Anda di halaman 1dari 7

Pelajar yang tidak hadir pada hari ini (Nama Penuh)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dilaporkan oleh :.......................................................
(..................................................................................)

Aktiviti Sekolah

TARIKH :.......................................................

SMK SEMOP, DARO


SLIP KETIDAKHADIRAN PELAJAR

Belum Daftar

Masalah Peribadi

Lain-lain sebab

Digantung Sekolah

Sakit

Bencana Alam

Ancaman Keselamatan

Sebab tidak hadir (Sila pada ruang berkenaan)

Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Tingkat

(...................................................................
Nama penuh

Urusan Keluarga

Tiada Sebab

KELAS:........................................

Catatan :(cth : Kenderaan Rosak, Rujukan di


belakang slip ketidakhadiran pelajar)

an / Penolong Ketua Tingkatan

.............................................................)
ama penuh

CARA PENGISIAN

Guru Tingkatan diminta mengisi Slip Ketidakhadiran semasa perhimpunan pagi. Tandakan
Penolong Ketua Tingkatan mengambil tugas menghantar Slip Ketidakhadiran sekiranya Ketua Tingkata
Jika kedua-dua tidak hadir,sila lantik seorang pelajar untuk menghantar slip ketidakhadiran.
Slip Ketidakhadiran mesti dihantar ke pejabat setiap hari selepas perhimpunan pagi.
SEBAB TIDAK HADIR BAGI APDM
Sebab
Aktiviti Sekolah

Ancaman Keselamatan

Bencana Alam
*Digantung sekolah*Lain-lain Sebab *Tiada Sebab * Murid tidak didaftarkan di sekolah.

mengisi Slip Ketidakhadiran semasa perhimpunan pagi. Tandakan mengikut alasan pada ruangan pelajar yang
an mengambil tugas menghantar Slip Ketidakhadiran sekiranya Ketua Tingkatan tidak hadir pada hari tersebut da
dir,sila lantik seorang pelajar untuk menghantar slip ketidakhadiran.
ti dihantar ke pejabat setiap hari selepas perhimpunan pagi.

AGI APDM
Contoh Catatan
*Lawatan
-Kilang
-Tempat bersejarah
*Sukan
-Kokurikulum
*Ugutan
*Culik
*Jalan Raya

*Banjir
*Hujan lebat
-lain Sebab *Tiada Sebab * Murid tidak didaftarkan di sekolah.

kan mengikut alasan pada ruangan pelajar yang tidak hadir setiap hari.
a Ketua Tingkatan tidak hadir pada hari tersebut dan sebaliknya.

Sebab
Masalah Peribadi

Urusan Keluarga

*Sakit

an pelajar yang tidak hadir setiap hari.


hari tersebut dan sebaliknya.

Contoh Catatan
*Pengangkutan
-Tiada pengangkutan
-Kenderaan rosak
*Bangun lewat
*Takut
*Ikut keluarga bercuti
*Menghadiri majlis
*Kematian
*Membantu kerja ibu bapa
*Ada sijil sakit
*Tiada sijil sakit