Anda di halaman 1dari 2

Bil

CONTOH ULASAN

2
3

Sahsiah

Kehadiran

Seorang yang tekun dan berkeupayaan menyiapkan tugasan yang diberi dengan
baik.Mampu menguasai dan memahami apa yang diajar oleh guru dengan baik
dan berfokus. Berpotensi tinggi untuk lebih cemerlang!
Bertanggungjawab dlm melaksanakan tugasan yg diberikan. Mempunyai motivasi yg
tinggi dan minat terhadap p&p dalam kelas. Mampu mencapai lebih kecemerlangan
dengan bersikap proaktif di dalam kelas
Pelajar ini menunjukkan sikap tanggungjawab dan melaksanakan tugas yang diberi
dan sentiasa menepati masa.
Pelajar ini telah menunjukkan kehadiran 100%. Tahniah. Teruskan usaha ini
Anda sungguh bersemangat kerana kehadiran yang penuh dapat membantu ke arah
kemerlangan dalam berbagai bidang
Sentiasa ada dalam kelas
Sentiasa Menepati masa
Sentiasa Ceria dan aktif
Sentiasa bersedia
Sentiasa hadir program / kelas tambahan

Kerapkali tidak ada dalam kelas


Kerapkali tidak Menepati masa
Kurang aktif
Kurang bersedia
Kerapkali hadir program /kelas Tambahan
Sentiasa ada dalam kelas
Sesekali tidak Menepati masa lambat masuk
Ceria dan aktif
Kerapkali hadir program /kelas Tambahan
Kerapkali tidak ada dalam kelas
Sentiasa tidak menepeati masa
Tidak Aktif
Tidak Bersedia
Sesekali hadir program /kelas Tambahan

Sikap

Boleh berjaya jika mempunyai komitmen yang tinggi.


Pertingkatkan pencapaian dalam subjek Sains dan Matematik.
Tumpuan semasa P & P di dalam kelas > 95%
Sentiasa ceria & cergas
Beri perhatian sepenuhnya
Sentiasa
- bertanya guru
- mengadakan perbincangan
- membuat rujukan /
Tumpuan semasa P & P di dalam kelas 75%- 85%
Sesekali
- bertanya guru
- mengadakan perbincangan
- membuat rujukan /
latihan tambahan
Tumpuan semasa P & P di dalam kelas 85%- 95%
Kadangkala hilang tumpuan
Kerapkali
- bertanya guru
- mengadakan perbincangan
- membuat rujukan /
latihan tambahan

Tumpuan semasa P & P di dalam kelas 65% - 75%


Amat keberatan / sukar

- bertanya guru
- mengadakan perbincangan
- membuat rujukan /
latihan tambahan
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONTOH ULASAN
A self-motivated student who has the ability to act independently on given tasks.

Banyakkan membaca dan teruskan usaha anda


Tingkatkan usaha anda
Teruskan usaha anda
Cuba perbaiki kelemahan anda
Terus berusaha
Tahniah. Teruskan usaha yang baik
Syabas. Kekalkan usaha anda
Perbaiki kelemahan anda. Berusaha lebih lagi.
Tahniah. Keputusan anda memuaskan tetapi masih ada yang perlu dipertingkatkan.