Anda di halaman 1dari 20

Pendidikan bukan formal untuk kaum wanita

(kanak- kanak, remaja dan dewasa),


di bandar dan di luar bandar, hampir semua
bertapak di sekolah, institusi pendidikan atau
tempat kerja & boleh memenuhi keperluan pelbagai
kumpulan
Untuk semua bahagian ahli (Tunas, Remaja,
Renjer, Kadet, Siswi, Dewasa, Pemimpin, Guild
dan Sukarelawan

ASAS PROGRAM KEPANDUAN

PERKEMBANAGN DIRI,
PERSONALITI DAN INTELEK

GAYA HIDUP SIHAT

HOBI DAN MINAT

KHIDMAT

TUMPUAN/EMPHASIS

PERKEMBANGAN FIZIKAL

PERKEMBANGAN ROHANI

PERKEMBANAGN EMOSI

PERKEMBANAAN KOGNITIF

PROGRAM PANDU PUTERI TUNAS


TAHUN 3
Januari
hingga
Mac

RINGKASAN KANDUNGAN

PRA PERSETIAAN
Persetiaan Undang-Undang,
Cogan kata Isyarat,
Hormat, Senyuman,
Berjabat Tangan,
Khidmat
Lingkungan PPTunas,
Upacara Pelantikan, Pelbagai upacara lain
Cerita sejarah Brownie dan Pandu Puteri
Tunas
Persahabatan Pandu Puteri
Khidmat- menolong orang setiap hari

CATATAN

Sambutan
Hari
Peringatan :
22 Februari
setiap tahun
Pelantikan
PPTunas
(Mac/April)

PROGRAM PANDU PUTERI TUNAS


TAHUN 3
April
hingga
November

RINGKASAN KANDUNGAN
CALIT EMAS
Simpulan :
Buku Sila, Lilit Pemati Mudah, Bunga Geti, Ikatan
Pemukat, Lilit Dua Simpul, lilit Manuk
Bendera Malaysia & Bendera Negeri lain
Menyikat & mendandan rambut
Menyedia meja, membasuh pinggan mangkuk
(4 orang)
PPTunas Antarabangsa
Undang-undang Jalan Raya
Menjaga Kebersihan Diri
Membuat pergerakan fizikal
Kasih sayang keluarga
Bercerita
Mengumpul

CATATAN

PPTunas
digalakkan
mengambil
Ujian Lencana
Kecekapan
berikut :
a)Pemerhati
b)Pengumpul
c)Menjaga
Rumah
d)Melayan
tetamu

PROGRAM PANDU PUTERI TUNAS


TAHUN 4

Januari
hingga
November

TAHUN 5

Januari
Hingga
November

RINGKASAN KANDUNGAN

TANGGA EMAS
Permainan Kim
Mengguna Kompas
Menjaga Baju
Menjaga Kasut
Perutusan
Kehidupan Berkeluarga

RINGKASAN KANDUNGAN

CATATAN

PPTunas digalakkan
mengambil Ujian Lencana
Kecekapan berikut ::
a)Pekebun
b)Pereka Permainan
Kanak-kanak
c)Kecergasan
CATATAN

TANGAN EMAS
Lagu Kebangsaan
Simpulan
Menyalakan dan menggunakan api
Menjaga Baju
Kod Semafor

PPTunas digalakkan
mengambil Ujian Lencana
Kecekapan berikut :a)Pertolongan Cemas
b)Penjahit
c)Juru Masak

ACARA CUTI PEK

Persediaan untuk
mengadakan Cuti Pek

PROGRAM PANDU PUTERI TUNAS

TAHUN 6
Januari
hingga
November

RINGKASAN KANDUNGAN
LENCANA KECEKAPAN
Lencana Kecekapan Pasukan
Lencana Kecekapan Indiividu
Persediaan untukTERBANG NAIK
ACARA TERBANG NAIK

CATATAN

PROGRAM PANDU PUTERI REMAJA :


SENYUM SELALU
TG

ITEM

1
Pra
(Jan) Persetiaan

BUTIRAN
Persetiaan, Undang-Undang,
Isyarat, sejarah, Lencana Pandu
Puteri
Bendera
Istiadat Panji-panji, kawad
Pasukan & Persatuan
Ikatan

Khidmat
Jasa

Lilit Pemati Belit,


Buku sila,
Pemukat,
Bunga Geti,
Kepada orang tua
dan rakan atau
orang cacat
Kepada diri sendiri
dan orang lain

PERLANTIKAN SEBAGAI PANDU PUTERI REMAJA (Bulan JUN)

PROGRAM PANDU PUTERI REMAJA :


SENYUM SELALU
TG
KELAS
DUA
(Tg.1
Jun/
Julai)

ITEM

BUTIRAN
Persetiaan & Undang-undang
Menyalakan api
Istiadat panji-panji
Ikatan :

Tanda mengesan
Lari Pengakap
Sejarah
Khidmat
Jasa
Hike 7 km
Permainan Kim
Telefon
Remaja, keluarga, dadah
Mengendap
Kesihatan

Kawad, Bentuk
Ikatan & Simpulan berkaitan :
Dua Simpul, Seraya, Serong, Silang
Gunting,Simpul Manuk, Simpul Pulih,
Simpul Bedah, Lilit Balak, Tindih kasih

Diri sendiri & orang lain


Dalam dan luar Pasukan sendiri
Kompas, pedoman angin

Manusia, binatang
Diri

PROGRAM PANDU PUTERI REMAJA :


SENYUM SELALU
TG
2
(Jun/
Julai)

BUTIRAN

ITEM
LAMBANG
RUMAH
KECIL

TALI
PEKELILINGAN

Juru Masak
Dobi-mendobi
Penjagaan Kanak-kanak
Ahli Rumag Tangga
Melayan tetamu
Penjahit / Komputer/ Pekebun /
Pertukangan
Lulus KELAS DUA
Lencana Pertolongan
Cemas

PERKHEMAHAN Perkhemahan Hujung


Minggu

Menyertai perkhemahan

SKIM LENCANA KECEKAPAN


LENCANA KECEKAPAN PASUKAN
Persediaan Berkhemah
Pemuliharaan
Kumpulan Kecemasan
Penghibur
Pengembara
Memasak di luar
Unggun Api
Lakonan
Permit Perkhemahan Kumpulan

LENCANA KECEKAPAN INDIVIDU


Pilih daripada 75 Lencana Kecekapan
dalam
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan C
Kumpulan D

Tg.2 PRA PERLANATIKAN (Ulang kaji)


Persetiaan, Undang-undang
Isyarat, Lambang,
Pasukan, Persatuan dan WAGGGS
Bendera, Panji-panji, Istiadat
Kompas, pedoman angin
Pengembaraan 7 km -hike
PERLANTIKAN SEBAGAI PANDU PUTERI RENJER (Bulan November)

PROGRAM PANDU PUTERI REMAJA :


SENYUM SELALU
TG

1
(Jun)

ITEM

KELAS
DUA

BUTIRAN

Permainan Kim
Telefon
Remaja, keluarga, dadah
Mengendap
Kesihatan

LAMBANG
RUMAH
KECIL

TALI
PEKELILINGAN
PERKHEMAHAN

Manusia, binatang
Diri
Juru Masak, Dobi
Mendobi, Penjagaan
Kanak-Kanak, Ahli Rumah
Tangga, Melayan Tetamu,
Penjahit / Komputer/
Pekebun / Pertukangan

Lulus KELAS DUA


Lencana Pertolongan Cemas
Perkhemahan Hujung Minggu

Menyertai perkhemahan

PROGRAM PANDU PUTERI REMAJA :


SENYUM SELALU
TG

ITEM

ITEM

SKIM LENCANA KECEKAPAN


LENCANA KECEKAPAN PASUKAN
Persediaan Berkhemah
Pemuliharaan
Kumpulan Kecemasan
Pengembara
Memasak di luar
Unggun Api
Lakonan
Permit Perkhemahan Kumpulan

LENCANA KECEKAPAN INDIVIDU


Pilihan daripada 75 Lencana
Kecekapan dalam

KUMPULAN A
KUMPULAN B
KUMPULAN C
KUMPULAN D

PROGRAM PANDU PUTERI REMAJA :


SENYUM SELALU

TG

ITEM

BUTIRAN

PRA PERLANTIKAN (Ulang kaji)


Persetiaan, Undang-Undang,
Isyarat, Lambang,
Pasukan, Persatuan dan
WAGGGS
Bendera
Panji-panji, Istiadat
Kompas, Pedoman angin
Pengembaraan 7 km

PERLANTIKAN SEBAGAI PANDU PUTERI RENJER ( bulan NOVEMBER

PROGRAM PANDU PUTERI RENJER:


TERUS BERKHIDMAT
Tg.
3

ITEM
KELAS SATU

BUTIRAN
Sejarah tempatan,
Bandar, negeri
Permainan Kim
Khidmat 10 jam satu
bulan

BINTANG
PUTERI 1

Lencana :
Pekhemah,
Ahli Membaca,
Pengetahuan Tempatan/
Sejarah Tempatan,
Warisan,
Satu lencana pilihan
sendiri

PROGRAM PANDU PUTERI RENJER : SENYUM SELALU


TG

ITEM

BUTIRAN

Tg.4 SKIM BERDIKARI


Identiti Diri
Pembangunan negara
Kewangan
Alam Pekerjaan
SKIM LENCANA KECEKAPAN PANDU PUTERI RENJER
BINTANG PUTERI 1 (4+1)

KUMPULAN A,B,C,D
Pekhemah, Baca,
Sejarah, warisan,

+1
ANUGERAH KETUA PESURUHJAYA
Bengkel Anugerah Ketua BINTANG PUTERI 1
Pesuruhjaya (BAKP)
SKIM BERDIKARI
Buku Log pandu Puteri (Pra Persetiaan
Bintang Puteri 1)
Pengetahuan pandu Puteri, Falsafah, Prinsip,
Organisasi, Misi
SKIM LENCANA KECEKAPAN PANDU PUTERI RENJER - KUMPULAN A,B,C,D

PROGRAM PANDU PUTERI RENJER : SENYUM SELALU


TG

ITEM

BUTIRAN

Tg.5

BINTANG PUTERI 11 (2+1+2) Penceramah, AP,+1,+2


BINTANG PUTERI 111
Satu lencana dari setiap
(1+1+1+1+KM)
KUMPULAN A-D,
Khidmat Masyarakat
PANDU PUTERI RAJA
Bengkel Selalu Sedia Anugerah Ketua Pesuruhjaya
(BSS)
BINTANG PUTERI 11,111
Laporan Khidmat Masyarakat tiga (3) bulan berterusan
Beragama
Pengetahuan tentang Malaysia
Kesukarelawan

TG

ITEM

BUTIRAN

Tg.6 SETELAH MENJADI PANDU PUTERI RENJER


PANDU PUTERI DEWAS
PANDU PUTERI KADET
PANDU PUTERI SISWI
GUILD TREFOIL
PASUKAN SUKARELA
PASUKAN SIMPANAN

TUGASAN
Kenalpasti item-item dalam program Pandu Puteri Remaja dan Program
Pandu Puteri Renjer Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang boleh
digolongkan di bawah :
(i)Asas Program yang meliputi aspek-aspek
Perkembangan Diri, Personaliti dan Intelek
Gaya Hidup Sihat
Minat dan Hobi
Khidmat
(i) Tumpuan (Emphasis) Program Pandu Puteri daripada aspek-aspek
berikuit yang ada kaitan dengan Falsafah Pendidikn Negera:
Perkembangan Fizikal
Perkembangan Rohani
Perkembangan Emosi
Perkembangan Intelek