Anda di halaman 1dari 10

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

2013

)(NAMA
................................................................................ :

......................................... :

)(TAHUN

ARAHAN:

.
JAWAB SEMUA SOALAN
)
KESELURUHAN(

100

10

20

(
(
) )

10

10

10

40

BAHAGIAN

MARKAH

SOALAN 1 10 : ISI TEMPAT KOSONG

)(
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
1

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

_______

_______ ______ ________


__________

)(
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.___________
_________

__________
___________
____________

SOALAN 11 20 : PADANKAN KALIMAH

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

)(
Padankan kalimah berikut berdasarkan ayat di atas.

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

)(
Padankan kalimah berikut berdasarkan ayat di atas.

SOALAN 21-25 : BIDANG AQIDAH

)(
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

SOALAN 26-30 : BIDANG IBADAH

)(
Bulatkan jawapan yang betul.

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

SOALAN 31-35 : BIDANG SIRAH

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

SOALAN 36-46 : BIDANG ADAB & AKHLAK ISLAMIAH

)( "" ""

Tuliskan betul atau salah pada pernyataan yang berikut.

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

)(
Gariskan pada jawapan yang betul.

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

SOALAN 47-50 : BIDANG JAWI

UP4/PAI/T5/2013

SULIT

10