Anda di halaman 1dari 9

SJK(T) KUALA LIPIS

27200 KUALA LIPIS,PAHANG DARUL


MAKMUR.

ANALISA PENCAPAIAN BAHASA MALAYSIA


PEMAHAMAN
UPSR
2012-2015
TAHUN
2012
2013
2014
2015

PENCAPAIAN

GPMP

PERATUS PENCAPAIAN BM PEMAHAMAN BAGI TAHUN 2012-2015


101
100

PERATUS %

99
98
97
96
95
94
93
92
91
2012

2013

2014

2015

ANALISA PENCAPAIAN BM PEMAHAMAN


UPSR
2015
MP

BIL.
CALON

BIL
%
MT

BIL
%

ABC

BIL
%

BIL
%

12

D
BIL
%
0

E
BIL
%

DE

GPM
P

BIL
%

PERATUS PENCAPAIAN GRED BAGI MATAPELAJARAN BM PEMAHAMAN UPSR


45
40

PERATUS %

35
30
25
20

PERATUS PENCAPAIAN GRED


BAGI MATAPELAJARAN
MATEMATIK UPSR

41.7

15

25

10

33.3

5
0
A

0
C

0
E

GRED

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENURUNAN


PRESTASI DALAM BM PEMAHAMAN TOV 2015

Kurang mahir menjawab soalan petikan


Kecuaian semasa menjawab soalan.
Tidak mengambil berat dengan kehendak soalan
Tidak dapat menjawab kehendak soalan dengan betul
Rasa gabra

TARGET MURID UPSR


2016

MP

MT

BIL.
CALON

11

A
BIL
%
4

B
BIL
%
3

C
BIL
%
3

D
BIL
%
1
9.0

ABC D
BIL
%
11
100

E
BIL
%
0
0.0

GPMP

CADANGAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI BM


PEMAHAMAN UPSR

A. PROGRAM UTAMA
1. Program Score A
2. Program Bijak Sifir
3. Program Pemulihan dalam Konsep Asas

B. PROGRAM SOKONGAN
1. Kelas Intensif Masa Cuti
2. Program Rakan Sebaya
3. Program Bimbingan

C. PROGRAM SAMPINGAN
1. Kuiz
2. Kem Motivasi
3. Bengkel Teknik Menjawab

MATAPELAJARAN

: BM (PEMAHAMAN)

SASARAN

: Tahun 6

BIL. MURID

: 11 Orang

TAHAP PENCAPAIAN

GRED A
1. S.SWETHA
2. S.SAI DARAN
3. S.NANTHINI

GRED B

1. S.KATEERAVAN
2. M.THANISH RAJ
3. S.DEEVYAMALAR

GRED C
1. K.SUREDRAN
2. S.YILAVENI

4. S.PUSPA

GRED D
1. T.THANUSH RAU

OBJEKTIF

Dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas Matematik.


Mahir menjawab soalan-soalan penyelesaian masalah.
Mahir menukar unit kg ke g, l ke ml, m ke cm dan mm serta
sebaliknya.
Mahir membaca dan memindahkan data dari jadual,graf dan
sebagainya.
Mahir menukarkan nombor dalam bentuk pecahan,
perpuluhan,peratus dan sebaliknya.
Dapat menjawab soalan KBAT.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH MURID DALAM BM


Murid-murid kurang memahami soalan
Murid tidak mengetahui maksud perkataan

Soalan-soalan mudah tidak dapat dijawab kerana kecuaian murid.


Murid-murid tidak menyatakan jawapan dalam unit yang ditanya.
Tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru.
Kurang membuat latihan tambahan.
Sikap murid itu sendiri iaitu tidak ada usaha dan juga sambil lewa.

CARA-CARA YANG DIUSAHAKAN UNTUK MENGATASI


MASALAH MATEMATIK

Mengadakan program menghafal sifir pada setiap pagi.


Mengenalpasti tajuk-tajuk yang lemah.
Memberikan latihan dalam fakta asas setiap hari.
Menyediakan soalan-soalan topik mengikut kebolehan murid.
Lebih kerap mengadakan aktiviti kira cepat yang menggunakan

unit Berat, Isipadu, Panjang dan Masa.


Memberikan banyak latihan dari kertas 1 dan kertas 2.
Menggalakan Program Bimbingan Rakan Sebaya.
Mengadakan kelas tambahan mengikut aras seperti jadual.
Mengadakan kelas tambahan.
Memberikan kerja rumah setiap hari.
Mengadakan Bengkel Matematik (bagi melatih menjawab soalansoalan UPSR Tahun Lepas)

JANGKAMASA
Januari - September

SUMBER

Buku Teks
Buku Latihan
Lembaran Kerja
Pusat Sumber
Suratkhabar

Majalah
Internet

TOV TAHUN 6 (2015)


MP

BIL.
CALON

A
BIL
%

M
T

B
BIL
%

C
BIL
%

ABC
BIL
%

D
BIL
%

E
BIL
%

DE
BIL
%