Anda di halaman 1dari 1

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN, PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

Jawab soalan di bawah di dalam kertas lukisan yang telah disediakan.

Hasilkan sebuah poster yang betemakan sambutan Hari Guru


pada tahun 2016.
Sebuah poster yang baik mempunyai aspek-aspek yang berikut:

Gambar yang berkaitan dan menarik minat untuk melihat hasil karya
kamu
o Hasilkan gambar yang kreatif mengikut aras kamu ( tahun 6)
o Gambar mewakili orang juga dibenarkan

Huruf yang jelas dan dapat memberikan tajuk atau isi poster dengan
tepat.
o Contoh huruf yang dapat membantu seperti

A, A,

Warna yang harmoni dan sesuai

Contoh gambar:

Ucapan juga boleh dimasukkan ke dalam poster.

Disediakan oleh:
EN MOHAMAD ZULHAZLY BIN MOHAMAD HAIDZAR
Guru PSV tahun 6, Sk Ulu Bawan