Anda di halaman 1dari 20

CADANGAN

KURSUS ORIENTASI
PELAKSANAAN DSKP
Tahun 2013
TAHUN 4 KSSR

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

PELAKSANA DAN KOS


Unit Pengurusan
Komunikasi
Kurikulum,
Bahagian
Pembangunan
Kurikulum
KPM

ABM 2013
Bahagian
Pembangunan
Kurikulum

BPK

MODEL KURSUS

o Cascade
o Menatar DSKP Tahun 4 (Arus Perdana
& Pendidikan Khas)
o JUK Pegawai BPK
o Peserta terdiri drp. JU Tahun 4
+ JU baru (TMK)
o Bilangan hari 2 hari 1 mlm

SUSUNAN KURSUS

BPK

JU
NAMA KURSUS

GURU

Kursus
Orientasi
Pelaksanaan
DSKP Tahun 4
KSSR

PERINGKAT & JENIS KURSUS


Peringkat

Kursus

Pelaksana

KPM
(BPK)

JU
TAHUN 4

GURU
(school based)

Kursus Orientasi
Pelaksanaan DSKP
Tahun 4 KSSR
Kursus Orientasi Tahun
4 KSSR

BPK

BPG, JPN &


PPD, SEKOLAH

KUMPULAN SASARAN
JU TAHUN 4 SEMUA MP (ARUS PERDANA 23 subjek )
JU TAHUN 4 SEMUA MP (PENDIDIKAN KHAS
14 subjek MBLJ, 4 subjek MDGR, 4 subjek MLIHAT )

PESERTA
PESERTA

JURULATIH
JURULATIH

JUK BPK

JANGKA MASA KURSUS


19 Ogos 12 September
2013

BPK

6 Zon

2 Hari 1 Malam
3 MINGGU
19 OGOS

5 SEPTEMBER 2013

1 MINGGU
17 SEPTEMBER

20 SEPTEMBER 2013

KAEDAH
Perbincangan
Taklimat

4 slot
2 jam setiap
slot

Slot-slot
disampaikan
sepenuhnya
oleh JUK
BPK

Bengkel

Kaedah

Penilaian kursus :
Aspek Pengurusan
Kursus
Aspek Keberkesanan
Penceramah

JADUAL PENGISIAN

PENGURUSAN KURSUS
Disediakan oleh urus setia
Diuruskan oleh JPN ( menurunkan waran
peruntukan kecil OS21000)
Disediakan oleh Unit Mata Pelajaran
masing-masing
Disediakan dan diuruskan oleh urus
setia

FORMULA BILANGAN JU
Arus Perdana
Setiap PPD = 2 JU (setiap MP)
JPN tanpa PPD = Berdasarkan Bilangan
Sekolah/keperluan

Pend. Khas
Berdasarkan keperluan

JUMLAH JU DSKP THN 4 KSSR


(Arus Perdana)

JUMLAH JU DSKP THN 4 KSSR


(Arus Perdana)

JUMLAH JU DSKP THN 4 KSSR


(Pendidikan Khas)

JUMLAH JU DSKP THN 4 KSSR


(Pendidikan Khas)

JUMLAH JU DSKP THN 4 KSSR


(Keseluruhan)

TARIKH KURSUS
(Arus Perdana)
MINGGU & TARIKH
URUSETIA

ZON

UTARA

MINGGU 1 ( 19
22/8/13 )
19 -20/8/13
21
22/8/13
BM SK
BC SJKC
BM SJK
BC SK
BT SJKT
BI
BT SK
SK
BI SJK

MINGGU 2 ( 26 29/8/13 )
26 27 /8/13 28 29/8/13
MAT

P. ISLAM

MINGGU 3 ( 2 5/9/13 )
2 3/9/13
PJ
RBT

SAINS

4 5/9/13
TMK
PK

MUZIK

SEJARAH

B.ARAB

PSV

P.
MORAL

BC SJKC
BC SK
B.SEMAI

BM SK
BM SJK

P. ISLAM

MAT

BI
B

SK
BI SJK

TIMUR

SAINS

TMK
PK
SEJARAH

PJ
RBT
MUZIK

B.ARAB

P.

PSV

MORAL
PJ
RBT

TMK
PK
SEJARAH

SELATAN

MUZIK

BM SK
BM SJK
BI SK
BI SJK

BC
BC
BT
BT

SJKC
SK
SJKT
SK

MAT

P. ISLAM

SAINS
B.ARAB

PSV

P.

CONTOH PELAKSANAAN DALAM SEMINGGU


MINGGU 1 ( 19 22/8/13 )

URUSETIA

ZON

UTAR
A

19 /8/13

10.00 PM

BM SK
BM SJK
BI SK
BI SJK

HOTEL A

20/8/13

21/8/13

22/8/13

BC SJKC
BC SK
BT SJKT
BT SK
CHECK OUT

CHECK IN

CHECK OUT
CHECK IN

1.00 PM

BM SK
BM SJK
BI SK
BI SJK
8.00 AM

BC SJKC
BC SK
BT SJKT
BT SK

TARIKH KURSUS
(Pendidikan Khas)
URUSETIA

ZON

SEMENANJUNG

SABAH &
SARAWAK

SEMENANJUNG

SABAH &
SARAWAK

SEMENANJUNG

SABAH &
SARAWAK

MINGGU & TARIKH


MINGGU 4 (16 - 19/9/13 )
17 18/9/13
19 20/9/13
BM (LD)
PSV (LD)
MAT (LD)
PENG.KEHIDUPAN (LD)
MUZIK (LD)
KEM. HIDUP (LD)
PSV (LD)
BM (LD)
PENG.KEHIDUPAN (LD) MAT (LD)
KEM. HIDUP (LD)
MUZIK (LD)
BI (LD)
PJK (LD)
SAINS, SOSIAL & ALAM KEM. MANIPULATIF
SEKITAR (LD)
(LD)
PI (LD)
PERKEBUNAN
P.MORAL (LD)
&TERNAKAN HAIWAN
(LD)
TMK SUAIAN (LD)
PJK (LD)
BI (LD)
KEM. MANIPULATIF
SAINS SOSIAL & ALAM
(LD)
SEKITAR(LD)
PERKEBUNAN
PI (LD)
&TERNAKAN HAIWAN
P.MORAL (LD)
(LD)
TMK SUAIAN ( LD)
BM (DGR)
KAIMaL (LIHAT)
BI (DGR)
PJ SUAIAN (LIHAT)
BIK (DGR)
PSV SUAIAN (LIHAT)
PI (DGR)
TMK SUAIAN (LIHAT)
KAIMaL (LIHAT)
BM (DGR)
PJ SUAIAN (LIHAT)
BI (DGR)
PSV SUAIAN (LIHAT)
BIK (DGR)

Terima kasih
Oleh:
UNIT PENGURUSAN KOMUNIKASI KURIKULUM
SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2013

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia