Anda di halaman 1dari 13

Formularul F3

Investiia:
Beneficiar:
Nr. proiect:
Faza:

Extindere retele de distributie apa n zona Vlcica, comuna Cudalbi, judetul Galati;
Comuna Cudalbi ;
475 / 2015
PTh + DE
LISTA CANTITILOR DE LUCRRI
DEVIZUL OFERT NR. 1
CATEGORIA DE LUCRRI:Retea de distributie apa rece traseul A-B

Nr.
crt.
1

Simbol
Denumire articol
TSC03E1
Sptur mecanica n pamnt cu umiditate
naturala
500 m x 0,5m x 1,25 m=312,50 mc
2 camine x 1,5x1,5x2 = 9,00 mc
Total sapatura
321,5 mc
Se sapa mecanic 80 %
TSA07C1
Sptur manual n spaii limitate cu taluz
vertical
TSD01C1
mprtierea cu lopata a pmntului afnat n
straturi de 10-30cm
se scade volumul conductei din art. 1
TSD05B1
Compactare cu maiul de mecanic a
umpluturii de pmnt
306 mc x 80%= 245 mc
TSD04D1
Compactare cu maiul de mana a umpluturii
de pmnt
306 x 20 % = 61,2 mc
TSD14A1
Udarea cu autocisterna de 5 8 tone cu
dispozitiv de stropire
TSE02D1
Nivelarea suprafetei terenului si platformei
de terasamente

U.M

Cant.

Sute
mc

257,2

mc

64,3

mc

306,0

Sute
mc

2,45

mc

61,0

mc

10,00

Sute
mp

2,5

P.U.

Mat.

Man.

Util.

Total

ACE16A1
Montarea parapetilor si podetelor metalice
de imventar
Podete 6 ml
Parapeti 500 m x 2 =1000 m
9
TSF01B1
Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati
orizontal cu latimea ntre maluri mai mica de
1,5 m
500 m x 2(de o parte si de alta) x 1,0 m=
1000 mp
10
ACE08A1
Strat de nisip pentru protejare conducte
500m x 0,5m x 0,3 m = 75 mc
11
TRA01A20
Transportul rutier al nisipului cu
autobasculanta pna la 20 Km
75mc x 1,8t/mc = 135 to
12
TSA24A1
Epuisarea mecanica a apelor din sapatura
Subansamblul 02 Corpul conductei
ACA11E2 fara material
1
Montare teava din PEHD, Dn 160mm,
montat n an
YC01
Procurare teava din PE HD Dn 160 mm, PN
10 bari
500,0 x
lei/m=
lei
YC01
Procurare cot din PE HD Dn 160 mm/45,
PN 10 bari
6,0 x
lei/m=
lei
YCO1
Procurare folie PE cu latimea de min 15 cm
cu inscriptia APA
500 ml x
lei/ml=
lei
ACE05B1/11702/002;11713/001
2
Piesa de trecere prin peretii caminelor de
vane
7 x 30 Kg/buc=210 Kg
SD16F1 (asimilat)
3
Robinet sfera Dn 150 mm

ml

1006

mp

1000

mc

75,0

to

135,0

ore

10,0

ml

500,0

lei

lei

lei

to

0,21

buc

6
7

8
9

10
11

YC01
Procurare robinet sferic Dn 150 mm, Pn 10
YC01
Procurare teu redus din PEHD De
160/100mm
YC01
Procurare teu redus din PEHD De
160/50mm
SD16A1
Robinet de golire Dn 50 mm
YC01
Procurare robinet de golire Dn 50 mm Pn 10
bari
SD16D1 (asimilat)
Robinet sfera Dn 100 mm
YC01
Procurare robinet sferic Dn 100 mm, Pn 10
YC01
Procurare teu redus din PEHD De 100/50
mm
YC01
Procurare teu egal din PEHD De 160
YC01
Procurare reductie din PEHD De 160/110
mm
ACE01A1
Hidrant suprateran de incendiu Dn 80 mm,
ACA20A1
nchiderea capetelor la conductele din PE cu
De 75-160mm
ACE17A1
Placa indicatoare pentru hidranti
ACE07B1
Spalarea si dezinfectarea conductelor de
alimentare cu apa Dn63-Dn160 mm
TRA02A20
Transport semifabricate
TRI1AC13D1
Descarcarea semifabricatelor

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

6,0

buc

2,0

sute
m

5,00

to

to

5
6

1
2
3
4
5
6
7

Subansamblu 03 Camine-Ac000 Camine


ACD09G1
Camin de vane din beton monolit cu
sectiune  ircular D=1,50 m, H=2,0 m,
carosabil
ACD10G1
Camin de vane din beton monolit cu
sectiune  ircular D=2,00 m, H=2,0 m,
carosabil
ACD01L1
Capac si rama STAS 2308-81, pentru
camine cu piese support tip IV carosabile
CA01K1
Bloc de beton pentru fixarea cutiei
hidrantilor
2 x 0,5 mc/buc =1,0 mc
Beton pentru fixarea cotului cu picior
2 x 0,2 mc/buc= 0,4 mc
2100945
Preparare beton B150
TRA06A30
Transport rutier al betonului la dist de 30
Km cu autobetoniera
1,4 mc x 2,4 t/mc=3,36 mc
DG01A1
Desfacere fundatie drum din piatra bruta
bolovani
DA03A1
Scarificarea manuala a platformei drumului
DA05A1
Separarea manuala a materialului scarificat
DD04A1(fara material)
Montare fundatia drumului din piatra bruta
TRI1AA04C2
ncarcarea materialelor grupa A usoare,
marunte prin aruncare n auto cat 2
TRA01A1
Transportul rutier al materialelor
semifabricate cu basculanta
DA06A1
Strat agregat natural ballast cilindrat cu

buc

1,00

buc

1,00

ml

mc

1,4

mc

1,4

to

3,4

mp

Refacerea drumurilor existente afectate de lucrare


250

mc

75,0

250 m x 0,3 m=75 mc

mc

38,0

50% din materialul scarificat poate fi recuparat adica 37,5 mc

mp

250

Se reface ce s-a afectat

to

137

38 mc ce nu poate fi folosit in structura drumului de dus la depozitul de deseuri inerte


38 mc adus nou n structura drumului

to

137,0

mc

38,0

Balast pentru fundatia drumului nou care nu a fost recuperat

functia rezistent filtrant cu asternere


manuala
Cheltuieli directe
Din care, transporturi t:
-transport auto
-transport CF
-transport naval
CAS
omaj
Sntate
Fond risc
Alte cheltuieli conform prevederilor legale
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte =T(0) x%
Profit=[ T(0)+I(0)]x%
Cheltuieli indirecte+profit
TOTAL
PROIECTANT,
Ing Craciun A.

Mx%
mx%
mx%
mx%
mx%

X
Y
Z
K
q
T(0)
I
P
I+P
T=T+I+P

CONSTRUCTOR (OFERTANT):

Formularul F3
Investiia:
Beneficiar:
Nr. proiect:
Faza:

Extindere retele de distributie apa n zona Vlcica, comuna Cudalbi, judetul Galati;
Comuna Cudalbi ;
475 / 2015
PTh + DE
LISTA CANTITILOR DE LUCRRI
DEVIZUL OFERT NR. 2
CATEGORIA DE LUCRRI:Retea de distributie apa rece traseul B-D si B-C

Nr.
crt.
1

Simbol
Denumire articol
TSC03E1
Sptur mecanica n pamnt cu umiditate
naturala
1850 m x 0,5m x 1,25 m=1156,25 mc
Total sapatura
1156,25 mc
Se sapa mecanic 80 %
TSA07C1
Sptur manual n spaii limitate cu taluz
vertical
TSD01C1
mprtierea cu lopata a pmntului afnat n
straturi de 10-30cm
se scade volumul conductei din art. 1
TSD05B1
Compactare cu maiul de mecanic a
umpluturii de pmnt
1141 mc x 80%= 913 mc
TSD04D1
Compactare cu maiul de mana a umpluturii
de pmnt
1141 x 20 % = 228,2 mc
TSD14A1
Udarea cu autocisterna de 5 8 tone cu
dispozitiv de stropire
TSE02D1
Nivelarea suprafetei terenului si platformei
de terasamente
ACE16A1

U.M

Cant.

Sute
mc

9,250

mc

231,25

mc

1141,0

Sute
mc

9,13

mc

228,0

mc

10,00

Sute
mp

9,25

ml

3706

P.U.

Mat.

Man.

Util.

Total

Montarea parapetilor si podetelor metalice


de imventar
Podete 6 ml
Parapeti 1850 m x 2 =3700 m
9
TSF01B1
Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati
orizontal cu latimea ntre maluri mai mica de
1,5 m
1850 m x 2(de o parte si de alta) x 1,0 m=
3700 mp
10
ACE08A1
Strat de nisip pentru protejare conducte
1850m x 0,5m x 0,3 m = 278 mc
11
TRA01A20
Transportul rutier al nisipului cu
autobasculanta pna la 20 Km
278mc x 1,8t/mc = 500,4 to
12
TSA24A1
Epuisarea mecanica a apelor din sapatura
Subansamblul 02 Corpul conductei
ACA11D1 fara material
1
Montare teava din PEHD, Dn 110mm,
montat n an
YC01
Procurare teava din PE HD Dn 110 mm, PN
10 bari
1850,0 x
lei/m=
lei
YC01
Procurare cot din PE HD Dn 110 mm/45,
PN 10 bari
8,0 x
lei/m=
lei
YCO1
Procurare folie PE cu latimea de min 15 cm
cu inscriptia APA
1850 ml x
lei/ml=
lei
YC01
Procurare teu redus din PEHD De 110/90
mm
ACE01A1
2
Hidrant suprateran de incendiu Dn 80 mm,

mp

3700

mc

278,0

to

500,0

ore

10,0

ml

1850,0

lei

lei

lei

buc

buc

4
5

6
7

9
10

1
2
3
4
5
6
7

ACA20A1
nchiderea capetelor la conductele din PE cu
De 75-160mm
ACE17A1
Placa indicatoare pentru hidranti
CA01K1
Bloc de beton pentru fixarea cutiei
hidrantilor
2 x 0,5 mc/buc =1,0 mc
Beton pentru fixarea cotului cu picior
2 x 0,2 mc/buc= 0,4 mc
2100945
Preparare beton B150
TRA06A30
Transport rutier al betonului la dist de 30
Km cu autobetoniera
1,4 mc x 2,4 t/mc=3,36 mc
ACE07B1
Spalarea si dezinfectarea conductelor de
alimentare cu apa Dn63-Dn160 mm

buc

10,0

buc

2,0

mc

1,4

mc

1,4

to

3,4

sute
m

18,50

to

to

TRA02A20
Transport semifabricate
TRI1AC13D1
Descarcarea semifabricatelor
DG01A1
Desfacere fundatie drum din piatra bruta
bolovani
DA03A1
Scarificarea manuala a platformei drumului
DA05A1
Separarea manuala a materialului scarificat
DD04A1(fara material)
Montare fundatia drumului din piatra bruta
TRI1AA04C2
ncarcarea materialelor grupa A usoare,
marunte prin aruncare n auto cat 2
TRA01A1
Transportul rutier al materialelor
semifabricate cu basculanta
DA06A1

mp

Refacerea drumurilor existente afectate de lucrare


925

mc

278,0

925 m x 0,3 m=278 mc

mc

139,0

50% din materialul scarificat poate fi recuparat adica 139 mc

mp

925

Se reface ce s-a afectat

to

500

139 mc ce nu poate fi folosit in structura drumului de dus la depozitul de deseuri inerte


139 mc adus nou n structura drumului

to

500,0

mc

139,0

Balast pentru fundatia drumului nou care nu a fost recuperat

Strat agregat natural ballast cilindrat cu


functia rezistent filtrant cu asternere
manuala
Cheltuieli directe
Din care, transporturi t:
-transport auto
-transport CF
-transport naval
CAS
omaj
Sntate
Fond risc
Alte cheltuieli conform prevederilor legale
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte =T(0) x%
Profit=[ T(0)+I(0)]x%
Cheltuieli indirecte+profit
TOTAL
PROIECTANT,
Ing Craciun A.

Mx%
mx%
mx%
mx%
mx%

X
Y
Z
K
q
T(0)
I
P
I+P
T=T+I+P

CONSTRUCTOR (OFERTANT):

Investiia:
Beneficiar:
Nr. proiect:
Faza:

Extindere retele de distributie apa n zona Vlcica, comuna Cudalbi, judetul Galati;
Comuna Cudalbi ;
475 / 2015
PTh + DE
LISTA CANTITILOR DE LUCRRI
DEVIZUL OFERT NR. 3
CATEGORIA DE LUCRRI:Retea de distributie apa rece traseul B-E-F

Nr.
crt.
1

Simbol
Denumire articol
TSC03E1
Sptur mecanica n pamnt cu umiditate
naturala
1550 m x 0,5m x 1,25 m=969 mc
Se sapa mecanic 80 %
TSA07C1
Sptur manual n spaii limitate cu taluz
vertical
TSD01C1
mprtierea cu lopata a pmntului afnat n
straturi de 10-30cm
se scade volumul conductei din art. 1
TSD05B1
Compactare cu maiul de mecanic a
umpluturii de pmnt
960 mc x 80%= 768 mc
TSD04D1
Compactare cu maiul de mana a umpluturii
de pmnt
960 x 20 % = 162 mc
TSD14A1
Udarea cu autocisterna de 5 8 tone cu
dispozitiv de stropire
TSE02D1
Nivelarea suprafetei terenului si platformei
de terasamente
ACE16A1
Montarea parapetilor si podetelor metalice

U.M

Cant.

Sute
mc

7,75

mc

194,0

mc

960,0

Sute
mc

7,68

mc

162,0

mc

10,00

Sute
mp

7,75

ml

3106

P.U.

Mat.

Man.

Util.

Total

de imventar
Podete 6 ml
Parapeti 1550 m x 2 =3100 m
9
TSF01B1
Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati
orizontal cu latimea ntre maluri mai mica de
1,5 m
1550 m x 2(de o parte si de alta) x 1,0 m=
3100 mp
10
ACE08A1
Strat de nisip pentru protejare conducte
1550m x 0,5m x 0,3 m = 233 mc
11
TRA01A20
Transportul rutier al nisipului cu
autobasculanta pna la 20 Km
233mc x 1,8t/mc = 419,4 to
12
TSA24A1
Epuisarea mecanica a apelor din sapatura
Subansamblul 02 Corpul conductei
ACA11D1 fara material
1
Montare teava din PEHD, Dn 110mm,
montat n an
YC01
Procurare teava din PE HD Dn 110 mm, PN
10 bari
1550,0 x
lei/m=
lei
YC01
Procurare cot din PE HD Dn 110 mm/90,
PN 10 bari
6,0 x
lei/m=
lei
YCO1
Procurare folie PE cu latimea de min 15 cm
cu inscriptia APA
1550 ml x
lei/ml=
lei
YC01
Procurare teu redus din PEHD De 110/90
mm
ACE01A1
2
Hidrant suprateran de incendiu Dn 80 mm,

mp

3100

mc

233,0

to

420,0

ore

10,0

ml

1550,0

lei

lei

lei

buc

buc

4
5

6
7

9
10

1
2
3
4
5
6
7

ACA20A1
nchiderea capetelor la conductele din PE cu
De 75-160mm
ACE17A1
Placa indicatoare pentru hidranti
CA01K1
Bloc de beton pentru fixarea cutiei
hidrantilor
1 x 0,5 mc/buc =0,5 mc
Beton pentru fixarea cotului cu picior
1 x 0,2 mc/buc= 0,2 mc
2100945
Preparare beton B150
TRA06A30
Transport rutier al betonului la dist de 30
Km cu autobetoniera
0,7 mc x 2,4 t/mc=1,68 mc
ACE07B1
Spalarea si dezinfectarea conductelor de
alimentare cu apa Dn63-Dn160 mm

buc

10,0

buc

1,0

mc

0,7

mc

0,7

to

1,68

sute
m

15,50

to

to

TRA02A20
Transport semifabricate
TRI1AC13D1
Descarcarea semifabricatelor
DG01A1
Desfacere fundatie drum din piatra bruta
bolovani
DA03A1
Scarificarea manuala a platformei drumului
DA05A1
Separarea manuala a materialului scarificat
DD04A1(fara material)
Montare fundatia drumului din piatra bruta
TRI1AA04C2
ncarcarea materialelor grupa A usoare,
marunte prin aruncare n auto cat 2
TRA01A1
Transportul rutier al materialelor
semifabricate cu basculanta
DA06A1

mp

Refacerea drumurilor existente afectate de lucrare


775

mc

233,0

775 m x 0,3 m=233 mc

mc

117,0

50% din materialul scarificat poate fi recuparat adica 117 mc

mp

775

Se reface ce s-a afectat

to

421

117 mc ce nu poate fi folosit in structura drumului de dus la depozitul de deseuri inerte


117 mc adus nou n structura drumului

to

421,0

mc

117,0

Balast pentru fundatia drumului nou care nu a fost recuperat

Strat agregat natural ballast cilindrat cu


functia rezistent filtrant cu asternere
manuala
Cheltuieli directe
Din care, transporturi t:
-transport auto
-transport CF
-transport naval
CAS
omaj
Sntate
Fond risc
Alte cheltuieli conform prevederilor legale
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte =T(0) x%
Profit=[ T(0)+I(0)]x%
Cheltuieli indirecte+profit
TOTAL
PROIECTANT,
Ing Craciun A.

Mx%
mx%
mx%
mx%
mx%

X
Y
Z
K
q
T(0)
I
P
I+P
T=T+I+P

CONSTRUCTOR (OFERTANT):