Anda di halaman 1dari 4

SJK T LADANG BAN HENG, PAGOH, MUAR

LAPORAN POST MORTEM ( UPPM 1 TAHUN/ 2016 )

NAMA GURU : CIK. K.NANTHINI

TAHUN : 1

BIL.PEL : 1

MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL PEMAHAMAN

HADIR : (1/1) T/H (/)

1. Peratus Lulus / Gagal


1.1 Peratus Lulus : 100 %
1.2 Peratus Gagal : 0 %
2. Gred Purata Mata Pelajaran : 100%
3. Taburan Gred
Ujian
Bahasa
Tamil
Pemahaman

Gred
Bilangan
Peratus

A
1
100%

4. Faktor Peningkatan Peratus Kelulusan / Kekuatan


4.1 Memberikan lembaran kerja tambahan
4.2 Memberikan lembaran kerja bagi memantapkan kemahiran
pemahaman murid.
5. Faktor Kemerosotan Peratus Kelulusan / Kekuatan
5.1 Tahap penguasaan murid pada tahap sederhana dan masih
memerlukan bimbingan guru.
6. Strategi/ Langkah Peningkatan Kelulusan
6.1 Memberikan aktiviti tambahan yang berlebihan pada waktu P&P.
6.2 Mengkaji bahagian yang murid tidak kuasai dan memimpin murid
menguasai bahagian tersebut.
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

_____________________
(CIK K.NANTHINI)
Guru Bahasa Tamil Tahun 1

SJK T LADANG BAN HENG, PAGOH, MUAR

LAPORAN POST MORTEM ( UPPM 1 TAHUN/ 2016 )

NAMA GURU : CIK. K.NANTHINI

TAHUN : 1

BIL.PEL : 1

MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL PENULISAN

HADIR : (1/1) T/H (/)

1. Peratus Lulus / Gagal


1.1 Peratus Lulus : 100 %
1.2 Peratus Gagal : 0 %
2. Gred Purata Mata Pelajaran : 100%
3. Taburan Gred
Ujian
Bahasa
Tamil
Penulisan

Gred
Bilangan
Peratus

A
1
100%

4. Faktor Peningkatan Peratus Kelulusan / Kekuatan


4.1 Memberikan lembaran kerja tambahan bagi penulisan
4.2 Memberikan lembaran kerja bagi memantapkan kemahiran
pemahaman murid.
5. Faktor Kemerosotan Peratus Kelulusan / Kekuatan
5.1 Tahap penguasaan murid pada tahap sederhana dan masih
memerlukan bimbingan guru.
6. Strategi/ Langkah Peningkatan Kelulusan
6.1 Memberikan aktiviti tambahan yang berlebihan pada waktu P&P.
6.2 Memberikan tumpuan pada bahagian yang murid tidak kuasai dan
memimpin murid menguasai bahagian tersebut.
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

_____________________
(CIK K.NANTHINI)
Guru Bahasa Tamil Tahun 1

SJK T LADANG BAN HENG, PAGOH, MUAR

LAPORAN POST MORTEM ( UPPM 1 TAHUN/ 2016 )

NAMA GURU : CIK. K.NANTHINI

TAHUN : 5

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

BIL.PEL : 2

HADIR : (2/2) T/H (/)

1. Peratus Lulus / Gagal


1.1 Peratus Lulus : 100 %
1.2 Peratus Gagal : 0 %
2. Gred Purata Mata Pelajaran : 100%
3. Taburan Gred
Ujian
Matemati
k

Gred
Bilangan
Peratus

B
2
100%

4. Faktor Peningkatan Peratus Kelulusan / Kekuatan


4.1 Memberikan aktiviti tambahan
4.2 Memberikan kerja berpasangan bagi memantapkan kemahiran
pemahaman murid.
5. Faktor Kemerosotan Peratus Kelulusan / Kekuatan
5.1 Tahap penguasaan bahasa tamil murid pada tahap sederhana
menyebabkan murid kurang faham soalan penyelesaian masalah
matematik dan memerlukan bimbingan guru.
6. Strategi/ Langkah Peningkatan Kelulusan
6.1 Memberikan aktiviti tambahan yang berlebihan pada waktu P&P.
6.2 Memberikan penekanan kepada bahagian yang murid kurang
menguasai.
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

_____________________
(CIK K.NANTHINI)
Guru Matematik Tahun 5

SJK T LADANG BAN HENG, PAGOH, MUAR


LAPORAN POST MORTEM ( UPPM 1 TAHUN/ 2016 )

NAMA GURU : CIK. K.NANTHINI

TAHUN : 6

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

BIL.PEL : 2

HADIR : (2/2) T/H (/)

1. Peratus Lulus / Gagal


1.1 Peratus Lulus : 100 %
1.2 Peratus Gagal : 0 %
2. Gred Purata Mata Pelajaran : 100%
3. Taburan Gred
Ujian
Matemati
k

Gred
Bilangan
Peratus

C
2
100%

4. Faktor Peningkatan Peratus Kelulusan / Kekuatan


4.1 Memberikan aktiviti tambahan
4.2 Memberikan kerja berpasangan bagi memantapkan kemahiran
pemahaman murid.
5. Faktor Kemerosotan Peratus Kelulusan / Kekuatan
5.1Tahap penguasaan murid pada tahap sederhana dan masih
memerlukan bimbingan guru.
5.2 Murid-murid masih tidak bertanggungjawab dalam menyiapkan latihan
yang diberi.
6. Strategi/ Langkah Peningkatan Kelulusan
6.1 Memberikan aktiviti tambahan yang berlebihan pada waktu P&P.
6.2 Memberikan penekanan kepada bahagian yang murid kurang
menguasai.
Disediakan oleh,
_____________________
(CIK K.NANTHINI)
Guru Matematik Tahun 6

Disahkan oleh,