BAB 9: TEORI DAN PROSES PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : NOR AQILAH BT GHAZALI

OPSYEN : KPLI (SR)- MATEMATIK
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 1

KONSTRUKTIVIS

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

2

Teori Pembelajaran :
4 Mazhab Utama

Behavioris

Kognitif

Sosial

Humanis

Konstrukti vis

Pavlov Watson Thorndike Skinner

Kohler Piaget Gagne Bruner Ausubel

Bandura. Vygotsky

Carl Rogers Abraham Maslow Erikson

Piaget Vygotsky Bruner
3

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

TEORI BEHAVIORIS :

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

4

ØAhli fisiologi, psikologi dan ahli perubatan ØBerasal dari Rusia

IVAN PETROVICH PAVLOV (1849-1936)

ØEksperimen melatih anjing mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng Teori Pelaziman Klasikal Pavlov ØSetiap rangsangan akan menimbulkan gerakbalas. ØPembelajaran daripada perkaitan dua rangsangan dikenali sebagai pelaziman klasik. Ø3 peringkat pelaziman klasik : -sebelum pelaziman -semasa pelaziman -selepas pelaziman
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 5

Makanan dihidangkan (Rangsangan Tidak Terlazim) Terlazim)

Air liur meleleh (Gerak balas Tidak

Loceng berbunyi (Rangsangan Tidak Terlazim) Terlazim)

Tiada reaksi (Gerak balas Tidak

SEBELUM PELAZIMAN
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 6

SEMASA PELAZIMAN
Pavlov bunyikan loceng (Rangsangan Terlazim) Sebelum beri makanan (Rangsangan Tak Terlazim)

Rembesan air liur (Gerak Balas Terlazim) Bunyi loceng diikuti dengan makanan (Rangsangan Terlazim
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 7

SELEPAS PELAZIMAN

Bunyi Loceng (Rangsangan Terlazim)

Air liur meleleh keluar walaupun makanan tidak dihidangkan (Gerak Balas Terlazim)

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

8

KONSEP PELAZIMAN KLASIK

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

9

 Fasa Perolehan:

4 fasa yang dilalui untuk menguasai atau mengubah tingkah laku:
- Anjing belajar mengeluarkan air liur apabila kedengaran loceng.

 Fasa penghapusan:

- Anjing tidak menerima makanan (rangsangan tak terlazim) apabila loceng dibunyikan.

 Fasa diskriminasi/ pembezaan.

- Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng.

 Fasa generalisasi  kanak-kanak yg memelihara haiwan di rumah akan tunjuk kasih AQILAH sayang kpd haiwan DISEDIAKAN OLEH: NOR 10 lain.

Rajah: Perasaan Memupuk Pelaziman Klasik
Guru memberi pujian (rangsangan tak terlazim) Murid gembira (Gerak balas tak terlazim)

Pelaziman

Kehadiran guru (rangsangan terlazim)

Murid gembira (gerak balas terlazim)

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

11

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

12

EKSPERIMEN “ LITTLE ALBERT ”
Ø1920- eksperimen ke atas seorang bayi, Albert B (9 bulan). ØMenunjukkan Albert : seekor tikus putiharnab- monyet- beberapa topeng yang Ø ØReaksi Albertberbeza-beza. ; berasa seronok dan agak : tidak takut selesa Ø11 bulan- ditunjukkan sekali lagi seekor tikus putih. Reaksi yang sama ditunjukkan seperti dahulu. ØWatson mengetuk besi untuk menghasilkan bunyi yang kuat setiap kali Albert menghampiri tikus itu. Albert tersentak,mulai menangis dan menjauhi diri daripada tikus itu. ØKeadaan berulang selama 7 kali dalam tempoh 7 minggu. ØAkhir tempoh, walaupun Albert hanya ditunjukkan tikus sahaja tanpa bunyi, beliau takut lalu menangis.

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

13

KESIMPULAN

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

14

IMPLIKASI TEORI WATSON TERHADAP P&P
 Prinsip kekerapan :pelajar perlu memahami dan mengulangkaji setiap tajuk dalam sesuatu mata pelajaran dengan kerap.  Prinsip kebaruan :pelajar perlu mengulangkaji pelajaran dengan sempurna sebelum menempuhi peperiksaan. Mereka akan dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang baru diulangkaji.  Guru perlu menggunakan pelbagai alat bantu mengajar untuk menimbulkan minat pelajar terhadap proses pengajaran.
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

15

EDWARD LEE THORNDIKE ( 1874 1949 ØAhli )psikologi pendidikan

ØSering dikaitkan dengan eksperimen yang digunakan dalam pelaziman operan. ØMemperkenalkan pembelajaran cuba jaya. Thorndike & Kotak Ajaib
ØBerfungsi berasaskan prinsip pelaziman instrumental. ØSeekor kucing yang lapar diletakkan di dalam kotak ajaib. ØMemerhati bagaimana kucing berusaha melepaskan diri untuk mendapatkan makanan yang diletakkan di luar kotak.

Ø

ØKucing itu melakukan pelbagai caralalu terpijak selak dan pintu terbuka. ØEksperimen diulang beberapa kali dan jangka masa kucing berada di dalam kotak itu menjadi lebih singkat kerana kucing itu sudah DISEDIAKAN diambil. 16 tahu bentuk tindakan yang perlu OLEH: NOR AQILAH

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

17

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

18

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

19

• Merujuk kepada satu proses yang beroperasi ke atas persekitaran.

SKINNER dan PELAZIMAN OPERAN

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

20

KOTAK SKINNER

Operan merujuk kepada tingkahlaku sebelum terhasil ketulan makanan (pengukuh). Tanpa membuang masa, tikus tadi akan terus menekan penekan tersebut.
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 21

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

22

Konsep pengukuhan

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

23

HUKUMAN -untuk menghentikan sesuatu amalanTingkah Laku Kesan / Akibat Tingkah laku
Masa Hadapan Pelajar membuat bising dalam kelas Gurumemberi amaran kepada pelajar Pelajar berhenti membuat bising dalam kelas

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

24

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

25

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

26

IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN OPERAN TERHADAP P&P

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

27

IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP P&P DARI ASPEK :

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

28

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 29

 Seorang ahli psikologi WOLFGANG juga pengasas Psikologi Gestalt bersama Kurt KOHLER (1887-1967) Koffka.  Terkenal dengan jenis pembelajaran celik akal hasil kajian beliau mengenai pemerosessan kognitif khususnya proses menyelesaikan masalah.  Bagi membentuk teori gestalt wolfgang telah
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

30

Eksperimen pertama:-

 Dalam eksperimen pertama seekor cipanzi telah diletakkan di dalam sebuah sangkar dan di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan dua batang buluh yang tidak panjang.


 Kedua-dua batang buluh itu tidak dapat mengambil pisang itu kerana tidak cukup panjang. Tidak lama kemudian cipanzi itu menyambungkan kedua-dua buluh menjadikan buluh itu panjang dan akhirnya berjaya mencapai pisang itu.
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

31

Eksperimen kedua:-

• Seekor cipanzi diletakkan di dalam sangkar besar di mana di dalam sangkar itu terdapat beberapa kotak yang berlainan saiz dan sebiji pisang digantungkan di dalam sangkar. • Hasil pemerhatian,pada mulanya cipanzi itu tidak dapat mengambil pisang itu, kemudian ia menggerakkan kotak-kotak di dalam sangkar itu berada di bawah pisang itu dan melompat untuk mengambil pisang itu


DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 32

CIRI PEMBELAJARAN KONSEP CELIK AKAL KOHLER :

I.Kita memperoleh penyelesaian masalah yang kita hadapi secara mendadak. Idea timbul semasa memikirkan mengenai isu itu. II.Soalan & rangsangan yang sesuai boleh mendorong dalam proses ini. III.maklumat yang diterima oleh murid harus bersistematik dan ikut urutan. IV.guru tidak memberi terlalu banyak DISEDIAKAN OLEH: penerangantetapiNOR AQILAH berperanan sebagai
33

JEAN PIAGET (18961980)

 Seorang ahli biologi dan ahli psikologi yang terkenal atas sumbangan beliau dalam bidang perkembangan kanakkanak dan pembelajaran.  Teori Piaget berasaskan kepada premis bahawa kanak-kanak yang sedang membesar sering membina struktur kognitif.  Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep menyelesaikan masalah dan sebagainya.  Menurut Piaget , struktur kognitif kanak-kanak semakin DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH bertambah kompleks selaras 34

 Prinsip-prinsip asas teori pembelajaran konstruktivis kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget terdiri daripada 2 aspek:I. Proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu II.Peringkat yang kita lalui sambil kita memperolehi kebolehan tersebut.

 Piaget mengkaji bagaimana sesuatu organisme menyesuaikan diri (adaptasi) dengan persekitaran di mana ia berada.  Skema- tingkah laku yang dikawal melalui struktur mental.  Mengikut kebiasaan 2 proses untuk membuat adaptasi dengan
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

35

SENSORI MOTOR ( 0 - 2 THN ):

PRA - OPERASI ( 2 - 7THN ):

PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET

OPERASI KONKRIT ( 7 - 11THN ):

OPERASO FORMAL ( 11THN KE ATAS ):

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

36

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

37

PERINGKAT PRA OPERASIONAL (2-7 TAHUN) k ak sudah mula mengenal simbol untuk mewakili pelbagai aspek d a mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lant

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

38

PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) -kanak-kanak pada peringkat ini sudah boleh mula berfikir seca -mereka boleh menyelesaikan tugas berkaitan dengan pengab penga p ep pembalikan dimana walaupun objek diubah kedudukan mereka fah -Contoh:- kanak-kanak boleh selesaikan opersi berikut: 4+6=10 10-6=4

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

39

PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 TAHUN KE ATAS) ak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbanganba rfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah kompleks da

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

40

4 KONSEP PIAGET:
1)SKEMA:

- Struktur mental yang digunakan oleh kanak2 untuk menyusun maklumat dan pengalaman yang diperoleh daripada interaksi dengan persekitaran. 2) ADAPTASI: - Terus membuat perubahan sehingga mencapai satu tahap keseimbangan di antara asimilasi DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 41 dan akomodasi dengan persekitaran.

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

42

– –

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

43

Teori pemprosesan maklumat Gagne (Rebert M Gagne)
 3 cara manusia kuasai ilmu:  - pemerhatian  - Refleksi  - penyelidikan  Mengkaji cara seseorang menerima dan memproses maklumat dan menyamakan proses ini dengan proses pemprosesan maklumat

 

Digunakan untuk bertindak dalam pers

 OUTPUT Memproses dalam ingatan dan ingatan jangka pendek lalui deria dari persekitaran Simpan dalam memori jangka panj
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 44

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

45

Syarat proses pengajaran:
1)Menarik perhatian 2)Memberitahu objektif 3)Merangsang pengetahuan sedia ada/ ingat kembali 4)Rangsangan kepada pengenalan topik 5)Memberi panduan 6)Menggalakkan membuat latihan sendiri 7)Memberi maklum balas 8)Menilai pencapaian murid 9)Mengukuh dengan pemindahan pembelajaran/ generalisasi.
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 46

JEROME SEYMOUR BRUNER (1915 hingga kini)
§ seorang ahli psikologi abad ke -20 yang paling terkenal. § Beliau merupakan salah seorang tokoh utama revolusi kognitif. § Beliau lebih berpengaruh dalam bidang pendidikan. § Hasil karya beliau adalah seperti “The Process of Education dan Towards a Theory og instruction telah diiktiraf sebagai buku-buku klasik yang dibaca oleh para pendidik di seluruh dunia
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 47

 Menurut Brunner,perkembangan kognitif juga melalui peringkatperingkat tertentu bagi semua individu. Tiga peringkat/langkah itu adalah

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

48

• Brunner amat menekankan pembelajaran konsep atau kategori • Menurut Brunner ciri konsep atau kategori sepatutnya mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan objek itu dengan objek yang lain.

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

49

• Brunner juga mementingkan sistem pengekodan dalam huraiannya tentang proses pemikiran. • Daripada sistem pengekodan ini kita dapat membuat inferens daripada rangsangan yang diterima. • Sistem pengekodan yang dicadangkan oleh Brunner adalah berbentuk hierarki iaitu kategori yang umum sifatnya terletak di atas manakala yang lebih spesifik sifatnya terletak di bawah.
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 50

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

51

• Faktor yang mempengaruhi pemilihan konsep atau kategori yang umum adalah seperti berikut:-

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

52

DAVID AUSUBEL (1918 HINGGA KINI)

• Seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji tentang teori pembelajaran khususnya mengenai advance orghanizers. • Sejak tahun 1960,Ausubel telah cuba membuktikan bahawa sistem penyusunan awal(advance DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 53 orghanizers)

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

54

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

55

C o n to h a d v a n ce o rg h a n ize rs § Advance orghanizers secara ringkasnya adalah satu persembahan visual dan grafik yang menunjukkan perhubungan antara fakta,istilah dan juga idea yang berkaitan dengan sesuatu unit pembelajaran. Ia juga dikenali sebagai peta konsep,peta cerita,peta pengetahuan dan sebagainya
DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH 56

• Ausubel sering dikaitkan dengan pembelajaran bermakna dan beliau kurang bersetuju dengan pembelajaran hafalan. • Berikut merupakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran bermakna Ausubel:-

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

57

2 PROSES PERKEMBAGAN KERANGKA KOGNITIF

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

58

IMPLIKASI TEORI AUSUBEL KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

59

SEKIAN TERIMA KASIH…

DISEDIAKAN OLEH: NOR AQILAH

60