Anda di halaman 1dari 26

KONSEP PENDIDIKAN

SENI VISUAL
HJ. MOHD. JAMEL BIN HJ. ISMAIL
IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

PENGENALAN

Menjurus kepada seni tampak dan


tidak menjurus kepada seni lain
seperti seni muzik, seni sastera, seni
tari dan seni mempertahankan diri.
Pendidikan Seni Visual sekolah rendah
lebih menegaskan kegiatan dalam
proses penghasilan dengan melibatkan
aspek pemahaman, penghayatan
dan kritikan.

PENGENALAN

Proses penghasilan seni ini menyentuh


perasaan estetik dan daya kreativiti individu
melalui penajaman daya intuisi, persepsi,
imaginasi dan konsepsi murid.
Dengan ini , murid diharapkan dapat
mengamalkan pertimbangan seni visual,
meningkatkan lagi kepekaan, menjadi
pengkarya yang rasional dan mampu
mengendalikan lagi kepekaan dengan
membawa nilai murni dalam pendidikan
sejagat.

PENGENALAN

Kurikulum Pendidikan Seni Visual


sekolah rendah merangkumi empat
bidang iaitu;
Menggambar
Membuat rekaan dan corak
Membentuk dan membuat binaan
Mengenal kraf tradisional

PENGENALAN

Murid dilatih untuk melihat sesuatu


dengan perspektif yang lebih luas
sama ada daripada aspek estetik
mahupun aspek gunaan.
Melalui kefahaman di atas, murid
dapat diterapkan dengan penghayatan
warisan seni visual dan mengamalkan
dalam penghidupan, terutama dalam
meningkatkan nilai hidup.

PENGENALAN

Murid akan didedahkan dengan


mengenai ilmu dalam Pendidikan Seni
Visual dan menerapkan budaya dalam
konteks kebudayaan Malaysia

PENGERTIAN PSV

PSV KBSR lebih menekankan dalam


penghasilan karya seni dengan melibatkan
aspek pemahaman, penghayatan dan
kritikan.
Dalam proses penghasilan ini, murid
seharusnya dapat memahami perasaan
estetik dan daya kreativiti pelajar melalui
penajaman daya intuisi, persepsi,
imaginasi dan konsepsi murid.

PENGERTIAN PSV

Dengan ini murid dapat


mengamalkan pertimbangan seni
visual, meningkatkan kepekaan,
menjadi pengkarya yang rasional dan
mampu mengendalikan kehidupan
dengan membawa bersama nilai
murni dalam kehidupan.

BIDANG PSV KBSR

Menggambar
Membuat rekaan dan corak
Membentuk dan membuat binaan
Mengenal kraf tradisional

MATLAMAT

Membentuk keperibadian generasi Malaysia


yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai
estetika yang tinggi, imaginatif, kritis,
kretif, inovatif dan inventif.
Meningkatkan rasa kesyukuran terhadap
Tuhan, menghargai keindahan alam
persekitaran, keindahan seni dan warisan
bangsa serta menyumbang ke arah
pembangunan diri, keluarga, masyarakat
dan negara selaras dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF PSV

Penghargaan keindahan alam ciptaan


Tuhan
Memupuk budaya penyelidikan dalam
penghasilan karya seni visual
Meningkatkan pengetahuan , daya
kreativiti , inovasi, disiplin serta
kemahiran dalam bidang seni visual
yang dapat diamalkan dalam
kehidupan dan kerjaya.

OBJEKTIF PSV

Menggunakan pelbagai kemahiran, media,


teknik dan teknologi untuk mereka cipta
barangan kraf dan produk seni visual yang
berkualiti.
Membuat diskripsi, analisi, interpretasi dan
penilaian terhadap karya seni visual
Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin
sains, teknologi dan mata pelajaran lain.

OBJEKTIF PSV

Menunjukkan penghargaan terhadap


sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni
visual dalam konteks perkembangan seni
visual di Malaysia dan antarabangsa.
Menjadikan bidang seni sebagai prospek
kerjaya
Menunjukkan kesedaran dan penghargaan
terhadap suasana dalam persekitaran dan
kaitan dengan keselesaan hidup