Anda di halaman 1dari 1

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu


Mari kita berdoa menurut Agama dan kepercayaan masing-masing.
Sembari menadahkan tangan, dan sejenak menundukkan kepala serta memohon
kepada Allah Azza Wajalla.
Astag Firullahal Azim (3x)
Auzu billahi minassyaitanirrajim-Wasshalatu wassalamu ala Asrhofil anbiyai
walmursalim waala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahummagh Firlii Waliwalidaiya warham-huma kama Robbayani shagiro.
Ya Allah Ampunilah kami,dan kedua orangtua kami, dan sayangilah mereka
sebagaimana mereka menyayangi kami diwaktu kecil.
Allahumma- Ihdhina shirathal mustaqim sirathallazi naanamta alaihim ghairil
maghdubi alaihim waladdhaliinn.
Ya Allah Bimbinglah kami disetiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna
mengarungi kehidupan dunia ini.
Ya Allah Yang Maha Mengetahui.
Hari ini kami melaksanakan Rapat Kerja dan Pengukuhan Pengurus IKA PPSP
IKIP curahkanlah petunjuk-Mu, guna menambah ke Islaman kami, guna
meningkatkan Silaturahim dan Persaudaraan kami, serta memotivasi kami untuk
berguna bagi Agama-Mu, masyarakat dan Bangsa.
Ya Allah Ridhoilah dan berkahilah acara kami ini.
Ya Allah Ya Rahman.
Jadikanlah organisasi ini sebagai perkumpulan yang Engkau Rahmati, Tuntunlah
kami Ya Allah agar RAKER ini menghasilkan kami.
Ya Allah- Hidupkanlah kami dalam cahaya-Mu, Rahmat-Mu dan KeimananMu.Matikanlah kami dalam Ibadah terbaik yang kami miliki. Bimbinglah setiap
langkah hidup kami, sungguh hanya kepadaMu-lah tempat kami bergantung dan
berharap.
Robbana Zolamna anfusana wa illan tagfirlana watarhamna lana kunanna
minal ghosirin.
Rabbanaa Atinaa Fiddunnia Hasanah Wafill Akhirati Hasanah waqina
Azabannar---Aaamiinnn Ya Robbal Alaminn
Subhanaka Rabbika Rabbil izzati. Amma Yasifun wasalamun alal mursalim
Walhamdulillahi Robbil Alamin.
Wassalamu Alaikum Wr,Wb.