Anda di halaman 1dari 8

NAMA PROJEK

MINGGU PANITIA SIVIK

OBJEKTIF

MENINGKATKATKAN PENGETAHUAN MURID TENTANG NEGARA DAN BANGSA

TEMPOH

OGOS-SEPTEMBER

KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

Guru-guru mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan


1.
Mesyuarat Jawatankuasa

PROSES KERJA
KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

Tandatangan Penilai
Nama Penilai

Murid-murid Tahap 2

2.

Mempromosikan program

3.

Minggu Sivik dijalankan

1.

Penglibatan murid dan guru

Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru


Kanan Kurikulum
Penilaian dijalankan tiga bulan sekali untuk memastikan
keberkesanan program.
Berdasarkan hasil penilaian, penambah baikan dilakukan
setiap tahun bagi meningkatkan keberkesanan
program.

NAMA PROJEK

LAWATAN TAHAP 2

MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA MURID TENTANG


KEHIDUPAN MASYARAKAT SETEMPAT/ KEBANGGAAN
NEGARA
Jun

OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

Murid-murid Tahap 2
Guru-guru Tahap 2
1.
Mesyuarat Jawatankuasa

PROSES KERJA

2.

Mempromosikan program

3.

Kutipan Bayaran

4.

Perlaksanaan

5.

Penilaian

1.
Penglibatan murid
2.
Kerjasama pihak luar.
Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru
Kanan Kurikulum
Penilaian dijalankan selepas lawatan melalui ujian atau kuiz.

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN

Berdasarkan hasil penilaian, penambah baikan dilakukan setiap tahun bagi


PENAMBAHBAIKAN
Tandatangan Penilai
Nama Penilai

:
:

meningkatkan
keberkesanan program.

NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT
PROSES KERJA

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

LUKISAN MURAL
MENCERIAKAN SEKOLAH, MENINGKATKAN KEMAHIRAN
MURID DALAM MELABELKAN NEGERI-NEGERI DI
MALAYSIA
SEPTEMBER HINGGA NOVEMBER
Semua murid Tahap 2
Guru-guru mata pelajaran Kajian Tempatan
1.

Mesyuarat Jawatankuasa

2.

Kenal pasti kumpulan sasaran.

3.
4.
1.
2.

Mempromosikan program
Mural dilukis
Penglibatan murid
Status motivasi murid.

Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar dan GuruKanan Kurikulum


Penilaian dijalankan selepas sebulan untuk memastikan keberkesanan
program.
Berdasarkan hasil penilaian, penambah baikan dilakukan setiap tahun
bagi
meningkatkan keberkesanan program.

Tandatangan Penilai
Nama Penilai

:
:

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNG
JAWAB

TEMPO
H

KOS

INDIKATOR KEJAYAAN

GP

1.

2.

3.

LATIHAN DALAMAN
GURU

LAWATAN SAMBIL
BELAJAR TAHAP
2

MELUKIS MURAL

MENINGKATKATKAN
PENGETAHUAN GURU
DALAM
PENGENDALIAN MATA
PELAJARAN KAJIAN
TEMPATAN
MEMBERI PENDEDAHAN
KEPADA MURID
TENTANG KEHIDUPAN
MASYARAKAT
SETEMPAT/
KEBANGGAAN
NEGARA
MENCERIAKAN SEKOLAH
MENGENALI DAN
MELABEL NAMA
NEGERI-NEGERI DI
MALAYSIA

KURIKULU
M
KETUA

PENCERAMAH
1 HARI

RM 100

PANITIA

BERKALIBER DAN
KEHADIRAN PENUH
GURU

S/U LDP
PENYELARAS
LAWATAN
DAN

TEMPAT YANG DILAWAT


I HARI

RM 1000

KETUA

MENARIK DAN
BERSEJARAH

PANITIA
PEMILIHAN TEMPAT
KETUA
PANITIA
DAN
AJK PANITIA

1
MIN
GGU

(DINDING) YANG
RM 250

SESUAI
KESUNGGUHAN AHLI
PANITIA

NAMA PROJEK

MINGGU PANITIA

OBJEKTIF

Meningkatkan lulus 7A dan meningkatkan kelulusan penuh.

TEMPOH

Januari hingga Ogos

KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

PROSES KERJA

Semua murid Tahun 6.


Semua Guru
1.
Mesyuarat Jawatankuasa
1.1 Ucapan Guru Besar.
1.2 Pembentukan Jawatankuasa.
1.3 Menentukan tarikh program dimulakan.
2.
Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Bahagikan murid kepada 4 kumpulan. (6-7 org setiap kump.)
3.
Mempromosikan program
3.1 Surat pemberitahuan kepada ibubapa
4.
Kelas Tambahan dijalankan.
4.1 Memastikan kehadiran penuh murid-murid sasaran.
4.2 Kelas dijalankan pada waktu petang selepas tamat masa
persekolahan (1.15 ptg-3.15ptg)
4.3 Guru membimbing murid-murid dengan lebih terperinci

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

dan memastikan pencapaian maximum murid.


1.
Kehadiran murid
2.
Status motivasi murid.
Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru
Kanan Kurikulum.
Penilaian dijalankan sebulan sekali untuk memastikan
keberkesanan program.
Berdasarkan hasil penilaian, penambah baikan dilakukan
setiap tiga bulan bagi meningkatkan keberkesanan
program.

NAMA PROJEK

SEMINAR

OBJEKTIF

Meningkatkan lulus 7A dan meningkatkan kelulusan penuh.

TEMPOH

Februari hingga Ogos (2 kali dalam 7 bulan)

KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

Semua murid Tahun 6.


GP Kurikulum GP HEM, Guru Penyelaras Tahun 6, Guru
Bimbingan Kaunseling, Ketua Panitia mata pelajaran yang
terlibat.
1.
Mesyuarat Jawatankuasa

PROSES KERJA

1.1 Ucapan Guru Besar.


1.2 Pembentukan Jawatankuasa.
1.3 Menentukan tarikh program.
2.
Kenal pasti penceramah.
2.1 senaraikan nama-nama penceramah.
2.2 memilih penceramah mengikut keperluan.
3.
Sebelum program
3.1 Surat jemputan kepada penceramah.
3.2 Surat pemberitahuan kepada ibubapa.
3.3 Menyediakan bahan-bahan keperluan penceramah dan
4.

murid.
Seminar dijalankan.

4.1 Memastikan kehadiran penuh murid-murid.


4.2 Penceramah membimbing murid dalam teknik

menjawab
soalan ujian.
4.3 Pendedahan kesalahan yang sering dilakukan oleh
murid
KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

PROSES KERJA

dan langkah penyelesaiannya.


1.
Kehadiran murid
2.
Status motivasi murid.
Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru
Kanan Kurikulum.
Penilaian dijalankan selepas setiap seminar dengan
instrumen khas
Berdasarkan hasil penilaian, penambah baikan dilakukan
Selepas setiap seminar bagi meningkatkan keberkesanan.

MOTIVASI
Memberi rangsangan dan galakkan kepada murid yang
akan menduduki UPSR.
Februari hingga Ogos (2 kali dalam 7 bulan)
Semua murid Tahun 6.
GP Kurikulum GP HEM, Guru Penyelaras Tahun 6, Guru
Bimbingan Kaunseling.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

Mesyuarat Jawatankuasa
Ucapan Guru Besar.
Pembentukan Jawatankuasa.
Menentukan tarikh program.
Kenal pasti penceramah.
senaraikan nama-nama penceramah.

2.2 memilih penceramah mengikut keperluan.


3.
Sebelum program
3.1 Surat jemputan kepada penceramah.
3.2 Surat pemberitahuan kepada ibubapa.
3.3 Menyediakan bahan-bahan keperluan penceramah dan
murid.
4.
Motivasi dijalankan.
4.1 Memastikan kehadiran penuh murid-murid.
4.2 Penceramah memberikan galakkan positif kepada

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

muridmurid.
4.3 Merangsang murid untuk mencapai keputusan
cemerlang.
1.
Kehadiran murid
Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru
Kanan Kurikulum.
Penilaian dijalankan selepas setiap motivasi dengan
instrumen khas.
Berdasarkan hasil penilaian, penambah baikan dilakukan
Selepas setiap motivasi bagi meningkatkan keberkesanan.