Anda di halaman 1dari 33
TAJUK 6
TAJUK 6
 • 6.0 Aplikasi SDP dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran dalam Mata Pelajaran

 • 6.1 Contoh Rancangan Mengajar untuk Pendidikan Muzik

Kelas Tarikh Masa

:

:

:

:

: Tahun 5 Dinamik : 18 September 2015 9.00 10.00 pagi (Dua sesi, 30 min satu sesi)

Bilangan murid

25 orang

Modul Tajuk

Modul 2 Penghasilan Muzik : Ciptaan corak irama

Standard kandungan

2.1 Menghasilkan idea muzikal

Standard pembelajaran

:

2.1.2 Mencipta corak irama mudah dalam meter duaan

Standard pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah dalam meter duaan

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid- murid dapat:

TAJUK 6 6.0 Aplikasi SDP dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran dalam Mata Pelajaran 6.1 Contoh
 • i. Mencipta corak irama yang menggunakan nilai not krocet, minim dan kuaver untuk meter duaan Memainkan corak irama yang dihasilkan secara ostinato untuk mengiringi lagu Jong-Jong Inai dengan menggunakan perkusi badan dan alat perkusi (kastenet dan loceng)

ii.

Pengetahuan sedia ada

:

Bermain corak irama dalam meter duaan untuk mengiringi lagu

Penerapan Nilai (PN)

:

Mengenal nilai not krocet, minim dan kuaver Bekerjasama, berusaha

Bahan Bantu Mengajar

:

Alat muzik kibod, bahan bukan muzikal (sudu dan botol), loceng, kastenet, kertas majalah, gunting, dan gam

Fokus MI

:

Kecerdasan logik matematik, muzik, visual ruang, kinestetik dan interpersonal, intrapersonal

Kemahiran Berfikir

:

Menjana idea, membanding beza

EMK

:

Elemen Kreativiti dan Inovatif

Kosa kata

:

Krocet, minim, kuaver

Masa

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

/Langkah

Set Induksi

1. Guru mengulangkaji nilai not

Contoh:-

1. Murid bergerak mengikut nilai not yang

BBM:

( 5 min)

krocet, minim dan kuaver. Guru meminta murid bergerak mengikut nilai not yang

dimainkan dengan iringan muzik. Misalnya berjalan untuk not krocet, berlari kecil untuk not kuaver dan mengelongsor untuk

Alat muzik kibod PP slaid ulangkaji notasi nilai not

dimainkan dengan iringan muzik.

not minim

dimainkan dengan iringan muzik. not minim
SDP :

SDP:

Seni Pergerakan : tubuh badan - pergerakan lokomotor

Seni Pergerakan : tubuh badan - pergerakan lokomotor

MI:

kinestetik dan muzikal

Langkah 1

 • 1. Guru memperkenal cara untuk

 • 2. Guru meminta murid

1. Murid mendengar contoh corak irama

Strategi PdP:

Pengenalan

menghasilkan corak irama

yang dihasilkan oleh guru dalam meter

Tunjuk ajar

konsep/topik

menggunakan nilai not krocet,

duaan krocet

Imitasi bertalun

(15 min)

kuaver dan minim dalam meter

duaan krocet dengan

BBM:

menggunakan bahan bukan

Bahan bukan muzikal

muzikal (botol dan diketuk dengan sudu) sepanjang dua bar

menghasilkan semula contoh corak irama yang dimainkan

2. Murid cuba menghasilkan corak irama yang dimainkan oleh guru dengan menggunakan bunyi mnemonik yang kreatif

MI:

MI:

Masa

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

/Langkah

 

oleh guru dengan menggunakan bunyi mnemonik.

 

muzikal

Langkah 2

 • 1. Guru meminta murid dalam

1. Murid dalam kumpulan berlima cuba

Strategi PdP

Pelaksanaan

kumpulan berlima meneroka

meneroka corak irama duaan yang boleh

Pendekatan eksperiential

(10 min)

satu corak irama yang boleh

dihasilkan menggunakan nilai not krocet,

Pendekatan kolaboratif

dihasilkan dengan gabungan krocet, kuaver dan minim dalam

minim dan kuaver sepanjang dua bar

KB

meter duaan krocet sepanjang

Menjana idea

dua bar.

PN

Bekerjasama, berusaha

MI

Muzikal, kinestetik, logik

 • 2. Guru meminta murid menghasilkan corak irama yang

 • 2. Murid memainkan corak irama yang dihasilkan dengan menggunakan perkusi

2. Murid memainkan corak irama yang dihasilkan dengan menggunakan perkusi

matematik, interpersonal

badan (menepuk tangan, menepuk peha,

SDP:

dicipta dengan menggunakan perkusi badan

menghentak kaki) sepanjang dua bar Contoh perkusi badan

Seni Pergerakan : tubuh badan - pergerakan bukan lokomotor Seni Muzik : memainkan corak irama

Langkah 3

 • 1. Guru meminta murid

 • 1. Murid meneroka cara untuk

Strategi PdP

Pengukuhan

memindahkan corak irama

memindahkan corak irama yang

Pendekatan eksperiential

Masa

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

/Langkah

(25 min)

 

kepada permainan alat perkusi untuk mengiringi lagu Jong-

dihasilkan kepada alat muzik kastenet dan loceng yang diberikan untuk

Pendekatan kolaboratif Mereka bentuk

Jong Inai (BahagianA) dalam meter duaan krocet.

mengiringi lagu Jong-Jong Inai (Bahagian A)

KB

 

Murid memainkan corak irama yang dihasilkan secara ostinato (ulangan)

Menjana idea Membanding beza

dengan menggunakan alat perkusi untuk bahagian A dan perkusi badan untuk bahagian B bagi mengiringi lagu Jong-

PN

Jong Inai

bekerjasama , berusaha

2.

Guru meminta murid dalam

2.

Murid menghasilkan corak irama yang

BBM

kumpulan menunjukkan corak irama yang dimainkan dalam bentuk geometri

dimainkan dalam bentuk geometri dengan menguntingkan corak tersebut mengikut nilai not yang dimainkan untuk menunjukkan kefahaman konsep nilai not.

kumpulan menunjukkan corak irama yang dimainkan dalam bentuk geometri dimainkan dalam bentuk geometri dengan menguntingkan corak
kumpulan menunjukkan corak irama yang dimainkan dalam bentuk geometri dimainkan dalam bentuk geometri dengan menguntingkan corak
 

Contoh corak irama yang boleh dihasilkan

Kertas majalah, gunting

 
MI

MI

muzikal, visual ruang, interpersonal

EMK

Elemen kreativiti dan inovatif

SDP Seni Muzik: memainkan corak irama secara ostinato

Masa

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

/Langkah

   
Seni Visual : Corak terancang geometri dengan guntingan

Seni Visual : Corak terancang geometri dengan guntingan

Masa Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan /Langkah Seni Visual : Corak terancang geometri dengan guntingan Penutup
Masa Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan /Langkah Seni Visual : Corak terancang geometri dengan guntingan Penutup

Penutup

Guru meminta murid menulis corak

Murid menulis corak irama yang dimainkan

MI

(5 min)

irama yang dihasilkan dalam bentuk

dalam bentuk notasi

intrapersonal

notasi muzik dan membuat refleksi terhadap pengajaran dan

Contoh

pembelajaran yang dilaksanakan.

pembelajaran yang dilaksanakan.

Pelajar membuat refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.

 • 6.2 Contoh Rancangan Mengajar untuk Pendidikan Matematik

Kelas

:

Tahun 1 Mesra

Tarikh Masa

: 18 September 2015 : 9.00 10.00 pagi (60 minit)

Bilangan murid

:

25 orang

Modul

: Sukatan dan Geometri

Tajuk / tema Standard kandungan

: Ruang 9.2 Mengenal pasti dua dimensi

:

Standard pembelajaran

:

i.

Menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan

 

ii.

Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D

iii.

Menyusun bentuk 2D mengikut pola

iv.

Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D

Pengetahuan sedia ada Penerapan Nilai (PN) Bahan Bantu Mengajar Fokus MI Kemahiran Berfikir EMK Kosa kata

: Murid pernah melihat pelbagai bentuk yang terdapat di sekeliling mereka : Bekerjasama, berusaha : Kad imbasan, slaid power poin, gambar rumah, krayon, gunting, lirik lagu, lembaran kerja : Kecerdasan logik matematik, muzikal, visual ruang, kinestetik dan interpersonal : Menjana idea, menghubungkait, membanding beza : Elemen Kreativiti dan Inovatif : Segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan

Masa /Langkah

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

Set Induksi

 • 1. Guru memaparkan kad

1. Murid meneroka bahan di bilik darjah

Strategi PdP

( 5 min)

imbasan bentuk dua

yang mempunyai bentuk yang sama

Meneroka

dimensi

dengan kad imbasan yang ditunjukkan.

BBM

Contoh:

Kad imbasan bentuk dua dimensi

Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan Set Induksi 1. Guru memaparkan kad 1. Murid meneroka
Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan Set Induksi 1. Guru memaparkan kad 1. Murid meneroka
Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan Set Induksi 1. Guru memaparkan kad 1. Murid meneroka
Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan Set Induksi 1. Guru memaparkan kad 1. Murid meneroka
Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan Set Induksi 1. Guru memaparkan kad 1. Murid meneroka

KB

Menghubungkait

 

Langkah 1

 • 1. Guru memperkenal

1.

Murid menamakan bentuk dua dimensi

Strategi PdP

Pengenalan

bentuk dua dimensi dan

yang ditunjukkan oleh guru

Tunjuk ajar

konsep/topik

vokabulari bentuk segi

Penerokaan

(15 min)

empat sama, segi empat

tepat, segi tiga dan bulat

MI

Logik Matematik

 

BBM

slaid PP bentuk

 

Masa /Langkah

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

 

2.

Guru memperkenal ciri- ciri bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan dan murid melukis ciri- ciri bentuk tersebut

2.

Murid perhatikan ciri-ciri bentuk dua dimensi yang guru paparkan pada slaid dan kemudiannya melukis ciri-ciri bentuk tersebut

2. Guru memperkenal ciri- ciri bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan
   

Ciri-ciri bentuk dua dimensi

Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan 2. Guru memperkenal ciri- ciri bentuk segi empat sama,
Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan 2. Guru memperkenal ciri- ciri bentuk segi empat sama,
Masa /Langkah Aktiviti Guru Aktiviti pelajar Catatan 2. Guru memperkenal ciri- ciri bentuk segi empat sama,

Masa /Langkah

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

 

3. Guru meminta murid mengesan bentuk- bentuk dan ciri-ciri yang

3.

Murid mengesan bentuk yang terdapat dalam gambar rumah dan menyatakan ciri-ciri bentuk tersebut

3. Guru meminta murid mengesan bentuk- bentuk dan ciri-ciri yang 3. Murid mengesan bentuk yang terdapat

terdapat pada gambar yang dipaparkan

 
terdapat pada gambar yang dipaparkan

SDP

Seni visual : Melukis bentuk geometri

Langkah 2

 • 1. Guru meminta murid

1. Murid mewarna bentuk yang dilukis

Strategi PdP

Pelaksanaan

mewarna bentuk yang

dengan krayon, dan memotongnya

Pendekatan kolaboratif

(15 min)

dilukis dan

memotongnya

KB

menjada idea

 • 2. Guru meminta murid dalam kumpulan

 

2. Murid dalam kumpulan menghasilkan corak berdasarkan bentuk yang diwarna

EMK

berlima menyusun

Contoh hasil

kreativiti dan inovasi

bentuk yang mereka hasilkan untuk

 

MI

dijadikan satu corak

visual ruang, interpersonal, intrapersonal

Masa /Langkah

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

   
PN

PN

bekerjasama, berusaha

SDP:

 

Seni visual: mewarna, membuat corak dan rekaan

Langkah 3

 • 1. Guru memperkenal

 • 1. Murid menyanyi lagu dan dibimbing oleh

Strategi PdP

Pengukuhan

sebuah lagu mengenai

guru baris demi baris

Pendekatan kolaboratif

(20 min)

ciri-ciri bentuk dua

dimensi

MI

muzikal, kinestetik, logik matematik,

 • 2. Guru meminta murid membentuk formasi

 • 2. Murid dalam kumpulan membentuk formasi bentuk yang disebut oleh guru

interpersonal

bentuk dua dimensi

KB

yang disebutkan oleh guru dalam kumpulan lima orang

Menjana idea

Masa /Langkah

Aktiviti Guru

Aktiviti pelajar

Catatan

 

3.

Guru meminta murid menyanyi dan

3.

Murid menyanyi lagu dengan ekspresi kuat dan lembut dan membuat formasi

BBM Skor lagu (melodi lagu

BBM Skor lagu (melodi lagu

Oh

Mac

membuat formasi bentuk mengikut aras yang disebutkan oleh guru

bentuk mengikut aras yang disebut oleh guru

Donald) Contoh lirik lagu

 
   

Empat segi yang sama (p) Permukaan rata Empat sisi, Empat bucu (f) Permukaan rata

PN

bekerjasama, berusaha

 

SDP:

Seni Muzik

:

Menyanyi

dengan

ekspresi dinamik kuat dan lembut

 

Seni Pergerakan: Kesedaran Tubuh Badan:Formasi bentuk geometri mengikut aras

Penutup (5 min)

Guru memberi latihan untuk

Murid membuat latihan pada lembaran kerja

KB

menguji kefahaman murid

i. Menamakan bentuk yang ditunjukkan ii. Menyatakan ciri-ciri bentuk yang ditunjukkan

Membanding beza

 

6.3 Contoh Rancangan Mengajar untuk Pendidikan Seni Visual

Kelas

:

Tabika KEMAS Kg KEDA Telaga Batu B

Tarikh Masa

: 18 September 2015 9.00 10.00 pagi ( 60 minit )

:

Bilangan murid

:

24 orang

Modul Tajuk / tema Tunjang utama Standard kandungan

: Bertema : Burung : Fizikal Dan Estetika : KTI 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni ( Aplikasi seni )

Standard pembelajaran Kesepaduan Tunjang

: KTI 1.1.4 Memanipulasikan bahan secara kreatif untuk penghasilkan karya dengan bimbingan : BM 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata tangan mengikut arah yang betul

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid- murid dapat:

i.

Menampal dan menghias menggunakan labuci, kulit kayu manis, kain dan kertas pada gambar burung mengggunakan gam

ii.

Mencampur warna untuk membuat pualaman

iii.

Mengunting kertas dan kain menggunakan gunting (kordinasi mata dan tangan)

Pengetahuan sedia ada Penerapan Nilai (PN) Bahan Bantu Mengajar Fokus MI Kemahiran Berfikir Kosa kata

: Murid pernah melihat burung :Bekerjasama, berusaha, bertolak ansur, berhati-hati, memberiperhatian, yakin, sabar, rajin, mengingat, memahami : labuci, kulit kayu manis, perca kain, laptop, cat minyak, air, kertas warna.

:Kecerdasan bahasa, intrapersonal, muzik :Menjana idea, menghubungkait, menyelesaikan masalah, membanding beza : Burung, labuci, kulit kayu manis, kain perca,

LANGKAH /

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

BAHAN / CATATAN

MASA

PEMBELAJARAN

Set induksi

Nyanyian

 

KB

(5 minit)

SOALAN :

 • 1. Guru membimbing murid menyanyi lagu Burung Kakak Tua

Menghubungkait

1.

Apakah binatang yang terdapat

 • 2. Soal jawab dengan murid

PN

dalam lagu ni ?

Bekerjasama

2.

Di mana burung tinggal

 

SDP:

 

BURUNG KAKAK TUA

Seni muzik: Nyanyi melodi lagu

Burung Kakak Tua

Burung Kakak Tua

BBM

Hinggap di jendela Nenek sudah tua

Paparan slaid

Giginya tingal dua Burung Kakak Tua Ada anak empat Nenek sudah tua Jalan pakai tongkat Burung Kakak Tua Bersarang celah batu Badan sudah tua Gigi jarang sana satu

Langkah 1

1.

Mengenal pasti bahagian burung

 • 1. Murid diperkenalkan bahagian badan

KB

( 5 minit

)

 

burung

Menjana idea

 
2. Murid menyebut bahagian badan burung
 • 2. Murid menyebut bahagian badan burung

 • 3. Murid memadankan nama bahagian

PN

burung di dalam gambar

Bekerjasama, Memberiperhatian, sabar

MI

Verbal linguistik

 • a. mata

 
 • b. paruh

 • c. kaki

BBM

Kad sukukata

 • d. sayap

Langkah 2

(

1.

Tunjukcara

 • 1. Guru menunjukkan contoh gambar

KB

5 minit )

-

Mengenal bahan / alatan

burung yang telah siap

Menjana idea

2. Murid diperkenalkan bahan – bahan yang diperlukan untuk membuat kolaj PN
 • 2. Murid diperkenalkan bahan bahan yang diperlukan untuk membuat kolaj

PN

burung.

Memberi perhatian,

 • 3. Guru menunjukkan cara membuat kolaj

mengingat, memahami

dan pualaman warna

 • - Menggunting kertas dan kain

MI

 • - Menampal labuci, kulit kayu manis

Visual ruang

 • - Mencampur warna untuk pualaman

BBM

 

1.

Labuci

2.

Kulit kayu manis

3.

Kain

4.

Kertas

5.

Jintan

Langkah 3 10 minit ) 2. Mencampur warna 1. Guru meminta murid mencampur KB ( -
Langkah 3
10 minit )
2.
Mencampur warna
1.
Guru meminta murid mencampur
KB
(
-
Melakukan kordinasi
mata tangan
Menjana idea
beberapa titis warna ke dalam air
2.
Murid mengacau warna
PN
Memberi perhatian
3.
Murid di minta menekap kertas
MI
Visual ruang
BBM
1.
Cat minyak
2.
Air
3.
Kertas
Langkah 4
30 minit )
1.
Memahami konsep mencorak
1.
Murid diedarkan gambar burung oleh
guru
KB
(
Menyelesaikan masalah
2.
Murid melakukan aktiviti
PN
Rajin, Tekun
-
Menggunting kain dan kertas
-
Menampal kain dan kertas , kulit kayu
manis, labuci mengikut kreativiti
MI
Visual ruang
BBM
1.
Labuci
2.
Kulit kayu manis
3.
Kain
4.
Kertas
5.
Jintan
Penutup
1.
Menyanyi
1.
( 5minit)
Murid – murid menyanyi lagu burung
kakak tua sambil membuat pergerakan.
KB
1.
Membanding beza
PN
1.
Bekerjasama
 • 6.4 Contoh Rancangan Mengajar untuk Bahasa Melayu (Pengajaran Aspek Seni Bahasa Tahun 1 : Pendekatan Komunikatif)

Tarikh/ Hari

: 10/9/2015

Tahun

: 1 Emral

Bil Murid

: 23 orang (7 L / 16 P)

Masa

: 8.30 9.30 pagi

Mata pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tema

: Permainan

Tajuk

: Layang Layang

Standard kandungan

Standard pembelajaran

4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 menyebut dengan jelas dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak lagu secara didik hibur.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

 • i. Menyebut dengan jelas seni kata lagu melalui aktiviti nyanyian secara didik hibur. Mencipta layang layang atau wau mengikut kreativiti kumpulan masing masing

ii.

Sistem bahasa

Tatabahasa : Morfologi kata tunggal

Kosa kata : dengung, teraju

Pengisian kurikulum / Elemen Merentasi Kurikulum

Ilmu : Sejarah, matematik, Sains, Geografi, Kemahiran Hidup

Nilai murni : bertanggungjawab

Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab dengan persekitaran diri dengan alam/ menjaga alam dengan sebaiknya

Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK

Kreativiti dan Inovasi : imaginasi dan pergerakan kreatif

Strategi Kemahiran berfikir : penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat bermain layang layang. Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik, intrapersonal dan kinestatik Kemahiran belajar cara belajar : mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu. Pembelajaran berasaskan projek : dapat membuat layang layang sendiri

Bahan bantu mengajar

Bil

Jenis

Bilangan

 
 • 1 Komputer riba

1

 • 2 LCD

 

1

 • 3 Lirik lagu

 

23

 • 4 Wau

 

2

 
 • 5 Layang layang

2

 • 6 Plastik

 

10

 • 7 Benang

 

5

 • 8 Gam

 

5

botol kecil

 • 9 Lidi Buluh

 

1

ikat lidi

10

 

Pensel

5

11

 

Slotap

5

12

 

Kertas minyak

5

13

 

Surat khabar

5

14

 

Hadiah

5

15

 

Borang rekod penilaian

 

i.

Pemerhatian mengecam kata kata tunggal berdasarkan lirik

 

46

ii.

lagu (Lembaran 1 dan 2) Kuiz kata tunggal berdasarkan lirik lagu layang layang / wau bulan

5

Pengetahuan sedia ada : murid akan membina layang layang mengikut pengalaman bermain layang layang di rumah/ pernah bermain layang layang.

Langkah /

Isi pelajaran

Strategi PdP

 

Catatan

Masa

Set Induksi

Soalan:

 • 1. Guru membawa bahan maujud ke

BBM

(5 minit)

 • 1. Apakah yang kamu

dalam kelas yakni layang layang dan

1.

Wau

lihat.

wau bulan.

2.

Layang layang

 • 2. Pernahkah kamu bermain permainan

 • 2. Guru menayangkan video upin ipin bermain wau bersama atuk di padang.

KB

KB

2. Pernahkah kamu bermain permainan 2. Guru menayangkan video upin ipin bermain wau bersama atuk di

ini?

 • 3. Guru memaparkan wau dan layang

 • 3. Antara wau dan layang layang, mana satu yang kamu suka?

layang dalam bentuk gambar melalui laptop sambil menceritakan asal usul wau.

 • 4. Mengapa kamu suka?

 • 4. Murid memerhatikan objek atau gambar tersebut dan menjalankan aktiviti

1.

Menghubung kait

sumbang saran.

BCB

1.

Memproses maklumat

 • 5. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran.

Strategi PdP

 

Pembelajaran konstekstual

SDP Seni Visual- Kraf Tradisional Wau

 

Kata tunggal :

 

Aktiviti 1

 

Langkah 1

 
 • 1. Guru memaparkan seni kata lirik lagu

BBM

(10 minit)

Lirik lagu : layang layang

pada slaid LCD.

1.

Lirik lagu

dan wau bulan.

 • 2. Murid diminta menyebut seni kata lagu

KP

Wau Bulan

 

tersebut dengan bimbingan guru.

1.

Verbal linguistik

Eh wau bulan (3x)

 • 3. Murid diminta menyanyikan lagu Wau

2.

Muzikal

Teraju tiga

Bulan sambil menepuk detik lagu.

3.

kinestetik

Ini malam Sama sama (2x)

 • 4. Murid melakukan gerak laku dengan membuat peniruan seperti layang-

SDP

Bersuka ria.

layang berterbangan di langit

1.

Seni Muzik: Menyanyi

Layang - Layang

(bersesuaian dengan seni kata).

lagu dan menepuk detik lagu

Layang layang

Aktiviti 2

Aktiviti 2

 

2.

Seni

Pergerakan:

Layang layang

bukan lokomotor

Saya suka Main layang layang Ke kiri Dan ke kanan Terbang tinggi

 

Ditiup angin.

1.

Guru

menerangkan

konsep

kata

 

tunggal secara ringkas.

 

Soalan :

 

Apakah

kata

tunggal

yang

terdapat

di

dalam

teks lirik

lagu?

Langkah 2

Penyediaan

Aktiviti 1

BBB

Langkah 2 Penyediaan Aktiviti 1 BBB

(25 minit)

layang layang.

 • 1. Murid diminta menamakan bahan

1.

Kertas

bahan yang diperlukan untuk membuat

2.

Lidi Buluh

Soalan :

layang layang.

3.

Benang

Apakah alatan alatan yang

 • 2. Murid diminta menyatakan cara cara

4.

Gunting

diperlukan untuk membuat

membuat layang layang dengan

5.

Gam

sebuah layang - layang?

bimbingan guru.

6.

Slotap

 • 3. Murid dibahagikan kepada lima

7.

Pensel

Jangkaan jawapan:

kumpulan.

8.

Tali tangsi

Gam, pensel, slotap, gunting, surat khabar, benang, tali

 • 4. Setiap kumpulan diberi badan kertas layang-layang yang kosong yang 75%

SDP

tangsi, pisau.

siap dan murid-murid cuma perlu

1.

Seni

visual:

membentuk semula layang-layang

Membentuk-

dengan bahan yang disediakan serta mewarnakannya mengikut kreativiti

Menghasilkan layang layang

kumpulan masing masing.

2.

Seni visual: mewarna

KP

1.

Visual ruang

KB

1.

Menghubungkait

PN

Bekerjasama

 

Langkah 3

Soalan :

Aktiviti 1

 

(15 minit)

Apakah perbezaan layang

1.

Setiap

kumpulan

diminta

SDP

layang yang dihasilkan

mempamerkan layang layang yang

1

Seni

visual:

daripada kumpulan lain.

dihasilkan

secara

kumpulan

dan

Membentuk-

layang

menceritakan tentang layang layang

layang

Jangkaan jawapan:

yang

dihasilkan

mengikut

kreativiti

2.

Seni Muzik: Nyanyian

Bentuk, saiz, warna, corak,

kumpulan masing masing.

 

lagu layang-layang

kreativiti.

 

3.

Seni Pergerakan:

Jenis layang

 • -

layang

yang

 

dihasilkan

BMM

 • - layang

Bentuk

layang

Cara

1.

Layang layang

membuat

 
 • - Sebab memilih layang layang

 
 • - Sebab memilih warna tersebut

KB

 • - Jenis teraju yang diaplikasikan

1.

Menganalis

 • - Keistimewaan layang yang

2.

Menaakul

dihasilkan

3.

Menghubung kait

2. Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan. Murid-

KP

murid kemudiannya akan menyanyikan

1.

Interpersonal

semula lagu layang-layang.

2.

Visual ruang

Semasa murid-murid menyanyi, sebahagian murid dalam kumpulan lain

PN

akan membuat pergerakan meniru

1.

Kerjasama

2.

Keberanian

   

layang-layang terbang di langit sambil memegang layang-layang

 
 • 3. Tolong menolong

     

BBB

Penutup

Kognitif :

 
 • 1. Sebelum mengakhiri kelas dengan

 
 • 1. Lirik lagu

(5 minit)

Rumusan

isi

pelajaran

penutup, guru memberikan lembaran

 • 2. Lembaran kerja 1

menekankan

aspek

kata

kerja kepada murid untuk dibuat di

 • 3. Lembaran kerja 2

tunggal

yakni

boleh

berdiri

rumah sebagai latihan.

(Rujuk Lampiran)

sendiri

tanpa

proses

 • 2. Guru menerangkan konsep kata tunggal

 
sendiri tanpa proses 2. Guru menerangkan konsep kata tunggal

penggandaan,

pemajmukan

secara ringkas kepada murid.

KB

KB

dan pengimbuhan.

 
 
 
 • 1. Merumus

PN

 
 • 1. Bekerjasama

Hormat

 • 2.

menghormati

KP

 
 • 1. Verbal linguistik

 • 6.5 Contoh Rancangan Mengajar untuk Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran

:

Pendidikan Jasmani

Tarikh

:

26 Jan 2015

Masa

:

8.10 pagi 8.40 pagi

Tahun

:

2 Bestari

Bilangan Murid

:

L-15 P-15

Tajuk

:

Kemahiran Pergerakan

Standard Kandungan

:

Pergerakan Berirama

Standard Pembelajaran

:

1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo

 

1.5.2. Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan alatan mengikut tempo

Hasil Pembelajaran

:

Psikomotor

Kognitif

: Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo

 

: Mereka cipta satu rangkaian pergerakan mengikut tempo bunyi yang dihasilkan daripada mulut dan alatan

Afektif

: Berasa gembira dan puas hati dengan pencapaian daripada lakuan yang telah dipersembahkan

Pengetahuan Sedia Ada

:

Murid-murid telah mempelajari pergerakan bukan lokomotor dan lokomotor

 

Penerapan nilai

:

Memberi kerjasama kepada rakan dan guru.

EMK

:

Elemen Kreativiti & Inovasi

Aspek : Melakukan rangkaian pergerakan mengikut tempo yang direka cipta sendiri

KBAT

:

Strategi utama

:

Kontekstual

BBM

:

Bahan Sumber P& P

Bilangan

Bahan Sumber P& P

Bilangan

Bola

     
 

30 biji 4 warna x 10

   

Kon pelbagai warna Gelung pelbagai warna

3 warna x 15

   

langkah/

Aktiviti

 

Fokus Pembelajaran

 

Organisasi kelas /

Catatan

Masa

Pengelolaan

Permulaan

Memanaskan

Murid melakukan pergerakan bukan

 

Ciri Strategi :

( 5 minit )

badan

lokomotor, kemudian pergerakan

Menghubungkait

lokomotor mengikut lagu yang

(Relating)

-

 
-
 

meningkatkan

dimainkan dengan mengikut aksi guru

BBM:

1. CD Player

suhu badan

Murid bergerak mengikut pergerakan

bukan lokomotor dan lokomotor yang

bukan lokomotor dan lokomotor yang Catatan:
 
bukan lokomotor dan lokomotor yang Catatan:

Catatan:

-

 
 

dilakukan oleh guru sambil mendengar

 
dilakukan oleh guru sambil mendengar Menerusi aktiviti ini murid-
dilakukan oleh guru sambil mendengar Menerusi aktiviti ini murid-

Menerusi aktiviti ini murid-

meningkatkan

kadar

denyutan nadi

muzik yang dimainkan.

meningkatkan kadar denyutan nadi muzik yang dimainkan. murid memanaskan badan supaya mengelak kecederaandan

murid memanaskan badan

supaya mengelak

kecederaandan

 
menyediakan diri untuk

menyediakan diri untuk

aktiviti seterusnya. SDP
aktiviti seterusnya. SDP
aktiviti seterusnya. SDP
aktiviti seterusnya. SDP

aktiviti seterusnya.

SDP

 
 • 1. Seni Muzik: Irama

 • 2. Seni Pergerakan- lokomotor dan bukan lokomotor

Langkah/

Aktiviti

 

Organisasi kelas /

   

Catatan

Masa

 

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan

 
 

Aktiviti 1

1.

Setiap murid diberikan sebiji bola

Aktiviti 1 1 . Setiap murid diberikan sebiji bola Ciri Strategi
Aktiviti 1 1 . Setiap murid diberikan sebiji bola Ciri Strategi
Aktiviti 1 1 . Setiap murid diberikan sebiji bola Ciri Strategi
 

Ciri Strategi

Manipulasi

Alatan

 • 2. Murid dikehendaki melantun bola mengikut

Hubungkait

(Relating)

tempo tepukan tangan guru secara bukan

 

BBM

lokomotor

1.

Bola

 • 3. Murid-murid kemudian melantun bola mengikut tempo tepukan tangan guru

 • 4. Guru menepuk tangan menggunakan

3. Murid-murid kemudian melantun bola mengikut tempo tepukan tangan guru 4. Guru menepuk tangan menggunakan 2.
3. Murid-murid kemudian melantun bola mengikut tempo tepukan tangan guru 4. Guru menepuk tangan menggunakan 2.

2.

SDP

Gelung rotan

secara lokomotor

 
 • 1. Seni Pergerakan: Bukan lokomotor, Lokomotor

pelbagai tempo yang berlainan

 
pelbagai tempo yang berlainan 2. Seni Muzik:Tempo
pelbagai tempo yang berlainan 2. Seni Muzik:Tempo
 • 2. Seni Muzik:Tempo

3. Seni visual: Memilih gelung rotan yang
3. Seni visual: Memilih gelung rotan yang
3. Seni visual: Memilih gelung rotan yang
3. Seni visual: Memilih gelung rotan yang
3. Seni visual: Memilih gelung rotan yang
 
 • 3. Seni visual: Memilih gelung rotan yang

 • 5. Murid-murid dikehendaki melompat ke dalam gelung rotan mengikut warna

 • 6. Murid yang tidak dapat gelung akan

berlainan warna dengan betul

yang disebut oleh guru

yang disebut oleh guru
yang disebut oleh guru

dikehendaki menggoyang pinggul mereka.

dikehendaki menggoyang pinggul mereka.
dikehendaki menggoyang pinggul mereka.
dikehendaki menggoyang pinggul mereka.
dikehendaki menggoyang pinggul mereka.
dikehendaki menggoyang pinggul mereka.

Langkah/

Aktiviti

 

Fokus Pembelajaran

Organisasi kelas /

   

Catatan

Masa

Pengelolaan

 

Aktiviti 2

Bekerja

 • 1. Setiap pasangan diberikan sebiji bola.

 • 2. Seorang diperlukan membuat bunyi dengan

Aktiviti 2 Bekerja 1. Setiap pasangan diberikan sebiji bola. 2. Seorang diperlukan membuat bunyi dengan SDP
Aktiviti 2 Bekerja 1. Setiap pasangan diberikan sebiji bola. 2. Seorang diperlukan membuat bunyi dengan SDP
Aktiviti 2 Bekerja 1. Setiap pasangan diberikan sebiji bola. 2. Seorang diperlukan membuat bunyi dengan SDP
 

SDP

1.

Seni muzik:Tempo

berpasangan

tepukan tangan dan seorang lagi mengikut tempo bunyi untuk menghasilkan satu

 

mengikut tepukan

mereka cipta

2.

Seni Pergerakan:

rangkaian

rangkaian pergerakan yang terdiri daripada 2 pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

Bukan lokomotor, lLokomotor

pergerakan

EMK

Penutup

(5 minit)

Aktiviti

‘cooling

down’

Murid-murid diminta berimaginasikan bahawa mereka adalah ombak

Penutup (5 minit) Aktiviti ‘cooling down’  Murid-murid diminta berimaginasikan bahawa mereka adalah ombak Kreativiti ;-mereka
Penutup (5 minit) Aktiviti ‘cooling down’  Murid-murid diminta berimaginasikan bahawa mereka adalah ombak Kreativiti ;-mereka
Penutup (5 minit) Aktiviti ‘cooling down’  Murid-murid diminta berimaginasikan bahawa mereka adalah ombak Kreativiti ;-mereka
Penutup (5 minit) Aktiviti ‘cooling down’  Murid-murid diminta berimaginasikan bahawa mereka adalah ombak Kreativiti ;-mereka

Kreativiti ;-mereka cipta satu

rangkaian pergerakan

lokomotor & bukan

Murid-murid diminta membuat bunyi

 Murid-murid diminta membuat bunyi lokomotor
 Murid-murid diminta membuat bunyi lokomotor
 

lokomotor

‘Ombak

angin kencang/ombak dan

   

dalam lautan’

meregangkan tangan, tubuh badan dan kaki mereka mengikut tiupan angin

dalam lautan’ meregangkan tangan, tubuh badan dan kaki mereka mengikut tiupan angin
dalam lautan’ meregangkan tangan, tubuh badan dan kaki mereka mengikut tiupan angin
dalam lautan’ meregangkan tangan, tubuh badan dan kaki mereka mengikut tiupan angin
 • 6.6 Contoh Rancangan Mengajar untuk Sains

Matapelajaran

Sains

Bidang

Benda hidup

Unit

Keperluan asas benda hidup

Kelas

2 Gemilang

Tarikh

20 April 2015

Masa

9.00 10.00 pagi (60 minit)

Bilangan pelajar

22 pelajar

Tajuk

Keperluan asas haiwan dan pemakanannya

Standard kandungan

3.1.1 Menyatakan haiwan memerlukan makanan, air dan udara untuk hidup

 • 3.2.1 Menyenaraikan makanan yang dimakan oleh haiwan

Standard pembelajaran

Pengetahuan sedia ada

 • 3.2.2 Mengenalpasti ada haiwan yang makan :

  • a) tumbuhan sahaja

  • b) haiwan lain

  • c) tumbuhan dan haiwan lain

1) Murid dapat mengenalpasti keperluan asas haiwan tersebut. 2) Mewarnakan haiwan mengikut warna dan pemakanan masing-masing 3) Murid dapat menggayakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 pergerakkan haiwan yang di tunjukkan kepada mereka melalui tayangan video. 4) Murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 nama haiwan yang telah mereka lihat di dalam tayangan video. Murid mampu meniru sekurang-kurangnya 2 daripada 3 jenis pemakanan haiwan. Murid penah melihat dan didedahkan dengan haiwan-haiwan yang dinyatakan oleh guru di persekitaran mereka.

Elemen merentasi kurikulum

1.

Kreativiti - boleh mengumpul dan boleh membuat penilaian terhadap idea

2.

Nilai murni - menyayangi benda hidup

Bahan bantu mengajar

1.

Carta tentang benda hidup alam

4.

kad-kad gambar

2.

Video

3.

Slaid

Langkah

 

Isi Pelajaran

   

Catatan

/ Masa

Aktiviti

Set

 

a)Marilah kita sama-sama

 
 • 1. Guru bertanya khabar kepada murid- murid.

SDP:

Induksi

10 minit

menyanyi lagu ini dengan iringan muzik.

 • 2. Guru memainkan lagu Haiwan dan makanannya

 • 1. Seni Muzik:Irama-corak irama

pergerakan haiwan- Berjalan, Merangkak,Melompat, Terbang,

 • 3. Murid-murid di arahkan mengikut pergerakan haiwan mencari makan yang di demonstrasikan

 • 2. Seni Pergerakan : tubuh

Soalan guru

Jawapan murid

oleh guru sambil menepuk corak irama

badan - pergerakan lokomotor

b)Guru bertanya

murid mungkin

menggunakan 2 jari.

dan bukan lokomotor

murid kenapa

menjawab untuk

 • 4. Guru bersama sama murid membuat pergerakan mengikut giliran.

Bahan pengajaran

kita perlu makan?

hidup.

 • 5. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan

 • 6. Murid menjawab soalan guru secara lisan

 • 1. Komputer riba

 

dengan video klip yang ditayangkan.

2.Lagu ’Haiwan dan makanannya’

 

C)Guru bertanya adakah haiwan juga perlukan makanan?

ya / tidak

 • 7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

 

d)apakah makanan haiwan yang anda tahu? kedua-duanya

murid menjawab tumbuhan, haiwan atau

Langkah

slaid keperluan asas haiwan serta

 • 1. Guru menerangkan tentang keperluan asas

BBM

1

jenis makanan haiwan

haiwan serta jenis makanan haiwan.

 • 1. LCD

10 minit

10 minit 2. Guru melekatkan kad gambar haiwan di atas papan putih. 2. Komputer (power point)
10 minit 2. Guru melekatkan kad gambar haiwan di atas papan putih. 2. Komputer (power point)
 • 2. Guru melekatkan kad gambar haiwan di atas papan putih.

 • 2. Komputer (power point)

 • 3. Murid diminta memadankan kad gambar haiwan

 • 3. Kad imbasan

dengan makanannya dengan betul.

Nilai murni

 • 4. Guru membincang jawapan dengan murid.

Sentiasa menumpukan perhatian dalam kelas

EMK

 • 1. Berpusatkan murid

 • 2. Teknologi maklumat dan komunikasi

Kemahiran Berfikir

 • 1. menjana idea

 • 2. pertukaran idea

Langkah

Mewarna topeng gambar haiwan

1.Murid diberikan lembaran kerja yang

BBM

2

yang telah disediakan.

mengandungi topeng gambar haiwan dan

1.

Lembaran kerja

10 minit

10 minit makanannya. 2. pensel warna

makanannya.

2.

pensel warna

2. Murid diminta untuk mewarnakan setiap topeng gambar haiwan sama warna dengan

SDP

1.

Seni visual; membentuk

makanannya.

topeng dan mewarna

3.Guru membincang jawapan yang betul bersama murid.

 
Langkah Mewarna topeng gambar haiwan 1.Murid diberikan lembaran kerja yang BBM 2 yang telah disediakan. mengandungi
   
 • 1. Guru memberikan aktiviti kumpulan kepada murid untuk menguji tahap kefahaman mereka.

 

BBM

Langkah

Membuat latihan yang diberi dalam

1.

Kertas manila

3

kumpulan sambil berbincang.

 • 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan

 

15 minit

Membentangkan jawapan yang

2.Gambar-gambar haiwan dan pemakanannya

diberi.

 • 3. Guru memberi kertas manila serta topeng gambar haiwan dan makanannya.

 • 4. Murid diminta untuk melekat gambar tersebut dengan betul.

 • 5. Selepas itu, guru meminta wakil murid dari setiap

 • 6. Guru memberikan ganjaran kepada semua

Nilai murni

1.

Kerjasama

kumpulan untuk membentangkan aktiviti

2.

Kepimpinan

kumpulan tersebut di hadapan kelas.

EMK

kumpulan yang dapat melaksanakan tugasan

1.

koperatif

dengan baik dan memberikan kata-kata semangat kepada kumpulan yang mendapat salah.

Kemahiran Berfikir

1.

Berfikiran logik dan rasional

Penilaian

Permainan kecil

 • 1. Guru membekalkan belon kepada setiap murid.

 

BBM

10 minit

 • 2. Murid dikehendaki meniup belon tersebut dan

1.

Belon

memecahkannya. Dalam belon tersebut terdapat sekeping kertas yang mempunyai gambar haiwan atau makanan haiwan atau keperluan

SDP:

asas haiwan

1.

Seni Muzik; Irama-corak irama

 • 3. murid harus menjawab soalan yang terdapat dalam kertas tersebut.

 • 4. Murid-murid membuat persembahan dengan memakai topeng masing-masing. Mereka menyanyi lagu bunyi haiwan sambil menepuk

2.

Seni Pergerakan : tubuh badan - pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor

corak irama lagu serta membuat pergerakan haiwan.

3.

Seni Visual - membentuk - topeng

Penutup

Rumusan

 • 1. Murid-murid ditayangkan dengan video nyanyian

 • 2. Murid ditanya semula tentang apa yang telah

 

EMK

5 minit

Mengimbas kembali.

berkenaan dengan haiwan dan seterusnya

 

Keperluan asas haiwan dan

diminta untukmenyebut semula apakah

1.

Berpusatkan murid

pemakanan haiwan

haiwanyang telah mereka lihat di dalam video

2.

Teknologi maklumat dan komunikasi

tersebut.

Kemahiran Berfikir

mereka pelajari.

1.

Menjana idea

 • 3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini.

2.

Pertukaran idea