Anda di halaman 1dari 1

JADUAL KURSUS ORIENTASI DSKP KSSR PENDIDIKAN KHAS TAHUN 5 2014

MATAPELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN 5 (PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN)


08.00-0900

09.0010.00

Taklimat umum
Kurikulum
Standard
Sekolah Rendah
(KSSR)

Taklimat
Umum
DSKP

Slot 1

Slot 3

(KBAT)

Pengurusan
Pentaksiran
Pelaporan
(EXCEL)
Hands On

10.0010.30

10.30-11.30

11.30-1.30

Slot 5

Slot 6

1.302.30

2.30-4.30

4.30-5.00

Slot 7

Slot 8

Pembentang
an
RPH

Penyampai
an Sijil

MASA
TARIKH

RABU
(17/08/201
4)

Slot 2

Slot 4

REHAT

Contoh
penulisan
rancangan
pelajaran
harian (RPH)
Agihan
tugasan
Pembinaan
RPH
(Kumpulan)

Bengkel
Pembinaan
&
Pembentang
an
RPH

REHAT