Anda di halaman 1dari 3

BAB 7

DAKWAH RASULLAH DI MADINAH


A.DAKWAH RASULLAH PERIODE MADINAH
Dalam menyebarkan agama islam ,Dakwah RASULLAH saw .Dibagi 2 yaitu
:MEKKAH dan Madinah .
Pada periode Mekkah ,Penyebar Islam mendapat tentangan dari kafir quraisy
.Mereka melakukan macam cara untuk menghentikan dakwah Rasullah saw .dalam
menyebarkan agama islam .
Kaum Muslimin yang hijrah dari mekkah ke madinah disebut Muhajirin .Muhajirin
Berasal dari bahasa arab muhajirin berarti orang yang pindah dari satu tempat ke tempat
lain nya.
Hijrah Yang berarti perpindahan dianggap sebagai salah satu ibadah dengan nilai
pahala yang tinggi .
Firman alloh swt:
artinya :Dan barang siapa berhijrah dijalan alloh ,niscaya mereka akan mendapatkan
di bumi ini tempat hijrah yang luas da (rezeki) yang banyak .barang siapa keluar dari
rumahnya dengan maksud berhijrah menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang
dituju ) , maka sungguh ,pahalanya telah ditetapkan disisi alloh .Dan alloh Maha
pengampun ,maha penyayang .
Kemudian , kaum muslimin yang ada di madinah disebut Ansor,Ansar berasal dari
bahasa arab ansarun yang berarti para penolong .Ansar adalah gelar kehormatan Bagi
kaum muslimin Mekkah atau muhajirin .
Dakwah Rasullah sae .yang ditunjukan kepada orang orang yang sudah masuk islam
(umat islam)bertujuan agar mereka mengetahui selutuh ajaran islam ,baik yang di
turunkan di mekkah ataupun yang diturunkan di madinah.

b.SUBSTANSI DAN STRATEGI DAKWAH RASULLAH SAW .DI


MADINAH
1.Substansi dakwah rasullah saw.di madinah
Substansi dakwah rasullah saw .dapat dilihat dari khutbah jumat pertama ,sebagai
proklamasi berdirinya negara islam ,rasullah telah menetapkan politik negara berdasarkan
atas:
a.Al Adatul Insaniyah (perikemanusiaan)
b.Asy-Syura (demokrasi)
c.Al Wahddatul Islamiyah (persatuan islam)
d.Al Ukhuwa Islamiya (persaudaraan islam)
Selama beberapa minggu di madinah ,Rasullah menelaah situasi,mempelajari
keadaan politik ,ekonomi ,sosial,budaya,dan lain-lainnya.Setelah itu ,beliau
mengeluarkan Dekrityang dalam sejarah budaya islam terkenal dengan nama
Shifa,yang kemudian oleh ahli-ahli politik moderen disebut Manifesto politik pertama

dalam negara islam


2.Strategi Dakwah Rasullah saw .di madinah
a.Pembangunan Majid
Masjid pertama ini di bangun dalam keadaan kekurangan tetapi penuh dengan
jiwa ketaqwaan kaum muslimin dikalangan muhajirin dan ansar . adalah Masjid Quba.
b.Mengukuhkan persaudaraan
Rasullah saw.mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar .Jalinan ini
diasaskan kepada kesatuan cinta kepada allah serta pegangan akidah ,tauhid yang sama
sebagai contoh ,Abu bakar Abi Thalib dipersaudarakan dengan harisahbin Zaid,dan
Muazbin jabal .
c.pembentukan piagam madinah
Piagam Madinah berisi empat bagian yang terdiri atas 70 pasal .pasal-pasal
tersebut menyentuh segenap aspek kehidupan ,termasuka aqidah,akhlak,kebajikan,UU
,kemasyarakatan ,ekonomi,dan lain-lain.
d.Strategi ketentaraan
peperangan merupakan strategi dakwah Rasullah di madinah untuk menyebarkan
perjuangan islam ke seluruh pelosok dunia .
e.Hubungan luar
Hubungan Luar merupakan orientasi penting dalam mempeluas dakwah .Ini bukti
melalui tindakan rasullah saw .dalam pengiriman para dutanya ke negara negara luar
untuk menjalin hubungan baik berteraskan dakwah tauhid kepada alloh.
f.Menciptakan suasana temteram dan aman
Rasullah saw berjanji .isi perjanjiannya sebagai berikut :
1.kebebasan beragama bagi semua golongan
2. Semua lapisan ,baik muslim maupun yahudi
3.kota madinah adalah kota suci yang wajib di hormati okeh mereka yang terikat dengan
perjanjian itu.
4.mengakui dan menaati kesatuan pimpinam untuk kota madinah yang disetujui
dipengang okeh nabi Muhammad saw .

c.SEMANGAT UKHUWAH PADA PERIODE MADINAH


Dalam aspek ini nabi Muhammad saw .menggunakan sebuah istilah baru untuk
mengikat masyarakat Madinah menjadi suatu kesatuan yang kokoh ,yaitu ukhuwah
Islamiyah ,atau persaudaraan sesama muslim.
Selanjutnya ada empat bagian macam ukhuwah atau persaudaraan ,yaitu:
1. Ukhuwah `ubudiyah atau persaudaraan kesemahlukan.
2. Ukhuwah insaniyah atau basyariyah ,yaitu persaudaraan antar Umat Manusia .
3. Ukhuwah wataniyah wan hasab ,atau persaudaraan atas dasar kebangasaan dan nasab.
4. Ukhuwah fi dinil islam ,atau persaudaraan antar sesama muslim.