Anda di halaman 1dari 10

SK.

JALAN SUNGAI BESI (2)


UJIAN FORMATIF 1 2016
SAINS
TAHUN 6
NAMA :....................................

KELAS : ..............

BAHAGIAN A: ( 40 MARKAH )
MASA : ( 1 JAM )
Jawab semua soalan dan pilih hanya satu jawapan yang betul.
1

Berikut merupakan peraturan Bilik Sains yang perlu dipatuhi kecuali ...........
A. Gunakan peti pertolongan cemas
dengan bantuan guru.
C. Buang bahan buangan pepejal ke
dalam bakul sampah.

Apakah kepentingan kita mengamalkan Peraturan Bilik Sains?


A. Supaya mudah untuk belajar

B. Dapat menarik perhatian


guru.
D. Menjaga keselamatan
sepanjang di bilik sains.

C. Dapat pengalaman yang baru.

3.

Berikut adalah alat radas sains yang mudah pecah, iaitu


A. Stetoskop
C. Pita pengukur

4.

B. bergurau dan berlari di


dalam Bilik Sains.
D. Buka cermin tingkap dan
pasang kipas.

B. Periskop
D. Penunu Bunsen

Berikut adalah cara yang betul mengendalikan sebuah magnet, iaitu


A. Menyimpan magnet menggunakan dua
kepingan besi di kedua-dua
hujungnya.
C. Mengetuk magnet menggunakan
penukul.

B. Membakar hujung
magnet.
D. Menjatuhkan magnet
dari tempat tinggi.

Gambar di bawah menunjukkan sejenis mikroorganisma.


.

Nyatakan jenis mikroorganisma yang ditunjukkan dalam gambarajah di


atas?
A. Fungi
C. virus

B. Bakteria
D. Protozoa

6.

Mikroorganisma manakah yang saiznya paling besar?


A. Virus
B. Protozoa
C. Fungi
D. Bakteria

7.

Mikroorganisma yang manakah saiznya lebih halus daripada mikroorganisma


yang lain?
A. Virus
B. Bakteria
C. Fungi
D. Alga

8.

Antara mikroorganisma yang berikut, yang manakah boleh membuat


makanannya sendiri?
A. Virus
B. Alga
C. Fungi
D. Bakteria

9.

Mikroorganisma ini adalah separa hidup dan separa bukan hidup tetapi boleh
membiak dengan cara menguasai sel lain. Penyataan ini merujuk kepada
A. Virus
C. Alga

B. Protozoa
D. Bakteria

10. Mikroorganisma di bawah merupakan jenis-jenis fungi kecuali


A. Mukor
B. Yis
C. Cendawan
D. Salmonella

11

Kebanyakkan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi


2

apakah alatan yang sesuai untuk memerhatikan mikroorganisma ini dengan


jelas?
A. Teleskop
B. Periskop
C. Mikroskop
D. Stetoskop
12

Rajah di bawah menunjukkan adunan tepung yang dicampur sedikit yis, air
suam dan gula. Selepas seketika doh itu mengembang. Apakah yang
menyebabkan doh itu mengembang?

A. Mikroorganisma bergerak
C. Mikroorganisma bertumbuh
13

B. Mikroorganisma bernafas
D. Mikroorganisma membiak

Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan


I.

II.
IV.

III.

Antara makanan tersebut, yang manakah dihasilkan menggunakan bakteria?


A. I dan II
C. I dan IV
14.

B. II dan III
D. III dan IV

Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorganisma?


A. Oksigen
C. Helium

B. Karbon Dioksida
D. Wap air
3

15

Antara berikut yang manakah merupakan faktor-faktor prtumbuhan


mikroorganisma?
I. Air
III. Nutrient
A. I dan II
C. I, II dan III

16

II. Suhu
IV.
Keasidan yang sesuai
B. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV

Berikut merupakan keburukan mikroorganisma kecuali


A. Penguraian bahan organik
C. Keracunan makanan

17

B. Pereputan gigi
D. Penyakit berjangkit

Apakah yang perlu kita lakukan ketika hendak bersin?


A. Mengambil tisu untuk menutup mulut
kita
C. Minum air dengan banyak

18

Konjunktivitis
kurap

II.
IV.

A. I dan II
C. I, II dan III

tuberkulosis
Kanser

B. I dan III
D. I, II dan IV

Mikroorganisma yang manakah yang boleh membiak dan mengeluarkan toksik


di dalam usus manusia sehingga menyebabkan keracunan makanan?
A. Salmonella
C. Paramecium

20

D. Bersin sahaja di hadapan


orang lain.

Antara penyakit yang berikut, yang manakah disebabkan oleh


mikroorganisma?
I.
III.

19

B. Bersin di dalam tandas

B. Ameoba
D. Bacillus

Mikroorganisma menjalankan proses hidup yang berikut kecuali


A. Bertumbuh
B. bergerak
C. berhibernasi
D. bernafas

21

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah penyakit


berjangkit daripada merebak?
I.

22

23

Mencuci tangan sebelum makan.

III.Berkongsi peralatan peribadi dengan


orang lain.

II. Kuarantin pesakit yang


menghidapi penyakit
berjangkit.
IV. Minum air yang tidak
dimasak.

A. I dan II
C. III dan IV

B. I dan III
D. II dan IV

Antara haiwan berikut, haiwan manakah yang hidup bersendirian?


A.

B.

C.

D.

Maklumat berikut adalah tentang haiwan X.

Tinggal bersama-sama dalam kumpulan


Saling membantu untuk bermandiri

Antara berikut yang manakah haiwan X?


A. Helang
C. Gajah

24

B. Ular
D. Harimau

Rajah di bawah menunjukkan satu situasi.

Apakah yang digambarkan oleh situasi itu?


A. Kekurangan makanan.

B. Persaingan antara hidupan

C. Kemusnahan habitat haiwan.

D. Bilangan haiwan
berkurangan.

25

Rajah di bawah menunjukkan dua ekor haiwan dalam satu habitat.

Apakah punca persaingan yang terlibat di antara mereka?


A.
Sumber makanan
B. Kawasan jajahan
C.
Air
D. Pasangan
26 Antara situasi berikut, yang manakah paling sesuai menerangkan tentang
persaingan?
A. Tumbuhan yang berbeza bersaing untuk mendapat cahaya matahari.
B. Banyak hidupan tinggal dalam habitat yang sama.
C. Lebih daripada dua haiwan bersaing untuk pasangan dan makanan.
D. Dua atau lebih hidupan bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang
sama.
27

Antelop dan babun hidup dalam satu habitat yang sama. Mereka saling
bekerjasama menentang pemangsa. Apakah sumbangan antelop dalam
kerjasama untuk mengesan kehadiran pemangsa?
A. Mencari makanan.
B. Berlawan bersama-sama babun.
6

C. Mempunyai deria pendengaran dan bau yang baik.


D. Mempunyai deria penglihatan yang sangat baik.

28

Apakah kebaikan yang diperolehi oleh haiwan yang hidup secara


berkumpulan?
I.
Bekerjasama membina tempat perlindungan.
II.
Mendapatkan makanan
III. Menjaga wilayahnya
IV.
Mempunyai ruang yang cukup
A. I dan II
B. I, II dan IV
C. I, II dan III
D. I, III dan IV

29 Apakah yang di maksudkan dengan persaingan intraspesies haiwan?


A.
B.
C.
D.
30

Persaingan
Persaingan
Persaingan
Persaingan

yang
yang
yang
yang

berlaku antara dua atau lebih haiwan sama spesies.


berlaku antara dua atau lebih haiwan berbeza spesies.
sengit antara dua atau lebih haiwan.
menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Persaingan interspesies haiwan boleh berlaku akibat daripada sumbersumber berikut yang terhad kecuali
A. Makanan dan air
C. Tempat tinggal

B. Pasangan
D. Kawasan

31. Rajah di bawah menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada
musim mengawan.

Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang?


A.
B.
C.
D.

32

Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksi.


Semua kucing akan melompat keluar
Semua kucing akan bergaduh.
Kucing-kucing jantan akan bergaduh.

Rajah di bawah menunjukkan interaksi antara buran dan seekor umangumang.


Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang interaksi tersebut?

Buran

A.
B.
C.
D.

Umangumang

Disebabkan sumber yang terhad.


Kedua-dua pihak mendapat faedah.
Haiwan yang lebih lemah akan kebuluran.
Umang-umang mencari makanan untuk buran.

33 Persaingan antara haiwan berlaku apabila


A. Dua ekor haiwan yang berlainan spesies mencari pasangan.
B. Seekor herbivor dan seekor karnivor mencari makanan pada masa yang
sama.
C. Sumber keperluan asas adalah sama dan terhad.
D. Haiwan dalam sesebuah habitat memerlukan sumber yang tidak sama.
34 Maklumat di bawah merujuk kepada haiwan X.

Hidup menyendiri.
Menandakan wilayah dengan membuat
tanda bau.

Antara yang berikut, yang manakah mewakili haiwan X?


A. Harimau
B. Anjing laut

C. Ayam
D. Zirafah
8

35 Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor yang menyebabkan


persaingan antara haiwan?
A. Makanan
C. Tempat perlindungan
36

Berikut merupakan contoh simbiosis mutualisme kecuali


A.
B.
C.
D.

37

B. Cahaya matahari
D. Air

Burung gembala dengan kerbau


Umang-umang dengan buran
Jerung dengan ikan remora
Burung dengan buaya

Sengkenit boleh dijumpai menghisap darah seekor kucing. Ini


mengakibatkan kucing merasa gatal dan tidak selesa. Apakah jenis simbiosis
ini?
A. Komensalisme
C. Mutualisme

B. Parasitisme
D. Intraspesies

38 Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor yang menyebabkan


persaingan antara tumbuhan ?
A. Cahaya Matahari
C. Udara

B. Nutrient
D. Air

39 Rajah berikut menunjukkan anak pokok jagung yang disemai ditapak


semaian.

Antara yang berikut, manakah langkah terbaik untuk mengurangkan


persaingan di antara anak pokok jagung itu?
A. Mengalihkan beberapa anak pokok jagung.
B. Siram anak-anak pokok jagung itu pada masa yang tetap.
9

C. Petik sebahagian daun anak-anak pokok jagung itu.


D. Tanam pokok lain di antara anak-anak pokok jagung itu.
40 Rajah di bawah menunjukkan tumbuhan yang membesar di suatu habitat.

Antara yang berikut, manakah yang menyebabkan persaingan di antara


tumbuhan?
I Udara
II Makanan
III Ruang
IV Cahaya matahari
A. I dan II
B. I dan IV

C. II dan III
D. III dan IV

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

.......................................
.........

.......................................
.........

.......................................
.........

PN. ROHIDAH BINTI


ISMAIL
(KETUA PANITIA SAINS )

PN. HAMIDAH BINTI


DOLMAT
(GPK TADBIR &
KURIKULUM)

10