Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 4 Kreatif

Tema/Tajuk

Mari Belajar Sejarah

Masa

9.00 10.00 pagi

Fokus

Standard Kandungan:
1.2 Pengertian diri dan keluarga
Standard Pembelajaran:
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas
1.2.4 Mengenalpasti panggilan anggota keluarga
K2.1.8 Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan dalam
institusi keluarga

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyatakan maksud Keluarga Asas
ii. Menyenaraikan tiga panggilan keluarga dengan betul

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Menonton tayangan video dan lagu Sayang Keluarga


(TMK)
Bersoal jawab tentang perkara yang didengari dan ditonton
Melihat gambar sebuah keluarga yan harmoni dan
menyatakan kepentingan panggilan dalam keluarga (KPS)
Membentangkan jawapan berdasarkan latihan yang
diberikan.

EMK

Nilai Murni
menghormati, kasih sayang
KPS
- Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan keluarga
sendiri
TMK
belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,


kad arahan

Refleksi

28 orang daripada 32 orang murid telah mencapai objektif P&P.


Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan (5 minit)

EMK
Nilai Murni

BBM

CATATAN

Menonton tayangan video klip

-bersyukur

-Komputer riba,

1. Murid menonton tayangan video klip dan lagu

- kasih sayang

LCD, Video

Sayang Keluarga
EMK
2. Guru bertanyakan soalan kepada murid

-TKP

berkaitan lagu yang diperdengarkan.

-TMK
KB

a)

Siapakah yang perlu kita sayangi?

Murid menjawab soalan guru secara lisan


b)

-Menjana Idea
-menghubung kait

Lagu ini tentang apa?

Murid menjawab secara lisan


3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.
Aktiviti 1 (15 minit)

EMK

ABM

1. Guru menunjukkan carta sebuah keluarga

keusahawanan

Carta Keluarga

asas.

Nilai

2. Guru bertanyakan soalan berdasarkan carta

Sopan santun

tersebut.

KB

Contoh:

menjana idea

a.) Siapakah ahli keluarga asas?


Ibu, bapa, , kakak, abang, adik dan saya
b.) Siapakah ketua keluarga?
Ayah
c.)

Menyenaraikan ahli keluarga secara lisan.

Aktiviti 2 (20 minit)

Nilai

1. Guru bersoal jawab mengenai ahli keluarga

Kasih sayang

murid.

Sopan santun
Hormat-

2. Murid diminta menyatakan panggilan kepada

menghormati

ahli keluarga yang telah desenaraikan tadi.


Contoh:

EMK

a.) Bagaimana kamu panggil ayah kamu?


b.) Bagaimana kamu panggil adik kamu?

KB

3. Guru menerapkan nilai murni- hormatmenghormati semasa PdP.


4.Murid diminta menyatakan maklumat ahli
keluarga seperti nama, umur dan pekerjaan(jika
ada).
5.Guru menerangkan ayah merupakan ketua
ahli keluarga.
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada

EMK

murid.

Lembaran Kerja

2. Murid diminta mennjawab soalan berdasarkan

KB

arahan yang dinyatakan dalam lembaran kerja.

menjana idea
menjelas

3. Murid akan membentang jawapan mereka.


4. Guru memberi maklum balas.

Penutup (5 minit)

Nilai

1. Guru menayangkan semula lagu Keluarga

Kasih sayang

Bahagia
2. Murid diminta menyanyi bersama.

BBM

3.Guru merumuskan kepentingan institusi


keluarga .