Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MALIKU

KECAMATAN MALIKU PROPINSI KALIMANTAN TENGAH


Alamat : Jln. Tjilik Riwut - Maliku Permai Ds. Maliku Baru RT.07 No.71 Kode Pos 74873

HP.IGD PKM : 0821 5419 0707. EMAIL PKM : puskesmasmaliku@yahoo.co.id


PENINGKATAN MUTU TAHUN 2016

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MALIKU


NOMOR:..../......./2016
TENTANG
TIM PENGAWAS DAN PETUGAS KEBERSIHAN
PADA UPT PUSKESMAS MALIKU
TAHUN 2016

Menimbang
:

a. Bahwa dalam rangka menjaga kenyamanan dan kebersihan


lingkungan kantorUPT puskesmas maliku dipandang perlu
menetapkan tim pengawas dan petugas kebersihan pada UPT
puskesmas maliku.
b. Bahwauntuk tertib dan kejelasan kegiatan petugas pengawasan
dan petugas kebersihan dimaksud poin a. Dipandang perlu
menetapkannya dalam surat keputusan kepala UPT puskesmas
maliku.

Mengingat
:

1. Undang-undang nomer 69 tahun 1958 tentang


pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah
tingkat I bali. Nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur.
2. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang
pengolahan limbah bahan berbahaya dan racun
4. Permenkes no 75 tahun 2014 tentang puskesmas.
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MALIKU


TENTANG TIM PENGAWAS DAN PETUGAS KEBERSIHAN
PADA UPT PUSKESMAS MALIKU.

PERTAMA :
:

Penetapan tim pengawas dan petugas kebersihan pada UPT


puskesmas maliku sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini :

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini


dibebankan kepada anggaran yang sesuai :

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan iniakan diperbaiki


sebagai mana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maliku
Pada tanggal ......................2016

SUTIKNO, SKM
NIP. 19671007 198901 1 003