Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 27 April 2016

Bil pelajar

: 29 orang

Masa : 8.10-8-50 pagi

Jantina

: 20 Lelaki 9 Perempuan

Hari

Tingkatan

: 3 Nuri

: Rabu

Tunjang pembelajaran

: Kemahiran

Tajuk pembelajaran

: Permainan Sofbol

Fokus pembelajaran

: Sofbol ( Kemahiran membaling)

Pengetahuan sedia ada murid : Pelajar telah mengetahui asas menangkap bola leret,aras pinggang dan bola tinggi.
Objektif

: Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :1.

Psikomotor
-Melakukan kemahiran membaling bola sofbol sekurang kurangnya 3 kali percubaan dengan mengaplikasikan 2
teknik balingan dengan betul dalam permainan sofbol.

2.

Kognitif
-Menyatakan secara lisan sekurang kurangnya 2 tujuan membaling bola (Throwing) dalam permainan Sofbol.

3.

Afektif
-Menunjukkan semangat berpasukan semasa melakukan kemahiran membaling dalam permainan Raja dan Musuh

Strategi mengajar

: Arahan, Stail semak bergandingan, TGFU

KBKK

: Pelajar dapat berfikir strategi untuk menang dalam permainan kecil dan menjawab soalan guru.

Persediaan pelajar

: Berpakaian sukan

Persediaan guru

: Bola sofbol , glove , base , helmet ,alat bantuan mengajar.

ABM

: Bola sofbol, base dan alat bantuan mengajar berasaskan gambar

FASA MASA
Set Induksi
(2 minit)

MAKLUMAT P & P
AKTIVITI
menunjukkan
barang-barang Guru menerangkan kepada pelajar mengenai:

*Guru

ORGANISASI

berkaitan balingan dalam Sofbol.Guru * Tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu teknik
bertanya kepada pelajar apakah yang akan membaling dalam sofbol.
dipelajari berdasarkan alatan yang mereka *Lambungan (Tossing)
lihat?

-Hanya digunakan apabila jarak dekat dan fasa

*Membaling merupakan asas kemahiran untuk tossing hanya perlu menghadap kearah

CATATAN
*cara
memegang
bola
untuk
melakukan balingan
dan cara menangkap
ditekankan
sekali
lagi untuk faktor
keselamatan.
*Stail Arahan

yang perlu dikuasai oleh pemadang. Tujuan sasaran.


membaling

bola

adalah

untuk *Balingan Atas Kepala (Overhead)

mengembalikan bola kepada pitcher yang * Tujuan balingan dilakukan ialah:


berada di tengah tengah gelanggang -Untuk
ataupun

pemadang

yang

runner

daripada

berhampiran mendapat base.

dengan tepat dan pantas.untuk mematikan -Untuk


Permulaan
( 3 minit O
)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

mematikan

pihak lawan yang sedang membuat larian.


Memanaskan Badan (menggunakan bola)
(Meningkatkan kadar nadi)

Larian ulang alik secara

berpasangan
Pemanasan badan secara dinamik
Lebihkan tangan dan bahu
Lari sisi sambil lambung bola

kepada pasangan
Lari sisi sambal golekkan bola

menghalang

pihak

lawan

dari

mendapat larian home.


Pelajar diminta mencari pasangan dan

*Stail Arahan

mengambil peralatan glove dan bola


dengan pantas.

X=Pelajar
O=Guru

Perkembangan
Ansur maju 1
(5 minit)

Aktiviti kelas
Asas Membaling

Teknik Memegang

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
x

Ansur maju 2
(7 minit)
x
x
x
x
x
x
x
x

Ansur maju melambung:


Menghadap sasaran
Lambungan ke hadapan

Murid-murid
Pelajar diajar samaada mengengam diaturkan secara
secara penuh atau gengam dengan berpasangan

menggunakan dua jari.


Tangan menggenggam bola dengan

sekemas mungkin.
badan membengkok sedikit apabila

membaling.
mata fokus

membaling.
Mulakan fasa balingan dengan teknik

bahagian

depan

*Objektif
Psikomotor
tercapai=Teknik 1

zon

lambungan (toss) terlebih dahulu untuk

ball feeling.
Ulang balingan

kearah

pasangan

sebanyak yang mungkin sebelum wisel


dibunyikan.
Membaling dari atas kepala (Overhead
throw)
-

Pelajar masih dalam kumpulan masing

masing.
Semua pelajar dikehendaki melakukan

Aktiviti bertujuan untuk


memberikan pelajar dapat

balingan atas kepala mengikut jarak

melakukan balingan dengan


-

lebih tinggi tahap kesukaran.


Membiasakan pelajar kepada

yang ditentukan oleh guru.


Setiap pelajar akan melakukan balingan
atas kepala hingga wisel ditiup oleh

situasi sebenar.

guru.
Guru akan membetulkan kesalahan
yang dilakukan oleh murid.

*Guru
perlu
membetulkan cara
tangkapan
murid
dari masa ke semasa.
*Objektif
Psikomotor
Tercapai=Teknik 2
*Stail Arahan
*Guru perlu sentiasa
mengingatkan kawal
balingan
kepada
rakan.
*Jarak
5-10-15
meter.

Teknik membaling mengikut fasa:


1) Fasa persediaan
- Buka langkah seluas bahu
- Bahu menghadap ke arah sasaran
- Berat badan pada kaki belakang
- Genggam bola dengan kemas (lihat
ABM)
- Ekstensi tangan membaling ke belakang
- Mata pandang ke arah sasaran
2) Fasa perlaksanaan
- Tangan menangkap menghala ke arah
sasaran bola.
- Pindah berat badan pada kaki hadapan
- Kilas pinggang
- Lontar melepasi kepala.
3) Fasa ikut lajak.
- Berat badan pada kaki hadapan
- Fleksi lutut kaki belakang
- Tangan membaling dengan lajak ke

bawah
- Kawal imbangan badan

Ansur Maju 3
10 minit

Catch and Throw

Aktiviti bertujuan untuk


memberikan pelajar dapat

Pelajar dibahagikan kepada 3 orang 1

Pelajar A akan membaling bola


flyball,grounder atau bola aras

semula dengan lebih tinggi tahap

pinggang kepada pelajar B.

sebenar.
Jarak sederhana 10-15 meter
mengikut guru.

*Rujuk
lampiran
untuk borang
*Stail
Semak
bergandingan

kumpulan.

melakukan tangkapan dan balingan


kesukaran.
Membiasakan pelajar kepada situasi

Pelajar B akan menangkap bola dan


membaling semula kepada pemain A
dengan mengaplikasikan setiap fasa
yang dipelajari

Borang semak bergandingan diberikan


kepada pelajar dan setiap orang akan
mendapat satu borang. Kemudian
borang tersebut akan di tandakan
Pelajar C dengan menandakan betul
sekiranya perlakuan setiap fasa
dilakukan oleh pasangan masing
masing dengan betul

Giliran A B C akan ditukar selepas 3


balingan.

Kemuncak
(10 minit)

Permainan kecil Raja dan Musuh

Rumah,musuh dikehendaki masuk ke

kumpulan besar.

rumah Raja dan mencuri harta.Setiap

Setiap kumpulan mempunyai 3 atau

musuh hanya boleh mencuri 1 harta.

4 pahlawan dan seorang raja dan 4

2) Raja perlu mematikan setiap musuh

atau 5 orang musuh. Seorang

Pemenang dikira berdasarkan harta

sebelum musuh sampai ke setiap rumah *Rujuk


pahlawan dan akhirnya ke rumah Raja. Lampiran untuk
gambarajah
3) Cara mematikan musuh adalah
susunan lebih
dengan menyentuh musuh dengan bola jelas.

yang berjaya dicuri dan kumpulan

diraja.Raja akan membaling bola

yang paling cepat.

kepada pahlawan supaya pahlawan

Aplikasikan konsep matikan

dapat mematikan musuh yang sedang

Runner dalam permainan.

maju ke rumah raja.

pertama.

1) Setiap rasa diberi 5 harta di Tapak

Pelajar dibahagikan kepada 3

musuh sudah berada di rumah

Syarat permainan:

4) Hanya seorang musuh boleh berada


dalam satu rumah pada satu masa.Jika
musuh baru hendak masuk ke dalam

*Semua musuh perlu


memakai
helmet
untuk keselamatan.
*TGFU
*Objektif
Afektif
tercapai.

rumah,musuh yang ada perlu pergi ke


rumah seterusnya.
Cooling down
dan refleksi
(3minit)

Melakukan cooling down


Lebihkan kepada otot biceps dan
triceps
Bahu
Pinggang
Guru bertanyakan soalan kepada murid
selepas habis menyejukkan badan.Apabila
mendapat jawapan dari seorang murid,guru
meminta semua murid mengulangi
jawapan.

REFLEKSI

Apakah tujuan balingan dalam Sofbol?


-Untuk
mematikan
runner
daripada
mendapat base.
-Untuk

menghalang

pihak

lawan

dari

mendapat larian home.

Apakah faktor keselamatan


terlibat dalam sukan Sofbol?
1-Helmet
2-Peka dengan keadaan

yang

*objektif
tercapai

Kognitif

Lampiran 1
Borang Semak Fasa Lakuan Balingan
Nama:
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fasa Lakuan Persediaan


Buka langkah seluas bahu
Bahu menghadap ke arah sasaran
Berat badan pada kaki belakang
Genggam bola dengan kemas (Grip)
Fasa Lakuan Pelaksanaan
Tangan menangkap menghala ke arah sasaran bola.
Pindah berat badan pada kaki hadapan
Kilas pinggang
Lontar melepasi kepala
Fasa Ikut Lajak
Berat badan pada kaki hadapan
Fleksi lutut kaki belakang
Tangan membaling dengan lajak ke bawah
Kawal imbangan badan

Lampiran 2

Betul/Salah