Anda di halaman 1dari 86

MANHAJ TARBIAH IKRAM 2014

MUAYYID (02)

BUKU PANDUAN MURABBI

ISI KANDUNGAN
PENDAHULUAN
BAB 1 CIRI-CIRI MARHALAH
Definisi Marhalah
Syarat Marhalah
Objektif Marhalah
Objektif Khusus
Ciri-Ciri Marhalah Muayyid (Bahasa Arab)

2
2
2
3
6

BAB 2 - ISI KANDUNGAN (MUHTAWA)


JADUAL 1: ISI KANDUNGAN KESELURUHAN MODUL 02
JADUAL 2: TUGASAN AMAL
1. Al Quran
2. Tajwid
3. Sirah Nabi
4. Hadis
5. Akidah
6. Fiqh
7. Kisah Para Rasul
8. Sahabat
9. Akhlak
10. Tazkiyah
11. Suhbah Solehah Dan Usrah
12. Fikrah
13. Jamaah
14. Baitul Muslim
15. Dakwah
16. Keakhawatan
17. Kesihatan Dan Pemakanan
18. Palestin
19. Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk
20. Sejahtera Nusantera
21. Kemahiran
22. Bahasa Arab

9
23
25
27
33
36
41
45
49
54
56
57
61
62
63
67
70
71
72
74
76
77

Bab 3 WASAIL TARBIYAH


JADUAL 3: PANDUAN PELAKSANAAN MANHAJ MELALUI
WASAIL TARBIYAH
JADUAL 4: PANDUAN PELAKSANAAN WASAIL TARBIYAH
BAB 4 PENILAIAN
Penilaian
Tauthiq
Muwasofat 10

79
80
81
84
85

Peringkat
Tempoh

:
:

MUAYYID (MODUL 02)


Satu Setengah Tahun

Definasi Marhalah
Marhalah mengarahkan individu kepada penggabungan dengan Jamaah.
Syarat Marhalah
1. Menunaikan amal-amal fardhu dan suka ke masjid
2. Mengalu-alukan perhubungan dengan anggota Jamaah dan bersangka baik terhadap mereka

OBJEKTIF UMUM
1. Meneruskan keterikatan dengan al-Quran al-Karim; tilawah, hafazan, tafsir dan tadabbur
2. Meneruskan usaha menanam kecintaan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan orang-orang
soleh.
3. Meneruskan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip, rukun Islam dan kewajipan beragama
serta melaksanakannya
4. Berakhlak dengan akhlak Islam
5. Berterusan mengenalpasti keaiban diri dan memperbaiki tingkahlaku
6. Sangat mengambil berat mengenai persahabatan dengan orang soleh serta melaksanakan hakhak dan kewajipan ukhuwwah fillah
7. Mengetahui rukun, Wajibat al-Akh dan kewajipan Amal Jamai.
8. Mengetahui prinsip fikrah Jamaah dan ciri khususnya
9. Berusaha untuk memastikan rumah tangga beriltizam dengan ajaran dan akhlak Islam
10. Sibuk dengan dakwah, mengambil berat terhadap penyebaran, memenangkan serta berusaha
mendapatkan penolong dan pendokongnya

OBJEKTIF KHUSUS
1.2 Meneruskan keterikatan dengan al-Quran al-Karim; tilawah, hafazan, tafsir dan tadabbur.
Tilawah
1.2.1 Beribadah kepada Allah swt dengan membaca sekurang-kurangnya 5 mukasurat
sehari
1.2.2 Meneruskan belajar cara tilawah al-Quran yang sahih dengan mengikut hukum
Tajwid yang asas
Hafazan
1.2.3 Menghafaz ayat-ayat yang telah dipelajari
Tafsir
1.2.4 Memahami tafsir juzuk 29
1.2.5 Mengaitkan ayat-ayat yang dipelajari dengan realiti kehidupan
1.2.6 Mengambil pelajaran dari ayat-ayat dan merumuskan bentuk-bentuk aktiviti secara
bersama
Tadabbur dan Tatbiq
1.2.7 Meneliti dan meningkatkan tahap amalan bagi pengajaran yang terdapat daripada ayatayat yang dipelajari

2. 2 Meneruskan usaha menanam kecintaan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan orangorang soleh.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Berusaha mengamalkan sunnah dalam kehidupan peribadi


Memahami Hadis
Memahami Ulum Hadis
Berusaha menghafaz Hadis
Mengaitkan Hadis yang dipelajari dengan realiti kehidupan
Mengambil pengajaran dari Hadis dan merumuskan bentuk-bentuk aktiviti secara
bersama
Mempelajari dan mengambil pengajaran dari sirah Rasulullah saw dari awal
keNabian hingga awal fasa Madinah
Mengambil sirah sebagai panduan utk memahami aspek akidah, ibadah dan akhlak .
Mengetahui keistimewaan sahabat yang syahid di zaman Rasulullah saw serta
berusaha mencontohi mereka
Mengetahui dan mencintai beberapa orang tabien
Mempelajari kisah-kisah beberapa Rasul pilihan dari aspek persiapan sebagai dai

3.2 Meneruskan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip, rukun Islam dan kewajipan beragama
serta melaksanakannya
Akidah
3

3.2.1 Meningkatkan keimanan kepada Allah swt berdasarkan fakta sains


3.2.2 Menjelaskan kesan-kesan iman dalam kehidupan.
3.2.3 Mengetahui wasilah untuk meningkatkan iman dan melaksanakan sebahagian darinya
3.2.4 Mempunyai pengetahuan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah melalui Risalah
Aqaid Hasan al Banna
Fiqh
3.2.5 Beribadat kepada Allah swt mengikut ketetapan syarak
3.2.6 Mengetahui dan melaksanakan ibadat puasa, zakat dan haji (jika mampu) dan lain-lain
yang berkaitan
3.2.7 Mengetahui hujah syarak berkaitan puasa, zakat dan haji dan lain-lain yang berkaitan
3.2.8 Menyedari kemestian melaksanakan manhaj Islam dalam masyarakat
4.2 Berakhlak dengan akhlak Islam
4.2.1 Menyedari kepentingan akhlak dalam hubungan sesama manusia
4.2.2 Mengetahui wasilah dan uslub untuk mendapatkan akhlak mulia
4.2.3 Menguasai dan mengambil berat untuk melaksanakan akhlak yang ditetapkan bagi
marhalah ini
5.2 Berterusan mengenalpasti keaiban diri dan memperbaiki tingkahlaku
5.2.1 Menyedari kepentingan muhasabah diri dan cara-caranya
5.2.2 Mencela diri jika gagal memperbaiki keaiban
5.2.3 Membebaskan diri daripada tiga perkara yang membinasakan (kikir yang diikuti, hawa
nafsu yang dituruti, kagum dengan pandangan sendiri)
5.2.4 Sentiasa beristighfar di atas kesilapan yang dilakukan
6.2 Sangat mengambil berat mengenai persahabatan dengan orang soleh serta melaksanakan
hak-hak dan kewajipan ukhuwwah fillah
6.2.1 Menyedari hubungan antara iman dan ukhuwwah
6.2.2 Menjaga hak-hak dan kewajipan ukhuwwah
6.2.3 Merasai kesan dan hasil ukhuwwah fillah
6.2.4 Meyakini bahawa ikatan ukhuwwah asas kekuatan Jamaah
7.2 Mengetahui rukun, Wajibat al-Akh dan kewajipan Amal Jamai
7.2.1 Melaksanakan tuntutan kesyumulan Islam dan mendakwahkannya
7.2.2 Mengetahui secara umum susunan Rukun Baiah berdasarkan Risalah Talim
7.2.3 Mengambil berat melaksanakan sebahagian tanda-tanda zahir dari Rukun Baiah dalam
diri
7.2.4 Meyakini kewajipan Amal Jamai
7.2.5 Mempunyai keinginan yang tinggi untuk menggabungkan diri dalam Jamaah
7.2.6 Mengetahui sebahagian daripada Wajibat al-Akh
8.2 Mengetahui prinsip fikrah Jamaah dan ciri-ciri khususnya
8.2.1 Mengetahui matlamat dan objektif Jamaah
4

8.2.2 Mengetahui marhalah dakwah dan maratib amal


8.2.3 Mengetahui ciri khusus Jamaah
8.2.4 Mengetahui ciri khusus Manhaj Taghyir Jamaah
8.2.5 Mengetahui sebahagian penulisan Hasan al Banna
9.2 Berusaha untuk memastikan rumahtangga beriltizam dengan ajaran dan akhlak Islam
9.2.1 Memilih pasangan dengan cara yang betul
9.2.2 Berusaha dengan pasangannya untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap
rumahtangga
9.2.3 Berusaha dengan pasangannya untuk saling tolong-menolong dalam melaksanakan
tanggung jawab terhadap pasangan masing-masing
9.2.4 Mengetahui cara mentarbiyah anak-anak mengikut peringkat umur
9.2.5 Mengetahui perancangan musuh untuk merosakkan institusi Baitul Muslim
9.2.6 Mampu mengatasi halangan dalam pembinaan Baitul Muslim
9.2.7 Mendorong keluarga menghormati fikrahnya
10.2 Sibuk dengan dakwah, mengambil berat terhadap penyebaran, memenangkan serta
berusaha mendapatkan penolong dan pendokongnya
10.2.1 Menguasai kaedah dakwah kepada Allah swt
10.2.2 Mampu menjelaskan syubhat-syubhat terhadap dakwah dan menangkisnya
10.2.3 Menguasai kefahaman amal am dan rabtul am serta melaksanakannya
1-
2-

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
. 9-
10-

BAB 2: ISI KANDUNGAN (MUHTAWA)


JADUAL 1: ISI KANDUNGAN KESELURUHAN MODUL 02

JADUAL 2: TUGASAN AMALI

Aktiviti ini diperlukan dalam membina syakhsiyah Muslim yang beramal


Murabbi menggalakKan dan membantu pelaksanaannya
Aktiviti dipantau oleh murabbi dalam halaqah untuk membina tarbiyah dzatiyah
Bil

Amalan

Kekerapan

Tilawah al Quran

Menghafaz dan mengulang ayat Al


Quran

Memelihara Solat Fardhu berjemaah &


digalakkan berwirid selepas solat

Harian

Solat sunat witir

Harian

5
6
7

Membaca Mathurat Sughra


Beristighfar (70x sehari)
Memelihara solat sunat rawatib
Membaca bahan ilmiah sekurangkurangnya jam
Riadhah (15 min sehari)

10

Berinteraksi dengan jiran

11
12

Qiamullail
Berpuasa Sunat

13

Berinteraksi dengan ibu-bapa

14

Terlibat dengan aktiviti


kemasyarakatan

Harian
Mengikut
keperluan

Mingguan
Harian
Harian

8 rokaat

Harian

Setiap hari

Harian

3 kali seminggu
Minima sekali
seminggu
3 kali
3 kali sebulan
Minima sekali
seminggu
Aktiviti surau, ziarah,
aktiviti setempat

Mingguan
Bulanan
Mingguan

Catatan
Membaca lima (5)
mukasurat (minima)
Memenuhi sukatan
marhalah
Solat berjamaah di
Masjid terutama Subuh
dan Isya
Berusaha untuk
melaksanakan
5x seminggu

AL QURAN
Objektif Umum
Meneruskan keterikatan dengan al-Quran al-Karim; tilawah, hafazan, tafsir dan tadabbur.
Objektif Khusus
Tilawah
1. Beribadah kepada Allah swt dengan membaca sekurang-kurangnya 5 mukasurat sehari
2. Meneruskan belajar cara tilawah al-Quran yang sahih dengan mengikut hukum Tajwid yang
asas
Hafalan
Menghafaz ayat-ayat yang telah dipelajari
Tafsir
1. Memahami tafsir juzuk 29
2. Mengaitkan ayat-ayat yang dipelajari dengan realiti kehidupan
3. Mengambil pelajaran dari ayat-ayat dan merumuskan bentuk-bentuk aktiviti secara bersama
Tadabbur dan tathbiq
Memahami dan mengamalkan pengajaran utama yang terdapat daripada ayat-ayat yang dipelajari
dengan kadar yang sesuai dengan marhalah
*Pengajaran diharapkan dapat dikaitkan dengan tiga mihwar utama iaitu mihwar imani dan taabbudi,
mihwar akhlaqi dan suluki, serta mihwar daawi dan haraki
Cara perlaksanaan
TILAWAH
Melatih membaca Al Quran dengan betul, beransur-ansur dan mengenalpasti hukum tilawah
dalam setiap surah
Murabbi sentiasa berusaha untuk memperbaiki bacaan mutarabbi dan memantau kelas khas yang
dihadiri oleh mutarabbi. Murabbi juga menggalakkan mutarabbi untuk mendengar rakaman bacaan
al Quran.
HAFALAN
1. Murabbi hendaklah mengutamakan bacaan Al Quran yang betul sebelum memulakan
hafazan.
2. Murabbi hendaklah mengulang dan mendengar berulangkali.
3. Mengenalpasti potensi setiap mutarabbi dalam hafazan. Bagi yang cepat, maka murabbi
menggalakkannya untuk menambah. Murabbi memberi motivasi dan meminta ahli lain untuk
membantu ahli yang lambat menghafaz.
4. Meminta mutarabbi mengulangi hafazan dalam solat sehingga yakin dan tidak terlupa.
5. Tasmi disemak oleh murabbi dalam halaqah atau berpasangan
6. Murabbi memastikan salah satu dari wirid harian adalah mengulangi hafazan.
9

TAFSIR
Objektif mempelajari tafsir Al Quran ialah:
1. Fahaman yang benar terhadap Al Quran
2. Ketundukan akal kepada makna Al Quran dan menyetujui Isi Kandungannya sebagai
panduan hidup untuk setiap zaman dan tempat. Keimanan dengan hati, penerimaan yang total
terhadap Isi Kandungannya.
3. Mempelajari tilawah Al Quran dan menjadikannya sebagai ibadah
4. Menjadikan hati khusyuk dan jiwa tenang.
5. Mengaitkan Islam dengan realiti semasa dan menerimanya sebagai satu-satunya penyelesaian
6. Menghafaz ayat-ayat Al Quran yang telah ditafsirkan
7. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya
Pendekatan pengendalian sesi TAFSIR
1. Menerangkan maksud perkataan yang susah
2. Menyebutkan asbab nuzul (jika ada)
3. Memberikan fokus terhadap objektif khusus surah
4. Menyampaikan tafsiran ringkas
5. Mengeluarkan pelajaran tarbawi dan hukum syarie (jika ada)
6. Mengaitkan Al Quran dengan realiti kehidupan serta mentadabburinya
7. Berhenti sejenak (tidak terlalu panjang) di hadapan beberapa mukjizat al-Quran berkaitan
fakta sains serta hakikat diri dan lain-lain yang diisyaratkan oleh nas al-Quran
8. Memberikan tugasan-tugasan di lapangan
9. Membuat mutarabbi rasa tenang dalam melaksanakan tugasan yang diberi (tugasan untuk
menggalakkan bukan menyusahkan)
CONTOH PERLAKSANAAN SESI AL QURAN - SURAH AL HAQQAH
(Rujukan : Dalil Muaalim Mesir)
Kemahiran
Wasilah

Pendahuluan

Tajuk
Murabbi menunjukkan kepada mutarabbi rajah yang mengandungi
objektif terperinci dan makna istilah. Melalui rajah ini, mutarbbi dapat
menentukan setiap objektif dengan memperhatikannya. Dan mengetahui
bahawa objektif pertama adalah bahan yang lepas dan disempurnakan
dalam pembukaan. Objektif lain
1. Mutarabbi mengemukakan apa saja persoalan tentang ayat al
Quran dan jawapan
2. Mutarabbi menentukan kaum terdahulu yang mendustakan
agama
3. Mutarabbi menggambarkan kesudahan bagi kaum terdahulu.
4. Mutarabbi menerangkan cara menghubungkan ayat dengan
keimanan
5. Mutarabbi merasakan keadaan alam dalam surah ketika
membacanya dan mempelajarinya meskipun tiada asbab nuzul
Murabbi mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari dalam sesi
lepas.
Sesungguhnya saya telah terangkan dalam surah sebelum ini
bahawa perlunya ada interaksi jiwa dengan agama akidah, dengan
10

sebenar-benarnya tanpa berpaling meskipun sedikit atau banyak.


Kemarahan Allah pasti bagi sesiapa yang berpaling meskipun ia
adalah Rasulullah.
Urusan agama lebih utama dari selainnya kerana kebenaran itu
datang daripada Allah.
Murabbi menulis perkataan-perkataan berkaitan dengan surah di atas
satu kertas, dan meminta mutarabbi membincang hal berkaitan.
Contoh : nama surah al Haqqah mutarabbi menjawab dari sudut
lafaz sangat terkesan kepada perasaan dengan membawa maksud.
Ada yang menjawab pertarungan orang yang mendustakan agama
dan kaitan dengan hari kiamat dan mutarabbi jawab ayat al Quran
yang berkaitan dengannya
Murabbi menyebut situasi dan mutarabbi memberikan ayat yang
berkaitan.

Pembentangan
dan
perbincangan
(membuat
soalan dan
memberikannya
kepada
mutarabbi)

Terangkan kepentingan surah al Haqqah dan kesudahan orang yang


mendustakan hari kiamat (bermula dari ayat 1-12)
Murabbi tunjukkan perkataan dan meminta mutarabbi menyebutkan
makna istilahnya
Apa makna umum bagi ayat tersebut (soalan dibuka kepada semua dan
kemudian menentukan siapa yang akan jawab)
Ayat-ayat dalam surah ini membincangkan tentang hakikat hari kiamat
dan menggunakan uslub pertanyaan untuk menunjukkan betapa
dahsyatnya keadaan hari kiamat. Tidak memerlukan jawapan, hari kiamat
lebih besar daripada mencari jawapannya. Ia juga membincangkan
tentang pendustaan kaum Tsamud, Ad, Firaun, penduduk Aikah, dan
menutup ayat dengan menyebutkan pertolongan Allah kepada manusia
yang bersyukur kepadaNya dan ganjaran pahalaNya, dan juga pada
mereka yang sebaliknya.

Cara
berinteraksi
dengan
jawapan
mutarabbi

Murabbi menjalankan sesi dialog untuk pastikan jawapan yang lebih


detail dan merealisasikan objektif ijraie.
S: Apakah maksud kalimah al Haqqah
J: Sesuatu yang benar, dan akan berlaku, dan diberitahu kepada manusia
S: Apakah perasaan kamu ketika menyebut lafaz al Haqqah
J: Membawa maksud keras, tegas, kebenaran, dan penggunaan lafaz mad
lazim (qaf yang bersabdu dan sebutan ha sakinah )
S: Apakah maksud pertanyaan? Adakah ia memerlukan jawapan?
J: Pertanyaan ini hanyalah pertanyaan bukan untuk dijawab tetapi untuk
memperhebatkan kerana ini lebih besar daripada ilmu itu sendiri
S: Sebutkan pendirian kaum terdahulu terhadap Rasul mereka dan
kesudahan hidup mereka seperti dalam ayat
J: Mereka semua mendustakan Rasul dan kesudahan mereka seperti
berikut:
a. Tsamud: Dibinasakan dengan teriakan (suara gentur)
b. Ad: Dibinasakan dengan air sejuk yang dahsyat selama lapan
11

hari tujuh malam berturut-turut sehingga jadi batang kurma yang


lapuk. Adanya soalan setelah ayat tentang Aad, adalah untuk
menafikan.
c. Firaun: Dibinasakan
d. Pendudukan Aikah Ia adalah kampung Luth as dan dibinasakan
kerana maksiat yang mereka lakukan.
e. Kaum Nuh ditenggelamkan Allah swt dan hanya
menyelamatkan beberapa orang Mukmin yang menaiki kapal
Nabi Nuh
S: Sebutkan tentera yang digunakan oleh Allah swt, untuk
membinasakan kaum terdahulu
J: Teriakan, angin kencing dan air
S: Sebutkan uslub yang digunakan dalam surah berkaitan dengan
keimanan
J: Surah tersebut menyentuh hakikat keimanan melalui gambaran
hidup tentang hari kiamat, sehingga meninggalkan kesan kepada jiwa
manusia
Kerana hal itu belum dilihat, maka penerangan hakikatnya dibuat
melalui ayat Quran.
Berkenaan mereka yang mendustakan kiamat, hanya perlu tahu
walaupun tidak merasakannya.
Mereka yang membaca ayat ke-6-7, akan dapat merasakan bahawa
yang mematikan bukanlah angin dingin yang nyaman, tetapi sesuatu
yang boleh mematikan (lebih dahsyat).
Begitulah surah itu menyentuh hakikat keimanan
S: Apakah perasaan kamu ketika mendengar ayat-ayat ini? Dan
apakah kesan hakikat keimanan dalam diri?
J: Perasaan takut dan bimbang pengakhiran yang tidak baik, dan pada
masa yang sama, merasakan kekuasaan Allah swt, dan kesesatan
manusia.
Uslub ini sangat memberikan kesan dalam jiwa Muslim agar mengambil
agama secara serius dan bersungguh-sungguh tanpa berpaling.
Penutup

Murabbi membuat ringkasan dengan cepat melalui pertanyaan, yang


berkaitan dengan penyampaian dan memastikan setiap orang terlibat
untuk memberi jawapan, dan memberikan tugasan amal

Isi Kandungan
1. Juz 29
AL-MULK
Objektif
Ayat 1-11
1. Menerangkan hubungan antara ayat pertama dengan baki surah
2. Menyebut setiap contoh yang dibawakan oleh ayat di atas serta menerangkan bahawa Allah
memiliki pemerintahan dan berkuasa di atas segala sesuatu
3. Menjelaskan kekuasaan Allah dalam setiap contoh (ayat)
12

4. Menerangkan hubungan antara setiap contoh yang menampakkan kekuasaan Allah, dengan
diri manusia
5. Menggambarkan azab yang disediakan Allah untuk para syaitan dan pengikut-pengikutnya
daripada kalangan orang-orang kafir seperti yang terkandung di dalam ayat-ayat ini
6. Menceritakan perbualan antara penjaga neraka jahanam dan orang-orang kafir
7. Mengungkap perasaan yang timbul kesan gambaran perbualan ini
Ayat 12-18
1. Menerangkan perbezaan antara ayat ke 12 dengan ayat-ayat sebelumnya
2. Mengenal pasti contoh-contoh daripada potongan ayat di atas yang mempertegas kandungan
ayat yang pertama surah
3. Menerangkan kekuasaan Allah swt dalam setiap contoh itu
4. Menerangkan hubungan antara setiap ayat yang memperlihatkan kekuasaan Allah dengan diri
insan
5. Mengungkapkan kesan yang berlaku pada jiwanya akibat membaca ayat-ayat ini
6. Menjadi seorang yang sentiasa sedar dan peka terhadap kesudahannya agar tidak ditelan
bumi atau diterbangkan angin ribut yang memusnahkan
7. Mengambil pengajaran daripada kesudahan pendusta yang lalu
Ayat 19-30
1. Mengenal pasti contoh-contoh yang memperlihatkan kekuasaan Allah di dalam ayat-ayat di
atas
2. Menerangkan kekuasaan Allah dalam setiap contoh
3. Menerangkan hubungan antara setiap contoh dengan diri manusia
4. Mengenal pasti ayat-ayat yang menyeru manusia agar bertafakur dan bertadabbur tentang
ciptaan Allah
5. Menerangkan gaya bahasa yang digunakan oleh Allah ketika menujukan bicaraNya kepada
orang-orang kafir di dalam ayat-ayat itu di samping menjelaskan tujuan setiap gaya bahasa
itu
6. Mengetahui bahawa kemenangan itu tidak berlaku kecuali dengan izin Allah
7. Menerangkan perbezaan besar antara keadaan orang celaka yang sesat dari jalan dakwah
dengan keadaan orang bahagia yang mengecapi petunjuk Allah
8. Mensyukuri Allah di atas kurniaan nikmat yang besar, pendengaran, penglihatan dan hati
9. Menerangkan tugas para Rasul dan pendakwah selepas Rasul ialah memberi amaran dan
penerangan
10. Mempelajari gaya dakwah yang mulia melalui firmanNya dalam ayat 28, dan firmanNya
yang bermaksud Oleh itu, kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam
kesesatan yang nyata.
Aktiviti Iringan
Merenung kejadian alam (tafakkur)
Menonton video tentang penciptaan alam dan tujuannya
Menghargai nikmat air (berjimat dalam penggunaan air)
Menyenaraikan nikmat air
Menziarahi orang sakit, orang miskin, anak yatim, gelendangan dan golongan yang
memerlukan
13

Menginsafi diri sendiri atas nikmat yang telah Allah berikan


Memperhatikan anggota badan sendiri
AL-QALAM
Objektif
Ayat 1-16
1. Menyebut tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir terhadap Rasulullah saw
2. Menerangkan bagaimana Allah mempertahankan RasulNya di hadapan tuduhan ini
3. Menerangkan peneguhan terhadap Rasulullah yang terkandung dalam ayat di atas
4. Menerangkan arahan Allah untuk RasulNya dalam ayat-ayat di atas
5. Menyebutkan peribadi yang ditujukan kepadanya dalam ayat 10-16
6. Membebaskan diri daripada sifat-sifat pendusta yang terkandung dalam ayat 8-16
Ayat 17-33
1. Menceritakan kisah tuan-tuan kebun
2. Menerangkan pengajaran daripada kisah itu
3. Menyebut pengajaran yang paling menyentuhnya secara peribadi
Ayat 34-52
1. Menerangkan perbezaan antara balasan orang-orang bertaqwa dan balasan orang-orang
berdosa
2. Menyebut soalan-soalan yang dikemukakan Allah kepada orang berdosa semasa berbahas
dengan mereka
3. Menerangkan tujuan perbualan tersebut dan pengajarannya
4. Menceritakan hal orang-orang berdosa pada hari kiamat seperti yang terkandung dalam ayat
5. Menerangkan ancaman bagi orang berdosa dalam ayat
6. Menerangkan arahan Allah kepada RasulNya yang mulia dalam ayat
7. Menceritakan kisah orang yang ditelan ikan dan tujuan di sebalik sebutan kisah itu dalam
ayat
8. Menerangkan pendirian orang-orang kafir terhadap Rasulullah saw di akhir surah
9. Menerangkan noktah penting dalam ayat terakhir untuk menjawab orang-orang kafir
10. Menggunakan gaya bahasa al-Quran dalam perbahasannya dengan golongan batil

Aktiviti Iringan
Melakonkan kisah pemilik kebun dan menekankan pengajarannya
Menulis kisah tentang pemilik kebun untuk bacaan kanak-kanak
Menulis kisah-kisah ringkas yang membawa ibrah kisah pemilik kebun
Mengumpul Hadis-Hadis tentang akhlak mulia Rasulullah saw
Menceritakan tentang manusia yang mempunyai akhlak keji
AL HAQQAH
Objektif
Ayat 1-12
1. Menerangkan ciri-ciri khusus surah ini secara umum
2. Menyebut tentang perkara yang dipersoalkan oleh ayat dan dimanakah jawapannya
14

3.
4.
5.
6.

Menerangkan gaya surah dalam membentangkan hakikat-hakikat keimanan


Mengenal pasti kaum-kaum yang mendustakan hari kiamat
Menceritakan kesudahan setiap kaum seperti yang terdapat dalam ayat
Menghayati segala peristiwa dengan daya imaginasinya dan merasainya dengan segala
perasaan

Ayat 13-37
1. Menerangkan hubungan antara ayat-ayat ini dengan persoalan di awal surah ini
2. Mengisahkan peristiwa dan kedahsyatan hari kiamat seperti yang terkandung dalam ayat
3. Menceritakan hal dan perbuatan orang yang terselamat dan orang-orang yang mendustakan
hari kiamat
4. Menceritakan kesudahan kedua-dua golongan di atas selepas hisab di hari kiamat
5. Menghayati segala hal ini dan merasainya dengan sepenuh perasaan
Ayat 38-52
1. Menyebut tuduhan liar para pendusta terhadap Rasulullah saw
2. Menerangkan cara Allah menjawab tuduhan-tuduhan liar itu
3. Menjelaskan hakikat al-Quran seperti yang diterangkan oleh ayat-ayat ini
Aktiviti Iringan
Membaca kisah tentang mereka yang dimusnah Allah swt
Menonton video tentang kengerian hari kiamat
Mengumpul ayat-ayat al Quran tentang kemusnahan alam dan kedatangan hari kiamat
Mengumpul ayat al Quran tentang kenikmatan syurga dan kesiksaan neraka
Menganjurkan lawatan ke rumah warga tua dan memberi bantuan
AL MAARIJ
Objektif
Ayat 1-18
1. Menerangkan ciri-ciri surah ini secara umum
2. Menceritakan tentang sebab nuzul ayat-ayat ini
3. Menerangkan maksud kalimah yaumin dalam ayat ke-4
4. Menerangkan arahan Allah kepada Rasulnya s.a.w dalam ayat-ayat ini
5. Menceritakan beberapa senario hari akhirat
6. Menceritakan hal keadaan orang-orang berdosa pada hari itu
7. Menggambarkan kengerian yang menimpa orang-orang berdosa pada hari itu
8. Mengungkapkan perasaannya ketika menghayati kengerian tersebut
9. Menghitung dirinya dan bersedia untuk menghadapi hari kiamat
Ayat 19-35
1. Menerangkan ciri-ciri jiwa manusia yang kosong tanpa iman seperti yang digambarkan oleh
ayat tersebut
2. Menceritakan sifat sifat orang beriman yang terkecuali daripada keluh kesah
3. Menerangkan maksud setiap sifat itu
4. Menilai diri berdasarkan sifat itu
5. Berusaha memiliki sifat-sifat itu di dalam diri
15

Ayat 36-44
1. Menceritakan keadaan orang-orang kafir Mekah ketika Rasulullah saw membacakan alQuran, serta ketamakan yang bergolak di dalam jiwa mereka
2. Menerangkan jawapan Allah terhadap ketamakan mereka, serta beberapa pengertian yang
terkandung dalam jawapan ini
3. Menerangkan hubungan antara penutup dan permulaan surah ini
4. Menerangkan hal keadaan para pendusta pada hari kiamat, seperti dalam penutup surah

Aktiviti Iringan
Menonton video tentang kengerian hari akhirat
Mengumpulkan ayat-ayat al Quran tentang gambaran hari kiamat
Memerhatikan penciptaan alam
Membayangkan azab api neraka dan mereka yang dimasukkan ke dalamnya
Membincangkan ciri-ciri positif dalam surah ini dan membanding dengan diri sendiri sebagai
muhasabah
Memberi peringatan tentang pentingnya menunaikan tuntutan harta (zakat dan sedekah)
Membaca kisah-kisah mereka yang dijauhkan dari rahmat atau dimurkai Allah
NUH
Objektif
Ayat 1-9
1. Menyebut sumber perutusan langit
2. Menyebut isi risalah Nabi Nuh
3. Menjelaskan fakta persamaan yang menghimpunkan semua risalah langit
4. Menjelaskan usaha gigih yang dilakukan oleh Nabi Nuh dalam dakwahnya
5. Menjelaskan beberapa teknik dakwah yang dipelajari daripada dakwah Nabi Nuh as
6. Membandingkan antara ketegaran pendukung dakwah untuk meneruskan agenda dakwah
mereka dengan ketegaran pendukung kebatilan meneruskan kebatilan
7. Mengambil pengajaran daripada pengalaman Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya
Ayat 10-20
1. Menyenaraikan faedah istighfar
2. Menitikberatkan aspek tafakkur tentang kejadian alam
3. Menggunakan keagungan ciptaan alam ini ketika berdakwah

Ayat 21-28
1. Menjelaskan tindak balas kaum Nuh setelah baginda bersabar menyampaikan dakwah,
menempuh pelbagai kesulitan dan memberikan penerangan
2. Menerangkan keputusan yang diperolehi Nabi Nuh selepas menempuh kesulitan
berpanjangan dalam dakwahnya
3. Menjelaskan kesungguhan musuh melakukan tipu daya terhadap dakwah sejak zaman
permulaan sejarah
4. Menjelaskan kesudahan musuh-musuh Allah di sepanjang zaman
16

5. Menyatakan kesan kesalahan dan maksiat ke atas kaum Nuh


6. Merasai kebersamaan Allah, pemeliharaan dan pertolonganNya kepada orang-orang beriman
7. Mengambil berat untuk beristighfar di atas kesalahan yang diketahui dan yang tidak
diketahui
Aktiviti Iringan
Membezakan Noahs ark dengan bahtera Nabi Nuh
Membandingkan kisah dalam noahs ark dengan kisah bahtera Nabi Nuh
Mengumpulkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Nabi Nuh
Menonton video tentang kisah Nabi Nuh
Menulis cerpen tentang Nabi Nuh untuk kanak-kanak
Tafakkur alam
Menyenaraikan perlaksanaan dakwah yang berkesan dan membuat brosur
Membuat aktiviti dakwah dalam keluarga
Mengumpul dan menghafal doa tentang melembutkan hati anak-anak
Mengumpul dan menghafal doa untuk memudahkan dakwah diterima
AL-JIN
Objektif
Ayat 1-10
1. Menyatakan pendirian jin apabila mereka mendengar al-Quran
2. Menyenaraikan beberapa hakikat yang terdapat dalam kata-kata jin
3. Merumuskan ayat-ayat yang menyentuh berkenaan peristiwa segolongan jin mendengar alQuran
4. Menyenaraikan beberapa sifat al-Quran yang difahaminya daripada kata-kata jin
5. Menceritakan keadaan jin dan pendirian mereka terhadap hidayah Allah
6. Menjelaskan pujaan jin terhadap Allah serta sikap mereka yang menafikan baginya sebarang
khurafat yang berleluasa pada masa itu
Ayat 11-17
1. Mengkategorikan jin dan menyebut balasan bagi setiap kategori seperti dalam ayat
2. Menjelaskan faedah istiqamah di atas manhaj Allah
3. Berwaspada terhadap ujian keselesaan
4. Menerangkan bahaya berpaling daripada peringatan Allah
Ayat 18-28
1. Menerangkan samaada ayat 18 dan 19 adalah merupakan firman Allah atau daripada katakata jin
2. Menghuraikan beberapa arahan Allah kepada RasulNya di dalam ayat di atas
3. Menerangkan beberapa hakikat yang terkandung di dalam ayat
4. Menerangkan sejauh mana pengetahuan Rasul tentang perkara ghaib
5. Menerangkan sejauh mana perhatian dan perlindungan Allah terhadap RasulNya

Aktiviti Iringan

Membuat talim kepada masyarakat masjid tentang peristiwa jin mendengar bacaan al Quran
17

Mengumpul dan membaca bahan-bahan tentang jin


Menulis maqalah tentang jin
Meluruskan akidah berkaitan dengan kepercayaan terhadap alam ghaib melalui sesi talim

AL-MUZAMMIL
Objektif
Ayat 1-10
1. Menjelaskan sebab nuzul surah
2. Menjelaskan cara penyediaan Ilahi untuk Rasulullah
3. Menerangkan faktor yang menyebabkan timbulnya tugasan itu
4. Menerangkan kepentingan tugasan tersebut bagi mempersiapkan pendakwah
5. Menerangkan kewajipan untuk bersabar sebagai bekalan pendakwah di jalan Allah
Ayat 11-19
1. Menjelaskan ancaman Allah terhadap golongan pendusta pada hari kiamat
2. Menceritakan pemandangan suasana kiamat yang menggerunkan seperti yang terdapat di sini
3. Menjelaskan akibat pendustaan Firaun terhadap seruan Nabi Musa
4. Menjelaskan kesan ayat ini pada jiwa dan objektif tersebut
Ayat 20
1. Menjelaskan hikmah keringanan diberi selepas penugasan
2. Menjelaskan sebab-sebab keringanan yang diberikan
3. Melaksanakan tugasan yang diberikan dengan sebaiknya
4. Menilai tahap pencapaiannya dalam melaksanakan tugasan
5. Memperbanyak ibadat dan amal ketaatan
6. Beramal dengan istighfar pada waktu malam dan pada hujung atau sempadan waktu siang
Aktiviti Iringan
Menyertai program qiyamullail yang dianjurkan oleh masjid berdekatan terutama pada bulan
Ramadhan
Mengumpul Hadis-Hadis yang berkaitan dengan solat malam
Mengumpul ayat-ayat al Quran yang menyentuh solat malam
Mengadakan kelas tahsin al Quran di masjid, pejabat, dan di taman perumahan
Menyampaikan tentang kesyumulan Islam kepada masyarakat umum

AL-QIYAMAH
Objektif
Ayat 1-15
1. Menyenaraikan sebahagian pemandangan hari kiamat
2. Menyatakan maksud an-nafsu al-lawwamah
3. Menerangkan ciri-ciri jiwa manusia yang sesat seperti yang diterangkan oleh surah
4. Menggambarkan suasana dan peristiwa hari kiamat seperti yang dibawa oleh surah
5. Menggambarkan keadaan manusia pada hari kiamat seperti yang digambarkan oleh ayat
6. Menghayati pemandangan yang menggerunkan itu dengan akal, hati dan perasaannya
7. Beramal dan bersedia untuk berdepan dengan hari kiamat
18

8. Melakukan muhasabah dirinya satu persatu, tentang dosa kecil sebelum dosa besar.
Ayat 16-30
1. Menceritakan kesungguhan Rasulullah saw untuk mengingat dan menghafaz al-Quran
2. Menerangkan Allah menjamin pemeliharaan dan penjelasan al-Quran di sepanjang zaman
3. Menyatakan sifat orang-orang kafir di dalam ayat
4. Menceritakan keadaan orang-orang Mukmin pada hari kiamat
5. Menceritakan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat
6. Menggambarkan keadaan seseorang insan semasa nazak
7. Memahami hakikat maut dan kedahsyatan yang terkandung di dalamnya
Aktiviti Iringan
Menziarahi orang sakit
Menziarahi kubur
Mengumpul dana untuk pesakit yang kurang berupaya
Belajar dan mengajar cara memandikan mayat
Mempelajari cara berdepan dengan orang sedang menghadapi sakaratul maut
Menonton video yang menunjukkan ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur
Solat jenazah dan mengiringi mayat ke kubur
AL-INSAN
Objektif
1. Memberikan dalil yang menerangkan bahawa surat Al-Insan itu adalah makkiyyah bukan
madaniyyah.
2. Menjelaskan maksud permulaan surah ini dengan kalimat istifhaam (pertanyaan)
3. Mengisahkan awal penciptaan manusia.
4. Selalu menjaga sifat tawadhu dan pemaaf.
5. Menjelaskan maksud dari penciptaan manusia.
6. Menerangkan apa yang dijanji Allah swt terhadap orang-orang kafir.
7. Menejelaskan sifat-sifat al-abraar (orang-orang yang berbuat baik), dan apa yang Allah
persiapkan bagi mereka.
8. Menunaikan nadzar, memberi makan pada orang-orang miskin, yatim dan tawanan.
9. Selalu mengharap Allah swt dari setiap amalannya.
10. Menerangkan kenikmatan yang terdapat di syurga.
11. Menentukan sumber taklif bagi dakwah ini dan hakikatnya dan bersabar dengan hukum
(ketentuan) dari Allah swt
12. Menjauhi orang-orang yang suka berbuat dosa dan orang-orang kafir.
13. Selalu berdzikir di setiap pagi dan petang, bersujud dan bertasbih di malam hari.
14. Yakin bahawa Allah Maha kuasa, Maha Memilih. Maha Mengatur dan Maha Memaksa dan
Berkuasa untuk membinasakan orang-orang kafir.
Aktiviti Iringan
Menonton video tentang penciptaan manusia
Memperhatikan perkembangan bayi daripada tidak boleh bertutur sehingga fasa mula belajar
bercakap
19

Menganjurkan jamuan makan atau bantuan kepada orang miskin dan yang memerlukan
Mengumpulkan ayat-ayat al Quran tentang kenikmatan syurga
Menganjurkan program qiyamullail
Membuat penyampaian mengenai sifat ajalah (gopoh) dalam tindakan, menginginkan hasil
dakwah
Menyediakan maqalah mengenai nadzar dan tuntutannya

AL-MURSALAT
Objektif
1. Menyebutkan pendapat para mufassir mengenai makna al-mursalaat, an-naasyiraat, alfaariqaat dan al-mulqiyaat.
2. Menyenaraikan peristiwa kengerian hari yaumul-fashl (hari kiamat)
3. Menjelaskan kehancuran umat terdahulu.
4. Menceritakan awal penciptaan manusia dan pelajaran yang terkandung di dalamnya yang
menunjukkan pengaturan Allah swt.
5. Bercerita tentang bumi yang merupakan sebahagian dari ayat-ayat Allah swt.
6. Menjelaskan siksaan yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan agama (almukadzzibun) pada hari kiamat.
7. Bercerita tentang orang-orang yang bertakwa dan apa yang telah dipersiapkan bagi mereka
daripada nikmat-nikmat syurga.
8. Meyakini akan terjadinya hari kiamat.
Aktiviti Iringan
Menonton video mengenai kemusnahan alam
Menonton video mengenai perkembangan janin
Mengumpul ayat-ayat al Quran dan Hadis tentang kedatangan dan kengerian hari kiamat
Mengumpul ayat Quran tentang kenikmatan syurga dan azab api neraka dan menyampaikan
kepada masyarakat umum

Rujukan
1. Fii Zhilaalil Quran: Sayyid Quthb
2. Tafsir al Wadhih Muhammad Mahmud Hijazi
3. Tafsir Al-Qurthubi
4. Tafsir Ibnu Katsir
Aktiviti Tambahan
1.
2.
3.
4.

Membaca surah dan menghafalnya dengan baik berdasarkan maksud-maksudnya


Mengambil faedah daripada tawjihat surah dalam aspek dakwah
Membuat kertas-kertas kerja mengenai topik-topik surah
Mendidik pelajarnya mengenai nilai dakwah dan keimanan yang terkandung di dalam
surah
20

5. Mengajar di masjid mengenai makna-makna surah


6. Mengajar surah-surah tersebut di dalam kelas-kelas halaqah Tajwid
7. Memilih ayat-ayat yang mempunyai unsur targhib (galakan) dan tarhib (ancaman) serta
menulisnya di papan-papan lukisan.
8. Merakamkan filem yang menceritakan kehebatan Allah dalam mencipta manusia
9. Membuat ringkasan mengenai pengajaran yang terdapat di dalam surah-surah tersebut
dan menampalnya di tempat-tempat awam
10. Menulis kisah yang menceritakan mengenai perbandingan antara golongan Mukmin dan
Mujrim (orang yang engkar terhadap Allah) dari sudut keadaan mereka di dunia dan di
akhirat
11. Mengadakan Rehlah Khalawiyah (outing) untuk memerhatikan objek-objek yang diminta
kita melihatnya di dalam surah-surah tersebut
12. Menyediakan buku-buku, video dan juga kaset-kaset yang menafsirkan surah-surah
tersebut
13. Menziarahi kubur untuk mengambil peringatan dan pengajaran
14. Melazimi muhasabah harian
15. Membentangkan isu-isu akidah yang berkaitan dengan hari kebangkitan dan pembalasan
Hasil Pembelajaran
1. Keterikatan dengan al Quran (tilawah, tafsir, hafazan dan tadabbur)
2. Peningkatan ilmu
3. Menghayati tiga mihwar
Iman dan taabbud
Suluk dan akhlak
Dakwah dan harakah
Penilaian
1. Menguji setiap individu hukum-hakam Tajwid secara teori dan praktikal
2. Menguji hafazan surah setiap individu
3. Memerhatikan perangai dan tindak-tanduksetiap individu sejauh manakah mereka patuh
dengan adab-adab al Quran
4. Menyediakan borang-borang untuk memantau sejauh manakah penyertaan peserta
dengan aktiviti-aktiviti berkenaan
Teks
1. Fi Zilalil Quran: Said Qutb
2. Tafsir Wadhih, juz 29: Muhammad Mahmud Hijazi
Rujukan
1.
2.
3.
4.

Tafsir al Qurtubi
Tafsir Ibn Kathir
Zibdu at Tafsir, Dr Muhammad al Asyqor
Safwah al Bayann Li Ma`ani al Quran, Syeikh Muhammad Husain Makhluf

21

TAJWID
Objektif Umum
Mengikatkan dirinya dengan al-Quran al-Karim; tilawah, hafazan, tafsir dan tadabbur.
Tilawah: Mempelajari cara tilawah al-Quran yang sahih dengan mengikut hukum Tajwid yang asas
Objektif Khusus
1.
2.
3.
4.
5.

Menyenaraikan pembahagian idgham


Menjelaskan bacaan tebal dan nipis
Menerangkan maksud imalah dan isymam
Menjelaskan makna tashil dan contoh-contohnya
Menyenaraikan hukum-hukum yang berkaitan dengan alif lam (qamariyah dan
syamsiyah)
6. Menerangkan maksud mad dan bahagiannya
7. Menjelaskan hukum-hukum berkaitan mad
Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pembahagian Idgham
Bacaan Tebal Dan Nipis
Imalah Dan Isymam
Tashil
Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Alif Lam (Qamariyah Dan Syamsiyah)
Mad Dan Bahagiannya
Hukum-Hukum Berkaitan Mad

Aktiviti Iringan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Membaca al Quran di hadapan qari yang mahir jika ada


Mendengar kaset-kaset Qari yang diperakui dan mahir
Mengguna pakai komputer untuk mengetahui makhraj huruf dan cara sebutannya
Melatih lidahnya supaya dapat membaca dengan betul
Menjadikan bacaan al Quran sebagai amalan harian
Qiamullail dengan membaca ayat-ayat al Quran yang dihafal
Membiasakan diri dengan bacaan secara berTajwid dalam apa jua ayat yang dibaca
Menyediakan nota yang mengandungi ringkasan hukum-hakam Tajwid
Menyediakan majlis bacaan al Quran di rumahnya untuk isteri dan anak-anaknya

Hasil Pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menghargai dan mengutamakan Ilmu Tajwid


Mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang betul
Memberikan sifat yang tertentu kepada setiap huruf
Melaksanakan hukum dan kaedah Tajwid semasa membaca al Quran
Membaca al Quran dengan suara yang bagus
Khusyu` ketika membaca al Quran
22

7. Memberi kesan kepada orang yang mendengar bacaannya


8. Mampu berinteraksi dengan maksud ayat-ayat yang dibaca
9. Mengetahui hukum-hukum tambahan: mad, ra tafkhim dan tarqiq, isymam dan imalah,
alif lam (syamsiah dan qamariyah) dan idghom dll
Penilaian
1.
2.
3.
4.

Memerhati dan memperbetulkan bacaan al Quran satu persatu


Berbincang mengenai hukum-hakam Tajwid yang terdapat dalam beberapa ayat
Mengadakan siri-siri pertandingan membaca al Quran
Menyediakan contoh penilaian bacaan yang merangkumi hukum-hukum yang berbagai
dan markah bagi setiap perkara
5. Menyediakan borang pemantauan untuk setiap orang bagi menilai perkembangan prestasi
bacaannya
Rujukan
1. Kursus Qari Dan Qariah Abdullah Al Qari Bin Hj Salleh
2. Tajwid Al Quran (Asas) Abu Mardhiyah

23

SIRAH NABI
Objektif Umum
Meneruskan usaha menanam kecintaan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan orang-orang soleh
Objektif Khusus
1. Mempelajari dan mengambil pengajaran daripada sirah Rasulullah saw dari awal keNabian
hingga awal fasa Madinah
2. Mengambil sirah sebagai panduan untuk memahami aspek akidah, ibadah dan akhlak .
3. Berusaha mengamalkan sunnah dalam kehidupan peribadi
Isi Kandungan
Daripada Awal Kenabian Sehingga Peristiwa Persaudaraan Muhajirin-Ansar
Cara perlaksanaan
1. Menerangkan kepentingan mempelajari sirah Nabi, objektif, dan kepedulian salaf soleh
terhadapnya
2. Memberikan fokus kepada objektif khusus dan suluki
3. Menerangkan peristiwa yang berkaitan dnegan pelajaran (dialog dan perbincangan)
4. Menyebutkan ayat Al Quran dan Hadis yang berkaitan dengan peristiwa
5. Menerangkan tabiat marhalah zaman itu
6. Mengaitkan peristiwa dengan realiti semasa (pada sudut tarbawi)
7. Menerangkan pelajaran daripada peristiwa (tugasan amali)
8. Memfokus kepada cara menyampaikan supaya mendatangkan kesan kepada perasaan
9. Penutup:
Ulang dengan ringkas dan cepat melalui pertanyaan.
Memberikan tugasan amali yang melibatkan semua ahli
Cadangan tugasan amali contoh: menahan lidah daripada terlibat dalam perkara yang raguragu (tidak pasti)

Aktiviti Iringan
1. Menyediakan siaran dan tulisan dimedia cetak yang berhubungan dengan tema tersebut.
2. Mengumpulkan ayat Quran, Hadis, riwayat yang matsur dan syair yang berkenaan dengan tema
tersebut
3. Membuat bahasan tentang manhaj Rasul dalam membentuk pribadi Muslim.
4. Menghimpun teks-teks al-Quran dan Hadis yang menjelaskan sunah ujian Allah kepada para
Nabi.
5. Menulis ciri-ciri musuh-musuh Islam dan usaha membentengi diri dari mereka.
6. Menjawab syubhat yang di timbulkan oleh musuh-musuh Islam.
24

7. Membuat drama atau filem melalui radio atau television yang menerangkan kejahatan orangorang musyrik terhadap Nabi dan para sahabat.
8. Sering mendengarkan siaran radio atau menyaksikan tayangan tv dan dialog interaktif.
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.

Membuat contoh soalan untuk dibincangkan dari sirah Nabi dalam bahagian yang ditetapkan
Memantau interaksi setiap individu terhadap sirah.
Penelitian untuk mengukur pengaruh interaksinya dengan sirah.
Mengukurnya dengan penguasaan kitab yang dipelajarinya.
Membuat pembahasan tentang penyembahan berhala tidak dapat mendatangkan manfaat dan
menolakkan mudarat.
6. Mengetahui keadaan agama-agama sebelum diutus Rasul.
7. Berpegang dengan hal agama sebelum diutusnya Rasul pada sudut penelitian awal
8. Mengenal kabilah-kabilah Arab di Madinah dan bagaimana hubungannya dengan Yahudi
Teks
1. Ar-Rahiqul Makhtum: Al-Mubarakfuri.
2. Sirah Nabawiyah: Dr Taufik Waie
Rujukan
3. As-Sirah An-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam.
4. Fiqh Sirah, As-Sayuti Dan Al-Ghazali.
5. As-Sirah Nabawiyah Durus Waibar, Mustafa Sibai
6. Zaad Al-Maad, Ibnu Qoyyim.
7. Nurul Yakin, Al-Khudari.

25

HADIS
Objektif Umum
Meneruskan usaha menanam kecintaan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan orang-orang soleh
Objektif Khusus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berusaha mengamalkan sunnah dalam kehidupan peribadi


Memahami Hadis
Memahami Ulum al- Hadis
Berusaha menghafaz Hadis
Mengaitkan Hadis yang dipelajari dengan realiti kehidupan
Mengambil pengajaran dari Hadis dan merumuskan bentuk-bentuk aktiviti secara bersama

Isi Kandungan
A. Hadis Adab bab 6-akhir
B. Hadis Riyadhus Solihin (RUJUK SUBJEK AKHLAK)
C. Ulum al Hadis
Cara perlaksanaan Hadis
1. Murabbi membaca Hadis dalam Bahasa Arab
2. Setiap mutarabbi mengikuti bacaan
3. Murabbi menerangkan perkataan dan makna ringkas bagi Hadis
4. Menghafal setiap Hadis yang dipelajar dan tasmi Hadis
5. Mengulangi hafalan bagi setiap Hadis
6. Menyatakan munasabah Hadis
7. Mengaitkan Hadis dengan realiti kehidupan
8. Mengetahui hukum-hukum fiqh
9. Mengeluarkan pelajaran amali daripada Hadis
10. Memberikan tugasan untuk dilaksanakan
A. HADIS ADAB BAB 6-AKHIR
Objektif khusus seperti dalam buku teks (Hadis Adab)
Aktiviti Iringan
BERLEMAH LEMBUT DALAM SETIAP HAL
1.
Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
2.
Menyediakan kertas yang boleh ditempelkan Hadis-Hadis sesuai dengan keadaan madu
3.
Menyampaikan ceramah di masjid tentang kepentingan bersifat lemah lembut dalam
setiap urusan
4.
Menulis makalah tentang membalas kejahatan dengan kebaikan
26

5.
6.
7.

Mengadakan seminar tentang bahaya Yahudi terhadap umat Islam


Menyeru sesamanya pada sifat lemah lembut
Membuat majalah dinding tentang kepentingan lemah lembut dalam masyarakat

BERKATA BAIK
1.
Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
2.
Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang berisi hadis-hadis sesuai dengan
keadaan madu
3.
Menyampaikan ceramah tentang kepentingan berbuat baik
4.
Menulis makalah tentang cara-cara yang dapat menghindarkan dari neraka
5.
Mengingatkan sesamanya akan hal-hal yang dapat menggelincirkan lisan
MENJADIKAN RAHMAH (KASIH SAYANG) 100 BAHAGIAN
1.
Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
2.
Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang mengandungi hadis-hadis yang sesuai
dengan keadaan mad`u
3.
Mengadakan pertandingan hafalan Hadis dan memberikan hadiah kepada pemenang
4.
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai hadis tentang rahmah (Kasih Sayang)
5.
Mengarang nasyid yang dapat menambah rahmah dan kasih sayang
6.
Menyeru masyarakat pada pentingnya kasih sayang dan ukhuwah dalam Islam
7.
Menulis dalam majalah, surat khabar atau majalah dinding, pengaruh rahmat Allah Swt di
bumi dan penghuninya
8.
Berbicara di depan makmum tentang luasnya rahmat Allah di akhirat jika dikiaskan
dengan rahmatNya di dunia
9.
Mengingatkan pada orang-orang yang mudah marah dan emosi akan pentingnya mereka
untuk menghormati (mengasihi) yang lebih kecil dan menghormati orang yang lebih tua
KASIH SAYANG TERHADAP MANUSIA DAN HAIWAN
Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
2.
Menyiapkan kertas yang boleh ditampal yang berisi Hadis-Hadis yang sesuai dengan
keadaan mad`u
3.
Membuat pertandingan hafalan Hadis
4.
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai hadis tentang kasih sayang manusia dan haiwan
5.
Mengarang nasyid yang dapat menambah meresapnya pengertian saling menyayangi
manusia dan haiwan.
6.
Menyampaikan ceramah tentang kepentingan kasih sayang dalam Islam
7.
Menghafal lima Hadis yang berbicara tentang kasih sayang kepada manusia dan haiwan
8.
Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri
9.
Menulis makalah tentang kepentingan ukhuwah dalam menjalin hubungan antara
masyarakat
10.
Mengajar anak-anaknya tentang kasih sayang pada manusia dan haiwan
1.

AKHLAK BAIK DAN MULIA, DAN SIFAT KEDEKUT YANG DIBENCI

27

1.
2.

Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang berisi Hadis-Hadis yang sesuai dengan
keadaan mad`u
Membuat pertandingan hafalan Hadis
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai hadis akhlak baik dan mulia, dan sifat kedekut yang dibenci
Mengarang nasyid yang dapat menambah meresapnya erti akhlak yang baik dan akhlak
yang buruk.
Menyampaikan ceramah tentang kepentingan berbuat baik
Menulis makalah tentang cara-cara yang dapat menghindarkan dari neraka

3.
4.
5.
6.
7.

SETIAP AMAL BAIK ADALAH SEDEKAH


1.
2.
3.

Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang berisi Hadis-Hadis yang sesuai
Menyediakan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai Hadis berkaitan setiap amal adalah sedekah.
Mengarang nasyid yang dapat menambah meresapnya erti amal yang baik adalah
sedekah.
Menyampaikan ceramah tentang kepentingan saling tolong-menolong antara orang
Mukmin
Menyuruh berbuat baik di antara manusia
Membuat majalah dinding tentang kepentingan saling tolong-menolong antara orang
Mukmin
Menulis makalah tentang kepentingan takaful (saling membantu) antara idividu-individu
dalam masyarakat
Mengingatkan sesama anggota tentang perkara-perkara yang dapat menggelincirkan lisan
Menyampaikan ceramah tentang akhlak yang baik
Menulis makalah tentang akhlak Rasulullah saw
Membuat brosur tentang kepentingan sikap dermawan
Menghafalkan tiga hadis tentang anjuran untuk bersedekah
Setia terhadap temannya baik ketika susah ataupun senang

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NABI TIDAK BERSIFAT KEJI ATAU SENGAJA BERKELAKUAN KEJI


1.
2.

Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang berisi Hadis-Hadis yang sesuai dengan
keadaan mad`u
Mengadakan pertandingan hafalan Hadis
Menulis makalah tentang hukum madaroh dalam Islam
Menyampaikan ceramah tentang akhlak Nabi saw
Menulis makalah tentang akhlak Nabi saw
Menyampaikan ceramah di masjid tentang mengambil teladan daripada akhlak
Rasulullah saw
Menyeru sesamanya untuk beruswah dengan akhlak Nabi saw

3.
4.
5.
6.
7.
8.

TIDAK MENGOLOK-OLOK KAUM YANG LAIN


28

1.

Mengumpul Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyiapkan kertas yang boleh ditampal yang memuatkan Hadis-Hadis yang sesuai
dengan keadaanmad`u
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai hadis tentang orang yang beriman yang tidak mengolok-olokkan kaum yang lain.
Menyampaikan ceramah tentang bahaya mengolok-olok terhadap individu dan
masyarakat
Menghafal surat al Hujurat dan tafsirnya

2.
3.
4.
5.

BAGAIMANA SIKAP SESEORANG TERHADAP KELUARGANYA


1.

Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang berisi hadis-Hadis yang sesuai dengan
keadaan mad`u
Mengadakan pertandingan hafalan Hadis
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai hadis tentang bagaimana sikap seseorang terhadap keluarganya.
Menyampaikan ceramah tentang kepentingan muamalah yang baik seseorang terhadap
keluarganya
Menulis makalah tentang kepentingan penjagaan seseorang pada keluarganya

2.
3.
4.
5.
6.

MENEPATI JANJI ADALAH BAHAGIAN DARI IMAN


1.
2.
3.
4.
5.

Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyediakan kertas yang boleh ditampalkan yang mengandungi hadis-hadis yang sesuai
dengan keadaan mad`u
Mengadakan pertandingan menghafal Hadis
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai Hadis tentang menepati janji adalah bahagian dari iman.
Mengarang nasyid yang dapat menambah meresapnya erti menepati janji

SILATURRAHIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengumpulkan hadis-hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
Menyiapkan kertas yang boleh ditampal yang memuatkan Hadis-Hadis yang sesuai
dengan keadaan mad`u
Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilainilai hadis tentang kebaikan dan silaturrahim
Mengarang nasyid yang dapat menambah meresapnya erti saling menyayangi, berbuat
kebaikan dan silaturrahim yang baik
Menulis pengalaman yang menerangkan tentang kebaikan yang diterima dari akibat
silaturrahim
Berbicara di depan makmum (orang yang solat) tentang maksud dipanjangkan umur dan
dilapangkan rezeki bagi orang yang menyambung silaturrahim
29

7.
8.

Menulis riwayat yang memuatkan keterangan balasan yang baik bagi orang yang
menyambung silaturrahim walaupun mereka memutuskannya, dan akibat buruk bagi
orang yang memutuskannya
Berbicara di depan makmum tentang silaturrahim
BERBUAT BAIK KEPADA JIRAN

1. Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
2. Menyiapkan kertas yang boleh ditampalkan yang berisi Hadis-Hadis yang sesuai dengan
keadaan mad`u
3. Mengadakan perlumbaan berkaitan Hadis (hafalan pemahaman tema sanad takhrij ..)
4. Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilai-nilai
hadis tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga
5. Mencipta nasyid yang dapat menambah meresapnya erti berbuat baik kepada tetangga
KEUTAMAAN MENYANTUNI PARA JANDA DAN ORANG MISKIN
1. Mengumpulkan Hadis-Hadis lain yang berhubungan dengan tema bahasan yang sudah
ditentukan
2. Menyiapkan kertas yang boleh ditampal yang mengandungi hadis-hadis yang sesuai dengan
keadaan mad`u
3. Menyiapkan perlumbaan di bidang Hadis (hafalan pemahaman tema sanad takhrij 4. Menyiapkan riwayat, drama atau cerita pendek yang dapat menambah meresapnya nilai-nilai
Hadis tentang keutamaan menyantuni para janda dan orang miskin
B. HADIS RIYADHUS SOLIHIN (RUJUK SUBJEK AKHLAK)
Hasil Pembelajaran
1. Berinteraksi dengan baik dengan Hadis Nabi s.a.w
2. Menghafal dengan baik matan Hadis
3. Beriltzam dengan makna dan petunjuk Hadis
4. Beriltizam dengan Hadis dalam realiti kehidupan
5. Mengambil berat untuk menyebarkan Hadis dan mengajak orang lain, bermula dengan
keluarga dan kaum kerabat yang dekat
6. Teliti dalam menyampaikan Hadis kepada orang lain
7. Mempastikan kesahihan Hadis sebelum menceritakannya kepada orang lain
8. Mampu berdalil dengan baik dengan menggunakan Hadis dalam keadaan yang berbeza
Rujukan
1. Al Muntakhab Minas Sunnah Hadis Adab
2. Riyadhus Solihin Imam An Nawawi
3. Sahih Bukhari
4. Sahih Muslim
C. ULUM HADIS
Objektif khusus
1.
Mengetahui pengertian sunnah
30

2.
3.
4.

Menyedari bahawa Hadis merupakan sumber perundangan Islam


Mengetahui kedudukan Hadis dalam pembinaan syariat
Mengetahui sejarah perkembangan penulisan dan pembukuan Hadis

Isi Kandungan
1. Pengertian As Sunnah Dan Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengannya
a. Pengertian as Sunnah pada sudut bahasa
b. Pengertian as Sunnah pada istilah Syarak
c. Pengertian Hadis, Khabar dan Atsar
d. Pengertian Hadis Qudsi
e. Pengertian matan dan sanad
2. Kedudukan Hadis Dalam Pembentukan Syariat
a. Dalil-dalil kehujjahan as sunnah
b. Dalil kedudukan Sunnah terhadap al Quran
3. Sejarah:
a. Hadis Pada Zaman Nabi
b. Hadis Pada Zaman Sahabat Dan Tabein
4. Pengertian Sahabat
5. Pengertian Tabein
6. Pengertian Salaf
7. Sejarah Penulisan Hadis
8. Kelayakan Seorang Perawi
a. Islam
b. Baligh
c. Adil
d. Dhabt
9. Ilmu Jarh Wa Ta`Dil
10. Ilmu Gharib Al Hadis
11. Ilmu Nasikh Dan Mansukh
Penilaian
1. Soalan perbincangan untuk mengetahui tahap kefahaman mutarabbi
2. Pertandingan hafalan dan memahami maknanya
3. Mutabaah tugasan amali setiap individu bagi setiap satu Hadis
4. Memerhati kadar perubahan sikap individu setelah selesai satu Hadis
Rujukan
Lampiran

31

AKIDAH
Objektif Umum
Meneruskan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip, rukun Islam dan kewajipan beragama serta
melaksanakannya
Objektif Khusus
1.
2.
3.
4.

Meningkatan keimanan kepada Allah swt berdasarkan fakta sains


Menjelaskan kesan-kesan iman dalam kehidupan.
Mengetahui wasilah untuk meningkatkan iman dan melaksanakan sebahagian darinya
Mempunyai pengetahuan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah melalui Risalah Aqaid
Hasan al Banna

Isi Kandungan
1. Keimanan kepada Allah swt berdasarkan fakta sains
2. Kesan-kesan iman dalam kehidupan
3. Wasilah untuk meningkatkan iman
4. Pengetahuan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah berdasarkan Risalah Aqaid
Melalui dua daurah
a. Gabungan tajuk bagi mencapai nombor 1-3 dan
b. Risalah Aqaid
RISALAH Al AQAID HASAN AL BANNA
Objektif khusus
1. Menjelaskan kedudukan tauhid dalam akidah Islam
2. Menjelaskan sikap yang sederhana dalam memandang ayat-ayat dan hadis sahih yang
berkaitan dengan sifat-sifat Allah
3. Menyakini bahawa pendapat Hasan al Banna adalah pendapat yang benar dan tepat yang
didukungi oleh al Quran dan sunnah
4. Menjelaskan pendapat salaf, diam dan menyerahkan ilmu mengenai berbagai makna kepada
Allah, adalah pendapat yang selamat dan lebih layak diikuti
Panduan untuk memastikan manhaj akidah dilaksanakan dengan baik
1. Murabbi menanamkan dalam diri mereka cara melahirkan cinta kepada Allah swt. Cinta
sebelum menakutkan, galakan sebelum ancaman, mendidik untuk mengenal Allah,
memperkenalkan khitab rahmat sebelum azab, kerana jiwa manusia secara fitrahnya
cenderung kepada apa yang ia suka.
2. Murabbi menjadi qudwah kepada mutarabbi di mana akidah terpancar dalam akhlak,
muamalah dan pemikiran
3. Memberikan tumpuan kepada manhaj Al Quran dan Rasul dalam menanamkan akidah ke
dalam diri melalui ayat Quran dan peristiwa sirah
32

Aktiviti Iringan
1. Menyediakan topik-topik untuk dibincangkan di dalam kelas pengajian
2. Menyediakan dan menyampaikan khutbah dan juga ceramah yang berkaitan dengan
akidah di masjid-masjid atau di tempat-tempat awam
3. Menggantung poster-poster yang mengandungi Nama-Nama Allah
4. Menyediakan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pelajaran
5. Menugaskan ahli untuk menyediakan gambaran cara bagaimana untuk merawat orang
yang lemah imannya (Mendengar kaset ceramah ulama-ulama yang thiqah mengenai
topik ini, Mengumpul ayat-ayat al Quran yang berkaitan dengan topik ini, Menugaskan
ahli supaya sentiasa merasai kewujudan Malaikat sepanjang masa dan menerangkan
bahawa para Malaikat membantu golongan yang beriman)
6. Menentukan tugasan praktikal untuk menambahkan iman seperti muraqabah, berkorban
demi dakwah, melakukan ibadat, berpuasa sunat, qiamullail, berzikir, membaca al Quran,
mengingati mati dan memerhati kejadian Allah.
7. Mengumpulkan beberapa kisah daripada sirah yang menunjukkan bagaiman para sahabat
berinteraksi dengan al Quran
8. Menghadiri halaqah membaca al Quran di masjid seminggu sekali dan melaksanakan
halaqah al Quran bersama dengan isteri dan juga anak-anak
9. Keluar ke taman-taman untuk memerhatikan keindahan ciptaan Allah swt dan
bertafakkur
10. Mengadakan seminar dan bengkel perbincangan
11. Mengingati azab kubur dan nikmat di dalamnya
Hasil Pembelajaran
1. Sentiasa memperbetulkan niat
2. Menjauhi perbuatan mengkafirkan orang lain selagi dia tidak melakukan sesuatu yang
boleh membawa kepada kekufuran
3. Menjauhi dari mengutamakan rasa cinta, takut, pengharapan dan kehinaan kepada selain
daripada Allah swt
4. Menjauhi dari duduk dalam majlis orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah swt
5. Mengesakan Allah swt pada RububiyahNya, UluhiyahNya, Nama-NamaNya dan juga
Sifat-SifatNya tanpa takwil atau ta`til dan juga tasybih berdasarkan firmanNya: Tidak
ada bagiNya kesamaan dengan sesuatu.
6. Meyakini bahawa taubat dengan segala syarat-syaratnya itu dapat menghapuskan dosa
7. Membayangkan bahawa kematian akan datang pada bila-bila masa
8. Menjelaskan bahawa masa depan adalah untuk agama ini (Islam)
9. Merasai kemanisan iman dan perlaksanaan ubudiyah kepada Allah swt
10. Merasai kewujudan Malaikat Hafazah yang mencatat segala amalan
11. Sentiasa mengiringi niat untuk berjihad (dalam ibadat, hubungan yang kuat dengan Allah
swt, hidup secara lasak dan sentiasa membuat persiapan)
12. Memperuntukkan saat untuk bertafakur mengenai kejadian makhluk dari masa ke semasa

Teks
1. Tauhid Zindani - jilid 2 dan 3
33

2. Iman dan kehidupan - Yusuf Qardhawi


3. Al Iman - Naim Yasin
4. Risalah Aqaid - Hassan al Banna
Rujukan
1. Al Aqa`ied al Islamiah, Syeikh Said Sabiq
2. Manhaj al Quran Fi `Ardhil Akidah, Doktor Yusuf al Qardhawy
3. WujuduLlah, Doktor Yusuf al Qardhawy

34

FIQH
Objektif Umum
Meneruskan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip, rukun-rukun Islam dan kewajipan beragama serta
melaksanakannya
Objektif Khusus
1. Beribadat kepada Allah swt mengikut ketetapan syarak
2. Mengetahui dan melaksanakan ibadat puasa, zakat dan haji (jika mampu) dan lain-lain
yang berkaitan
3. Mengetahui hujah syarak berkaitan puasa, zakat dan haji dan lain-lain yang berkaitan
4. Menyedari kemestian melaksanakan manhaj Islam dalam masyarakat
Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puasa
Zakat
Haji (khusus bagi yang akan mengerjakan haji)
Aqiqah
Korban
Sembelihan
Pemakanan

PUASA
1. Menyebutkan takrif, dalil pensyariatan dan rahsia-rahsia puasa
2. Menjelaskan cara penetapan bulan ramahdhan
3. Menyenaraikan syarat-syarat wajib puasa dan sah puasa
4. Menyenaraikan rukun-rukun puasa
5. Menyebutkan adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan
6. Menerangkan maksud qadha puasa ramdhan, fidyah dan kafarah
7. Menerangkan hari-hari sunat berpuasa dan cara membatalkan puasa sunat
8. Menyenaraikan hari-hari dimakruhkan berpuasa dan yang diharamkan
9. Menjelaskan maksud iktikaf, dalil pensyariatannya, hikmah dan hukumnya.
10. Menjelaskan adab-adab iktikaf dan perkara yang merosakkan iktikaf
ZAKAT
1. Mengetahui hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat
2. Menyenaraikan mereka yang wajib mengeluarkan zakat
3. Menjelaskan syarat wajib zakat
4. Menerangkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat
5. Menyebut maksud nisab dan nisab bagi bahagian zakat yang berbeza
6. Menerangkan cara untuk mengeluarkan zakat
7. Menyebutkan cara pengagihan harta zakat
35

8. Menjelaskan apakah itu zakat hutang


HAJI DAN UMRAH
1. Menyebutkan takrif dan pensyariatan haji dan umrah
2. Menyebutkan hukum dan dalil haji dan umrah
3. Menyenaraikan hikmah dan faedah haji serta umrah
4. Menyenaraikan mereka yang diwajibkan mengerjakan haji dan umrah
5. Memberikan pengertian ihram dan amalan ketika haji dan umrah
6. Menyebutkan amalan wajib semasa haji dan rukunnya
7. Menjelaskan amalan sunat-sunat semasa haji
8. Menjelaskan cara untuk bertahallul
9. Menyebut doa-doa haji
10. Menyenaraikan kecacatan yang berlaku semasa haji
11. Mengisahkan cara haji yang dilaksanakan Rasulullah saw
12. Menyebutkan cara-cara menunaikan haji
AQIQAH
1. Memberikan takrif aqiqah
2. Mengetahui hukum-hukum aqiqah
3. Mengetahui waktu aqiqah
4. Mengetahui hikmah disyariatkannya Aqiqah
5. Mengetahui binatang yang disembelih untuk anak lelaki dan perempuan
6. Mengetahui bahawa bilangan sembelihan berdasarkan bilangan anak
7. Menyebutkan syarat-syarat aqiqah
8. Menghuraikan makna antara aqiqah dan qurban
9. Mengetahui kewajipan ibu bapa terhadap anak yang baru lahir:
a. Nama pada hari ketujuh
b. Mencukur rambut dan menyedekahkan emas atau perak mengikut kadar berat
rambutnya
c. Mengazankan pada telingan bayi
d. Membelah mulut (tahnik)
10. Membincangkan perkara berkaitan dengan khatan
a. Hukum
b. Dalil
c. Waktu
d. Hikmah
Aktiviti Iringan
1) Melakukan demo melakukan aqiqah
2) Membuatkan pameran berkenaan aqiqah bersama jurucakap
3) Merakam secara langsung majlis aqiqah menurut syariat dan diedarkan kepada umum.

PEMAKANAN
1. Mengetahui minuman yang diharamkan dan memabukkan
2. Menyebutkan minuman yang diharamkan
36

3. Menyebutkan dalil pengharaman perkara yang memabukkan


4. Menerangkan bahawa setiap yang memabukkan adalah haram
5. Menerangkan maksud mabuk
6. Menjelaskan perkara yang memabukkan adalah najis
7. Menghuraikan hikmah pengharaman minuman yang memabukkan
8. Menerangkan akibat meminum minuman yang memabukkan
9. Menerangkan hukuman hudud terhadap peminum minuman yang memabukkan
10. Menentukan syarat-syarat tsabitnya peminum arak
11. Menjelaskan siapa yang melaksanakan hukum hudud terhadap peminum minuman yang
memabukkan
12. Menerangkan makna almukhaddirat (dadah) dan jenis-jenisnya:
a. Makna al takhdir
b. Hukum al mukhaddirat
c. Hukuman terhadap orang yang mengambil dadah
d. Pengecualian terhadap hukuman

Aktiviti Iringan
1) Membuat lawatan ke JAKIM bahagian hub halal untuk mendapatkan penerangan secara jelas
berkenaan prosedur pengeluaran sijil halal
2) Membuat pameran Halal-Hub bagi menjelaskan kedudukan makanan yang halal, syubhah
dan haram
3) Menyiapkan pamphlet/booklet ringkas berkenaan produk halal dan proses sijil halal yang
telah diluluskan JAKIM ke masyarakat umum (turun padang dan edar secara massa)
SEMBELIHAN
1. Menyebutkan takrif az zabaih
2. Menyebutkan perbezaan antara zabaih dan tazkiyah
3. Menjelaskan hikmat disyariatkan sembelihan
4. Menyenaraikan jenis-jenis sembelihan
5. Menerangkan syarat sah penyembelihan
6. Menjelaskan beberapa perkara sunat dalam penyembelihan
Cara perlaksanaan Untuk Penceramah Ketika Melaksanakan Ilmu Fiqh
1. Menggunakan pendekatan dailog dengan mutarabbi
2. Mengajar kefahaman makna setiap ibadah dan hakikatnya (rohnya) serta perkaraperkara yang berkaitan yang terdiri dari perkataan dan amalan. Seterusnya mendorong
untuk sentiasa bergantungan dengannya.
3. Memberi fokus kepada syarat-syarat penerimaan sesuatu ibadah yaitu ikhlas dan
mengikut sunnah.
4. Mengembangkan fikiran pelajar terhadap kesan-kesan positif dari ibadat terhadap
individu dan juga masyarakat.

37

5. Mendorongnya untuk melakukan ibadat kerana perasaan cinta kepada Allah swt di
dalam hati mereka.
6. Murabbi mestilah menjadi qudwah
7. Mempengaruhi pemikiran dan memperjelas hukum-hukum dengan memberi contoh
tauladan tentang kehidupan para sahabat dan para solihin.
8. Melaksanakan latihan amali
9. Membawa dalil-dalil dari al-Quran dan Hadis yang bersesuaian
10. Menggunakan kitab yang ditentukan dengan mengambil faedah sebaik-baiknya serta
menggunakannya dengan efektif.
Aktiviti Iringan
1. Menyediakan tape video yang menerangkan cara-cara perlaksanaan ibadat haji dan umrah
2. Mengedarkan tape-tape berkaitan haji dan umrah oleh penceramah seperti Ustaz Wajdi
Ghunaim dan Amru Khalid
3. Membuat ringkaskan buku Fiqh Zakat karangan Doktor Yusuf al Qardhawy
4. Membaca buku Musykilat al Faqr Wa Kaifa `Alajahal Islam (Masalah Kemiskinan Dan
Bagaimana Ia Ditangani Oleh Islam) karangan Doktor al Qardhawy
5. Menggalakkan pengunjung masjid supaya mengeluarkan zakat harta mereka
6. Menggalakkan pengunjung masjid supaya menunaikan ibadat haji dan umrah melalui
khutbah Jumaat, kelas-kelas pengajian dan ceramah-ceramah di masjid
7. Mengagihkan cenderamata yang mengandungi hikmat berpuasa, zakat dan haji kepada
individu yang datang ke masjid
8. Menyampaikan peringatan dan bimbingan kepada bakal-bakal haji sebelum mereka
berangkat ke tanah suci
9. Meneruskan perhubungan dengan kenalan-kenalan yang ditemui semasa mengerjakan
ibadat haji dan umrah di samping mengingatkan mereka supaya sentiasa melakukan
ketaatan dan sedia menyumbang demi Islam dan umatnya
10. Mengutus kad-kad ucapan tahniah kepada para jemaah haji yang selamat kembali ke
tanah air
11. Menganjurkan program berbuka puasa untuk keluarga terdekat, kenalan dan juga fakir
miskin
12. Melakukan qiam menghidupkan malam dengan menghafal al Quran
13. Melakukan I`tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan
14. Menubuhkan unit-unit untuk mengumpulkan zakat fitrah dan mengagihkannya kepada
yang memerlukan
15. Menghidupkan sunnah Rasululah saw dalam menunaikan sembahyang hari raya di
kawasan lapang dan prihatin dengan golongan anak-anak yatim dan fakir miskin pada
hari raya
16. Melakukan puasa enam dalam bulan Syawal
17. Memperbanyakkan amalan ketaatan pada hari-hari yang penuh keberkatan seumpama
malam al Qadar dan sepuluh hari pertama daripada bulan Zulhijjah.
Hasil Pembelajaran
38

1. Berpuasa sekurang-kurangnya tiga hari sebulan


2. Menahan anggota badannya daripada melakukan dosa dan maksiat seperti mengumpat,
mengadu domba dan mengeluarkan perkataan yang keji.
3. Menunaikan ibadat haji bila berkemampuan sekali seumur hidup
4. Menunaikan umrah ke Baitullah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup
5. Memperbanyakkan mengingati Allah
6. Memperbanyakkan sedekah secara senyap
7. Bersedekah dengan hartanya untuk dakwah
8. Merasakan keampunan serta anugerah Allah ke atas hambaNya sewaktu di Arafah
9. Menjaga adab-adab semasa menunaikan ibadat haji dan mengingati bimbinganbimbingan al Quran dan as Sunnah dalam perkara tersebut
10. Mengingati ucapan-ucapan Rasulullah saw serta bimbingannya dan sentiasa cuba untuk
menghayatinya semasa hari Arafah
11. Cuba untuk mengambil manfaat perhimpunan jemaah haji dalam mengajak mereka ke
arah kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran, mengukuhkan kesatuan
umat Islam, cuba mengenali isu-isu mereka dan mengambil berat hal-ehwal mereka
12. Mengambil manfaat penggandaan pahala solat dan ibadat yang lain di tempat-tempat suci
tersebut
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ujian kefahaman
Pemerhatian
Pemantauan secara lisan
Ujian bertulis
Ujian lisan
Pemerhatian dan pemantauan tindak-tanduk seharian
Pemerhatian dan pemantauan penyertaan dalam aktiviti-Aktiviti Iringan
Pemantauan persiapan mental setiap kali perlaksanaan aktiviti bagi merealisasikan
objektif kognitif semasa di dalam kelas

Rujukan
1. Fiqh Manhaji Dr Mustafa Al Khin, Dr Mustafa Al Bugho, Ali Asy Syarbaji
2. Fiqh al-Sunnah oleh Syed Sabiq.- al-Taallum al-Zati (self study)
3. Al Fiqh Al Muyassar, Ahmad Isa Asyur
4. Ihya` Ulumuddin, Abu Hamid al Ghazali

39

KISAH PARA RASUL


Objektif Umum
Meneruskan usaha menanam kecintaan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan orang-orang soleh
Objektif Khusus
Mempelajari kisah-kisah beberapa Rasul pilihan dari aspek persiapan sebagai dai
Isi Kandungan
1. Nabi Ibrahim as.
2. Nabi Ismail as.
3. Nabi Ishaq as.
4. Nabi Yaqub as.
5. Nabi Yusuf as.
6. Nabi Syuaib as.
Objektif khusus (bagi semua Rasul)
1. Menjelaskan keperluan manusia terhadap Nabi dan Rasul.
2. Menjelaskan tugas mereka beserta ciri-ciri dakwah mereka.
3. Menerangkan ujian yang mereka hadapi dan bagaimana Allah swt menyelamatkan mereka
4. Mengkhabarkan keadaan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum mereka sehingga para Rasul
diutus
5. Menyebutkan gambaran azab yang diturunkan ke atas mereka
6. Meyakini bahawa Allah swt itu akan memberikan janji kemenangannya kepada orang-orang
yang bekerja dijalanNya.
7. Banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah swt.
NABI IBRAHIM
1. Memberikan penjelasan wasiat-wasiat Allah swt terhadap Nabi Ibrahim as.
2. Menjelaskan ciri-ciri dakwah Nabi Ibrahim as.
3. Menjelaskan ciri-ciri dakwah Nabi Ismail as.
4. Menjelaskan beberapa metod dakwah yang digunakan Nabi Ismail as.
5. Mengambil nilai-nilai positif dari dialog Nabi Ibrahim dengan bapanya.
6. Mampu memberikan dalil kepentingan akal.
7. Menjelaskan hujjah yang digunakan dalam dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan
kaumnya.
8. Meyakini bahawa Allah akan menjaga orang yang menjagaNya.
9. Mampu memberikan ringkasan hujjah Nabi Ibrahim terhadap Namrud.
10. Mengambil pelajaran berharga dari kisah Ibrahim as.
11. Menjelaskan bahawa Ibrahim adalah Abul Anbiya.
12. Memberikan ringkasan sekitar proses mahkamah yang terjadi pada Ibrahim.
13. Mampu menjelaskan bahawa seharusnya seorang dai itu beristighfar sebagaimana yang
dilakukan Ibrahim terhadap ayahnya.
NABI ISMAIL
1. Dapat memberikan dalil bahawa anak sulung Ibrahim adalah Ismail.
40

2.
3.
4.
5.
6.

Dapat menyebutkan ayat-ayat yang menceritakan Nabi Ismail.


Menjelaskan bahawa Kabah adalah masjid pertama yang dibangun di bumi.
Memberikan dalil kepentingan perhatian dan penjagaan terhadap anak-anak.
Ridha terhadap qadha dan taqdir Allah swt.
Mengungkapkan bahawa Khalilullah (Ibrahim as.) dan Ismail adalah yang membangun
Kabah.
7. Dapat menyebutkan sifat-sifat Nabi Ismail.
1.
2.
3.
4.
5.

NABI ISHAK
Mematahkan pendapat Yahudi yang menyebut bahawa anak yang disembelih adalah Ishak.
Memberikan dalil berupa berita gembira dari malaikat dengan kelahiran Ishak.
Dapat menyebutkan sifat-sifat Ishak.
Mengetahui hak-hak dan adab-adab bertamu serta memuliakan tamu.
Mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ishak.

NABI LUTH
1. Memberikan dalil adanya hubungan (hubungan) antara Ibrahim as dengan Luth as.
2. Menyebutkan perbuatan keji dan azab Allah swt yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth.
3. Memberikan dalil bahawa kaum Luth adalah komuniti masyarakat yang pertama kali
melakukan perbuatan keji itu.
4. Memberikan ringkasan dialog yang terjadi antara Nabi Luth dengan Malaikat sekitar azab
yang akan ditimpakan terhadap kaum Luth.
5. Menunjukkan hubungan antara PERSIDANGAN KEPENDUDUKAN dengan perbuatan keji
yang dilakukan kaum Luth.
6. Menghiasi diri dengan keutamaan dan meninggalkan hal-hal yang hina.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NABI YUSUF
Menyebutkan nasab (silsilah keturunan) Nabi Yusuf as.
Menjelaskan bahawa negeri yang tidak bertahkim pada Islam akan diliputi kehinaan.
Menjelaskan bahawa sifat pemaaf dan santun dengan lainnya adalah sikap luhur yang harus
dimiliki para dai.
Menjelaskan sebab-sebab yang mengakibatkan Nabi Yusuf dibenci saudara-saudaranya.
Mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yusuf as.
NABI SYUAIB
Mengetahui dialog yang terjadi antara Nabi Syuaib dengan kaumnya.
Menjelaskan bahawa seorang dai akan menghadapi tuduhan yang buruk sebagaimana yang
dituduhkan kepada Nabi Syuaib dan Nabi-Nabi lainya.
Dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Syuaib.
Waspada terhadap permusuhan yang mangakibatkan tindakan kriminal.
Menjauhkan diri dari sikap pertentangan di atas tarikan dunia dan syahwat dunia.
Segera bertaubat ketika berbuat maksiat dan tidak menundanya.
Menerima nasehat dan menjauhkan diri dari sikap keras kepala
Meminta perlindungan dari Allah swt dari godaan dan rayuan syaitan.
Sabar terhadap musibah yang menimpa dalam meniti jalan dakwah.

Cara perlaksanaan

41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Boleh memulakan penyampaian dengan pertanyaan


Menerangkan kepentingan mempelajari kisah-kisah para Rasul, dan objektif
Memberikan tumpuan kepada objektif khusus dan suluki,
Menerangkan peristiwa yang berkaitan dengan pelajaran (dialog dan perbincangan)
Menyebutkan ayat Al Quran dan Hadis yang berkaitan setiap Rasul
Menerangkan tabiat marhalah dakwah mereka dan ujian yang mereka lalui
Kaitkan peristiwa dengan realiti semasa (pada sudut tarbawi)

Aktiviti Iringan
1. Menyiapkan kaset dan kaset video sekitar kisah-kisah para Nabi.
2. Menyiapkan bahagian khusus untuk kisah-kisah para Nabi dalam perpustakaan.
3. Menyediakan peta untuk menjelaskan tempat-tempat bersejarah yang pernah dilalui para Nabi
dan Rasul.
4. Keratan majalah dan al Quran sekitar Nabi dan Rasul dan perjalanan dakwahnya.
5. Mengadakan peraduan penulisan ilmiyah tentang sejarah para Nabi untuk kalangan pemuda.
6. Mengadakan pelatihan-pelatihan seni dialog
7. Menghafal ayat-ayat tertentu yang terkait dengan pembahasan kisah.
8. Mencadangkan para khatib untuk mengupas pelajaran berharga dari sejarah para Nabi.
9. Mengadakan kajian sejarah Nabi mingguan untuk kalangan anak-anak.
10. Menyiapkan ceramah yang bertajuk metod dakwah para Nabi dan Rasul.
Hasil Pembelajaran
1. Mengambil peringatan dan hikmah dari kisah-kisah Nabi dan Rasul.
2. Bersemangat untuk mengikuti (uslub) cara berdakwah para Nabi.
3. Banyak beristighfar sebagaimana yang dicontohkan oleh anbiya.
4. Dapat menepis syubhat-syubhat Yahudi terrhadap para Nabi.
5. Dapat menjelaskan kedudukan Kabah di hati kaum Muslimin.
6. Memberi layanan yang istimewa kepada tetamu.
7. Menjauhi perbuatan keji dan mungkar.
8. Bersemangat untuk memaafkan dan bersopan-santun.
9. Mendahulukan kecintaan pada Allah swt dari pada keluarga dan anak-anak.
10. Sabar terhadap ujian dalam semua bentuknya.
11. Dapat memberikan dalil bahawa hak Allah swt di atas hak orang tua dan anak-anak.
12. Bersemangat untuk selalu menegakkan kebenaran.
13. Komitmen untuk berdoa disetiap keadaan
14. Yakin dengan kemenangan Allah swt kepada muminin.
15. Banyak membaca buku-buku sejarah.
16. Tunduk secara penuh terhadap perintah Allah swt dan melaksanakan kewajipan-kewajipan
syariat.
17. Mendahulukan kecintaan pada Allah swt dari pada keluarga, anak-anak dan manusia seluruhnya.
18. Bertawakal kepada Allah swt dan tunduk terhadap ajaran-ajaran dan hikmahNya.
19. Menjaga hak dan adab terhadap orang tua sekalipun keduanya sangat keras serta memuliakan
orang lanjut usia.
20. Mengambil qudwah dari Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad saw. Allah swt berfirman
Sungguh dalam diri Rasulullah saw itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian Allah swt
42

juga berfirman, Sungguh dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada suri
tauladan yang baik
21. Apabila akidah yang benar telah meresap dalam jiwa dan mengakar dalam lubuk hati akan
menguasai pemikiran manusia sehingga berasa ringan untuk berkorban di jalannya. (baik
siksaan, ancaman pembunuhan, dll)
Penilaian
1.
2.
3.
4.

Memberi komentar
Evaluasi tulisan dan lisan
Perbincangan
Soalselidik

Teks
Kitab Kisah-Kisah Nabi, karangan Dr Taufiq Al Wayi
Rujukan
1. Tafsir Fii Dzilaalil Quran
2. Qososul anbiya Ibnu Katsir.

43

SAHABAT DAN TABEIN


Objektif Umum
Meneruskan usaha menanam kecintaan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan orang-orang soleh
Objektif Khusus
1. Mengetahui keistimewaan sahabat yang syahid di zaman Rasulullah saw serta berusaha
mencontohi mereka
2. Mengetahui dan mencintai beberapa orang tabein
10 SYUHADA
1. Hamzah Bin Abdul Muthalib
2. Musab Bin Umair
3. Zaid Bin Haritsah
4. Jaafar Bin Abi Thalib
5. Saad Bin Muadz
6. Abbad Bin Bisyr
7. Amr Bin Jamuh
8. Abu Ayyub Al Ansari
9. Anas Bin Nadhar
10 Abdulllah Bin Abdullah Bin Ubay Bin Salul
Fakta penting pada setiap sahabat
1. Keadaannya sebelum Islam
2. Peristiwa masuk Islam
3. Keadaannya selepas Islam
4. Kepribadiannya akhirat lebih diutamakan, hikmah dalam berdakwah, tsabat di jalan
dakwah, kecintaan kepada syahid
5. Ujian yang dihadapi
6. Hijrah dan peranannya dalam perjuangan
7. Dakwah yang dijalankan dan hasilnya
8. Kematian atau syahid
9. Pelajaran
Cara perlaksanaan
1. Pendahuluan antara syiar yang kita cinta ialah mati di jalan Allah
2. Dalam Al Quran, disebut tentang para syuhada, antaranya Ali Imran: 169
3. Juga tersebut dalam Hadis syahid yang boleh memberikan syafaat kepada 70 orang ahli
keluarganya
4. Mulakan dengan pertanyaan siapakah yang terlibat dalam hijrah di jalan Allah, dakwah dan
syahid dll
5. Memberikan pengajaran mengutamakan akhirat daripada dunia, tsabat, sabar dll
6. Penutup ulang kembali objektif dan menyebutkan peristiwa penting (kesimpulan)
44

Aktiviti Iringan
1. Mengumpulkan Hadis dan ayat tentang keutamaan sahabat dan peninggalan mereka.
2. Menyiapkan daftar sahabat yang diringi dengan peninggalan yang paling berharga
3. Menyiapkan (Membuat) pertandingan sekitar sahabat yang telah dipelajari sirah mereka atau
menampilkan ketauladanan dari kehidupan mereka.
4. Menyaksikan kaset video atau tape tentang para sahabat
5. Mengetahui hukum mencaci para sahabat dan kurang sopan kepada mereka
6. Menyiapkan penampilan drama akan sikap amali dari kehidupan apar sahabat
7. Memotivasi untuk meneladani mereka dan mengenakan kepribadiannya dan menamakan anakanak dengan nama mereka dan keluarga
Hasil Pembelajaran
1. Mencintai Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a. dengan sebenar-benar cinta
2. Merasa mulia kerana menganut agama yang mana para sahabat beriltizam dengannya
3. Menjauhkan diri dari orang yang memburukkan para sahabat sama ada dengan perkataan atau
perbuatan
4. Berbicara tentang sahabat di masjid-masjid, universiti-universiti dan di perhimpunan umum
5. Membaca kisah-kisah dan rencana-rencana yang mendukung sikap para sahabat
6. Menonjolkan aspek-aspek qudwah yang boleh dicontohi dalam kehidupan para sahabat
7. Memuji orang-orang yang menyanjung sahabat
8. Menjelaskan pengaruh al-Quran dalam merubah kehidupan sahabat dari kekufuran kepada
keimanan
9. Membandingkan antara keadaan hidup para sahabat sebelum dan selepas memeluk Islam
10. Memberikan galakkan kepada mereka yang mempunyai bakat untuk menulis cerita atau rencana
mengenai shahabat dengan persembahan yang menarik

TABEIN
1. Atho bin Rabah,
2. Sa`Id Bin Jubair,
3. Said Muasaiyab,
ATHO BIN RABAH
1.
2.
3.
4.

Mengenali tokoh Ato` bin Rabah


Menyenaraikan sumbangan Ato` bin Rabah terhadap Islam
Menjelaskan aspek yang mengesankan dalam kehidupan Tabi`ien tersebut
Menjelaskan kesan-kesan positif dalam masyarakat yang berjaya ditinggalkan oleh
Ato` bin Rabah

SA`IED BIN MUSAYYIB


1. Menerangkan silsilah keturunan Sa`ied bin Musayyib dan sumbangannya kepada
Islam dan umatnya
2. Mendatangkan bukti tahap kefahamannya, warak dan juga keilmuannya
45

SA`IED BIN JUBAIR


1. Menerangkan mengenai Sa`ied bin Jubair dan zaman di mana beliau hidup
2. Menerangkan sumbangan Sa`ied bin Jubair dan pencarian ilmu
3. Menerangkan ketegasan Sa`ied bin Jubair dalam mempertahankan kebenaran dan
pendiriannya terhadap Hajjaj serta peristiwa bagaimana beliau akhirnya dibunuh oleh
Hajjaj
Cara perlaksanaan
1.
2.
3.
4.

Mukaddimah menerangkan kepentingan mengkaji tokoh


Memperkenalkan tokoh dan latarbelakangnya
Menerangkan pendirian tokoh dan juga peranannya
Berdialog dan berbincang mengenai pendirian yang paling ketara dalam kehidupan tokoh
di sudut sebab, kesannya kepada sekeliling, aspek hikmah, nilai serta kecenderungan
aliran-aliran yang terbentuk dari kajian tokoh ini.
5. Membimbing kepada rujukan pembelajaran sendiri untuk memperkayakan topik
6. Memberi tugasan dengan aktiviti-aktitiviti iringan
Aktiviti Iringan
1.
2.
3.
4.

Mengumpul ayat dan Hadis yang menceritakan mengenai kelebihan gologan Tabi`ien
Menyediakan senarai Tabi`ien beserta dengan sumbangan mereka
Mengadakan pertandingan mengenai Tabi`ien berdasarkan sillibus yang telah dilalui
Menyaksikan tayangan video atau mendengar kaset yang menceritakan mengenai
kehidupan beberapa orang Tabi`ien serta sumbangan mereka
5. Menyediakan pementasan yang menceritakan mengenai beberapa pendirian praktikal
para Tabi`ien
6. Menggalakkan setiap orang untuk mencontohi keperibadian mereka, menamakan anakanak atau jalan-jalan dengan nama-nama mereka
Hasil Pembelajaran
1.
2.
3.
4.

Berbangga penggabungannya dengan Islam


Mencontohi generasi salafussoleh
Menghargai sumbangan serta peranan yang telah dimainkan oleh tokoh
Terkenal dikalangan rakannya sebagai orang yang sangat mengasihi orang-orang yang
bekerja untuk Islam
5. Mencontohi tokoh dalam setiap tindakan yang baik
6. Banyak melakukan kerja-kerja kebaikan
7. Sentiasa memperbanyakkan doa-doa yang ma`thur
8. Mempertahankan agamanya dengan segala yang dimiliki
9. Memberi sumbangan yang berkesan bersama rakan-rakannya di dalam oranganisasi
dakwah
10. Mempunyai kebijaksanaan dan kecerdikan dalam setiap tindak-tanduknya terutama yang
berkaitan dengan dakwah
Penilaian

46

1. Mengajukan soalan-soalan perbincangan mengenai tokoh para Tabi`ien serta pendirian


mereka
2. Pertandingan mengenai Tabi`ien serta sumbangan mereka
3. Memantau sejauh mana penceritaan mengenai tokoh-tokoh itu tadi memberi kesan
terhadap individu
4. Menyediakan borang untuk menilai kesan kepada setiap individu terhadap penceritaan
mengenai tokoh-tokoh tersebut
Rujukan
1. 37 Kisah Tabein- Dr Abdul Rahman Ra`fat al Basya
2. Al Bidayah wan Nihayah - Ibnu Kathir

47

AKHLAK
Objektif Umum
Berakhlak dengan akhlak Islam

Objektifi Khusus
1. Menyedari kepentingan akhlak dalam hubungan sesama manusia
2. Mengetahui wasilah dan uslub untuk mendapatkan akhlak mulia
3. Menguasai dan mengambil berat untuk melaksanakan akhlak yang ditetapkan bagi marhalah ini

Isi Kandungan
Akhlak Mulia
Takwa, Istiqomah, Menjaga Rahsia, Sabar, Tawadhu, Zikir, Lemah lembut
Reputasi Yang Baik
Jujur, Amanah, Wafa , Wara dari Syubuhat, Menundukkan Pandangan
Interaksi Yang Baik
Bir Walidain, Silaturahim, Berbuat Baik Dengan Jiran, Menghormati Orang Tua, Mengasihi Orang
Muda, Menjaga Disiplin Kewangan, Mudah Mesra Dan Dimesrai
Perincian tajuk
Akhlak yang baik
1. Menjelaskan maksud akhlak yang baik
2. Menentukan sifat yang baik untuk dijadikan qudwah dalam kehidupan seorang Muslim
3. Menjelaskan cara bagaimana seorang Muslim memperbaiki akhlaknya dan kesan sifat
mujahadah terhadapnya
4. Menjelaskan kedudukan akhlak yang baik di dalam Islam dan kelebihannya di dunia serta
di akhirat
Amanah
1. Menjelaskan maksud amanah dan hubungannya dengan iman
2. Membetulkan kefahaman dangkal berkaitan sifat amanah dan kandungannya
3. Mendatangkan bukti bahawa seorang Muslim itu wajib bersifat setia dan amanah
Takwa
1. Menjelaskan maksud takwa dan kedudukannya di dalam Islam
2. Mendatangkan dalil kepentingan takwa
3. Menyenaraikan beberapa tindakan yang menjelaskan pencapaian sifat takwa

48

Zikir
1.
2.
3.
4.
5.

Menerangkan makna zikir


Menyebutkan keutamaan zikir
Mengetahui dalil-dalil al Quran dan Hadis tentang keutamaan zikir
Menyebutkan perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian semasa berzikir
Melaksanakan zikir pagi dan petang

Wafa
1.
2.
3.
4.
5.

Mendefinasikan wafa` (setia)


Menghubungkaitkan antara setia dan syukur
Menjelaskan bahaya membatalkan perjanjian dan mengkhianatinya
Menyeneraikan tiga contoh yang ma`thur perlaksanaan sifat wafa`
Mendatangkan dalil dari Quran dan Sunnah mengenai kefardhuan sifat wafa`

Istiqomah
1. Menjelaskan maksud istiqamah dan kesannya dalam kehidupan seorang Muslim
2. Mendatangkan dalil bahawa wajib istiqamah dan kepentingannya dalam kehidupan
seorang Muslim
3. Menjelaskan hubungan antara istiqamah dan jalan yang lurus
4. Menghubungkaitkan antara istiqamah jalan yang lurus dan melintasi jalan-jalan
sepanjang neraka Jahannam pada hari Kiamat
5. Menceritakan tiga cerita pendik menjelaskan kesan istiqamah ke atas kejayaan individu
dalam kehiupannya dalam aspek teori dan amali
Menjaga rahsia
1. Menerangkan tiga contoh praktikal daripada kisah remaja dari kalangan para sahabat
mengenai sifat menjaga rahsia
2. Menyenaraikan faktor-faktor yang mendorong seseorang itu membocorkan rahsia
Lemah lembut
1. Menmperkenalkan perbezaan antara lemah lembut, berhati-hati dan kasihan belas serta
hubungan antara sesamanya
2. Mendatangkan dalil yang menunjukkan kepentingan sifat lemah lembut, berhati-hati dan
kasihan belas dalam kehidupan seorang Muslim
3. Menerangkan contoh-contoh praktikal sifat lemah lembut, berhati-hati dan kasihan belas
dari kehidupan salafussoleh
Wara dari syubhat
1. Menjelaskan maksud wara terhadap syubhat.
2. Menyenaraikan sebahagian ciri-ciri sifat wara terhadap syubhat
Silaturrahim
1. Menjelaskan maksud silaturrahim.
2. Menjelaskan kedudukan silaturrahim mengikut syariat.
3. Menjelaskan kepentingan silaturrahim.
4. Menyenaraikan kebaikan hasil silaturrahim.
5. Menyebut sebahagian daripada cara-cara silaturrahim.
6. Mampu menilai sejauhmana hubungan silaturrahim yang dilaksanakan
Menundukkan pandangan
49

1.
2.
3.
4.

Menjelaskan maksud menundukkan pandangan dan kedudukannya dari sudut syara.


Menjelaskan akan kepentingan menundukkan pandangan.
Menyebutkan perkara yang boleh membantu untuk menundukkan pandangan.
Menilai sejauh mana dia menjadikan menundukkan pandangan sebagai akhlaknya

Berbuat baik dengan kedua ibubapa


1.
2.
3.
4.

Menjelaskan maksud berbuat baik kepada ibubapa.


Menjelaskan tuntutan syarak untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan kepentingannya.
Menjelaskan sebahagian tanda-tanda berbuat baik kepda ibubapa.
Mengukur sejauh mana dia mengamalkan akhlak berbuat baik kepada ibubapa

Berbuat baik dengan jiran


1.
2.
3.
4.

Menjelaskan maksud berbuat baik kepada jiran dan dalilnya.


Menjelaskan hak-hak jiran.
Menjelaskan ciri-ciri berbuat baik kepada jiran.
Menilai sejauh mana ia melaksanakan berbuat baik kepada jiran dan memperbaikinya

Menghormati yang tua


1. Menjelaskan maksud menghormati orang tua.
2. Menjelaskan dalil menghormati orang tua.
3. Menyebut sebahagian tanda menghormati orang tua.
4. Mampu menilai sejauh mana dia menghormati orang tua.
Menyayangi yang muda
1. Menjelaskan maksud belas kasihan kepada kanak-kanak.
2. Menyenaraikan tanda-tanda belas kasihan kepada kanak-kanak.
3. Mampu menilai sejauh mana belas kasihan kepada kanak-kanak perlu dilakukan
Disiplin diri dalam pengurusan harta
1. Menjaga disiplin urusan kewangan.
2. Menyebut beberapa ciri menjaga disiplin urusan kewangan.
3. Menyenaraikan ciri-ciri menjaga disiplin urusan kewangan.
4. Menilai sejauh mana dia menjaga disiplin urusan kewangan
Mudah mesra dan dimesrai
1.
2.
3.
4.

Menjelaskan maksud mesra dan boleh dimesrai.


Menjelaskan kedudukan sifat mesra di sisi syariat dan kepentingannya.
Menjelaskan sebab-sebab yang membawa kepada kemesraan.
Mampu menjelaskan sejauhmana ia telah melaksanakan sebab-sebab yang membawa
terbentuknya akhlak ini

Sabar
1. Menyebutkan makna sabar
2. Menyebut dalil Al-Quran dan Hadis tentang kesabaran.
3. Menyedari bahawa kesabaran dapat dipupuk melalui aktiviti seharian seorang Mukmin?
50

4.
5.
6.
7.
8.

Menyebutkan kategori sabar yang terdapat dalam Islam.


Menyatakan kesan kesabaran dalam hidup seorang Mukmin.
Memberikan contoh kesabaran Rasulullah dan para sahabat.
Menyebutkan tahap kesabaran dalam menghadapi isu akidah dan berikan contoh.
Menyebut kesan negatif jika tidak bersabar?

Tawadhu
1. Mengetahui seruan Allah swt supaya bersifat tawadu sesama manusia.
2. Menjelaskan perbezaan sifat tawaduk dan menghinakan diri
3. Menyebut kelebihan sifat tawadu
4. Menyatakan sikap Rasulullah saw terhadap anak kecil.
5. Menyebut aplikasi sikap tawadhu ketika makan
6. Mengetahui sikap tawadhu seorang Mukmin kepada dunia

Cara perlaksanaan
1. Murabbi menjadi qudwah dalam sifat-sifat yang dianjurkan
2. Murabbi perlu membantu dirinya sendiri bermujahadah dalam mencapai akhlak yang baik
3. Mencela akhlak yang buruk dan hukumannya di dunia dan akhirat, membentuk sifat suka
kepada akhlak baik, dan menakut-nakutkan daripada akhlak buruk
4. Memohon pertolongan daripada Allah
5. Muayasyah dengan orang yang baik akhlaknya
6. Menggalakkan mutarabbi meminta nasihat daripada saudaranya yang lain dalam
memperbaiki kelemahannya
Aktiviti Iringan
1. Mengumpul ayat-ayat al Quran, al Hadis, kata-kata hikmat dan ungkapan-ungkapan syair
yang berkaitan dengan topik dalam Bab Tazkiah
2. Membuat poster dan cenderamata yang mengandungi sifat-sifat mulia untuk dihadiahkan
kepada masyarakat umum yang menyokong
3. Menulis cerpen yang berkaitan dengan sillibus perbincangan
4. Merekacipta lagu-lagu nasyid yang membantu mengukuhkan makna seterusnya memberi
kesan positif kepada para pendengar
5. Membuat drama televisyen atau filem yang merangkumi topik-topik sillibus dalam
perspektif yang menyeluruh terutama yang menjelaskan cabaran-cabaran sosial dan cara
untuk mengatasinya dalam rangka untuk memastikan masyarakat mampu menjadikan
nilai-nilai murni itu sebagai pakaian dalam seluruh kehidupan mereka
Hasil Pembelajaran
1.
2.
3.
4.

Menjauhi perkara-perkara yang ditegah


Wara` dari melakukan perkara-perkara yang syubhat
Setia dengan janji dalam apa jua situasi
Menepati temu janji sama ada masa ataupun tempat dan meminta maaf jika terpaksa
lambat kerana terhalang dengan sebab-sebab yang tertentu
5. Menunaikan setiap amanah yang diamanahkan kepadanya
6. Memelihara rahsia dan kehormatan
51

7. Menguasai dirinya ketika marah


8. Sentiasa menunaikan kefardhuan pada waktunya
9. Cinta dan benci kerana Allah
10. Sentiasa istiqamah dan menghindari penyelewengan
11. Sentiasa bersifat kasihan belas dalam setiap urusannya dan menjauhi sifat kasar dan keras
12. Menyusun waktu makan
13. Mampu menyediakan makanan
14. Bersegera untuk mengetahui isu-isu semasa
15. Mengurus perbelanjaannya mengikut kemampuan
16. Mengiringi niat jihad dalam ibadat, hubungan dengan Allah, kehidupan lasak dan
persiapan.
17. Makan apa yang dihidangkan tanpa ada perasaan benci
18. Sabar melaksanakan apa yang telah dipelajari
19. Menjauhi daripada berlama semasa berziarah
20. Menyusun buah-fikirannya dengan baik
21. Menyusun urusan kehidupannya dengan mengambil kira waktu sembahyang
22. Menyusun peralatan peribadinya, pejabatnya dan juga biliknya dengan baik
23. Berkemampuan untuk memilih perkara yang baik
24. Segera untuk mengemukakan permasalahan dan cadangan penyelesaian
Penilaian
1. Ujian penilaian untuk mengetahui kefahamananya
2. Pemerhatian terhadap tingkah laku
3. Pemantauan terhadap penyertaan dalam aktiviti-Aktiviti Iringan
4. Pemantauan persiapan mental setiap kali perlaksanaan aktiviti bagi merealisasikan objektif
fasa semasa di dalam kelas
5. Kaji selidik untuk menilai diri mereka sendiri
6. Kad pemerhatian daripada murabbi
Rujukan
1.
2.
3.
4.

Riyadhus solihin Imam Nawai


Akhlak Muslim al ghazali
Min Mabadi Islam Ust Ali Laban
Fi Rihabul Islam Husam Hamidah

52

TAZKIYAH
Objektif Umum
Berterusan mengenalpasti keaiban diri dan memperbaiki tingkahlaku
Objektif Khusus
1. Menyedari kepentingan muhasabah diri dan cara-caranya
2. Mencela diri jika gagal memperbaiki keaiban
3. Membebaskan diri daripada tiga perkara yang membinasakan (kikir yang diikuti, hawa nafsu
yang dituruti, kagum dengan pandangan sendiri)
Isi Kandungan
1. Muhasabah diri
2. Hawa nafsu
3. Cara-cara mengatasi keaiban diri
4. Riya
Muhasabah diri
1. Menjelaskan maksud muhasabah diri,
2. Menjelaskan kepentingan muhasabah diri
3. Menyatakan beberapa contoh muhasabah diri para sahabat dan tabein
4. Melatih muhasabah diri
5. Menilai sejauh mana muhasabah diri
Mengikuti hawa nafsu
1. Maksud mengikuti hawa nafsu pada sudut bahasa dan istilah
2. Menyatakan sebab mengikuti hawa nafsu
3. Kesan buruk daripada mengikuti hawa nafsu
Mengatasi keaiban diri (kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, kagum dengan pandangan
sendiri)
1. Mengetahui maksud bagi kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, kagum dengan
pandangan sendiri
2. Mengetahui ciri-ciri perkara tersebut
3. Mengetahui faktor-faktor terjadinya perkara tersebut
4. Menyedari akan kesan buruk perkara tersebut
5. Menilai diri sendiri sejauh mana perkara tersebut mengakar dalam dirinya
Riya
1.
2.
3.
4.
5.

Menyebut makna riya


Menyenaraikan dalil-dalil al Quran dan Hadis tentang riya
Menjelaskan tingkatan riya
Menjelaskan keburukan riya
Menyebut langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghilangkan riya

53

Aktiviti Iringan
1. Wirid muhasabah harian
2. Wirid istighfar sebanyak 70 kali sehari
3. Berkongsi dan berbincang dengan kawan-kawan tentang keaiban diri
4. Menziarahi kawan-kawan yang soleh dan mencontohi kebaikan mereka
5. Mengumpul buku-buku tentang tazkiyah nafs
6. Membaca buku-buku tentang kisah hidup orang-orang suf dan mengkaji cara mereka
mensucikan jiwa
7. Menghadiri kuliyah di masjid berkaitan Tazkiyatun Nafs
8. Berjalan di tepi pantai atau di tepi sungai dan merenung penciptaan alam
Penilaian
1. Borang kaji selidik
2. Menjawab soalan mengenai tajuk tazkiyatun nafs
3. Pemerhatian dan pemantauan tindak-tanduk seharian
4. Pemerhatian dan pemantauan penyertaan dalam aktiviti-Aktiviti Iringan
Rujukan
Min Mabadi Islam Ust Ali Laban
Ihya Ulumuddin Imam al Ghazali
Riyadhus Solihin Imam Nawawi

54

SUHBAH SOLEHAH DAN USRAH

Objektif umum
Sangat mengambil berat mengenai persahabatan dengan orang soleh serta melaksanakan hak-hak
dan kewajipan ukhuwwah fillah
Objektif khusus
1.
2.
3.
4.

Menyedari hubungan antara iman dan ukhuwwah


Menjaga hak-hak dan kewajipan ukhuwwah
Merasai kesan dan hasil ukhuwwah fillah
Meyakini bahawa ikatan ukhuwwah asas kekuatan Jamaah

Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.

Hubungan iman dan ukhuwwah


Hak-hak dan kewajipan berukhuwwah
Kesan dan hasil ukhuwwah fillah
Ukhuwwah dan kekuatan Jamaah

Penilaian
1. Kad pemerhatian
2. Soalan dengan kaji selidik
3. Kad soalan kendiri
4. Pemerhatian terhadap kesan ukhuwwah dalam hidup seharian
5. Pemerhatian terhadap penglibatan/pelaksanaan dalam Aktiviti Iringan
Rujukan
Min Mabadi Islam Ust Ali Laban
Ukhuwwah Fillah Ali Abdul Halim Mahmud
Rukun Ukhuwwah Risalah Talim

55

FIKRAH
Objektif Umum
Mengetahui rukun, Wajibat al-Akh dan kewajipan Amal Jamai
Objektif Khusus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melaksanakan tuntutan kesyumulan Islam dan mendakwahkannya


Mengetahui secara umum susunan Rukun Baiah berdasarkan Risalah Talim
Mengambil berat melaksanakan sebahagian tanda-tanda zahir dari Rukun Baiah dalam diri
Meyakini kewajipan Amal Jamai
Mempunyai keinginan yang tinggu untuk menggabungkan diri dalam Jamaah
Mengetahui sebahagian daripada Wajibat al-Akh

Isi Kandungan
1. Kesyumulan Islam
2. Kewajipan Amal Jamai
3. Penggabungan Diri Dalam Jamaah
4. Wajibat Al Akh
5. Pengantar Rukun Baiah
6. Dakwatuna
7. Ila Ayyi Sayin Nadunnas
8. Bainal Ams Wal Yaum
9. Usul 20 (5-20)
10. Islam Dan Kaum Penentang
A. Kesyumulan Islam, kewajipan Amal Jamai, penggabungan diri dalam Jamaah, dan wajibat al
akh
Rujukan : Lampiran
B. Amal Jamai
C. Wajibat al Akh
D. RUKUN BAIAH (pengantar)
Objektif khusus
1. Mengarahkan anggota untuk bergabung dengan Jamaah
2. Memperkenalkan ciri-ciri yang penting yang akan mengikat mereka dengan ketaatan kepada
qiyadah
3. Menjelaskan bahawa rukun-rukun ini mempunyai kaitan di antara satu sama lain

E. USUL ISYRIN
56

Objektif khusus
1. Menjelaskan fikrah Islam dengan kefahaman yang sahih adalah syarat kepada kesejahteraan
amalan. Kefahaman yang melincung boleh menjadi punca kesesatan biarpun beserta ibadat
yang banyak.
2. Usul ini bertujuan menyatukan kefahaman yang sebenar terhadap Islam.
3. Usul ini ditujukan kepada Umat Islam, sebagai piagam yang berfungsi untuk menyatukan
kefahaman.
4. Usul ini bertujuan untuk menyatukan umat, atau untuk merapatkan jurang perbezaan di
antara mereka
5. Usul ini adalah satu himpunan pemikiran yang tulin terhadap Islam yang perlu difahami oleh
sesaorang Muslim untuk mengelakkan dirinya dari penyelewengan dan kesesatan khususnya
pada hari ini.
6. Usul ini bukan sekadar untuk difahami tetapi sebenarnya untuk diamalkan.
Cara perlaksanaan
1. Memastikan kejelasan maksud bagi setiap usul di kalangan mutarabbi
2. Jika terdapat kefahaman baru, bagi setiap satu usul, yang belum dipelajari, kewajipan
murabbi untuk menjelaskannya
3. Menentukan hubungan antara fakta-fakta (mafahim) dalam setiap usul
4. Menyempurnakan kepastian melalui hafazan, matan usul 20 dan tasmi dalam halaqah
5. Menerangkan usul syarie bagi setiap usul
6. Ditegaskan bahawa maksud hafalan usul atau rukun bukan bermaksud secara zahir saja,
tetapi mempraktikkannya dan meletakkan tarbiyah dalam setiap sudut dan kemudian diakhiri
dengan tugasan bagi setiap usul, jika mampu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F. DAKWATUNA (Dakwah Kami)


Objektif khusus
Mengemukakan dalil yang membuktikan dakwah ikhwan bersih, suci dan terhindar jauh daripada
ketamakan peribadi.
Menyenaraikan golongan manusia menurut hubungkait mereka dengan amal dakwah kepada
Allah swt.
Menentukan pengertian iman yang lesu dan iman yang sedar secara spesifik.
Mengenali medium-medium penyebaran dawah Islam yang sesuai dengan zaman moden.
Mengenali Islam yang sempurna sebagaimana yang didatangkan oleh al-Quran dan dijelaskan
oleh Sunnah.
Menjelaskan pendirian seorang Muslim terhadap seruan-seruan yang berleluasa pada zaman
moden.
Menentukan pendirian para pendawah terhadap perselisihan agama dan mazhab secara
spesifik.
Menghuraikan rawatan yang sewajarnya diambil oleh pendawah untuk sembuh daripada
penyakit-penyakit yang menimpa umat Islam.

G. ILA AYYI SYAIIN NADUNNAS - Ke mana kita menyeru manusia

57

Objektif khusus
1. Menjelaskan matlamat dawah Islamiyyah pada zaman moden, metode dan mediumnya.
2. Menerangkan keadaan orang Islam dan pendirian mereka terhadap matlamat tersebut.
3. Menerangkan pendirian Muslim terhadap politik. Adakah ia mempunyai hubungan dengannya?
Adakah di dalam Islam ada politik?
4. Mengenali impian kelmarin merupakan realiti hari ini dengan mengemukakan dalil kepadanya.
5. Menerangkan bagaimana kebenaran dijaga. Adakah kekuatan merupakan satu-satu penjaganya?
6. Mengetahui seorang Muslim berkhidmat untuk dunianya dan mengejar keuntungan agamanya.
7. Menerangkan polisi ketenteraan orang Islam adalah untuk pengislahan dan menyebarkan
hidayah, bukan untuk menjajah dan mengambil hasil kekayaan bangsa-bangsa.
8. Menyenaraikan sifat-sifat bangsa yang ingin bangkit. Di samping menjelaskan perbezaan
kekuatan material dengan kekuatan spiritual, juga kesan kedua-duanya kepada bangsa-bangsa.
9. Mempastikan Muslim kenal bagaimana kehidupan sosial menjadi baik dengan Islam dan dia
tidak terpedaya dengan serangan budaya (oleh musuhnya).
10. Mengenali sistem pelajaran dalam umat merupakan tunjang dan nyawanya, juga kekuatan
generasi kebangkitannya.
11. Mengenali sempadan watan Islami serta menyenaraikan natijah persaudaraan sesama Muslim.

H.

BAINAL AMS WAL YAUM - Antara Semalam dan Hari Ini

Objektif khusus
Menerangkan risalah Nabi s.a.w yang amanah.
Menjelaskan manhaj al-Quran dalam mengislah masyarakat.
Membentangkan syiar-syiar praktikal dalam manhaj pengislahan masyarakat di dalam al-Quran.
Menghuraikan keadaan Negara Islam yang pertama ketika ia berpegang teguh dengan manhaj
pengislahan masyarakat yang terkandung di dalam al-Quran.
5. Membentangkan faktor-faktor terungkainya struktur binaan Negara Islam.
6. Menghuraikan tabiat pertembungan politik dan sosial antara orang Islam dengan Eropah.
7. Mengemukakan gambaran keadaan orang Islam apabila dilanda gelombang materialistik Eropah
yang menggila.
8. Menjelaskan tabiat dawah ikhwan dalam pengkajian dan proses menghidupkannya.
9. Menentukan secara spesifik medium umum dan khusus bagi merealisasikan objektif dawah
ikhwan.
10. Membentangkan halangan-halangan yang menghalang di jalan dawah dan faktor-faktor
kejayaan.
11. Membentangkan pesanan Imam al-Banna kepada ikhwan.
12. Membentangkan kewajipan-kewajipan yang disarankan oleh beliau kepada pengikutnya.
13. Memberi contoh daripada sejarah dahulu dan moden berkenaan kebangkitan bangsa yang lemah
dan bagaimana mereka merealisasikan impian mereka
1.
2.
3.
4.

I. ISLAM DAN KAUM PENENTANG

58

Objektif Umum
1. Memberi kesedaran kepada Muslim mengenai keadaan dan kedudukan kuasa besar dunia
dengan segala bentuk strategi mereka,
2. Menjelaskan apakah kesan-kesan negatif dari semua strateji tersebut terhadap umat Islam,
3. Menjelaskan cara-cara yang berkesan untuk menghadapi bahaya (musuh) dan segala
kegiatannya
4. Menentukan manhaj Islam yang tepat untuk berdepan dengan mereka
Objektif Khusus
1. Mengenali tabiat kumpulan
2. Menyebut tentang sejarah penubuhannya dan tokoh-tokohnya yang terkemuka.
3. Menjelaskan tentang pemikiran dan kepercayaan bagi kumpulan
4. Menjelaskan mengenai tunjang-tunjang pemikiran dan kepercayaan bagi kumpulan
5. Menjelaskan tentang pusat-pusat penyebaran dan kedudukan kegiatannya.
Isi Kandungan
1. Syiah
2. Druz
3. Nusairiyah
4. Ahbash
Aktiviti Iringan
1. Membaca buku mengenai musuh-musuh Islam
2. Menyeru kepada masyarakat supaya sentiasa berwaspada terhadap tidudaya mereka
3. Dll
Penilaian
1. Ujian penilaian untuk mengetahui kefahamananya
2. Kaji selidik untuk menilai diri mereka sendiri
3. Kad pemerhatian daripada murabbi
Rujukan:
Islam Dan Kaum Penentang Nota WAMY

59

JAMAAH
Objektif Umum
Mengetahui prinsip fikrah Jamaah dan ciri-ciri khususnya
Objektif Khusus
1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui matlamat dan objektif Jamaah


Mengetahui marhalah dakwah dan maratib amal
Mengetahui ciri khusus Jamaah
Mengetahui ciri khusus Manhaj Taghyir Jamaah
Mengetahui sebahagian penulisan Hasan al Banna

Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.
5.

Objektif Jamaah
Marhalah Dakwah
Maratibul Amal
Ciri-Ciri Khusus Jamaah
Ciri-Ciri Khusus Manhaj Taghyir

Penilaian
1.
2.
3.
4.

Soalan penilaian terhadap kefahaman


Kaji selidik
Kad pemerhatian murabbi
Pemerhatian terhadap kebersamaan dalam Aktiviti Iringan

Rujukan
Min Mabadi Islam Ust Ali Laban
Fiqh Dakwah Mustafa Masyhur
Manhaj Islah - DrAbdurrahman al Mursy Ramadhan

60

BAITUL MUSLIM
Objektif Umum
Berusaha untuk memastikan rumah tangga beriltizam dengan ajaran dan akhlak Islam
Objektif Khusus
1. Memilih pasangan dengan cara yang betul
2. Berusaha dengan pasangannya untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap rumahtangga
3. Berusaha dengan pasangannya untuk saling tolong-menolong dalam melaksanakan tanggung
jawab terhadap pasangan masing-masing
4. Mengetahui cara mentarbiyah anak-anak mengikut peringkat umur
5. Mengetahui perancangan musuh untuk merosakkan institusi Baitul Muslim
6. Mampu mengatasi halangan dalam pembinaan Baitul Muslim
7. Mendorong keluarga menghormati fikrahnya
Isi Kandungan
1. Memilih Pasangan Mengikut Aturan Islam
2. Menunaikan Hak-Hak Suami Isteri Dan Hak-Hak Bersama
3. Menanamkan Kasih Sayang Antara Pasangan
4. Masalah Rumah Tangga Dan Cara Mengatasinya
5. Halangan Dalam Mendirikan Baitul Muslim
6. Perancangan Musuh Merosakkan Institusi Kekeluargaan
Cara perlaksanaan
1. Dilaksanakan melalui nadwah dan pertemuan dengan pakar dalam bidang Baitul Muslim
2. Naqib perlu hadir dan menurunkannya kepada mutarabbi
3. Mengadakan dua-tiga kali nadwah untuk merealisasikan objektif pertama
4. Boleh adakan nadwah terbuka di tempat umum
Aktiviti Iringan
1. Mendengar ceramah tentang perkara yang berkaitan dengan Baitul Muslim
2. Mengikuti kursus perkahwinan
3. Membantu mereka yang melaksanakan walimah
4. Menziarahi mereka yang telah berumah tangga
5. Memperhatikan bagaimana sahabat-sahabat yang sudah berkahwin mengurus rumah tangga
6. Melaksanakan program pengurusan dapur
7. Membaca kes-kes perceraian kerana perselisihan kecil antara pasangan
Penilaian
1. Menyusun nadwah dengan pakar Baitul Muslim (membincang dengan mereka terlebih dulu)
2. Murabbi mengumpulkan kad penilaian pemerhatian, membuat analisa dan laporan
3. Berdasarkan laporan, kenalpasti titik kelemahan dan buatkan bengkel serta menjemput
mereka yang berpengalaman untuk berbincang
Rujukan
1. Halangan Dalam Perkahwinan Nasih Ulwan
2. Kebebasan Wanita Abdul Halim Abu Syuqqah

61

DAKWAH
Objektif Umum
Sibuk dengan dakwah, mengambil berat terhadap penyebaran, memenangkan serta berusaha
mendapatkan penolong dan pendokongnya
Objektif Khusus
1. Menguasai kaedah dakwah kepada Allah swt
2. Mampu menjelaskan syubhat-syubhat terhadap dakwah dan menangkisnya
3. Menguasai kefahaman Amal Am dan Rabtul Am serta melaksanakannya
Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.

Qawaidu Dakwah
Bagaimana Aku Mendapat Hidayah
Syubhat-Syubhat Terhadap Dakwah
Rabthul Am Dan Amal Am

A. QAWAID DAKWAH
Objektif Umum
1. Mengajar dan mendidik seorang Muslim berbincang secara ilmiah dengan sahabatnya dan orang
lain
2. Membentuk seorang Muslim daie yang berkelayakan untuk bergerak dengan dakwahnya dalam
setiap medan, berada di situasi mana pun dan bersama mana-mana kumpulan manusia.
Memantapkan keupayaannya untuk menghadapi berbagai cabaran
3. Menambah peluang untuk berinteraksi antara individu-individu yang berbeza kedudukan,
bertukar-tukar pengalaman dan mempelajarinya
4. Melatih dan membimbing seseorang teknik berinteraksi dengan masyarakat dan mempengaruhi
mereka
5. Mengambil hasil yang terbaik dari pengalaman-pengalaman dan tenaga-tenaga yang terbiar di
kalangan generasi terdahulu yang telibat dengan kerja Islam secara umum dan lapangan dakwah
secara khusus
6. Menanamkan keimanan tentang kewajipan melibatkan diri dalam Amal Jamaie untuk
menegakkan agama Allah swt di muka bumi, khususnya di zaman sekarang, serta
mengembalikan umat Islam melalui Amal Jamaie kepada manhaj Islam
7. Mentarbiyah individu supaya beriltizam dengan bersikap Dengar Dan Patuh dalam keadaan
apa sekalipun selagi dalam batas-batas yang disyariatkan

Objektif Khusus
62

1. Menyatakan kaedah-kaedah dakwah ke jalan Allah swt secara umum, sebagaimana yang
dinyatakan oleh penulis buku
2. Menjelaskan kepentingan tugas berdakwah ke jalan Allah swt
3. Menjelaskan tugas yang boleh dilaksanakan olah seorang daie
4. Menyatakan sebab-sebab kejayaan seorang daie dalam dakwahnya
5. Menghubung-kaitkan antara dakwah dengan jihad di jalan Allah
6. Menjelaskan hukum melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar
7. Menerangkan kewajipan amal jamaiy dalam dakwah dan menegakkan agama
8. Menjelaskan hubungan antara dakwah dan ujian
9. Menjelaskan tentang kesan mencari kemewahan hidup ke atas kehidupan seorang daie dan
pengaruhnya terhadap dakwahnya
10. Membiasakan diri seorang daie dan orang-orang yang ada di sekelilingya supaya memberikan
perhatian terhadap seruan kepada kebenaran dan menyebarkannya kepada orang lain
11. Dapat mengetahui hubungan antara perkara yang benar dan yang wajib dan berbagai perilaku.
Juga perkara yang berlaku berupa ketenangan jiwa dan masyarakat
12. Menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan rasa tanggungjawab ke
arah memberi petunjuk kepada manusia
13. Sangat ingin untuk mencontohi Rasulllah saw dan para sahahabat ra
Cara perlaksanaan
1. Melakarkan objektif dalam bentuk peta-minda (memasukkan fakta penting)
2. Pembukaan pada pertemuan lepas, kita telah membincangkan maksud dakwah dan
pensyaraiatannya, apakah maksud dakwah kepada Allah? Sebutkan beberapa dalil
mengenainya daripada Al Quran dan Sunnah. Hari ini kita akan mempelajari Kepentingan
dakwah kepada Allah.
3. Berpandu kepada lakaran awal, wujudkan soalan untuk mencapainya (terangkan,
jelaskan, bagaimana, apa dll)
4. Penutup murabbi mengingatkan kembali objektif umum dan khusus beserta fakta penting
daripada setiap objektif beserta dalil

Aktiviti Iringan
1. Melakukan daurah pelatihan dakwah.
2. Mengumpul buku tentang dakwah umum dan yang lainnya tentang dakwah fardiyah.
3. Menulis buku yang menjelaskan jaminan dakwah dan keperluan umat dalam memikul masalah
semasa .
4. Menulis cerita pendek (cerpen) berkenaan segala hambatan dan rintangan yang dihadapi para
da'I dalam kehidupan dan dakwahnya.
5. Menyampaikan ceramah yang menjelaskan bahawa Islam tersebar dengan dakwah dan
penerimaan baik, ada pun jihad adalah untuk membebaskan akal
6. Mengumpulkan perjalanan dan pengalaman para dai dalam medan dakwah.
7. Latihan dakwah bersifat umum dan peribadi.
8. Mengeluarkan filem dengan penyebaran dakwah para pedagang Muslim.
Hasil Pembelajaran

63

1. Meyakini amal dakwah Islam hanya layak dilaksanakan oleh seseorang yang menguasai seluruh
ruang lingkupnya dan seseorang yang memberi masa dan harta yang sepatutnya.
2. Menerangkan dakwah Islam sejelas matahari di siang hari. Oleh itu, seseorang sewajarnya
memanfaatkannya untuk menyucikan jiwanya.
3. Menyakini terdapat perbezaan antara Muslim yang beramal dengan yang malas.
4. Menyedari dakwah hari ini mempunyai pelbagai medium yang sepatutnya diikuti. Sesuatu yang
berfaedah dalam menyampaikannya pada zaman ini juga wajar dicari.
5. Meyakini dakwahnya mengumpulkan segala yang betul dan bermanfaat kepada manusia dalam
kehidupan termasuk semangat kebangsaan dan perkauman yang mulia dan lain-lain.
6. Bersungguh-sungguh untuk mengenali penyakit umatnya dan (tanda) penyakit tersebut,
kemudian mengemukakan ubat baginya.
7. Menyakini kehidupan mempunyai matlamat. Dia mesti menentukan secara khusus matlamat
tersebut dan bergerak di atas landasannya, berasaskan al-Quran al-Karim.
8. Menyedari impian kelmarin merupakan realiti hari ini.
9. Menjaga kebenaran bukan dengan bermalas-malas dan menyerah kalah.
10. Bersungguh-sungguh menolak tuduhan berkenaan pembukaan Islam dengan hujah dan logik.
11. Mengambil berat dalam menentukan manhaj al-Quran dalam pengislahan masyarakat.
12. Mengambil berat dalam membentangkan pertembungan yang berlaku dalam struktur binaan
umat.
13. Mengambil berat dalam menerangkan kenapa dawah Islamiyah hari ini merupakan seruan
kebangkitan dan penyelamat di samping mengambil berat tentang perbincangan mengenai
objektif dan mediumnya.
Penilaian
1. Ujian pengetahuan berkaitan tajuk
2. Memantau kehadiran ke pelatihan dakwah yang dilaksanakan
3. Menilai sejauh mana penyertaan dalam aktiviti kemasyarakatan
4. Menilai keberkesanan latihan dakwah yang telah disertai
5. Mengisi kad pemerhatian sejauh mana penghayatan dakwah dalam diri mutarabbi
Teks : Qawaid Dakwah Hammam Said
B. BAGAIMANA AKU MENDAPAT HIDAYAH
Objektif Khusus
1. Kebenaran itu dari Allah swt maka janganlah tergolong di kalangan orang yang ragu-ragu.
2. Hidayah itu milik Allah swt dan daie hanya melaksanakan tugas menyeru manusia kepada
Allah swt.
3. Menghargai kebenaran dengan melaksanakan segala kewajipan dan meninggalkan segala
larangan Allah swt.
4. Termasuk dalam menghargai kebenaran adalah menyebarkan kebenaran itu sendiri
5. Menyedari akan tanggung jawabnya untuk berdakwah kepada Allah swt
Isi Kandungan

64

Bahan- bahan dalam folder, internet, buku-buku yang mngisahkan mereka yang meninggalkan
kekufuran dan menganut agama Islam
Cara perlaksanaan
1. Bahan ini boleh digandingkan dengan tujuan penciptaan manusia dan penyucian jiwa
2. Mencari bahan-bahan tentang kisah mereka yang memeluk agama Islam setelah
meninggalkan jahiliah melalui buku-buku, tv atau internet
3. Membaca kisah-kisah ini sendirian atau bersama-sama
4. Mengupas sebab-sebab yang melayakkan hidayah Allah ke atas diri mereka
5. Menyebutkan usaha-usaha untuk menyeru manusia kepada dakwah ilAllah
Aktiviti Iringan
1. Membaca kisah-kisah mereka yang mendapat hidayah
2. Melibatkan diri dalam aktiviti Hidayah Centre samada dalam membina kemahiran
berdakwah kepada non-Muslim atau menyantuni mereka yang revert
3. Mengumpul dana untuk membantu mereka yang muallaf, yang mungkin telah kehilangan
sumber kebergantungan
Penilaian
1.
2.
3.
4.

Pemerhatian dan kaji selidik


Memerhatikan perubahan dalam diri mereka pada aspek-aspek tertentu
Memantau tugasan yang telah diberikan dalam aktiviti
Melihat sejauh mana keinginan mereka untuk berdakwah kepada non-Muslim

C.Syubhat-Syubhat Terhadap Dakwah


Rujukan
Lampiran Fi Rihabul Islam Husam Hamidah
D. Rabtul Am Dan Amal Am
Lampiran

65

KEAKHAWATAN
Objektif Umum
Muslimah melibatkan diri secara aktif bersama kaum lelaki untuk membentuk generasi dan
peradaban
Objektif Khusus
1. Mengetahui tokoh-tokoh wanita muslimah sepanjang sejarah
2. Menjadikan mereka sebagai contoh dalam perjuangan
3. Berusaha membentuk ciri-ciri solehah dalam diri sebagai persiapan
4. Melibatkan diri di medan dakwah secara aktif sesuai dengan hukum syarak
Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.

Tokoh-Tokoh Wanita Muslimah


Ciri-Ciri Wanita Solehah Dan Yang Dimurkai Allah
Aktiviti Sahabiat Di Pentas Kehidupan
Medan Dakwah Daiyah

Objektif Khusus
TOKOH-TOKOH WANITA MUSLIMAH
1.
2.
3.
4.
5.

Mengenali tokoh-tokoh wanita muslimah dan mengenali ciri-ciri mereka


Mengetahui sumbangan dan pengorbanan mereka.
Mengambil semangat daripada kekuatan mereka dan menjadikannya sebagai sumber
insipirasi
Bersungguh-sungguh untuk mencontohi mereka.
Menyedarkan masyarakat Islam tentang kehidupan dan perjuangan

Aktiviti Iringan
1. Ziarah tokoh wanita dalam dakwah dan mencontohi hikmah mereka
2. Membuat presentasi mengenai tokoh-tokoh Muslimah dunia kontemporari
3. Menyusun kisah-kisah tokoh-tokoh wanita Muslimah sahabiyah sehingga sekarang
4. Menemuramah tokoh wanita setempat seperti ADUN, MP, YB yang berkhidmat dalam
masyarakat
CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH DAN YANG DIMURKAI ALLAH SWT
1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui ciri-ciri wanita solehah dan yang dimurkai Allah swt.


Melahirkan wanita-wanita solehah melalui platform tarbiyah.
Mencontohi mereka yang terdahulu yang telah mencapai kedudukan wanita solehah.
Menghindari ciri-ciri mereka yang dimurkai Allah swt.
Menyedari dan bermuhasabah akan kebaikan dan keburukan akhlak dalam diri.
66

6.

Dapat membezakan akhlak yang baik dan sebaliknya.

Aktiviti Iringan
1. Bedah iklan, drama, atau filem yang mengetengahkan wanita Muslimah dan kaitkan dengan
akhlak
2. Membuat role play Dos Donts akhlak Muslimah
3. Menyusun kisah-kisah sahabiah dengan akhlak-akhlak mereka serta wanita-wanita yang
dilaknat Allah
4. Bedah khbar berkenaan kesalaha, jenayah, salah laku yang dilakukan wanita dalam
masyarakat
AKTIVITI SAHABIAT DI PENTAS KEHIDUPAN
1.
2.
3.
4.

Menjelaskan kepentingan mengetahui dan mengkaji perilaku para sahabiat dan tabeiyat
Mengetahui kehebatan sahabiyat di zaman Rasulullah dan perjalanan kehidupan mereka
Mengaitkan perilaku para sahabat dengan kehidupan seharian.
Berusaha menjadikan sahabiat sebagai contoh teladan dan menyeru orang lain untuk
mencontohi mereka
Melahirkan daiyah yang bersungguh-sungguh dalam beramal.

5.

Aktiviti Iringan
1. Mengadakan kuiz atau ujian penegtahuan berkenaan para sahabiat dan tabeiyat
2. Membuat persembahan mengenai kisah-kisah sahabiat dan tabeiyat
3. Membuat Kes Studi dan mengaitkan kisah sahabiah tertentu dan bagaimana mendapat
motivasi daripadanya
4. Forum berkenaan perbandingan wanita kini dan para sahabiyah serta tabeiyat dan bagaimana
mencontohi mereka
MEDAN DAKWAH DAIYAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengetahui medan yang bersesuaian bagi wanita daieyah


Menyedari kepentingan dakwah kepada masyarakat dan menyedari peranannya
Mempelajari cara-cara menyampaikan dakwah di medan-medan amal
Mengetahui dan menyeimbangkan peranannya dalam dakwah kepada masyarakat
Memilih medan dawah yang paling sesuai dengan kemampuannya
Seimbang dalam dakwah dan urusan lainnya.

Aktiviti Iringan
1. Menceritakan kisah-kisah Nabi dalam majlis ilmu di atas mimbar dan muhadharah
2. Menyebarkan buku-buku kecil yang mengandungi kisah-kisah Nabi dan rsul
3. Memperkenalkan anak-anak kecil dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul melalui buku-buku kecil
dan kaset dan video
4. Membetulkan kefahamahan yang salah mengenai para Nabi terutama yang disebarkan oleh
Yahudi dalam israiliyat dll
5. Menyebutkan nama-nama Nabi pada berbagai aktiviti dan perhimpunan
67

6. Menyusun kisah-kisah Nabi dalam bentuk syair supaya menjadi warisan kepada masyarakat
umum
7. Mencadangkan di adakan kisah Nabi bersiri di televisyen sebagai ganti daripada menyiarkan
cerita-cerita yang merosakkan.
Penilaian
1. Mengadakan ujian di sekitar isi kandugan ilmu
2. Mutabaah sejauh mana penyertaan individu dalam Aktiviti Iringan
3. Pemerhatian usahanya dalam membantu orang-orang yang membetulkan pemikiran tentang Nabi
dan Ahli Kitab
4. Pemerhatian sejauh mana tindakannya sesuai dengan pembelajaran terhadap kisah Nabi.
5. Ujian oral untuk mengetahui sejauh mana faedah diperolehi dairpada mempelajari kisah-kisah
Nabi
6. Mengadakan borang kajiselidik untuk mengetahui sejauh mana penerimaan dan pelaksanaan
melalui method yang telah ditetapkan.
Teks
Lampiran
Rujukan
1.
Kebebasan Wanita Abdul Halim Abu Syuqqah
2.
Keakhawatan Cahyadi Takariawan E
3.
Jalan Dakwah Muslimah Ali Abdul Halim Mahmud
4.
Jati Diri Wanita Muslimah Dr Muhammad Ali Al Hasyimi
5.
Fiqh Dakwah Muslimah Ali Abdul Halim Mahmud

68

KESIHATAN DAN PEMAKANAN


Objektif Umum
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu mampu Al anfal: 60
Di antara faktor kekuatan adalah kekuatan badan kerana badan yang kuat akan membantu
pemiliknya dalam menunaikan tugas yang berat, melanjutkan perjalanan di jalan dakwah, memikul
tanggung jawab dan mencurahkan semua tenga untuk memastikan kelancaran perjalanan dakwah.
Islam mengajak umatnya menjaga tubuh badan supaya sentiasa sihat.
Objektif Khusus
1.
2.
3.
4.
5.

Menjelaskan konsep sihat dan sakit menurut Islam


Menghuraikan asas dan prinsip kewajipan berubat dan menjaga kesihatan tubuh
Menjelaskan konsep redha, ikhtiar, tawakal dan kafarat dosa semasa menanggung sakit
Menjelaskan aspek gaya hidup sihat dan pencegahan penyakit
Mempelajari penyakit-penyakit yang biasa dihidapi oleh masyarakat

Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.
5.

Kepentingan kebersihan dalam Islam dan kesihatan


Kepentingan senaman dan cara yang betul
Penyakit kronik dan cara mengelaknya serta rawatan
Penjagaan kesihatan dan pemakanan sehat
Nutrisi pemakanan harian

Aktiviti Iringan
1.
2.
3.
4.

Mendengar ceramah-ceramah berkaitan penjagaan kesihatan dan cara pemakanan


Mengumpul makalah-makalah tentang berbagai jenis penyakit
Membuat edaran tentang penyakit yang sering datang pada usia umur berbeza
Menyampaikan ceramah ringkas tetapi padat kepada masyarakat setempat tentang
kepentingan kesihatan
5. Menyusun masa untuk bersenam pada hujung minggu bersama kawan-kawan atau keluarga
6. Melakukan saringan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali
Penilaian
1. Menyediakan soalan tentang penjagaan kesihatan dan perbincangan mengenainya
2. Menyediakan soal kaji selidik sejauh mana telah mengamalkan pola hidup sihat
3. Membuat pemerhatian pada aspek diri, rumah dan keluarga sejauh mana penghayatan
kebersihan dan penjagaan kesihatan

69

PALESTIN
Objektif Umum
Memahami permasalahan Palestin seutuhnya
Objektif Khusus
1. Mengetahui dan memahami dalil-dalil dari al-Quran dan as-Sunnah tentang kedudukan
dan kepentingan Palestin di sisi Islam
2. Mengetahui secara ringkas sejarah Palestin ketika di bawah pemerintahan Islam
3. Mengetahui secara ringkas sejarah Bani Israel di bumi Palestin
4. Menguasai poin-poin bagi menyanggah tuntutan Zionis ke atas Palestin sama ada dari
sudut agama, moral, sejarah mahu pun undang-undang antArabangsa
5. Mengetahui dan memahami perancangan dan komplot Zionis bersama kuasa-kuasa besar
dunia untuk menguasai Palestin
6. Mengetahui dan memahami implikasi penjajahan Zionis ke atas Palestin, rantau Arab dan
umat Islam keseluruhannya
7. Mengetahui dan memahami permasalahan Palestin daripada aspek fiqh
Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palestin Menurut al-Quran dan as-Sunnah


Palestin di bawah pemerintahan Islam
Sejarah bani Israel di Palestin dan sanggahan kepada tuntutan Zionis ke atas Palestin
Perancangan Zionis dan Barat di Palestin
Sejarah Moden Palestin (1914-2014)
Bengkel - Kesan-kesan penjajahan Israel
Amali - Berkhidmat di booth/program Palestin

Perlaksanaan: daurah 12 jam dan beberapa jam bengkel dan amali


Rujukan
Modul Aqsa Syarif

70

DAKWAH DALAM MASYARAKAT MAJMUK


Objektif Umum
Masyarakat majmuk, penampilan dan cara berdakwah yang berbeza, budaya masyarakat yang
mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri, kesilap fahaman mereka terhadap Islam mungkin
menyebabkan perpecahan kekuatan, membawa kepada porak peranda masyarakat, perseteuran dan
perpecahan, dimanfaatkan oleh musuh untuk menjatuhkan Islam
Objektif Khusus
1. Mengetahui dan memahami dalil-dalil tentang kewajipan berdakwah kepada masyarakat
bukan Muslim
2. Sedar, peka, bermotivasi dan mempunyai keyakinan diri untuk melaksanakan dakwah
(suluk) tanpa sempadan tempat dan waktu secara hikmah serta efektif.
3. Mengetahui dan memahami perkara-perkara yang perlu disampaikan secara mudah dan
mengikut keutamaan ketika berdakwah kepada bukan Muslim.
4. Mengetahui dan memahami (kognitif) Asas dan kepercayaan Masyarakat Bukan Muslim
(Contohnya Cina, Hindu, Kristian, Animisme, Dinamisme, Agnostik, Atiest dsb) secara
umumnya sebagai langkah memahami corak pemikiran madu
5. Bersyukur dan menghargai anugerah Iman dan Islam selepas membuat perbandingan
dengan kepercayaan Masyarakat Bukan Muslim
6. Mengetahui dan memahami (kognitif) teknik-teknik berdakwah kepada bukan Muslim
7. Mengetahui dan memahami punca salah faham bukan Muslim terhadap Islam.
8. Mempunyai keyakinan diri dan menguasai metodolgi untuk menjawab persoalan yang
timbul dari orang bukan Muslim.
9. Mengetahui dan memahami (kognitif) mengenai Bible sebagai langkah memahami kitab
pegangan madu
10. Dapat membuktikan kebenaran Al-Quran daripada Allah swt dan memberikan bukti-bukti
saintifik yang terdapat di dalamnya.
11. Mengetahui dan memahami ilmu asas mengenai cara-cara menyantuni, membimbing dan
berinteraksi dengan mualaf.
Isi Kandungan
Fasa I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kewajipan Berdakwah Kepada Masyarakat Yang Bukan Muslim


Bagaimana Menyampaikan Islam Secara Mudah Kepada Bukan Muslim
Memahami Asas Kepercayaan Dan Budaya Masyarakat Cina
Memahami Masyarakat Kristian Untuk Berdakwah
Memahami Asas Kepercayaan Agama Hindu
Teknik-Teknik Berdakwah
Salah Tanggapan Terhadap Islam
Amali Role Play / Dakwah Di Lapangan

Fasa 2
1. Kajian mengenai Bible

71

2. Memahami kepercayaan Kepada Anismisme dan Dinamisme Dakwah kepada Golongan


Atheis dan Agnostik
3. Al Quran dan Sains
4. Bukti-Bukti Kebenaran Al-Quran daripada Allah swt
5. Bimbingan Muallaf
Jangakamasa
Fasa 1 adalah 11 jam
Fasa 2 adalah 10 jam.
Jumlah keseluruhan modul ini termasuk amali adalah 21 jam.
Ianya terdiri daripada 15jam teori dan 6jam amali.
Penilaian
1. Ujian kefahaman
2. Pemantauan secara lisan
3. Ujian bertulis
4. Ujian lisan
5. Pemerhatian dan pemantauan tindak-tanduk seharian
6. Pemerhatian dan pemantauan penyertaan dalam aktiviti-Aktiviti Iringan

72

SEJARAH NUSANTERA
Objektif Umum
Mengetahui bagaimana pakar sejarah Barat mengekspolitasikan bahan sejarah untuk mengelirukan
umat Islam dengan memisah-misahkan adat dan suku kaum yang diwarisi sebelum Islam
Objektif Khusus
1. Murabbi menguasai sejarah awal Malaysia/nusantara secara umum
2. Memahami lanskap agama zaman pra Islam (Animisme, Sinkretisme, Hindu-Buddha, peralihan
kpd Islam, campur-aduk di antara Islam yang murni dengan kesan Aesthetism/falsafah Hindu
dalam membentuk pandangan hidup Melayu.
3. Memahami kesulitan dalam menentukan kesahihan sejarah awal kerana dicemari oleh unsur
anakronisme dan metos.
4. Memahami proses pengIslaman. merombak teori awal proses pengIslaman melalui faktor
ekonomi kepada faktor Islam itu sendiri (dakwah, tajdid berterusan dan jihad)
5. Memahami pertembungan dengan penjajah Barat sebagai sebahagian dari proses pengIslaman
dan tajdid Islami.
6. Memahami fasa fasa pembaratan dari ancaman langsung Kristianisasi kepada ancaman
sekularisasi dan pemisahan agama daripada kehidupan
7. Memahami proses menuju kemerdekaan, aliran-aliran, polemik dan pertembungan di antara
kelompok 'Islamis' (tradisional-lokal dan progresif-alami), nasionalis Melayu dan nasionalis
cenderung Barat).
8. Memahami sejarah kehadiran bangsa asing di tanah Melayu bermula dari zaman Dinasti Ming
sehingga awal kurun ke 20 dan kesannya kepada polarisasi kaum, saingan ekonomi dan siasah
dan kesan lansung kepada proses dakwah kepada bukan Islam.
9. Memahami kedudukan orang melayu dalam konteks sejarah, Islam dan perlembagaan.
10. Memahami fasa-fasa yang dilalui oleh umat pra dan pasca kemerdekaan, interaksi antara kaum
yang dinamik pada tahun 40'an, 60'an, 80'an, dan pasca PRU 2008.
11. Memahami perbezaan perbezaan yang mencorakkan perjalanan umat Islam di bhgn nusantara
yang berbeza (Sumatera, Tanah Melayu, Jawa, timur nusantara (Brunei hingga Maluku),
Filipina (Kepulauan Sulu dan Mindanao), selatan Thai, Indochina (Kamboja dan ChampaVietnam).
Isi Kandungan
Bab-bab dalam buku Jejak Risalah
Aktiviti Iringan
1. Ziarah tempat-tempat bersejarah
2. Membaca buku-buku sejarah
3. Ziarah tokoh-tokoh yang terlibat dalam penulisan
4. Buat kajian tentang kesultanan raja melayu dan undang-undang Islam
5. Ziarah museum yang menyimpan kesan-kesan peninggalan sejarah nusantara
6. Membaca sejarah kedatangan Islam di Indonesia dan serantau dan menghubungkaitkannya
7. Melihat dokumentari, dan filem
8. Mengadakan minggu sejarah di sekolah-sekolah

73

Penilaian
Pemerhatian dan mutabaah terhadap tugasan
Kad penilaian
Rujukan
JEJAK RISALAH DI NUSANTARA 1
Zaman Pra Islam Hingga Era Pelayaran Muhammad Cheng Ho: Dr Hafidzi Mohd Nor

74

KEMAHIRAN
Objektif Umum
1. Meningkatkan kecekapan peserta dalam melaksanakan manhaj
2. Meningkatkan kemampuan amali perserta dalam melaksanakan gerak kerja dakwaah
3. Meningkatkan produktiviti gerak kerja dakwah hasil daripada pendakwah yang mempunyai
pelbagai kemahiran.
4. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan peserta terhadap kandungan manhaj
Isi Kandungan
1.
2.
3.
4.

Thinking skill
Creative thinking
Pengurusan masa
Interpersonal skill

THINKING SKILL
a. Menguasai teknik berfikir secara kreatif dan kritis untuk merealisasikan sesuatu tujuan
b. Meningkatkan kemampuan berfikir secara sistematik bagi mencapai sesuatu solusi
c. Mengetahui cara menghubungkan/mensintesiskan maklumat untuk tujuan aplikasi kepada
situasi semasa.
CREATIVE THINKING
a. Menguasai teknik berfikir secara kreatif dan kritis untuk merealisasikan sesuatu tujuan
b. Meningkatkan kemampuan penyelesaian kepada masalah secara mudah dan kreatif
c. Mengetahui teknik-teknik menjana idea yang bernas dan alternatif
PENGURUSAN MASA
a.
b.
c.
d.

Meningkatkan kemahiran memanfaatkan masa secara berkesan dan berfaedah


Mengetahui tingkatan prioriti setiap urusan dan menempatkannya pada masa yang sesuai
Meningkatkan kemampuan melakukan pelbagai tugasan dalam sesuatu masa
Menguasai cara menyeimbangkan komitmen dengan masa yang terhad

INTERPERSONAL SKILL
a. Mengetahui kepentingan penampilan diri sebagai daei yang disenangi oleh objek dakwah
b. Mengetahui pelbagai bentuk keterampilan diri dan cara-cara menyesuaikan mengikut situasi
dakwah.
c. Menguasai teknik membina hubungan yang berkesan terhadap objek dakwah

75

BAHASA ARAB
Kepentingan Bahasa Arab
Bahasa Arab juga adalah salah satu bahasa utama di dunia. Ia menjadi bahasa perantara utama di
kalangan umat Islam seluruh dunia. Bahasa Arab merupakan sumber dakwah, fikrah, komunikasi
antarabangsa, mendapat kepercayaan umum dan dapat meningkatkan kualiti ibadah.
Objektif

Membudayakan pembelajaran Bahasa Arab di dalam IKRAM


Setiap ahli merasai kepentingan belajar Bahasa Arab
Setiap ahli berusaha untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Arabnya.
Setiap individu mempunyai sasaran munasabah bagi tahap yang ingin dicapainya di dalam
tempoh tertentu.
Setiap individu mempunyai perancangan pelaksanaan wasilah yang sesuai untuk dirinya.
Setiap ahli merasai peningkatan penguasaan Bahasa Arabnya setiap tahun.

Tahap-tahap pembelajaran
Tahap-tahap ini bolehlah digunakan sebagai penanda aras untuk peningkatan penguasaan bahasa.
1. Mengenal huruf-huruf Bahasa Arab.
2. Boleh membaca jika diletakkan baris.
3. Memahami dan boleh menggunakan perkataan dan ayat yang mudah.
4. Tahu gantinama dan perbezaan katakerja bagi setiap gantinama yang berbeza.
5. Memahami tatabahasa asas (basic grammar & morphology nahu & sarf)
6. Memahami tulisan ilmiah yang mudah.
7. Memahami Bahasa Arab moden di dalam majalah, surat khabar dan berita.
8. Boleh berbual dengan baik dan betul tatabahasa
9. Boleh menterjemah tulisan dan ceramah dengan baik.
10. Boleh menulis dengan baik.
11. Boleh berceramah dengan baik.
12. Mampu menguasai sastera Arab klasik atau moden (contohnya: memahami syair dan mampu
membuat syair)
Setiap satu tahap di atas boleh dibahagikan kepada skala dari satu hingga 10 bagi tujuan mengukur
peningkatan penguasaan diri terhadap tahap tersebut. Perlu diingat bahawa tahap-tahap ini
diletakkan hanya sebagai pemudah sahaja dan tidak bertujuan utnuk menjadi piawaian yang baku
bagi setiap individu. Adalah diakui bahawa beberapa tahap terakhir di atas adalah agak sukar untuk
dicapai. Oleh itu adalah normal jika secara relatifnya tidak ramai yang berjaya mencapai tahaptahap terakhir di atas.
Wasilah
1. Mengikuti kelas khas Bahasa Arab yang berbayar
2. Belajar melalui membaca buku atau apa-apa tulisan di dalam Bahasa Arab,
3. Menulis di dalam Bahasa Arab,
76

4.
5.
6.
7.

Berbual menggunakan Bahasa Arab dengan orang yang lebih menguasainya,


Berlatih bercakap sendirian atau berceramah di hadapan khalayak,
Mendengar audio atau video di dalam Bahasa Arab,
Dll

Cara pelaksanaan
Wasilah pembelajaran adalah dilakukan oleh ahli sendiri dan dengan inisiatifnya secara peribadi.
Murabbi atau naqib pula berperanan memantau dan melaporkan pelaksanaan setiap ahli usrah atau
halaqahnya.
Walaupun pelaksanaan wasilah pembelajaran adalah tanggungjawab individu sendiri, pihak-pihak
berkenaan di peringkat daerah, negeri atau pusat adalah digalakkan untuk membantu dan
menganjurkan apa-apa aktiviti yang dirasakan sesuai untuk pelaksanaan subjek ini.
Tempoh
Tempoh pembelajaran ialah sepanjang hayat dan tiada tempoh tamat tertentu. Pembelajaran bermula
dari waktu seseorang itu mula mengikuti modul tarbiah IKRAM dan berakhir dengan kematiannya
atau dia keluar dari sistem tarbiah IKRAM.
Waktu minima di dalam setahun
Seseorang ahli di semua peringkat tarbiah dituntut untuk memperuntukkan sekurang-kurangnya 25
jam setahun (atau secara purata hampir setengah jam seminggu) untuk meningkatkan penguasaan
Bahasa Arabnya, dengan melakukan mana-mana wasilah yang dirasakan sesuai untuknya
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soalan ujian
Kaji selidik
Menghafal surah
Kemampuan menghafal istilah-istilah tertentu (pembukaan majlis, doa, dll)
Tugasan dalam Bahasa arab pada sesi tazkirah
Kemampuan untuk menterjemah

77

BAB 3 WASAIL TARBIYAH


JADUAL 3: PANDUAN PERLAKSANAAN MANHAJ MELALUI WASAIL TARBIYAH
WASAIL

KEKERAPAN PENGISIAN (BERDASARKAN SUBJEK)


PERTEMUAN/
TAHUN

1 Halaqah

40

Al Quran, Hadis, Sirah Nabi, Kisah Para Rasul,


Sahabat, Tazkiyah, Akhlak, Fikrah, Suhbah Solehah dan
Usrah, Jamaah, Keakhawatan

2 Qiyamullail

10

Tazkiyah, Akhlak, Kisah Sahabat, Dakwah (Bagaimana


Aku Mendapat Hidayah)

3 Daurah

Fikh, Baitul Muslim, Keakhawatan, Kesihatan Dan


Pemakanan, Kemahiran, Fikrah, Jamaah, Palestin,
Dakwah Masyarakat Majmuk, Sejarah Nusantara

4 Nadwah

Dakwah (Islam Dan Kaum Penentang), Baitul Muslim,


Jamaah, Akidah, Fikrah, Palestin, Dakwah Masyarakat
Majmuk, Sejarah Nusantera

5 Rehlah

1-2

Kisah Sahabat, Suhbah Solehah dan Usrah

6 Mukhayyam

Kisah Sahabat, Kisah Para Rasul, Suhbah Solehah dan


Usrah, Fikrah, Palestin

7 Multaqa/
Muktamar

Dakwah (Islam Dan Kaum Penentang), Baitul Muslim,


Fikrah

8 Kelas khas
9 Taallum dzati

Bebas
Bebas

Tajwid, Bahasa Arab, Fiqh


Tajwid, Bahasa Arab, Kisah Para Rasul, Sahabat

Tajuk adalah mengikut subjek. Sila rujuk pendetailan di bawah Bahagian Subjek
Jadual Ini hanya sebagai panduan. Pelaksana boleh menyesuaikan tajuk dan perlaksanaan mengikut
keperluan, objektif, kemudahan dll

78

JADUAL 4: PANDUAN PERLAKSANAAN WASAIL TARBIYAH

79

BAB 4: PENILAIAN
Penilaian terbahagi kepada tiga peringkat, Penilaian awal, Penilaian berperingkat dan
Penilaian akhir

1.

PENILAIAN AWAL

Masa
Dilaksanakan sebelum perlaksanaan manhaj atau salah satu dari bahagiannya.

Tujuan

Untuk menentukan kesesuaian bahan dalam manhaj dengan tahap penguasaan mutarabbi

Mengklasifikasikan peringkat mutarabbi kepada permulaan, pertengahan dan terkehadapan.

2.

PENILAIAN BERPERINGKAT (bersifat takwin atau pembentukan)

Masa
Dilaksanakan beberapa kali sepanjang melaksanakan manhaj dalam sesuatu marhalah

Tujuan
1. Membantu memantapkan proses takwin
2. Menjuruskan usaha-usaha untuk mencapai objektif marhalah bagi penilaian akhir

3.

PENILAIAN AKHIR (penamat): Masa

Dilaksanakan apabila selesai melaksanakan manhaj atau salah satu dari bahagian-bahagiannya

Tujuan
1. Memastikan tercapainya objektif-objektif yang diharapkan apabila selesainya objektifobjektif bagi paksi-paksi tertentu.
2. Memastikan tercapainya objektif-objektif yang diharapkan dari manhaj secara
keseluruhannya

80

TEKNIK-TEKNIK PENILAIAN
1. Ujian kefahaman
Tujuan ujian kefahaman adalah untuk mengukur sejauh manakah tercapainya objektif berkaitan
pengetahuan pada mutarabbi.
Nota: Murabbi menyediakan ujian dan mutarabbi menjawabnya.
Contoh:
Penilaian
1. Apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan?
2. Apakah jenis kesetiaan?
3. Jelaskan bahagian-bahagian kesetiaan kepada Allah.
4. Jelaskan bahagian-bahagian kesetiaan kepada manusia.
5. Bagaimanakah cara mendapatkan sifat setia?
6. Sebut contoh yang pernah anda alami sendiri di mana sifat setia berjaya dilaksanakan.
7. Nilaikan sejauh manakah anda telah mempraktikkan sifat setia..
2.Kad-Kad Penilaian
Tujuan kad-kad penilaian adalah untuk mengukur sejauh mana tercapainya objektif- objektif
berikut:
1. Aspek psikomotor (tingkah laku). Pemerhatian secara langsung (observation).
2. Aspek afektif (perasaan). Pemerhatian secara tidak langsung.
Nota: Murabbi sahaja yang menggunakan kad-kad pemerhatian
Contoh: Kaji selidik yang diisi oleh murabbi
Untuk menilai kadar usaha menjauhkan diri daripada sifat bakhil
Contoh kad pemerhatian (keburukan sifat bakhil)
Fenomena zahir
Markah pencapaian
No:
Lemah
Sederhana Kuat
1
Bakhil dengan harta untuk infak fi
sabilillah
2
Bakhil dengan masa untuk dakwahnya
3
Mengutamakan membantu ikhwah dari
kerehatannya
4
Membalas kejahatan dengan kejahatan
5
Sentiasa mencela orang lain

81

3.Borang penilaian kendiri


Borang disediakan oleh murabbi dan diisi oleh mutarabbi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh
mana pencapaian objektif berkaitan emosi dan perasaan (hala tuju kepercayaan kecenderungan
hati)
Contoh: Kaji selidik yang diisi oleh mutarabbi
1-lemah, 2-sederhana, 3-kuat
1

Adakah anda bakhil infakkan harta di jalan Allah?


Adakah anda bakhil pada sudut emosi dan perasaan terhadap
saudara anda dan bakhil juga dalam berkongsi perasaan dan
material dengannya?
Adakah anda bakhil meluangkan masa untuk dakwah?
Adakah anda mengutamakan kerehatan berbanding membantu
orang lain?
Adakah anda sentiasa mencela orang lain?
Adakah anda membalas kejahatan dengan kejahatan yang
setimpal?
Jumlahkan markah, jika mendapati markah baik, puji dan bersyukur kepada Allah
Jika sebaliknya, berusahalah untuk membersihkan diri daripadanya dan minta pertolongan Allah

82

TAUTHIQ
Pengakuan dan pemeringkatan merupakan persaksian di hadapan Allah swt
Definisi Tauthiq
Apabila beberapa individu atau lajnah mengakui bahawa individu tertentu sudah pun memenuhi
objektif marhalah atau beriltizam dengannya, dia berhak untuk dipertingkatkan ke marhalah
seterusnya. Tauthiq merupakan satu bentuk persaksian di hadapan Allah swt, maka hendaklah
sesiapa yang melaksanakannya, takut kepada Allah swt
Tauthiq dilaksanakan apabila:
1.

Berpindah seseorang individu dari suatu marhalah kepada marhalah seterusnya.

2. Tauthiq bertujuan untuk menyerahkan tanggungjawab tertentu kepada seseorang akh. Setiap
akh yang dipertanggungjawabkan itu hendaklah mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri khusus yang
melayakkannya untuk menjadi calon
Tauthiq dilaksanakan oleh satu jawatankuasa khas (lujnah) yang menilai pencapaian objektif,
kemahiran, dan perasaan. Proses ini hendaklah dilaksanakan berdasarkan marhalah. Lujnah yang
bertanggungjawab hendaklah mengadakan beberapa pertemuan secara berkala. Mereka juga perlu
hadir dalam aktiviti-aktiviti amali, samada bersendirian atau berkumpulan bersama para masul usrah
(murabbi).
Anggota lujnah tauthiq di peringkat negeri terdiri daripada:
1.
2.
3.

Masul secara langsung (murabbi)


Masul tarbiah daerah.
Masul tarbiah negeri atau wakilnya (masul lujnah keanggotaan di peringkat negeri)

Cara pelaksanaan
1. Murabbi halaqah melapor prestasi mutarabbi secara berkala (bulanan). Mutarabbi dikategorikan
seperti berikut:

Cemerlang dan aspek kecemerlangan (secara berasingan).

Lemah dan aspek-aspek kecuaian dan kelemahan.

Cara merawat kelemahan

2. Penilaian berperingkat dilakukan secara berkala (tiga bulan) berkaitan manhaj yang telah
dilalui, untuk mengukur tahap pencapaian objektif pada aspek Pengetahuan, Perasaan dan
Kemahiran). Penilaian ini merangkumi:
Ujian Pencapaian (terhadap pencapaian objektif )
Kad Pemerhatian (mengukur aspek perasaan dan perlaksanaan amali)
Mentaklifkan individu dengan tugasan dan amal-amal tertentu
Setelah mutarabbi didapati memenuhi syarat-syarat di atas, murabbi bolehlah mencalonkan mereka
untuk ditingkatkan ke marhalah seterusnya
83

MUWASOFAT 10 SEBAGAI PANDUAN PENCAPAIAN TARBIYAH MARHALAH


Sifat-sifat marhalah ini adalah kesinambungan daripada sifat-sifat marhalah sebelumnya. Arahan
terdahulu dalam 10 muwasofat dibawa bersama dalam marhalah seterusnya
SALIMUL AQIDAH

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mendahulukan Allah daripada makhluq


Tidak mengkafirkan orang Islam
Berwala kepada Allah dan RasulNya
Yakin masa depan untuk Islam
Merasai kemanisan iman dan ubudiyah
Merasai kewujudan malaikat hafazah dan malaikat pencatat
amal
7. Mengutamakan pegangan salafus soleh dalam akidah

SAHIHUL IBADAH

1.
2.
3.
4.
5.

MATINUL KHULUQ

1. Bersifat dengan akhlak mulia seperti: Tawadhu, Amanah, Wafa,

2.
3.
4.
5.

Sentiasa membetulkan niat dan memperbaharuinya


Memperbanyak zikrullah, taubat dan berdoa
Mempertingkatkan tahap khusyu dalam solat
Membudayakan ibadah nawafil; Quran, sedakah, puasa
Khatam 4 bulan sekali
Menjaga Rahsia, , Lemah Lembut, Sabar, Tawadhu,
Silaturrahim Jujur, Wara Dari Syubuhat Menundukkan
Pandangan Bir Walidain, Berbuat Baik Dengan Jiran,
Menghormati Orang Tua, Mengasihi Orang Muda, Mudah
Mesra Dan Dimesrai
Interaksi yang baik dengan semua orang
Iltizam dengan adab meminta izin
Tidak kikir dan tidak kagum dengan pandangan sendiri
Boleh menerima nasihat

QADIRUN ALAL KASBI

1. Berusaha untuk mencari kemahiran dan kepakaran untuk


berdikari
2. Mempunyai wawasan untuk memenuhi keperluan produk Islam
3. Mengurus kewangan dengan berhemah

MUTSAQQAFUL FIKRI

1.
2.
3.
4.

Minat membaca
Mengetahui ilmu-ilmu dan fikrah gerakan Islam yang asas
Mempunyai pengetahuan umum tentang isu utama umat Islam
Mengkaji aliran-aliran utama yang menyeleweng

QAWIYYUL JISMI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal


Mengamalkan gaya hidup yang sihat
Iltizam dengan riyadhah 3 kali seminggu
Mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang
Mempunyai ilmu asas dalam rawatan kecemasan (first aid)
Mengekalkan berat badan yang ideal

MUJAHIDUN LI
NAFSIHI

1. Meninggalkan perkara-perkara makruh dan syubhat


2. Menjauhi tempat dan perkara yang melalaikan
3. Melatih diri untuk taat kepada pimpinan
84

4. Tidak keterlaluan dalam perkara harus


5. Berusaha untuk menunaikan tugasan amali
MUNAZHOMUN FI
SYUUNIHI

1. Mengamalkan budaya kerja yang tersusun (contoh 5S)


2. Menitik beratkan keteraturan dalam pengurusan diri, rumah
tangga dan kerjaya
3. Disiplin dalam kehadiran wasail tarbiyah
4. Membiasakan diri dengan urusan hidup seharian yang terancang

HARISON ALA
WAQTIHI

1. Berusaha mengamalkan ilmu dan kemahiran dalam pengurusan


masa
2. Mengendalikan mesyuarat dengan berkesan
3. Mengisi masa dengan perkara bermanfaat

NAFIUN LIGHOIRIHI

1. Berusaha untuk tidak membebankan orang lain


2. Membantu pasangan, keluarga dan rakan serumah
3. Memberi khidmat umum kepada masyarakat: ambil berat hal
jiran, memenuhi keperluan orang lain.
4. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran

85