Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM KERJA

PELATIHAN DAN PENYEGARAN


SATUAN KEMANAN
D
i
s
u
s
u
n
Oleh

Ka.Unit. Keamanan
Nama : Datorius Tumanggor
NIK
: 00998

RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH


MEDAN
2013

KATA PENGANTAR

Setiap menyaksikan kewibawaan dari profil orang yang berpenampilan sangat baik, adalah
wujud dari insan yang mempunyai kepribadian tersendiri.
Untuk itu kita pantas berterima kasih kepada Sang Pencipta, itu semua bukan hanya datang
begitu saja seperti hembusan angin semata, tetapi perlu adanya perbuatan-perbuatan dengan
berlatih dan mencoba agar kita dapat terlihat sebagai contoh bagi orang lain.
Berdirinya Rumah Sakit Santa Elisabeth di dalam tugas pelayanan dan keamanan, yang
mempunyai penampilan menarik dan berwibawa sangatlah diperlukan oleh petugas
keamanan itu sendiri. Dari itulah kita berupaya membuat pelatihan dan penyegaran agar
terlaksana apa yang menjadi visi dan misi Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.

Ka. Unit. Keamanan

(Datorius Tumanggor)

LATAR BELAKANG
Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keamanan sangat diperlukan di Rumah Sakit Santa
Elisabeth untuk mengembangkan pelayanan secara professional dan bermutu.
Untuk mencapai yang diharapkan sangat perlu petugas keamanan yang siap akan tugas dan
fungsinya. Apalahi akhir-akhir ini sangat banyak persaingan dengan banyaknya berdiri
rumah sakit lain dan mungkin juga adanya kesengajaan atau ketidak-sengajaan untuk
membuat keonaran di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.
TUJUAN UMUM
Salah satu dari program kerja Unit Keamanan, agar keamanan di Rumah Sakit Santa
Elisabeth lebih optimal dan petugas keamanan mengerti tentang fungsi dan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.
TUJUAN KHUSUS
Agar petugas keamanan dipandang berwibawa dan berpenampilan rapi setiap melaksanakan
tugas.
Langkah-langkah :
1. Persiapan
Hadir tepat waktu pada tempat yang ditentukan dengan pakaian dinas yang lengkap
2.
3.
4.
5.

(PDH, PDL).
Bentuk barisan yang dipimpin oleh Ka.Unit.Keamanan dan dengan pengarahan singkat.
Pengarahan dari petugas Brimob (Instruktur) dilanjutkan cara memeriksa kerapian.
Senam penyegaran (pemanasan) dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris.
Lari marathon sesuai jarak yang diperintahkan, keluar lokasi Rumah Sakit Santa Elisabeth

sampai kembali ke tempat semula.


6. Pengarahan lanjutan : cara tegur sapa, sikap.
7. Barisan dibubarkan (selesai)

JADWAL PELAKSANAAN

1.
2.
3.
4.

Diadakan 2 minggu sekali (2 x sebulan) : pada hari sabtu, minggu ke-2 dan minggu ke-4.
Lama setiap pertemuan 2 jam.
Waktu dimulai pukul 08.00 WIB.
Tempat pelaksanaan :
- Parkir kamar jenazah.
- Taman ahmad yani
5. Lama program 6 bulan.