Anda di halaman 1dari 18

BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS

MINGGU :

28

HARI : ISNIN

TARIKH :

13 JULAI 2015

CIRI-CIRI
KESELAMATAN
KELAS

DISIPLIN

KEBERSIHAN

PENGURUSAN
MEJA & KERUSI

LANTAI

TINGKAP

KECERIAAN
PAPAN TULIS

SUDUT

& LACI MEJA

NOTIS

15

10

25

10

15

10

1 ZAMRUD

13

23

13

1 BERLIAN

13

25

14

2 ZAMRUD

13

24

13

2 BERLIAN

13

23

13

3 ZAMRUD

13

24

14

3 BERLIAN

13

24

13

4 ZAMRUD

13

24

14

4 BERLIAN

13

24

14

5 ZAMRUD

13

23

13

5 BERLIAN

13

23

14

6 ZAMRUD

13

23

13

6 BERLIAN

13

23

14

1. KELAS TERBERSIH HARIAN/MARKAH


1 BERLIAN
2. KELAS TERKOTOR HARIAN/MARKAH
6 ZAMRUD
Nama Guru Bertugas

CIPTHO J/MALAYSIAH JAUJIE

Tarikh

13 JULAI 2015

Masa

10.00 PAGI

BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS


MINGGU :

28

HARI : SELASA

TARIKH :

14 JULAI 2015

CIRI-CIRI
KESELAMATAN
KELAS

DISIPLIN

KEBERSIHAN

PENGURUSAN
MEJA & KERUSI

LANTAI

TINGKAP

KECERIAAN
PAPAN TULIS

SUDUT

& LACI MEJA

NOTIS

15

10

25

10

15

10

1 ZAMRUD

14

20

12

1 BERLIAN

14

10

22

10

14

2 ZAMRUD

14

10

22

13

2 BERLIAN

14

20

14

3 ZAMRUD

14

19

12

3 BERLIAN

13

20

13

10

4 ZAMRUD

14

10

18

13

4 BERLIAN

14

10

18

13

5 ZAMRUD

12

10

23

10

13

10

5 BERLIAN

14

23

12

6 ZAMRUD

14

10

19

13

6 BERLIAN

14

10

19

10

12

1. KELAS TERBERSIH HARIAN/MARKAH


1 BERLIAN
2. KELAS TERKOTOR HARIAN/MARKAH
3 ZAMRUD

Nama Guru Bertugas

CIPTHO J/MALAYSIAH JAUJIE

Tarikh

14 JULAI 2015

Masa

9.00 PAGI

BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS


MINGGU :

18

HARI : RABU

TARIKH :

06 MEI 2015

CIRI-CIRI
KESELAMATAN
KELAS

DISIPLIN

KEBERSIHAN

PENGURUSAN
MEJA & KERUSI

LANTAI

TINGKAP

KECERIAAN
PAPAN TULIS

SUDUT

& LACI MEJA

NOTIS

15

10

25

10

15

10

1 ZAMRUD

14

22

13

1 BERLIAN

14

23

13

2 ZAMRUD

14

22

13

2 BERLIAN

14

22

13

3 ZAMRUD

14

22

13

3 BERLIAN

14

23

14

4 ZAMRUD

14

22

12

4 BERLIAN

14

22

12

5 ZAMRUD

14

24

13

5 BERLIAN

14

22

13

6 ZAMRUD

14

23

13

6 BERLIAN

14

24

14

1. KELAS TERBERSIH HARIAN/MARKAH


6 BERLIAN
2. KELAS TERKOTOR HARIAN/MARKAH
5 BERLIAN
Nama Guru Bertugas

CIPTHO JAAFAR/SAMSIAH ATAR

Tarikh

06 MEI 2015

Masa

9.00 PAGI

BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS


MINGGU :

18

HARI : KHAMIS

TARIKH :

7 MEI 2015

CIRI-CIRI
KESELAMATAN
KELAS

DISIPLIN

KEBERSIHAN

PENGURUSAN
MEJA & KERUSI

LANTAI

TINGKAP

KECERIAAN
PAPAN TULIS

SUDUT

& LACI MEJA

NOTIS

15

10

25

10

15

10

1 ZAMRUD

14

24

13

1 BERLIAN

15

24

13

2 ZAMRUD

15

23

13

2 BERLIAN

14

23

13

3 ZAMRUD

14

23

13

3 BERLIAN

14

23

13

4 ZAMRUD

13

20

12

4 BERLIAN

13

20

13

5 ZAMRUD

14

23

14

5 BERLIAN

14

23

14

6 ZAMRUD

14

22

14

6 BERLIAN

14

22

13

1. KELAS TERBERSIH HARIAN/MARKAH


1 BERLIAN
2. KELAS TERKOTOR HARIAN/MARKAH
4 ZAMRUD

Nama Guru Bertugas


Tarikh

:
:

CIPTHO J/SAMSIAH ATAR


7 MEI 2015

Masa

9.00 PAGI

BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS


MINGGU :

18

HARI : JUMAAT

TARIKH :

8 MEI 2015

CIRI-CIRI
KESELAMATAN
KELAS

DISIPLIN

KEBERSIHAN

PENGURUSAN
MEJA & KERUSI

LANTAI

TINGKAP

KECERIAAN
PAPAN TULIS

SUDUT

& LACI MEJA

NOTIS

15

10

25

10

15

10

1 ZAMRUD

13

23

13

1 BERLIAN

13

23

13

2 ZAMRUD

13

23

13

2 BERLIAN

13

23

12

3 ZAMRUD

13

23

12

3 BERLIAN

13

23

12

4 ZAMRUD

13

23

13

4 BERLIAN

13

23

14

5 ZAMRUD

13

23

14

5 BERLIAN

13

24

14

6 ZAMRUD

13

24

13

6 BERLIAN

13

24

13

1. KELAS TERBERSIH HARIAN/MARKAH


5 BERLIAN

2. KELAS TERKOTOR HARIAN/MARKAH


3 BERLIAN

Nama Guru Bertugas


Tarikh

:
:

CIPTHO J/SAMSIAH ATAR


8 MEI 2015

Masa

9.00 PAGI

BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS


MINGGU :
HARI : SABTU

TARIKH :
CIRI-CIRI

KESELAMATAN
KELAS

DISIPLIN

KEBERSIHAN

PENGURUSAN
MEJA & KERUSI

LANTAI

TINGKAP

KECERIAAN
PAPAN TULIS

SUDUT

& LACI MEJA

NOTIS

15

10

25

10

15

10

1 ZAMRUD

1 BERLIAN

2 ZAMRUD

2 BERLIAN

3 ZAMRUD

3 BERLIAN

4 ZAMRUD

4 BERLIAN

5 ZAMRUD

5 BERLIAN

6 ZAMRUD

6 BERLIAN

1. KELAS TERBERSIH HARIAN/MARKAH

2. KELAS TERKOTOR HARIAN/MARKAH

Nama Guru Bertugas

Tarikh
Masa

:
:

LAS

2015

KECERIAAN
HIASAN
KELAS

JUMLAH

15

100

13

88

14

92

12

88

13

87

13

89

13

89

11

87

11

88

13

86

13

89

11

86

11

86

LAS

2015

KECERIAAN
HIASAN
KELAS

JUMLAH

15

100

14

87

14

93

14

91

14

88

13

84

14

87

13

84

13

85

12

90

14

89

13

87

12

85

LAS

015

KECERIAAN
HIASAN
KELAS

JUMLAH

15

100

12

87

14

90

12

88

13

89

13

88

13

89

13

87

13

87

13

89

13

87

13

88

13

91

LAS

15

KECERIAAN
HIASAN
KELAS

JUMLAH

15

100

12

89

13

91

12

89

13

89

13

89

12

88

13

82

12

82

12

89

13

90

13

89

13

88

LAS

15

KECERIAAN
HIASAN
KELAS

JUMLAH

15

100

14

89

14

89

14

89

14

88

14

87

14

87

14

88

14

89

14

90

14

91

14

90

14

90

LAS

KECERIAAN
HIASAN
KELAS

JUMLAH

15

100

ANALISIS BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS


MIMGGU : 18
TARIKH : 05 HINGGA 08 APRIL 2015

KELAS

ISNIN

SELASA

1 ZAMRUD

88

93

1 BERLIAN

92

87

2 ZAMRUD

88

93

2 BERLIAN

87

91

3 ZAMRUD

89

88

3 BERLIAN

89

84

4 ZAMRUD

87

87

4 BERLIAN

88

84

5 ZAMRUD

86

85

5 BERLIAN

89

90

6 ZAMRUD

86

89

6 BERLIAN

86

87

RABU

KHAMIS

1. KELAS TERBERSIH MINGGUAN/MARKAH


2 ZAMRUD
2. KELAS TERKOTOR MINGGUAN/MARKAH
5 ZAMRUD
3. CATATAN :

Kebersihan lantai dan tingkap perlu diambil perhatian.

Nama Guru Bertugas

CIPTHO J/MALAYSIAH JAUJIE

JUMAAT

Tarikh
Masa

:
:

14 JULAI 2015
11:15 AM

HAN KELAS

JUMLAH
(PERATUS)

36
36
36
36
35
35
35
34
34
36
35
35