Anda di halaman 1dari 13

Bahagian A

1. Lengkapkan carta organisasi bengkel Kemahiran Hidup berikut dengan jawatan yang
betul dengan menulis jawapan di kotak yang disediakan.
A.

B.

C.

Kumpulan
A

Kumpulan
B

Kumpulan
D

Kumpulan
C

(3 markah)
2. Tandakan () pada pernyataan yang betul tentang keselamatan di bengkel dan (X)
pada pernyataan yang salah pada petak yang disediakan
Pelajar harus mengikut arahan guru semasa berada di bengkel.
Pelajar boleh memakai selipar ketika mengendalikan mesin ketika
didalam bengkel
Semua alatan tangan perlu disimpan di dalam kotak yang berkunci
(3 markah)
3. Berikut merupakan jenis pengikat dan fungsi-fungsinya. Padankan fungsi tersebut
dengan jenis-jenis pengikat yang sesuai
Berfungsi untuk melekatkan
dua kepingan bahan

Paku

Dapat dipasang dan


ditanggalkan

Skru

Digunakan bersama-sama
tukul

Glu
(3 markah)

4. Tandakan () pada faktor-faktor reka bentuk yang berkaitan dengan rajah dibawah
dan (X) pada yang tidak berkaitan.

(a) Rupa bentuk


(b) Ketahanan
(c) Kos
(3 markah)
5. Rajah 1 menunjukkan suatu alatan yang digunakan di bengkel sekolah.

Z
Rajah 1
Nyatakan alat Z dengan menandakan () pada alat yang betul dan (X) pada alat
yang salah
Sesiku L
Penggarit
Penebuk Pusat
(3 markah)

6. Rajah 2 menunjukkan sebuah objek dari lukisan isometri. Tandakan () pada unjuran
ortografik yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Rajah 2

(3 markah)
7. Berikut adalah tiga jenis paip
A

Paip Poli

Paip PVC

Paip besi bergalvani

Padankan jenis paip itu dengan fungsi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan
Digunakan untuk paip limpah
Dipasang di bawah permukaan tanah, konkrit dinding, dan lantai
Digunakan untuk paip perkhidmatan dan paip perhubungan
(3 markah)

8. Rajah 3 menunjukkan simbol transistor. padankan kaki C, B dan E berdasarkan


jawapan dibawah.

Kaki Pemancar

Pemungut

Tapak

E
Rajah 3
(3 markah)
9. Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin jahit

BA

CA

Namakan bahagian mesin jahit yang dilabelkan A, B dan C


A: _________________________________________________________________
B: _________________________________________________________________
C:
_________________________________________________________________
(3 markah)

10. Berikut adalah langkah-langkah pemasangan benang atas. Susun langkah-langkah


tersebut mengikut urutan yang betul dengan manulis 1, 3 dan 4. Langkah 2 diberi.
Masukkan benang ke lubang pada tuas pemegang jahitan
Bawa benang dari dari tiang benang ke ceper penegang jahitan

2B
A

Bawa benang ke jarum mesin dan masukkan benang melalui lubang


jarum mesin
Masukkan buku benang yang hendak diguna pada tiang benang
(3 markah)
11. Tandakan () bagi makanan yang merupakan hidangan sepinggan lengkap yang
betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan
Nasi goreng
Nasi lemak
Sambal udang
(3 markah)
12. Isi petak di bawah ini dengan menyatakan faktor keselesaan tempat kediaman. Satu
jawapan diberi
Faktor
Keselesaan
Tempat
Kediaman

Keselamatan

(3 markah)

13. Berikut adalah langkah menyediakan medium pemasuan semula yang tidak
mengikut urutan yang betul. Susun langkah menyediakan medium pemasuan semula
mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.
Sukat mengikut isi padu 7 bahagian tanah loam, 3 bahagian
bahan organik dan 2 bahagian pasir sungai
Gaulkan ketiga-tiga bahan tersebut sehingga sekata
Sediakan ketiga tiga bahan medium di tempat kerja dan tapis
secara berasingan
(3 markah)
14. Rajah 4 menunjukkan jenis kaedah memasak.

ANamakan prinsip memasak bagi


B kaedah memasak A, B dan C
C berdasarkan pilihan
jawapan dibawah
Membakar
Mereneh

Menggoreng tanpa minyak


Memanggang

15. Berikut menunjukkan kuih tempatan

Merebus
Menggoreng tohor
(3 markah)

Onde-onde

Cucur Badak

Lepat Pisang

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis A, B dan C dalam ruang yang


disediakan
Kaedah memasak

Kuih Tempatan

Mengukus
Menggoreng
Merebus

16. Bater boleh dicampurkan dengan telur dan juga lemak untuk mendapatkan hasil
yang baik. Tandakan () pada pernyataan yang berkaitan bater dan (X) pada
pernyataan yang bukan berkaitan bater pada petak yang disediakan
Merupakan adunan campuran tepung dan cecair
Berasal daripada perkataan Latin iaitu battre yang bermaksud
cecair yang berkrim
Terdapat dua jenis bater iaitu bater cair dan bater pekat
(2 markah)
17. Yang berikut ialah kos untuk membuat kuih cucur badak
Kos bahan kering : RM3.70
Kos bahan basah : RM2.05
Gas
: RM0.20
Air
: RM0.10
kira kos upah sekiranya jumlah kos projek tersebut ialah RM8.05. Tandakan ()
bagi

jawapan yang betul dan tandakan (X) pada yang salah dipetak yang disediakan.
RM2.00
RM5.05
RM6.05
7

18. Padankan pernyataan dan jenis lengan yang sesuai berdasarkan pernyataan yang
diberi
Lengan
Gelembung

Lengan
Bishop

Lengan
Raglan

(3 markah)
19. Berikut adalah pernyataan tentang cara menggunting fabrik dengan betul. Tandakan
() pada pernyataan yang betul pada petak yang disediakan.
Gunting kepingan pola yang besar terlebih dahulu diikuti dengan pola
yang lebih kecil
Ketika menggunting, fabrik boleh diangkat bagi memudahkan proses
menggunting
Tekan pola menggunakan sebelah tangan semasa menggunting
Fabrik perlu digunting secara selari dengan anda atau ke arah yang jauh
daripada anda
Pola boleh digunting mengikut kesesuaian masa
(3 markah)

20. Maklumat berikut menunjukkan jenis perniagaan


A
B
C

Perniagaan entrepot
Perniagaan import
Perniagaan eksport

Berdasarkan maklumat diatas, padankan jenis perniagaan dengan maklumat


perniagaan dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan
Perniagaan yang membeli barangan daripada negara lain untuk dijual
dalam negara
Perniagaan yang menjual barangan ke pasaran negara luar
Perniagaan yang mengimport barangan daripada negara luar dan
mengeksport kembali ke negara lain
(3 markah)

Bahagian B
( Jawab semua soalan)
21. Rajah berikut menunjukkan sejenis kuih tempatan. Suria ingin memasak kuih
tersebut di rumahnya.

(a) Namaka kuih tempatan tersebut


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(1 markah)
(b) Berikan dua jenis sumber kuih tempatan yang digunakan untuk memasak kuih
tempatan
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)
(c) Nyatakan kaedah yang digunkan untuk memasak kuih tersebut
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(1 markah)
(d) Jelaskan kelebihan menggunakan kaedah memasak tersebut
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(6 markah)

10

22. Rajah dibawah ini menunjukkan plag 3 pin 13 ampere yang telah siap dibuat
pendawaian

Berdasarkan rajah diatas


(a) Huraikan langkah-langkah untuk membuat pendawaian plag 3 pin 13 ampere.
___________________________________________________________
Langkah 1

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 2

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 3

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 4

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 5

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 6

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 7

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 8

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Langkah 9

___________________________________________________________
(9 markah)

(b) Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu dipatuhi semasa melakukan pendawaian
__________________________________________________________________________

(1 markah)
11

23. Penjagaan tanaman hiasan selepas pemasuan semula adalah penting untuk
memastikan tanaman akan tumbuh dengan baik dan sihat.
(a) Nyatakan 5 cara penjagaan anak pokok
i.

_______________________________________________________________

ii.

_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________
iv. _______________________________________________________________
v.

_______________________________________________________________
(5 markah)

(b) Jelaskan secara ringkas tentang penjagaan anak pokok yang dinyatakan pada (a)
i.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ii.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
iv. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
v.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(5 markah)

12

24.

Sebelum bekalan air sampai ke rumah, air akan melalui beberapa


peringkat pemprosesan.

(a) Nyatakan dua cara air sampai ke rumah


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan dua jenis perangkap yang terdapat dalam kerja-kerja penyenggaraan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2 markah)
(c) Nyatakan tiga bahagian yang terdapat pada tangki simbah serta terangkan fungsifungsinya
Bahagian Tangki Simbah

Fungsi

(6 markah)

13

Anda mungkin juga menyukai