Anda di halaman 1dari 5

JENIS PEKERJAAN

: PENYIAPAN BADAN JALAN

PAKET

: PEL.JLN.PENANGANAN OPRIT JEMBT.& B.C.D.MAJENE


REKAPITULASI KEPADATAN TIMBUNAN PILIHAN DAERAH PELEBARAN

TGL

STA

L/R

00+600
00+650

L
R

00+700
00+750

%
%
KepadatanKepadatanKepadatan
lab
lap
koreksi
Kadar air Kepadatan
2.054
2.093

10.20
10.30

107.35
109.39

L
R

2.028
1.938

10.30
10.20

106.00
101.28

00+800
00+850

L
R

1.967
2.033

10.40
10.30

102.83
106.28

00+950

2.055

10.50

107.44

PPK 01 PEL.JLN.NAS.WIL.I.
PROVINSI SULAWESI BARAT

1.949

Konsultan Supervisi
PT.GLOBAL PROFEX SYNERGY

keterangan

Kontraktor Pelaksana
PT.KARYA.M.PUTERA & B.K

STELLA MERY JENI.S.ST.

IR.NAFSIAN.JB.

JULIANTI.AR.Amd.Ts.

Koordinator lapangan

Quality/Quantity Engineer

Quality Control

ITEM
JENIS PEKERJAAN
PAKET

:
:
:

TIMBUNAN PILIHAN
PELEBARAN JALAN PANGKAJENE-SIDRAP-KALOLA-ANABANUA
PEMERIKSAAN KEPADATAN LAPANGAN DENGAN SAND - CONE SEGMEN III
( AASTHO 191/PB-0103-76)

Tanggal

No. Titik

L
00+600

R
00+650

L
00+700

R
00+750

L
00+800

R
00+850

R
00+950

R
01+050

Berat pasir + gelas + corong

W6

8547

8422

8322

8299

8144

8055

7955

7855

Berat sisa pasir + gelas + corong

W7

3899

3954

4231

4101

4050

3700

3705

3607

Berat pasir didalam corong + lubang

(W6 - W7)

4648

4468

4091

4198

4094

4355

4250

4248

Berat pasir didalam corong

(W4 - W5)

1725

1725

1725

1725

1725

1725

1725

1725

2923

2743

2366

2473

2369

2630

2525

2523

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

1988.4

1866.0

1609.5

1682.3

1611.6

1789.1

1717.7

1716.3

4500

4307

3600

3592

3500

4012

3901

3900

2.26

2.31

2.24

2.14

2.17

2.24

2.27

2.27

10.2

10.3

10.3

10.2

10.4

10.3

10.5

10.5

2.054

2.093

2.028

1.938

1.967

2.033

2.055

2.056

107.35

109.39

106.00

101.28

102.83

106.28

107.44

107.49

Berat pasir didalam lubang


Pasir
(Berat isi pasir)
Volume tanah/pasir
didalam lubang

W10 = (W6 - W7) - (W4 - W5)


p =
V=

Berat tanah basah

(W3 - W1)
(W2 - W1)
W10
p
(W8 - W9)

Berat isi tanah basah

Kadar air

(W8 - W9)
V
W%

x 100 %
100 + W
d Lap
Derajat kepadatan dilapangan
D=
x 100 %
d Lab
d (Berat isi kering)

d =

Keterangan
W1 : Berat (gelas + corong)
W2 : Berat (air penuh digelas + corong)
W3 : Berat (pasir penuh digelas + corong)
Lab
1.913

W4
W5
W8
W9

: Berat (pasir secukupnya digelas + corong)


: Berat (sisa pasir digelas + corong)
: Berat (tanah + tempat)
: Berat tempat

DISETUJUI OLEH :
DIREKSI

DIPERIKSA OLEH:
KONSULTAN SUPERVISI

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT.GANGKING RAYA

HAMKA
Was.Lap.

Mat.Technisi

MAHFUD
Quality Control

Rumus

Sp.Gr
2.615
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614

= density lab x Spgr


( % ret density lab) + ( % lolos x Spgr )

density lab ret 3/4

pass 3/4

2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024

90
89.5
89
88.5
88
87.5
87
86.5
86
85.5
85
84.5
84
83.5
83
82.5
82
81.5
81
80.5
80
79.5
79
78.5
78
77.5
77
76.5
76
75.5
75
74.5
74
73.5
73
72.5
72
71.5
71

10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29

density coreksi
2.071
2.073
2.076
2.078
2.080
2.083
2.085
2.088
2.090
2.092
2.095
2.097
2.100
2.102
2.105
2.107
2.110
2.112
2.115
2.117
2.120
2.122
2.125
2.127
2.130
2.132
2.135
2.137
2.140
2.142
2.145
2.148
2.150
2.153
2.155
2.158
2.161
2.163
2.166

x 100

Sp.Gr
2.615
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614

density lab ret 3/4


2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024

29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5

pass 3/4
70.5
70
69.5
69
68.5
68
67.5
67
66.5
66
65.5
65
64.5
64
63.5
63
62.5
62
61.5
61
60.5
60
59.5
59
58.5
58
57.5
57
56.5
56
55.5
55
54.5
54
53.5
53
52.5
52
51.5

density coreksi
2.169
2.171
2.174
2.176
2.179
2.182
2.184
2.187
2.190
2.192
2.195
2.198
2.200
2.203
2.206
2.208
2.211
2.214
2.217
2.219
2.222
2.225
2.228
2.230
2.233
2.236
2.239
2.242
2.244
2.247
2.250
2.253
2.256
2.258
2.261
2.264
2.267
2.270
2.273

Sp.Gr
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614
2.614

density lab ret 3/4

pass 3/4

2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024

100
99.5
99
98.5
98
97.5
97
96.5
96
95.5
95
94.5
94
93.5
93
92.5
92
91.5
91
90.5
90
89.5
89
88.5
88
87.5
87
86.5
86
85.5
85
84.5
84
83.5
83
82.5
82
81.5
81

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19

density coreksi
2.024
2.026
2.029
2.031
2.033
2.035
2.038
2.040
2.042
2.045
2.047
2.049
2.052
2.054
2.056
2.059
2.061
2.064
2.066
2.068
2.071
2.073
2.076
2.078
2.080
2.083
2.085
2.088
2.090
2.092
2.095
2.097
2.100
2.102
2.105
2.107
2.110
2.112
2.115