Anda di halaman 1dari 1

Doa Nabi Ibrahim a.s.

Ketika Belum Punya Anak


RABBI HABLII MINASH SHOOLIHIIN
Artinya :
Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
(QS: As-Shaffat: 100)
Seperti yang kita ketahui, bahwasanya, Sarah istri Nabi Ibrahim adalah seorang yang mandul dan
usianya sudah lanjut. Berkat doa di atas, Nabi Ibrahim a.s. dianugerahi seorang anak Ishak a.s.
(dari istrinya Sarah), dan Ismail a.s. (dari istrinya Hajar).
Doa Nabi Zakaria a.s. Ketika Memohon Diberi Anak yang Sholeh


Artinya :
Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan:
74).


Artinya :
Wahai Tuhanka, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat)
dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi (QS: Al-Anbiya : 89)