Anda di halaman 1dari 5

KUIZ BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

BAHAGIAN 1 (TATABAHASA) - INDIVIDU


PUSINGAN 1
3N - Masukkan imbuhan apitan bagi perkataan bersih.
3Z - Senaraikan 5 kata tanya yang anda tahu.
3I - Lukiskan tanda seru.

PUSINGAN 2
3N - Pada cuti penggal yang lalu, kami berkunjung ke Pulau
Langkawi.
Apakah simpulan bahasa yang paling sesuai untuk ayat
tersebut.
A- Ada angin
B- Makan angin
C- Buang angin
3Z Malik memikul se____________ pisang yang baru ditebang
di belakang rumahnya. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai
untuk pisang tersebut.
A Sebiji
B Sesikat
C Setandan
3I - Jika Si Tompok ialah kata nama khas, ia perlu ditulis
dengan huruf apa?
A - Huruf besar
B Huruf kecil

BAHAGIAN 2 (EJAAN) - INDIVIDU


PUSINGAN 1
3N KEMERDEKAAN
3Z - SKUTER
3I - SEROJA

PUSINGAN 2
3N - KECEMERLANGAN
3Z FIKSYEN
3I - BAYI

PUSINGAN 3
3N - TEMASYA
3Z - BANGUNAN
3I - SURAT

BAHAGIAN 3 (PELBAGAI) KUMPULAN


Soalan 1
Sambungkan ayat ini dengan kata hubung yang sesuai.
Ibu mejemur kain _______________ menyanyi.
a. tetapi b. Sambil c. dan

soalan 2
Selain pendahuluan, tuliskan 2 lagi perkara penting yang perlu
ada semasa menulis karangan.

Soalan 3
Dalam bahasa melayu, kita menulis dari arah kanan ke kiri.
Betul atau salah?

Soalan 4
PANTUN TEKA TEKI.
Setiap hari berjalan di pantai.
Sudah penat duduk di batu
Kalau anda bijak dan pandai
Binatang apa tulangnya satu?
sotong
Atau
Dari jauh Nampak menjalar
Tempat dituju sudahlah pasti
Badannya panjang bukannya ular
Berhenti di stesen bukannya jeti
keretapi

BAHAGIAN 3 (BINA AYAT) KUMPULAN


PUSINGAN 1
BINA SATU AYAT DENGAN PERKATAAN YANG ADA DAPAT

PUSINGAN 2
BINA 3 AYAT DENGAN MENGGUNAKAN GAMBAR OBJEK YANG ANDA DAPAT