Anda di halaman 1dari 20

Bahagian A

( 60 markah )
Jawab semua soalan
1

Lengkapkan amalan 4 M yang mesti diamalkan semasa di bengkel pada jadual yang
disediakan.
AMALAN 4 M

Membersih

Membersih

Menyusunatur

Membersih

(3 markah)
2

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis tanggam yang digunakan dalam penghasilan
projek kayu.

Berdasarkan rajah di atas, padankan jenis tanggam dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.
Tanggam parit terus

Tanggam lekap T

Tanggam lekap palang


3

(3 pada
markah)
Tandakan (/) bagi fungsi alatan tangan yang betul dan (x) bagi yang salah
petak yang
disediakan.
Jenis Alatan Tangan

Fungsi

Membuat tanggam

Menukul paku

Menguji sudut yang bukan 90

(3 markah)

Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai.

Tandakan (/) bagi bahagian berlabel yang betul dan (x) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.
A

Pelaras meja gerudi

Bindu

Tuas Pemasuk

/
(3 markah)

Maklumat berikut menunjukkan tiga jenis sumber elektrik.

Cahaya

Kemagnetan

Tindakan kimia

Padankan sumber elektrik itu dengan peralatan berikut dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

(3 markah)

Berikut menunjukkan tiga jenis wayar.

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan jenis wayar itu pada petak yang disediakan.
(3 markah)

Maklumat berikut menerangkan mengenai tiga fungsi bahagian lampu pendafluor.


A

Membekalkan voltan tinggi di awal penyalaan

Menghidupkan lampu

Mengandungi suis penghidup, cok dan pemegang tiub

Padankan pernyataan itu dengan rajah berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

(3 markah)

Rajah berikut menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

Tandakan ( ) bagi fungsi bahagian berlabel yang betul dan ( ) bagi fungsi yang salah
pada petak yang disediakan.
Bahagian

Fungsi

Membuka dan menutup paip cuci

Membekalkan air ke dalam tangki simpanan


air
Mengeluarkan air semasa kerja mencuci

(3 markah)

Rajah berikut menunjukkan tiga jenis jahitan asas.

Padankan jahitan asas itu dengan nama yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.
Jahitan suji bilang

Jahitan silang pangkah

Jahitan insang pari

(3 markah)
10 Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin jahit.
C

A
Padankan bahagian yang berlabel pada rajah itu dengan fungsi mesin jahit di bawah.
Menurun dan menaikkan tiang penekan jahitan

Melaraskan mata jahitan

Menolak fabrik semasa sedang menjahit

C
(3 markah)

11 Rajah menunjukkan tiga jenis bahan untuk penyediaan medium semaian.


Nyatakan nisbah untuk setiap bahan pada petak yang disediakan.

1
(3 markah)

12 Maklumat berikut menunjukkan faktor merancang diet seimbang.


A
B
C

Umur
Aktiviti
Kesihatan

Padankan faktor merancang diet seimbang itu dengan penerangan yang betul dengan
menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Individu yang melakukan
memerlukan lebih kalori

pekerjaan

berat

Diet seorang remaja dengan seorang kanak-kanak


adalah berbeza
Individu yang sakit memerlukan diet tertentu

C
(3 markah)

13 Maklumat berikut menunjukkan prinsip memasak.


A
B

Haba Kering
Haba Lembap

Padankan prinsip memasak itu dengan rajah berikut dengan menulis A, atau B pada petak
yang disediakan.

(3 markah)

10

14 Maklumat berikut menunjukkan dua jenis bater.


A
B

Bater cair
Bater pekat

Berdasarkan maklumat di atas, padankan jenis bater dengan masakan yang betul dengan
menulis A atau B pada petak yang disediakan.
B

Cucur udang

Kuih lapis

Skon titis

(3 markah)
15 Maklumat berikut menunjukkan tiga kaedah memasak kuih tempatan.
A

Menggoreng

Mengukus

Merebus

Berdasarkan maklumat di atas, padankan kaedah memasak itu dengan kuih tempatan
berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Onde-onde

Abuk-abuk

Kuih badak

11

(3 markah)

16 Maklumat berikut menunjukkan contoh fabrik.


A

Benang sayat

Sutera

Kapas

Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan carta alir berikut dengan menulis A, B dan C
pada ruang jawapan.
Fabrik Asli
Tumbuhan

Linen

Haiwan

B
(3 markah)

17 Tandakan ( / ) bagi prinsip pemilihan pakaian yang betul dan (x) bagi yang salah.
Identiti

Corak

Stail

/
(3 markah)

12

18 Rajah berikut menunjukkan Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa.

Padankan Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa itu dengan maksud yang betul dengan
menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Titis kering

Mengering di ampaian

Mengering dengan cara balik kuang

A
(3 markah)

19

Maklumat berikut menunjukkan proses jahitan.


A
B
C

Kelim Belah Kangkung


Kelepet
Kedut lepas

Berdasarkan maklumat di atas, padankan proses jahitan itu dengan rajah berikut dengan
menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

13

(3 markah
20

Maklumat berikut menunjukkan ciri usahawan utama.


A

Kreatif

Inovatif

Bijak mengambil peluang

Padankan ciri di atas dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.
Kebolehan mengubahsuai produk supaya lebih baik dan sempurna

Sentiasa mencari peluang yang lebih baik dalam perniagaan

Kebolehan mereka cipta sesuatu produk yang baru

A
(3 markah)

14

BAHAGIAN B
( 40 markah )
Jawab semua soalan

21.

Rajah berikut menunjukkan sejenis perangkap sink yang perlu diselenggarakan.

Berdasarkan rajah di atas:


(a) Terangkan langkah untuk menyenggara perangkap itu.
SILA RUJUK NOTA : PENYENGGARAAN KEDAP (CARA PERTAMA)
MUKA SURAT 85/BUKU TEKS TINGKATAN 1
1.

Letakkan baldi di bawah perangkap yang tersumbat.(1m)

2. Longgarkan plag buangan (1m) menggunakan sepana boleh laras.(1m)


3. Tanggalkan plag buangan. (1m) Sisa kotoran akan keluar melalui lubang
buangan perangkap.
4.

Gunakan dawai kasar (1m) untuk mengeluarkan endapan (1m)

5. Pasangkan plag buangan semula setelah selesai kerja pembersihan. (1m)


** Markah maksima:6
(6 markah)
(b) Senaraikan tiga jenis alatan yang digunakan dalam aktiviti di atas.
i) Dawai kasar
15

ii) sepana boleh laras


(3 markah)

iii) baldi
Namakan bahagian yang berlabel X.
Kedap

(1 markah)

16

22.

Kumpulan masakan anda diberi tugasan untuk menghasilkan kuih daripada bater.
Berikut adalah bahan yang disediakan.
Bahan

Kuantiti

Tepung gandum

200 gram

Air

250 ml

Garam

camca the

Telur

2 biji telur

Berdasarkan jadual di atas:


(a) Nyatakan jenis bater yang boleh dihasilkan.
Bater pekat
(1 markah)
(b) Nyatakan dua contoh kuih yang boleh dihasilkan berdasarkan jawapan anda di 22(a).
(i)

Kuih rengas/cucur udang/skon titis (mana-mana 2)

(ii)

..(2 markah)

(c) Terangkan langkah menyediakan bater berdasarkan jawapan anda di 22(a).


SILA RUJUK NOTA : LANGKAH MENYEDIAKAN BATER MUKA SURAT
190/191(BUKU TEKS TINGKATAN 1)
1. Ayak tepung gandum ke dalam mangkuk. (1m)
2. Buat lubang di tengah-tengah tepung (1m) .
3. Tuang daripada cecair (1m) dan masukkan telur (1m)
4. Kacau adunan dengan perlahan-lahan hingga sebati. (1m) Tambah baki cecair jika
perlu (1m)

17

5. Kacau adunan lagi dan biarkan bater selama jam sebelum digunakan. (1m)
(7
markah)

18

23 Rajah berikut menunjukkan sebahagian daripada aktiviti pendawaian plag.

Berdasarkan rajah di atas :


a) Nyatakan jenis plag itu.
Plag 3 pin 13 Ampere
(1 markah)
b) Terangkan langkah pendawaian plag tersebut.
SILA RUJUK NOTA : AKTIVITI PENDAWAIAN PLAG 3 PIN 13 AMPERE
MUKA SURAT 59 (BUKU TEKS TINGKATAN
1. Potong penebat luar wayar 3 teras sepanjang 4cm dengan pisau lipat kecil (1m)
2. Buang penebat luar dan benang yang terdedah. (1m)
3. Buka penutup plag dan longgarkan skru tamatan. (1m)
4. Masukkan wayar 3 teras di dalam lubang tamatan. (1m)
5. Ketatkan skru pengapit semula (1m)
6. Jalurkan penebat pada teras. (1m).
7. Pintal dan lipatkan hujung teras yang telah dijalur. (1m)
8. Pasangkan teras pada tamatan mengikut kod warna. (1m)
(7 markah)
(c) Senaraikan dua jenis alatan tangan yang digunakan semasa aktiviti itu.
Penjalur wayar/Pena ujian/pisau lipat kecil (mana-mana 2 shj)
(2 markah)

19

. 24. Anda akan mengglu dua jenis bahan yang berlainan pada produk itu.

Bahan X
Bahan Y

Berdasarkan rajah di atas:


a)

Nyatakan contoh bahan X dan bahan Y yang digunakan.


Plastik/Kayu atau Plastik/logam
(2 markah)

(b) Nyatakan jenis glu yang digunakan untuk mencantum kedua-dua bahan tersebut.
Glu sentuh

(1 markah)

c) Terangkan langkah mengglu bahagian projek itu.


SILA RUJUK NOTA : AKTIVITI MENGGLU DENGAN MENGGUNAKAN GLU
SENTUH MUKA SURAT 19 (BUKU TEKS TINGKATAN 1)
1. Pastikan bahagian permukaan projek yang hendak diglu (1m) bersih, kering dan
tidak berminyak. (1m)
2. Sapukan glu pada semua permukaan yang hendak dicantumkan. (1m)
3. Pastikan glu itu kering sebelum proses mengapit dilakukan. (1m)
4. Bersihkan glu yang berlebihan pada bahagian cantuman. (1m)
5. Tanggalkan pengapit setelah glu betul-betul kering. (1m)
(6 markah)
(d) Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aktiviti itu.
Pakai sarung tangan/Berhati-hati/Jauh daripada punca api (mana-mana 1)
KERTAS SOALAN TAMAT
20

(1 markah)

Anda mungkin juga menyukai