Anda di halaman 1dari 12

ACARA I

PENCANDRAAN TANAMAN
A. Hasil Pengamatan
Tanaman Padi (nama latin)
a. (Nama varietas)
1. Batang

2. Daun

b. (Nama varietas)

3. Bunga

4. Buah

4. Buah

Tanaman Cabai (nama latin)


a. (Nama varietas)
1. Batang

2. Daun

b. (Nama varietas)

3. Bunga

4. Buah

5. Buah

Tanaman Terong (nama latin)


a. (Nama varietas)
1. Batang

2. Daun

b. (Nama varietas)

3. Bunga

4. Buah

5. Buah

Tanaman Tebu (nama latin)


a. (Nama varietas)
1. Batang

2. Daun

b. (Nama varietas)

3. Mata

B. Pembahasan
C.

Kesimpulan

Daftar Pustaka

Lampiran