Anda di halaman 1dari 5

SHARANIA UDHAYA KUMAR

7.1: Daya

Bab 7: Dinamik

Page 1

SHARANIA UDHAYA KUMAR

Page 2

Oleh sebab itu,

Jisim (kg)

Berat 100 g = 1 N
Berat 1 kg = 10 N

10

X 10
Berat /Daya (N)

Daya disukat dalam unit newton (N)


Daya dapat disukat dengan menggunakan neraca spring
1 N yang ditunjukkan oleh neraca spring adalah lebih kurang sama dengan
100 g.

SHARANIA UDHAYA KUMAR

Page 3

Penerangan ringkas
Dihasilkan apabila dua permukaan bergeser antara satu sama lain. Daya
ini menentang gerakan objek.
Daya yang menarik objek objek ke arah bumi (Daya tarikan bumi)
Disebabkan oleh cas cas elektrik yang tidak bergerak. Dihasilkan
apabila dua bahan yang berlainan digosok bersama. Cas cas yang
sama saling menolak manakala cas cas yang berlainan saling menarik
Daya tarikan atau tolokan yang dihasilkan oleh magnet. Dua kutub
magnet yang sama saling menolak manakala dua kutub magnet yang
berlainan saling menarik
Dihasilkan apabila elektron ( cas negatif) bergerak melalui konduktor

7.2: Penyukatan Daya

Daya elektrik

Daya magnet

Daya graviti
Daya elektrostatik

Jenis daya
Daya geseran

Jenis jenis daya

SHARANIA UDHAYA KUMAR

7.3: Aplikasi Daya Geseran

Page 4

SHARANIA UDHAYA KUMAR

Kelebihan dan keburukan daya geseran

Penambahan dan penguragan daya geseran

Page 5

Jarak ( meter/m)

SHARANIA UDHAYA KUMAR

1. Tulis rumus untuk kerja


2. Gantikan nilai nilai untuk daya dan jarak
3. Darabkan nilai nilai untuk mendapatkan jawapan

PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH BERKAITAN KERJA

Kerja tidak dilakukan apabila


i. Duduk di atas kerusi
ii. Berdiri di atas tangga
iii. Menolak ke arah dinding
iv.
Menekan keatas permukaan meja
v. Tidur di atas katil

Daya (newton/N)

Kerja dilakukan apabila:


i. Menolak kereta sorong
ii. Memanjat tangga
iii. Membaling bola mengarah ke atas
iv.
Menggosok gigi
v. Memampatkan spring

Kerja (joule/J) =

Page 6

Kerja ialah tenaga yang digunakan untuk memindahkan sesuatu objek dari suatu tempat
ke tempat yang lain atau mengubah bentuk objek itu.
Kerja dilakukan apabila daya bertindak untuk menggerakkan sesuatu objek.
Hubungan antara daya, kerja dan jarak yang dilalui objek diwakili oleh rumus berikut:

7.4: Aplikasi Konsep Kerja

X 2m

X Kerja

3m

SHARANIA UDHAYA KUMAR

= 200 J

= 100 N X 2 m

Kerja = Daya X Jarak

Berat kotak = 10 X 10 = 100 N

Penyelesaian:

Page 7

Ali mengangkut sebuah kotak berjisim 10 kg dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang
dilakukan oleh Ali? (1 kg = 10 N)

Contoh 3:

= 1 500 J

= (400 + 100) N X

Kerja = Daya

Penyelesaian:

100 N menaiki tangga dengan tinggi 3 m. Hitung kerja yang dilakukan.

Seorang pelajar yang mempunyai berat badan 400 N dengan beban di tangannya

Contoh 2:

= 6 Nm atau 6 J

= 3 N

Kerja = Daya X Jarak

SHARANIA UDHAYA KUMAR

(Jawapan: 150 J)

Page 8

2. Seorang pelajar meletakkan yang berisi buku di atas sebuah almari. Setiap kotan berjisim 5
kg dan almari itu mempunyai tinggi tegak 1.5 m. Berapakah kerja yang dilakukan oleh
pekerja itu? (anggapkan 1 kg = 10 N)

(jawapan: 100 N)

1. Tenaga sebanyak 200 J digunakan untuk menolak sebuah kotak sejauh 2 m. Berapakah
magnitud daya yang dikenakan pada kotak itu?

Soalan latihan

= 10 m

Jarak = 2000 Nm
20 X 10 N

2000 J = (20 X 10) N X jarak

Kerja = Daya X Jarak

Penyelesaian:

Seorang pekerja menolak sebuah kereta sorong yang berjisim 20 kg dan bergerak dalam suatu jarak.
Jika kerja yang dilakukan oleh pekerja itu ialah 2000 J, hitungkan jarak yang dilalui olehnya.
(anggapkan 1 kg = 10 N)

Suatu bongkah kayu diheret sejauh 2 m dengan daya 3 N. Kira kerja yang dilakukan

Penyelesaian:

Contoh 4

Contoh 1:

Kuasa disukat dalam unit Js-1 atau Watt (W).


Panduan menyelesaikan masalah berkaitan kuasa
(a) Tulis rumus untuk kuasa
(b) Gantikan nilai untuk kerja dan masa
(c) Bahagikan kerja dengan masa

Kuasa (Watt/W) = Kerja (Joule/J)


Masa (saat/s)

Kuasa ialah kadar kerja yang dilakukan, iaitu kerja yang dilakukan dalam masa satu saat.
Dengan kata lain, kuasa ialah penggunaan tenaga per saat.
Hubungan antara kuasa dengan kerja dan masa ialah:

= Kerja
Masa
= 30 J
5s
= 6W

SHARANIA UDHAYA KUMAR

= Kerja
Masa
400 W = kerja
10 s
Kerja
= 400 W X 10 s
= 4000 J

Kuasa

Penyelesaian:

Page 9

Seorang pelajar menaiki tangga dan menggunakan kuasa 400 W dalam masa 10 saat. Hitung kerja
yang dilakukan.

Contoh 2:

Kuasa

Penyelesaian:

Masa 5 saat diambil untuk menolak sebuah kotak. Jika kerja 30 J dilakukan, hitung kuasa yang
dijanakan.

Contoh 1:

7.5: Aplikasi Konsep Kuasa

Daya adalah penting untuk membolehkan kita melakukan aktiviti aktiviti harian
Jika ketiadaan
(a) Daya graviti, kita akan terapung apung di udara
(b) Daya geseran, kita akan tergelincir semasa berjalan dan kenderaan tidak dapat
diberhentikan
(c) Daya elektrik, kita tidak dapat menggunakan alat alat elektrik yang memberi
keselesaan dalam hidup kita
(d) Daya magnet, kompas tidak dapat berfungsi

SHARANIA UDHAYA KUMAR

7.6: Kepentingan Daya dalam Kehidupan Harian

(Jawapan: 2 m)

Page 10

2. Seorang pelajar dengan berat 400 N mengangkat satu beban 50 N naik ke atas tangga yang
mempunyai tinggi tegak x m dalam masa 9 s. Jika kuasa yang dijanakan olehnya 100 W,
berapakah nilai x?

(Jawapan: 40 W)

1. Seorang pelajar menolak sebuah meja dengan daya 100 N sejauh 2 m dalam masa 5 s.
Hitung kuasa yang dijanakan oleh pelajar itu.

Soalan Latihan