap yang betul
dan (X) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.
Nasi goreng
Mee sup
Karipap
(3 markah)
15 Susun mengikut urutan langkah yang betul susunan kerja
merancang menu berikut
dengan menulis I, II dan III pada ruang jawapan.
Jawapan IV diberi.
Nasi putih
Kari ayam
IV

Sawi goreng
Air tembikai
(3 markah)
16

Maklumat berikut menunjukkan kaedah memasak.


A

Mencelur

Merebus

Mengukus

Padankan kaedah memasak itu dengan gambar yang betul dengan


menulis A, B
atau C pada petak yang disediakan.

(3
9

17 Maklumat berikut adalah jenis kancing dalam jahitan.


A

Cangkuk dan mata

Cangkuk dan palang

Cangkuk dan rumah


bersirat

Padankan jenis kancing itu dengan pernyataan berikut dengan


menulis A, B, dan C pada petak yang disediakan.
Digunakan pada belah berkun di garisan leher

Digunakan di hujung ikatan pinggang


Digunakan untuk mengancing belah slit berlapik
(3
markah )
18
Tandakan ( ) jenis lengan yang betul bagi bentuk badan tinggi
dan gempal dan
( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

(3 markah)
10

19

Maklumat berikut menunjukkan jenis-jenis jahitan asas.

A
B
C

Silang pangkah
Insang pari
Suji bilang

Berdasarkan maklumat di atas, padankan jenis jahitan dengan menulis


A, B dan C pada petak yang disediakan.

(3 markah)

20 Tandakan ( ) bagi agensi kerajaan yang memberi pinjaman


kewangan pepada usahawan dan ( X ) bagi yang tidak berkaitan
pada petak yang disediakan .

(3 markah)
11

SOALAN TAMAT
Bahagian B
( 40 markah )
Jawab semua soalan
21 Rajah di bawah menunjukkan satu produk bekas alat tulis.
PVC
MDF
Kayu

(a) Nyatakan 3 faktor reka bentuk yang terdapat pada rajah:


(i)

(ii)

(iii)

........
(3 markah)

(b)Huraikan langkah mengglu PVC menggunakan hot glue gun


pada benda projek

..
12


..
(5 markah)
(c) Nyatakan dua langkah keselamatan diri ketika berada dibengkel.
(i)

(ii)

.
( 2 markah )
22 Rajah menunjukkan pola asas blaus yang telah dibuat
pengubahsuaian.
(a) Nyatakan jenis pengubahsuaian pola yang
dilakukan

.
( 1 markah)

(b) Huraikan langkah pengubahsuaian pola itu mengikut urutan .


(i)

(ii)

13

(iii)

(iv)

(4
markah)
(c )

Nyatakan maksud tanda pola berikut pada petak yang disediakan.


Tanda
pola

Maksud

SHAPE \*
MERGEF
ORMAT

(
3 markah)
(d)
Berikan dua contoh alatan dan bahan yang digunakan semasa
membuat
pengubahsuaian pola di atas.
(i)
(ii)
( 2 markah )
23
Rajah menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

14

(a) Nyatakan tiga komponen yang perlu dipasang mengikut


kekutuban.
(i)

------------------------------------------------------------------(ii)

-------------------------------------------------------------------

(iii)

--------------------------------------------------------------------

[3 markah]
(c)

Huraikan tujuh langkah menghasilkan projek itu.


Langkah 1

---------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 2
---------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 5
------------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 6
------------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------[ 7 markah ]
15

24 Rajah menunjukkan longgokan ketiga-tiga bahan medium memasu


secara
berasingan.

C
Berdasarkan rajah itu,
Nyatakan nisbah bagi setiap medium itu.
Bahan
medium

Nisbah

Tanah loam

Bahan organik

Pasir sungai
(3 markah)

(b)

Huraikan langkah-langkah memasu semula tanaman hiasan

Langkah 1
Pilih pasu yang bersaiz lebih besar daripada pasu saiz lama.
Tutup lubang saliran
pasu baru dengan serpihan pasu, batu-batu kecil, atau pecahan
batu bata.
Langkah2
......................................................................................................
........................
Langkah3
......................................................................................................
.........................
Langkah 4
16

......................................................................................................
............................

Langkah 5
.......................................................................................................
............................
Langkah 6
......................................................................................................
.............................
Langkah 7
.......................................................................................................
.............................
Langkah 8
........................................................................................................
.............................
Langkah 9
Letakkan pasu di tempat teduh selama beberapa hari.
( 7 markah)
SOALAN TAMAT

17

Anda mungkin juga menyukai