Anda di halaman 1dari 5

ISI KANDUNGAN

1.

Pengenalan Perniagaan

2.

Profil Perniagaan

3.

Catatan dalam Lejar

4.

Imbangan Duga

5.

Senarai Pelarasan pada tarikh imbangan

6.

Catatan Pelarasan dalam Jurnal Am

7.

Catatan Pelarasan dalam Lejar

8.

Akaun Kawalan

9.

Imbangan Duga Terselaras

10. Penyata Pendapatan


11. Kunci Kira-kira
12. Pengiraan nisbah
13. Tafsiran nisbah
14. Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Julai 2016
15. Cadangan & rumusan

PENGENALAN PERNIAGAAN

Perniagaan Aku Bejaya Cepat merupakan perniagaan milikan tunggal yang di


miliki oleh saya, Kannadhass. Perniagaan Aku Berjaya Cepat menjual pelbagai jenis
perabot. Perniagaan ini beroperasi di No 61 jalan lompat pagar seksyen 13 Jinjang utara
Kuala Lumpur. Perniagaan ini dibantu oleh 3 orang pekerja dengan gaji bulanan RM
1,000 setiap pekerja. Sebagai pemilik, saya menerima gaji bulanan sebanyak RM5,000.
Sebab saya memilih perniagaan ini adalah pasaran perabot sangat berpotensi dan
senang diceburi. Pasaran ini juga mempunyai permintaan yang banyak dan pelbagai jenis
daripada sasaran pengguna. Selain itu saya mempunyai pengalaman berkerja di kedai
perabot.
Kelebihan menjalankan perniagaan ini adalah kami berupaya menawarkan
perabot

yang dapat memenuhi pelbagai permintaan pengguna. Selain daripada itu

milikan tunggal adalah perniagaan yang senang ditubuhkan dan segala untung boleh
dimenikmati oleh pemilik tanpa kongsi dengan org lain.
Risiko yang bakal dihadapi adalah terdapat persaingan yang sengit antara para
pesaing. Kami perlu menonjolkan keunikan atau keistimewaan produk supaya sasaran
pengguna kami akan tetap sedia dan setia untuk menggunakan produk kami.

PROFIL PERNIAGAAN

Nama Perniagaan

Aku Bejaya Cepat

Nama Pemilik

Kannadhass Leschamanan

Lokasi/Alamat

No 61 jalan lompat pagar seksyen 13 Jinjang utara


Kuala Lumpur

Jenis Milikan

Milikan tunggal, nytakan jenis perabot

Tempoh Perakaunan

Setahun
1 April 2016 hingga 31 Mac 2017

Tempoh Rekod

Sebulan
1 April 2016 hingga 30 April 2016

Modal Perniagaan

RM 369,719

Jumlah Pekerja

Status Perniagaan

3 orang pekerja dengan gaji bulanan RM 1,000 setiap


pekerja. Sebagai pemilik, saya menerima gaji bulanan
sebanyak RM5,000
Meneruskan perniagaan

10

Nama dan Alamat Bank

11

Nombor Akaun

MayBank Berhad
9, Jalan Cilai 8,
Pandan Melawati
56100 Kuala Lumpur.
Ic num

Senarai penghutang dan pemiutang


Senarai Penghutang

Nama penghutang

Penghutang P

Penghutang P

Penghutang Q

Penghutang Q

Penghutang R

Penghutang R

Penghutang S

Penghutang S

Pemiutang A

Penghutang R

Pemiutang B

Penghutang S

Cadangan Untuk Meningkatkan Prestasi


Perniagaan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang
Untuk meningkatkan prestasi perniagaan jangka pendek boleh
dijalankan dengan meningkatkan kecekapan pengurusan stok. Dengan cara
ini, saya dapat mengurangkan risiko stok dengan mengimbangkan stok yang
sedia ada.
Seterusnya, promosi jualan besar boleh dilancarkan untuk
meningkatkan prestasi perniagaan jangka pendek. Melalui promosi, dapat
menarik lebih banyak pelanggan mengunjungi kedai dan membuat
perbelanjaan.
Selain itu, saya boleh mempercepatkan tempoh bayaran kepada
pemiutang. Jika saya membuat bayaran kepada pemiutang dalam tempoh
yang ditentukan, saya mungkin diberi diskaun yang banyak daripada
pemiutang.
Bagi meningkatkan prestasi perniagaan jangka panjang, saya boleh
membuat kajian tehadap perniagaan saya dari masa ke masa. Sebagai
contohnya, saya boleh membuka pasaran yang lebih luas supaya lebih ramai
pelanggan mengunjungi kedai saya.
Di samping itu, saya boleh mengadakan promosi lebih kerap untuk
menarik lebih banyak pelanggan. Promosi boleh dilancarkan sebanyak
empat kali setahun dengan jualan yang lebih murah terutamanya menjelang
musim perayaan.
Tambahan pula, saya juga akan mengurangkan kos operasi untuk
meningkatkan prestasi perniagaan jangka panjang. Saya boleh membuat
kajian yang lebih jelas dan menentukan strategi yang boleh diambil untuk
meningkatkan prestasi perniagaan saya.

RUMUSAN
Perniagaan saya telah mengamalkan konsep , prinsip dan andaian
perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalan buku-buku perakaunan:

1. Kos Sejarah
Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam
Kunci Kira-kira.

2. Wang Sebagai Ukuran


Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia ( RM ). Ini
selaras dengan konsep Wang Sebagai Ukuran.

3. Konservantisme
Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga
pasaran.

4. Catatan Bergu
Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip Sistem
Catatan Bergu.