Anda di halaman 1dari 3

Nama dan Alamat Ibu/Bapa/Penjaga

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUANG


KM 7.2, BUKIT BERUANG,
75450 MELAKA.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

06-2321494 Fax: 06-2522466


____________________________________________________________________________
Ruj. Tuan
Ruj. Kami : SKBB.PP.PK.100-1/3/4 Jld. (
)
Tarikh
: 29 April 215
Kepada;
Ibu Bapa/Penjaga
Murid Pendidikan Khas (PPKI(P),
SK Bukit Beruang

Kepada,
Tuan Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang
KM 7.2, Bukit Beruang,
Melaka
Tuan,

Tuan/Puan,
LATIHAN PUSAT TENPIN BOLING PENDIDIKAN KHAS ZON AYER KEROH.
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan, bahawa anak
tuan/puan:__________________________,
No. surat beranak:_______________ terpilih mewakili Zon Ayer Keroh dalam
PERTANDINGAN TENPIN BOLING PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT NEGERI
MELAKA dan akan terlibat dengan latihan pusat yang akan diadakan
seperti ketetapan berikut;
Tarikh
Hari
Pakaian
Masa
Tempat

:
:
:
:
:

5 dan 6 Mei 2015


Selasa dan Rabu
Pakaian Pendidikan Jasmani
9.30 pagi 1.00 petang
Malacca International Bowl Centre (MIBC)

3.
Kehadiran anak tuan/puan adalah diwajibkan. Dipohon kerjasama
tuan/puan mengisi borang kebenaran yang dilampirkan dan kembalikan segera ke
sekolah untuk tindakan lanjut.
4.
Perhatian dan kerjasama tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan
ucapan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG, NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU
Saya yang menurut perintah,

....................................................

KEROH.

LATIHAN PUSAT TENPIN BOLING PENDIDIKAN KHAS ZON AYER

Saya ______________________________________ No.


KP_______________________
Ibu/bapa/penjaga * kepada
_________________________________________________
Kelas ___________ dengan ini MEMBENARKAN / TIDAK
MEMBENARKAN *
anak/anak
jagaan * saya menyertai aktiviti yang tersebut di atas
pada;
Tarikh
Hari
Pakaian
Masa
Guru Boleh
dihubungi

:
:
:
:
:

5 dan 6 Mei 2015


Selasa dan Rabu
Pakaian Pendidikan Jasmani
9.30 pagi 1.00 petang
Encik Abu Bakar Othman 013-6216850

2.
Sesungguhnya saya mengetahui dan faham pihak
sekolah/pengelola/wakilnya akan mengambil langkah-langkah
keselamatan, namun demikian saya
mengaku tidak akan
mengambil tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak
yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta,
kemalangan,
kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak
jagaan * saya yang berlaku sepanjang aktiviti tersebut.
4.
Saya juga memberi kebenaran kepada pihak
sekolah/pengelola/wakilnya
memberi apa-apa rawatan kecemasan atau
pertolongan perubatan anak/anak jagaan * saya jika didapati perlu.
Pengakuan dan kebenaran dibuat oleh,

....................................................................
(
)
s.k

SKBB 700 - 3/8

Tarikh:______________

No. K.P:..........................................
Tarikh:............................................

* potong yang tidak

s.k

SKBB 700 - 3/8

berkenaan
Nama dan Alamat Ibu/Bapa/Penjaga
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUANG
KM 7.2, BUKIT BERUANG,
75450 MELAKA.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

06-2321494 Fax: 06-2522466


____________________________________________________________________________
Ruj. Tuan
Ruj. Kami : SKBB.PP.PK.100-1/3/4 Jld. (
)
Tarikh
: 25 Mei 2015
Kepada;
Ibu Bapa/Penjaga
Murid Pendidikan Khas (PPKI(P),
SK Bukit Beruang

Terapi Altenatif Berkuda di Serama Park, Durian Tunggal, Melaka.


Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan, Program Pendidikan Khas Integrasi, SK Bukit
Beruang akan menajlankan program Terapi Altenatif Berkuda di Serama Park,
Durian Tunggal, Melaka pada ketetapan berikut;
Tarikh
Hari
Pakaian
Masa

Kepada,
Tuan Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang
KM 7.2, Bukit Beruang,
Melaka
Tuan,
Melaka.

Tuan/Puan,

:
:
:
:

26 Mei 2015
Selasa
Pakaian Pendidikan Jasmani
8.00 pagi 1.00 petang

3.
Kehadiran anak tuan/puan adalah diwajibkan. Dipohon kerjasama
tuan/puan mengisi borang kebenaran yang dilampirkan dan kembalikan segera ke
sekolah untuk tindakan lanjut.
4.
Perhatian dan kerjasama tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan
ucapan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG, NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU
Saya yang menurut perintah,

....................................................

Tarikh:______________

Terapi Altenatif Berkuda di Serama Park, Durian Tunggal,

Saya ______________________________________ No.


KP_______________________
Ibu/bapa/penjaga * kepada
_________________________________________________
Kelas ___________ dengan ini MEMBENARKAN / TIDAK
MEMBENARKAN *
anak/anak
jagaan * saya menyertai aktiviti yang tersebut di atas
pada;
Tarikh
Hari
Pakaian
Masa
Guru Boleh
dihubungi

:
:
:
:
:

26 Mei 2015
Selasa
Pakaian Pendidikan Jasmani
8.00 pagi 1.00 petang
Encik Abu Bakar Othman 013-6216850

2.
Sesungguhnya saya mengetahui dan faham pihak
sekolah/pengelola/wakilnya akan mengambil langkah-langkah
keselamatan, namun demikian saya
mengaku tidak akan
mengambil tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak
yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta,
kemalangan,
kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak
jagaan * saya yang berlaku sepanjang aktiviti tersebut.
4.
Saya juga memberi kebenaran kepada pihak
sekolah/pengelola/wakilnya
memberi apa-apa rawatan kecemasan atau
pertolongan perubatan anak/anak jagaan * saya jika didapati perlu.
Pengakuan dan kebenaran dibuat oleh,

....................................................................
(
)

No. K.P:..........................................
Tarikh:............................................
berkenaan

* potong yang tidak