Anda di halaman 1dari 18

SKEMA JAWAPAN

Bahagian A
( 60 markah )
1
Tandakan ( ) bagi peraturan bengkel yang betul dan (X) bagi
yang salah pada
petak yang disediakan.
Jangan guna alatan yang tumpul

Alatan tangan disimpan dalam rak panel alatan

X
Bahan beracun disimpan di dalam bekas yang terbuka
(3
markah)
2

Berikut adalah maklumat ciri- ciri satu bahan projek.

Bersih
Mudah dibentuk
Mudah dipotong

Tandakan ( ) bagi jenis bahan yang betul dan ( X ) bagi yang


salah pada
petak yang disediakan.
PVC

Perspek

Aluminium

X
(3
markah)

3 Susun mengikut urutan yang betul langkah membuat benda projek


dengan menulis
II, III dan IV pada ruang jawapan.
Jawapan I diberi.
Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum

II

Membuat kemasan

IV

Menguji sambungan dan pemasangan

III
(3

markah)
4

Berikut adalah tiga jenis kos dalam penghasilan projek.


A
B
C

Kos bahan
Kos upah
Kos overhed

Padankan jenis kos itu dengan pernyataan berikut dengan menulis


A, B atau C pada petak yang disediakan.

A projek
Kos bagi bahan mentah yang digunakan untuk membuat

C
Kos bagi bayaran bil elektrik, telefon dan pengangkutan
Kos bagi bayaran tenaga kerja yang digunakan untuk membuat
B
dan menyiapkan projek
2

(3
markah)
5

Rajah menunjukkan sejenis mesin mudah alih

Tandakan ( ) bagi fungsi mesin yang betul dan ( X ) bagi


yang salah pada
petak yang disediakan.
Memotong lurus dan lengkung

Menanda dan menebuk lubang

Memotong kayu, logam dan perspek

(3
markah)
6
Rajah berikut menunjukkan alatan tangan yang digunakan
dibengkel sekolah.

C
Padankan alatan berikut dengan menulis A, B, dan C
berdasarkan nama alatan
yang betul pada petak yang disediakan.
Nama alatan
Playar gabung

A
C
3

Pemotong sisi
B

Pelayar muncung tirus

(3 markah )
7
Jadual berikut menunjukkan fungsi beberapa komponen
elektronik.
Kompon
en
A

Fungsi
Meninggikan arus, voltan dan kuasa

Menukar arus elektrik kepada cahaya

Menyimpan dan membuang cas elektrik

Padankan komponen berikut dengan menulis A , B dan C pada


petak yang disediakan

(3

markah )
8 Rajah menunjukkan satu perintang tetap.
Merah

Jingga

Hitam

KOD WARNA
Hitam
0
Perang
1
Merah
2
Jingga
3
Kuning
4
Hijau
5
Biru
6
Ungu
7
Kelabu
8
Putih
9

Tandakan ( ) bagi nilai rintangan yang betul dan ( X ) bagi yang


salah pada
petak yang disediakan.
X

23

203
20000
( 3 markah )
9
Rajah berikut menunjukkan sejenis pili air.

Tandakan ( ) bagi alatan tangan yang betul untuk menyenggara pili


itu dan (X) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

X
(3
markah)

10
Rajah menunjukkan sejenis tanaman hiasan yang memerlukan
pemasuan semula.

Berdasarkan rajah itu


Nyatakan tiga ciri mengapa tanaman hiasan itu memerlukan
pemasuan semula
Pasu reatak atau pecah
(i)
---------------------------------------------------------------------Akar keluar melalui lubang saliran pasu
(ii)
-------------------------------------------------------------------------------Medium padat
(iii) -------------------------------------------------------------------------------(3
markah)
11 Rajah berikut menunjukkan sebuah bongkah

Berdasarkan rajah itu, tentukan pelan, pandangan hadapan dan


pandangan sisi bagi
bongkah itu dengan menulis pada ruang yang disediakan.

Pelan
(i) .......................................................

hadapan
(ii) ......................................................

sisi
(iii) .....................................................
(3
markah )
12

Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin jahit.

Nyatakan nama bahagian yang berlabel:


Tuas pemegang benag
A : ....................................................
Roda imbang
B : .....................................................
Pelaras mata jahitan
C : ....................................................
(3 markah)

13 Tandakan ( ) bagi alat kutleri yang betul dan ( X ) pada yang salah
pada petak
yang disediakan.

(3 markah)

14
Tandakan ( ) bagi contoh hidangan sepinggan lengkap yang betul
dan (X) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.
Nasi goreng

Mee sup

Karipap
(3 markah)

15 Susun mengikut urutan langkah yang betul susunan kerja


merancang menu berikut
dengan menulis I, II dan III pada ruang jawapan.
Jawapan IV diberi.
III

Nasi putih
Kari ayam

II

Sawi goreng

IV
I

Air tembikai
(3 markah)
16

Maklumat berikut menunjukkan kaedah memasak.


A

Mencelur

Merebus

Mengukus

Padankan kaedah memasak itu dengan gambar yang betul dengan


menulis A, B
atau C pada petak yang disediakan.

A
(3
9

17 Maklumat berikut adalah jenis kancing dalam jahitan.


A

Cangkuk dan mata

Cangkuk dan palang

Cangkuk dan rumah


bersirat

Padankan jenis kancing itu dengan pernyataan berikut dengan


menulis A, B, dan C pada petak yang disediakan.
Digunakan pada belah berkun di garisan leher

Digunakan di hujung ikatan pinggang

Digunakan untuk mengancing belah slit berlapik

(3
markah )
18
Tandakan ( ) jenis lengan yang betul bagi bentuk badan tinggi
dan gempal dan
( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

X
(3 markah)
10

19

Maklumat berikut menunjukkan jenis-jenis jahitan asas.

Silang pangkah

B
C

Insang pari
Suji bilang

Berdasarkan maklumat di atas, padankan jenis jahitan dengan menulis


A, B dan C pada petak yang disediakan.

(3 markah)

20 Tandakan ( ) bagi agensi kerajaan yang memberi pinjaman


kewangan pepada usahawan dan ( X ) bagi yang tidak berkaitan
pada petak yang disediakan .

(3 markah)
11

Bahagian B
( 40 markah )
Jawab semua soalan
21 Rajah di bawah menunjukkan satu produk bekas alat tulis.
PVC
MDF
Kayu

(a) Nyatakan 3 faktor reka bentuk yang terdapat pada rajah:


Fungsi
(i)

Rupa bentuk
(ii)

Kesesuaian bahan/ketahanan
(iii) ........
(3 markah)
(b)Huraikan langkah mengglu PVC menggunakan hot glue gun
pada benda projek
Pasang glu pada hot glue gun

.
Hidupkan suis dan biarkan hot glue gun selama 3 hingga 5
minit

.
Tarik picu dan halakan muncung ke bahagian yang hendak
direkat.

.
Lekatkan glu pada kedudukan PVC
12


..
Lekatkan PVC dan biarkan glu kering

..
(5 markah)
(c) Nyatakan dua langkah keselamatan diri ketika berada dibengkel.
Memakai apron dan kasut getah
(i)

Jangan bergurau/bermain dengan alatan tajam


(ii)

.
( rujuk buku teks)
( 2 markah )
22 Rajah menunjukkan pola asas blaus yang telah dibuat
pengubahsuaian.
(a) Nyatakan jenis pengubahsuaian pola yang
dilakukan
Membesarkan pola badan

.
( 1 markah)

(b) Huraikan langkah pengubahsuaian pola itu mengikut urutan .


Buat garisan pengubahsuaian dari bahg. Bahu ke
bahg.punggung badan
(i)

13

Gunting mengikut garisan berkenaan


(ii)

Letakkan sekeping kertas di blkg pola mengikut jarak yang


perlu dibesarkan
(iii)

Bentuk semula garisan pada bahu


(iv)

(4
markah)
(c )

Nyatakan maksud tanda pola berikut pada petak yang disediakan.


Tanda
pola

Maksud
Ira lurus

SHAPE \*
MERGEF
ORMAT

Tanda lipatan

Garisan pemadan
(
3 markah)
(d)
Berikan dua contoh alatan dan bahan yang digunakan semasa
membuat
pengubahsuaian pola di atas.
Pola asas badan/ kertas sederhana kers
(i)
Pita ukur/ pembaris/ gunting
(ii)
( 2 markah )
23
Rajah menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

14

(a) Nyatakan tiga komponen yang perlu dipasang mengikut


kekutuban.
Diod pemancar cahaya
(i)
------------------------------------------------------------------Kapasitor
(ii)
------------------------------------------------------------------Transistor
(iii)
-------------------------------------------------------------------[3 markah]
(c)

Huraikan tujuh langkah menghasilkan projek itu.


Langkah 1
Membentuk kaki komponen

---------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 2
Memasang komponen
---------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 3
Menyemak semula kedudukan komponen
-----------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 4
Memateri komponen
-----------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 5
Memotong kaki komponen
------------------------------------------------------------------------------------------------Langkah 6
Menguji projek
------------------------------------------------------------------------------------------------15

Langkah 7
Membersih serta menyimpan alatan dan bahan
-------------------------------------------------------------------------------------------------[ 7 markah ]
24 Rajah menunjukkan longgokan ketiga-tiga bahan medium memasu
secara
berasingan.

C
Berdasarkan rajah itu,
Nyatakan nisbah bagi setiap medium itu.
Bahan
medium

Nisbah

Tanah loam

Bahan organik

Pasir sungai

2
(3 markah)

(b)

Huraikan langkah-langkah memasu semula tanaman hiasan

Langkah 1
Pilih pasu yang bersaiz lebih besar daripada pasu saiz lama.
Tutup lubangsaliran
pasu baru dengan serpihan pasu, batu-batu kecil, atau pecahan
batu bata.
Langkah2
Masukkan medium memasu sehingga 1/3 bahagian pasu
16

.....................................................................................................
........................
Langkah3
Keluarkan pokok dari pasu asal dan potong akar akar yang
terkeluar dari lubang
saliran
......................................................................................................
.........................

Langkah 4
Pangkas akarnya bersama-sama dengan 1/3 bahagian medium
lama dengan pisau
atau parang
......................................................................................................
............................
Langkah 5
Letakkan tanaman hiasan serta medium lama yang telah
dipangkas di tengahtengah medium memasudi tengah medium
.......................................................................................................
............................
Langkah 6
Tambahkan medium memasu sehingga ketinggian 2.5 cm dari
bibir pasu
......................................................................................................
.............................
Langkah 7
Kejapkan medium memasu di bahagian pangkal tanaman hiasan
.......................................................................................................
.............................
Langkah 8
Siram medium setelah selesai memasu semula
........................................................................................................
.............................
Langkah 9
Letakkan pasu di tempat teduh selama beberapa hari.
( 7 markah)
17

SOALAN TAMAT

18

Anda mungkin juga menyukai