Anda di halaman 1dari 4

FAKULTI PENDIDIKAN

GGGB6012
PENULISAN AKADEMIK 1
TUGASAN:
ANALISIS KESALAHAN BAHASA DALAM PENULISAN
NAMA PENSYARAH:
PROF. DR. ZAMRI BIN MAHAMOD
NAMA PELAJAR:
NAMA AHLI
NAJIHAH BINTI SUHAIMI
NORFATIN ADILA BINTI ZAINOL
NORIZZAH BINTI MOHD AYOUB
NUR AFIQAH AMANINA BINTI
KAMRUZZAMAN
NURUL HUSNA BINTI ABDUL AZIZ

NO. MATRIK
P84595
P84608
P84564
P84571
P84573

Masalah kekurangan perbendaharaan kata dan kelemahan kelemahan lain


mempunyai pertalian yang rapat dengan kemahiran membaca. Keadaan ini
adalah kerana pelajar pelajar tidak terdedah dengan persekitaran bahasa
Arab kerana bahasa arab sebagai bahasa asing hanyalah dipelajari secara
terhad di sekolah sahaja. Tidak terdapat bahan - bahan bacaan tambahan,
komik, majalah, akhbar, siaran radio dan televisyen yang menggunakan
bahasa Arab.

Oleh kerana itu latihan - latihan amat diperlukan terutama latihan - latihan
karangan di sekolah. Latihan karangan menggabungkan item- item dan
subkemahiran- subkemahiran lain yang dipelajarinya sebelum ini , misalnya
kemahiran membaca, mengeja dan menulis ayat pendek serta kemahiran
tatabahasa. Melalui pemerhatian pengkaji sebagai pelajar dan pengajar

bahasa Arab, kelemahan pelajar adalah kerana kekurangan latihan dan


tugasan tugasan.

Kebanyakan guru yang ditugaskan mengajar bahasa Arab pula bukannya


dari kalangan yang mempunyai pengkhususan dalam bidang tersebut di
universiti. Walaupun terdapat guru yang mempunyai pengkhususan tetapi
sebahagian daripada mereka tidak menggunakan kaedah dan teknik
pengajaran yang berkesan. Konsep pendekatan, kaedah dan teknik dalam
pedagogi bahasa tidak diaplikasikan dengan baik di bilik darjah dan ada di
kalangan guru yang masih kabur tentang konsep tersebut.

Rujukan :
Norma Mohamad. 2002. Penggunaan kamus Arab-Melayu di kalangan pelajar
sekolah
menengah. Disertasi Sarjana, Universiti Malaya.

LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai