Anda di halaman 1dari 2
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP MATEMATIKA KELAS 1 TANGGAL :. . . . . . . .

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP MATEMATIKA KELAS 1

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP MATEMATIKA KELAS 1 TANGGAL :. . . . . . . .
TANGGAL :. . . . . . . . . . . . . . .
TANGGAL
:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
WAKTU
:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NAMA
:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

A.BERILAH TANDA SILANG ( X ) PADA JAWABAN YANG TEPAT!

1.

Urutan bilangan dari yang terbesar adalah ..

a.

10, 11, 12, 13,14

b. 68, 67, 65, 64, 63

2.

3.

Bilangan 75. Nilai tempat angka 5 adalah ...

a.

ratusan

65 + 23 = ....

a.

88

b.

puluhan

b. 99

4.

47

15 = ....

a.

12

b.

22

c. 76, 67, 75, 57, 74

c.

satuan

c.

100

c.

32

5.

Bola basket lebih a. berat

daripada. kelereng ringan

b.

....

6.

Benda yang paling ringan adalah ...

a.

Meja

b. Pensil

7.

( 28 12 ) + 76 =

a.

16

.....

+ 76

b.

76

8.

42 + n = 44

a.

1

Nilai n adalah ......

b.

2

c.

keras

c. Kursi

c.

40

c.

3

9.Bentuk panjang dari 82 adalah

a.

8 + 2

b. 8 + 20

c. 80 + 2

10. Ibu memiliki 3 buah kardus.

Kardus A berisi 35 buah apel.

Kardus B berisi 20 buah apel. Kardus C berisi 38 buah apel. yang paling berat adalah .....

a.

kardus A

b.

kardus B

c.

kardus C

11. Gambar disamping adalah bangun ..

a.

segitiga b.

segiempat

c. lingkaran

12. Gambar

a. 10.00

disamping

b. 01.00

menunjukkan c. 12.00

13. Jika sekarang hari minggu, maka besok adalah hari .........

a.

senin

b. sabtu

c. selasa

pukul

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP MATEMATIKA KELAS 1 TANGGAL :. . . . . . . .
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP MATEMATIKA KELAS 1 TANGGAL :. . . . . . . .

14. Benda

berikut

memiliki

bentuk

lingkaran, kecuali .....

a.

papan tulis

b. roda

bangun

c. gelang

15.Jumlah sisi bangun dibawah ini adalah ...

a.

6

b. 8

c.

5

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP MATEMATIKA KELAS 1 TANGGAL :. . . . . . . .

B. JAWAB DENGAN BENAR!

  • 1. 63 + 26

= .....

  • 2. 18

35

= .....

  • 3. 10 + 23 +6 = ( = ........ = .......

+
+

+ 10 )+ 6 .......

4.Jason memiliki 25 butir permen. Dimakan 3 butir.Kemudian diberikan kepada Dipa 2 butir.

Permen Jason sekarang ada

........

butir

  • 5. batu lebih berat daripadakerikil.

Jadi kerikil lebih

...........daripada

batu.

  • 6. Belah ketupat, trapesium, persegi dan persegi panjang mempunyai

.....

sisi

  • 7. Perhatikan gambar dibawah ini !

JAWAB DENGAN BENAR! 1. 63 + 26 = ..... 2. 18 35 = ..... =

Jumlah segitiga

= .................

Jumlah segiempat = ...................

Jumlah lingkaran

= ...................