Anda di halaman 1dari 5

1. Antara barang berikut yang manakah boleh anda 6.

Antara bahan berikut yang manakah tidak


pakai di dalam bengkel? mudah terbakar?
A. Rantai A. Kertas
B. Gelang B. Kayu
C. Jam tangan C. Getah
D. Cincin D. Batu

2. Apakah yang perlu anda lakukan sebagai seorang 7. Keadaan lantai berikut boleh menyebabkan
murid perempuan jika anda berambut panjang kemalangan berlaku di dalam bengkel kecuali
sebelum memasuki bengkel? A. Licin
A. Mengguntingnya B. Berair
B. Mengikatnya dengan kemas C. Bersih
C. Membiarkan tanpa diikat D. Tidak rata
D. Memasukkan ke dalam pakaian

3. Antara pakaian berikut yang manakah anda perlu 8. Antara berikut yang manakah tidak sepatutnya
pakai untuk melindungi pakaian anda daripada dilakukan semasa bekerja di dalam bengkel?
menjadi kotor ketika membuat kerja di dalam A. Pakai apron dan menutup rambut
bengkel? B. Gulungkan baju yang berlengan
A. Apron panjang
B. Baju hujan C. Pakai selipar di dalam makmal
C. Baju getah D. Tanggalkan tali leher
D. Jaket

4. Tempat yang sesuai untuk menyimpan bahan 9. Antara pernyataan berikut yang manakah
beracun, minyak dan bahan kimia adalah di salah?
A. Atas meja kerja A. Tutup semua tingkap sebelum kamu
B. Luar makmal meninggalkan bengkel
C. Di dalam almari yang berkunci B. Labelkan semua alatan tangan
D. Bawah meja kerja C. Gunakan alatan tangan yang tajam
tanpa pengawasan guru
D. Keringkan tangan sebelum membuka
suis elektrik

5. Apakah yang perlu anda lakukan terhadap bekas 10. Mengapakah peti pertolongan cemas dan alat
plastik atau botol bahan beracun yang telah habis pemadam api perlu ada pada setiap bengkel?
digunakan? A. Membantu murid membuat kerja
A. Digunakan semula untuk mengisi bahan dengan selamat
lain B. Membantu guru sebagai alat bantuan
B. Dibuang atau ditanam mengajar
C. Diubah suai untuk dijadikan bahan C. Membantu semasa berlaku kemalangan
menyimpan paku D. Membantu pelajar membersihkan diri
D. Digunakan untuk mengisi air minuman

[2]
11. 14.

Berdasarkan gambar di atas, bilakah masa


Berdasarkan gambar di atas, apakah yang yang sesuai anda lakukan perkara seperti di
mungkin akan berlaku? atas?
A. Kerja dapat disiapkan dengan cepat A. Sebelum memulakan kerja
B. Alat tangan akan patah B. Setelah selesai membuat kerja
C. Kemalangan atau kecederaan akan C. Semasa guru meninggalkan kelas
berlaku D. Setelah semua murid keluar dari
D. Murid merasa gembira bengkel

12. Antara bentuk geometri berikut yang manakah 15. Antara alat tangan berikut yang manakah
adalah kiub? sesuai digunakan untuk memotong kayu yang
kecil?

13. Antara objek di dalam kelas anda yang manakah 16. Berdasarkan rajah di bawah, alat tangan X
mempunyai bentuk asas segi empat tepat? yang digunakan ialah
A. Papan hitam
B. Kipas angin
C. Pensel
D. Bakul sampah

A. Sesiku – L
B. Gergaji puting
C. Gergaji tangan
D. Tukul kuku kambing

[3]
17.  Membuat garis lurus 21. Antara bentuk asas geometri berikut yang
 Mengukur jarak manakah adalah heksagon?
 Menanda jarak

Antara alat tangan berikut yang manakah


fungsinya seperti di atas?
A. Tukul kuku kambing
B. Sesiku-L
C. Gergaji tangan
D. Pembaris

18. Antara bahan berikut yang manakah digunakan 22. Antara berikut, yang manakah adalah bentuk
untuk merata dan melicinkan permukaan kayu? asas piramid yang dilukis dalam lakaran 2
A. Surat khabar dimensi?
B. Kertas las A. Kiub
C. Kain perca B. Bulat
D. Tepung penyumbat C. Tiga segi
D. silinder

19. Antara alat tangan berikut yang manakah tidak 23. Antara jenis gergaji berikut yang manakah
digunakan untuk membuat rak penyangkut sesuai digunakan untuk membuat lengkung
kunci? pada kayu nipis?
A. Gergaji tangan A. Gergaji tangan
B. Sesiku-L B. Gergaji puting
C. Tukul warrington C. Gergaji besi
D. Penebuk pusat D. Gergaji lengkung halus

20. Antara alat kemasan berikut yang manakah 24. Antara media asas berikut yang manakah
sesuai digunakan pada projek membuat rak tidak boleh digunakan untuk melakar bentuk
penyangkut? asas reka bentuk?
I syelek A. Pensel
II cat B. Pensel warna
III thinner C. Pen
IV spirit D. Berus cat
A. I dan II B. I dan IV
C. II dan IV D. II dan IV

25. Berdasarkan alat berikut, bahagian yang 29.


manakah menentukan saiznya?

[4]
Antara bentuk asas geometri yang dinyatakan
di bawah yang manakah adalah bentuk asas
untuk cantuman rajah yang ditunjukkan?
I bulat
II tiga segi
III heksagon
IV empat segi
A. I dan II B. II dan III
C. I dan IV D. III dan IV

26. Meja kamu boleh dibina dalam lakaran secara 3 30. Antara alat tangan berikut, yang manakah
dimensi dengan menggunakan bahan berikut iaitu digunakan untuk menjalur wayar dengan
I plastisin cepat dan tepat?
II kertas A. Playar muncung tirus
III span B. Playar gabung
IV tanah liat C. Penjalur wayar spring
A. I, II dan III B. II, III dan IV D. Pena ujian
C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

27. 31. Antara rajah di bawah yang manakah adalah


simbol untuk bateri?

Antara alat tangan di atas, yang manakah


digunakan untuk memotong wayar?

28. Mentol berfungsi untuk 32. Alat apakah yang boleh kamu gunakan untuk
A. Menyambung bahan-bahan elektrik dan membersihkan mata pensel mekanikal yang
elektronik dalam satu litar tersumbat?
B. Memutuskan litar A. Pisau
C. Menyambung litar B. Gunting
D. Menghasilkan cahaya C. Pin
D. Kayu

33. 37. Antara alat berikut, alat yang manakah boleh


kamu gunakan untuk mengasah pensel 2B

[5]
kamu?

Berdasarkan litar bergambar di atas, apakah


yang berlaku kepada komponen X jika
komponen Y dipasang atau dihidupkan?
A. Menyala
B. Terbakar
C. Berkelip-kelip
D. Tidak menyala

34. Bahan pelincir yang manakah tidak boleh 38. Antara berikut yang manakah adalah bukan
digunakan pada bahagian yang bergerak supaya bahan pembersih?
ia tidak berkarat? A. Minyak tanah
A. Minyak pelincir B. Turpentin
B. Minyak mesin jahit C. Thinner
C. Air panas D. Sabun serbuk
D. Minyak masak

35. Berikut adalah agen pembersih kecuali 39. Antara alat tangan di bawah yang manakah
A. Sabun sebuk boleh digunakan untuk mengapit kayu?
B. Sabun cecair A. Apit-G
C. Sabun buku B. Gerudi tangan
D. Bulu keluli C. Gergaji
D. Pahat

36. Antara alat tangan berikut, yang manakah tidak 40. Mengapakah sedikit minyak perlu disapu pada
boleh digunakan untuk membuang karat pada alat tangan?
alat tangan? A. Supaya tidak menjadi tumpul
A. Pengikis B. Supaya tidak berkarat
B. Bulu keluli C. Supaya berkilat
C. Kertas las D. Supaya tidak cepat menjadi kotor
D. kikir

[6]

Anda mungkin juga menyukai