Anda di halaman 1dari 3

CABARAN MASA DEPAN

JW:Untuk mengekalkan kesinambungan kesejahteraan


rakyat pada masa depan ,cabaran masa depan amat
penting.
YR:Kita perlu menghadapi cabaran-cabaran seperti
kesedaran sivik,jati diri,empati terhadap golongan yang
kurang bernasib baik dan kurang upaya, perpaduan
kaum dan kelestarian alam sekitar.
XR:Kesedaran sivik memerlukan setiap warganegara
mematuhi norma-norma masyarakat dan undangundang negara .
JW: Contohnya, kita perlu bertanggungjawab untuk
menjaga kemudahan awam yang disediakan olaeh
pihak kerajaan dan pihak swasta untuk kebaikan
bersama.
YR:Tambahan pula, jati diri juga penting sebagai
benteng untuk menghadapi segala bentuk cabaran
dalaman dan luaran yang yang boleh mengancam
kesejahteraan diri, masayarakat dan negara.
XR:Empati terhadap golongan yang kurang bernasib
baik juga penting.
JW:Apabila kita mempunyai perasaan empati, kita
bersedia menolong orang lain dari segi moral
,kebendaan,dan nasihat tanpa mengharapkan
ganjaran.
YR: Perpaduan kaum penting dalam situasi kehidupan
masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia.
XR,YR,JW:Terima kasih.

CABARAN MASA DEPAN


Untuk mengekalkan kesinambungan kesejahteraan
rakyat pada masa depan ,cabaran masa depan amat
penting.
Kita perlu menghadapi cabaran-cabaran seperti
kesedaran sivik,jati diri,empati terhadap golongan yang
kurang bernasib baik dan kurang upaya, perpaduan
kaum dan kelestarian alam sekitar.
Kesedaran sivik memerlukan setiap warganegara
mematuhi norma-norma masyarakat dan undangundang negara .Contohnya, kita perlu
bertanggungjawab untuk menjaga kemudahan awam
yang disediakan olaeh pihak kerajaan dan pihak swasta
untuk kebaikan bersama.
Tambahan pula, jati diri juga penting sebagai
benteng untuk menghadapi segala bentuk cabaran
dalaman dan luaran yang yang boleh mengancam
kesejahteraan diri, masayarakat dan negara.
Empati terhadap golongan yang kurang bernasib
baik juga penting.Apabila kita mempunyai perasaan
empati, kita bersedia menolong orang lain dari segi
moral ,kebendaan,dan nasihat tanpa mengharapkan
ganjaran.

Perpaduan kaum penting dalam situasi kehidupan


masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia.