Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari

Khamis

Bilangan kanak-kanak

15 orang

Kelas

6 Tahun

Masa

9.00 pagi-9.40 pagi ( 40 minit)

Tajuk

Mengenali Pelangi

Tema

Alam Fizikal

Subtema

Cuaca

Tunjang Utama

Sains Dan Teknologi

Standard Kandungan

ST 5.1 Meneroka fenomena alam yang biasa


dijumpai seperti cuaca, pelangi dan bayang-bayang

Standard Pembelajaran

ST 5.1.4 Menjalankan aktiviti membentuk pelangi.

Tunjang yang disepadukan

Bahasa dan Komunikasi

Standard kandungan

BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah


dengan sebutan yang betul.

Standard pembelajaran

BM..

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, kanak-kanak dapat:


i)

Menyebut warna pelagi

ii)

Membuat eksperimen menghasilkan pelangi

iii)

Mengenalpasti tujuh warna pelangi.

Pengetahuan sedia ada

Kanak-kanak sudah mengetahui warna.

Kemahiran

Mendengar, melihat dan membaca.


1

Alat Bantu Mengajar

Cermin, kertas A4 putih, segelas air, kad imbasan


Warna dan blu tag.

Penerapan Nilai

Bekerjasama, berkongsi, berusaha dan


berkeyakinan.

Kosa kata

Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu.

Kecerdasan Pelbagai

Muzikal dan linguistik.

KBKK

Menjana idea.

Langkah /

Isi pembelajaran

Strategi dan Aktiviti Pembelajaran

Catatan/ABM

Masa
Set induksi

Seni kata lagu

1) Guru menayangkan video lagu

ABM:

(5 minit)

pelangi
(tulis di sini)
Kalau
dalam

pelangi.
2) Kanak-kanak dan guru menyanyi

Lagu Pelangi

youtube

tulis

link tersebut

lagu

pelangi

Video

bersama-sama

Nilai: memberi
mengikut video.
perhatian
3) Guru menyoal kanak-kanak apa
yang mereka nampak dalam video
Kemahiran:
tadi.
4) Guru menanyakan kanak-kanak Bertutur
siapa

yang

boleh

teka

tajuk

pelajaran hari ini.


KBKK: Menjana
5) Guru mengaitkan jawapan kanakidea
kanak dengan tajuk pelajaran hari
ini
Langkah 1
(10 minit)

1)

2) Guru

meminta

kanak-kanak

Objektif: (i)

mencari warna-warna pelangi di ABM:


dalam persekitaran kelas.
3) Kanak-kanak
mencari

Gambar

pelangi.
dan

menunjukkan objek yang sama

Nilai: Berusaha

dengan warna pelangi.


2

4) Guru

menunjukkan

warna

pelangi dan minta kanak-kanak Kemahiran:


mengira

warna

pada pelangi.
5) Kanak-kanak

yang

terdapat Mendengar,
mengira

mengira

warna-

dan

bertutur.

warna terdapat pada pelangi.


6) Guru menyebut nama warnawarna pelangi satu-persatu dan
meminta

kanak-kanak

menyebutnya.
7) Kanak-kanak menyebut

KBKK: Menjana
idea

warna-

warna pelangi secara beramairamai.


Langkah 2
(10 minit)

1)

2) Guru membahagikan kanak-kanak Objektif; (ii)


kepada empat kumpulan.
ABM: Cermin,
3) Guru meminta kanak-kanak duduk
segelas air dan
dalam kumpulan dalam keadaan
kertas A4 putih.
beratur.
4) Kanak-kanak
beratur
dalam
Nilai: Berusaha,
kumpulan.
5) Guru membawa kanak-kanak ke berkongsi dan
luar kelas dalam barisan.
6) Kanak-kanak
duduk

sabar
dalam

kumpulan.
Kemahiran:
7) Guru memberikan bahan-bahan
Mendengar,
kepada setiap kumpulan.
8) Guru menunjukkan cara untuk melihat.
membentuk pelangi.
9) Kanak-kanak menjalankan aktiviti
membentuk

pelangi

memerhatinya.
10) Kanak-kanak
diminta
untuk kembali ke kelas.
11) Kanak-kanak
beratur
Langkah 3

1)

(10 minit)
2)

dan

KBKK: Menjana
idea

beratur
dan

bergerak ke kelas.
Kanak-kanak kembali ke tempat

Objektif (iii)

duduk masing-masing.

ABM:

Guru

meminta

Kad

kanak-kanak warna
3

melekatkan kad warna mengikut


susunan

warna

pelangi

pada Nilai: Berusaha

papan putih.
3)

dan bersabar

Kanak-kanak ke hadapan dan


melekatkan kad warna pelangi Kemahiran:
mengikut susunan.

4)

Guru
menyebut

meminta
semula

Mendengar dan
kanak-kanak bertutur.
warna-warna

pelangi secara kelas.


5) Kanak-kanak menyebut tujuh warna
Penutup

1)

(5 minit)

KBKK: Menjana
idea

pelangi mengikut susunan.


Guru menanya kanak-kanak apa
yang mereka telah belajar hari ini.

2)

Guru membuat rumusan.

3)

Kanak-kanak dan guru menyanyi


semula lagu Pelangi bersamasama.

Refleksi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai