Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!

™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Senarai Tabung Bantuan Kewangan Perniagaan
Pinjaman Bagi Tabung-tabung Khas
Tabung-tabung di bawah kategori ini:

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Francais Belia Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Kemudahan Bantuan Untuk PKS Bank Negara Malaysia Kemudahan Modenisasi Untuk PKS Bank Negara Malaysia Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen" Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank) Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank) Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank) Kemudahan Pembiayaan Tekun Yayasan Tekun Nasional (YTN) Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Agrobank Malaysia Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Skim Belia Niaga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Skim Belia Tani - i (SBT-i) Agrobank Malaysia Skim Francais Eksekutif Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Skim Kredit Padi (SKP) Agrobank Malaysia

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM) Agrobank Malaysia Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB) Agrobank Malaysia Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Skim Modal Usahawan Tani Agrobank Malaysia Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Skim Pembiayaan Filem Cereka Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Skim Pembiayaan Francais PNS Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Skim Pembiayaan Hutang Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System) Agrobank Malaysia Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Skim Pembiayaan Perniagaan MARA Majlis Amanah Rakyat (MARA) Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN) Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) Skim Pemborong PROSPER Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK) Bank Negara Malaysia Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Skim Pra-Francais Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Skim PROSPER Siswazah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Skim Runcit PROSPER Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS) Agrobank Malaysia Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS) Agrobank Malaysia Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2) Agrobank Malaysia Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2) Bank Negara Malaysia Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF) Bank Pembangunan Malaysia Berhad Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Tabung Pembangunan ASEAN-Japan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) Tabung Perkapalan Bank Pembangunan Malaysia Berhad Tabung Projek Usahawan Bumiputera Bank Negara Malaysia Tabung Teknologi Tinggi Bank Pembangunan Malaysia Berhad Tabung Untuk Makanan (3F) Agrobank Malaysia Tabung Untuk Makanan Bank Negara Malaysia Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2) Bank Negara Malaysia Tabung Usahawan Siswazah (TUS) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
1. Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu

Objektif Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana yang sediada termasuk yang baru memulakan perniagaan yang beroperasi di negeri Terengganu. Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 6 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 2 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 atau 60 hingga 100% daripada kos projek Syarat kelayakan

• • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Saham yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20% Mempunyai lesen perniagaan sah dan permis beroperasi di negeri Terengganu

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan) Perkhidmatan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital 82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
2. Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Objektif Membangunkan usahawan-usahawan di negeri Terengganu. Kadar pembiayaan maksimum : 3.5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 3-10 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

• • • • •

Entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Entiti sekurang-kurangnya 50% milik rakyat Terengganu Entiti sekurang-kurangnya 70% milik Bumiputera Modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta Lokasi projek bertempat di negeri Terengganu

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • • • •

Pembuatan, perkhidmatan & pelancongan Projek vendor dan francais Perniagaan menjual barangan negeri Terengganu Pembinaan Pemprosesan produk asas tani

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
3. Francais Belia

Objektif Untuk menggalakkan belia Bumiputera menceburi perniagaan francais dengan menyediakan pembiayaan permulaan. Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5000,000 atau 90% daripada jumlah kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Perbadanan Nasional Berhad Syarat kelayakan

• • •

Syarikat Sendirian milik sepenuhnya oleh Bumiputera Bumiputera berumur di antara 21 hingga 40 tahun Menyumbang minimum 10% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS Hubungi Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre 45, Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur Tel : 03-2698 7800 Faks : 03-2698 7080 Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
4. Kemudahan Bantuan Untuk PKS

Objektif Untuk mengatasi masalah aliran tunai sementara berikutan peningkatan kos perniagaan Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : Aggregat RM1.5 juta setiap PKS Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

• • • • •

Semua bank perdagangan dan bank Islam Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) Export-Import Bank Berhad

Syarat kelayakan

• •

PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia (minima 51% saham); Dana pemegang saham PKS tidak melebihi RM3 juta

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• •
PKS bukan terdiri daripada gabungan atau subsidiari syarikat awam yang tersenarai atau syarikat berkaitan dengan Kerajaan; dan PKS yang menghadapi masalah pembayaran disebabkan oleh peningkatan kos, termasuk PKS yang mempunyai pinjaman tak berbayar (NPL) dan pinjaman tertunggak

Lindungan jaminan 80% jaminan diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Pembiayaan projek Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor ekonomi Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur penilaian kredit biasa institusi kewangan pelaksana berkenaan.

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
5. Kemudahan Modenisasi Untuk PKS

Objektif Memodenkan dan menaiktaraf mesin, peralatan dan operasi serta penggunaan alat-alat penjimatan tenaga untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : sehingga 95% pembiayaan atau RM5 juta bagi setiap PKS, yang mana lebih rendah Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

• • • •

Semua bank perdagangan dan bank Islam Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

Syarat kelayakan

• • • •

PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia (memegang saham sekurangkurangnya 51% saham); Dana pemegang saham PKS tidak melebihi RM3 juta PKS bukan terdiri daripada gabungan atau subsidiari syarikat awam yang tersenarai atau syarikat berkaitan dengan Kerajaan; dan PKS telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun.

Lindungan jaminan 80% jaminan diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Pembelian dan/atau menaiktaraf mesin dan peralatan termasuk mesin dan peralatan yang telah dibaikpulih atau terpakai. Peralatan penjimatan tenaga

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor ekonomi Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur penilaian kredit biasa institusi kewangan pelaksana berkenaan.

Bantuan Kewangan
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):
6. Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"

Objektif Menyediakan pembiayaan untuk membantu usahawan Malaysia menubuhkan restoran bercirikan Malaysia di luar negara termasuk membesarkan restoran Malaysia yang sedia ada di luar negara. Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 5 tahun termasuk tempoh tangguh 6 bulan Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga 90% daripada projek kos dalam ringgit Malaysia Syarat kelayakan

• •

Syarikat milik warga Malaysia dan/atau saham syarikat dikawal 70% oleh warga Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau syarikat sendirian berhad di negara beroperasi Berpengalaman bekerja di restoran sekurang-kurangnya satu tahun di luar negara atau 3 tahun di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

• • •

Modal kerja Pembinaan dan pengubahsuaian restoran Pembelian peralatan, kelengkapan dan perkakas dapur

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad Hubungi Export-Import Bank of Malaysia Berhad UBN Tower No. 10, Jalan P.Ramlee 50796 Kuala Lumpur Tel : 03-2034 6666 Faks : 03-2034 6699 Laman Web : www.exim.com.my

Bantuan Kewangan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):
7. Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Malaysia yang mendapat kontrak luar negara. Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : Bergantung kepada keperluan kontrak Syarat kelayakan

Syarikat Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Modal kerja Bon

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad Hubungi Export-Import Bank of Malaysia Berhad UBN Tower No. 10, Jalan P.Ramlee 50796 Kuala Lumpur Tel : 03-2034 6666 Faks : 03-2034 6699 Laman Web : www.exim.com.my

Bantuan Kewangan
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):
8. Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Malaysia bagi melaksanakan projek pembangunan di luar Negara termasuk menaik taraf atau meningkatkan kemudahan infrastruktur, bangunan kilang dan peralatan mesin. Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 tahun dengan tempoh tangguh tidak melebihi 2 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga 85% daripada jumlah kos projek Syarat kelayakan

Syarikat milik warga Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad Hubungi Export-Import Bank of Malaysia Berhad UBN Tower No. 10, Jalan P.Ramlee 50796 Kuala Lumpur Tel : 03-2034 6666 Faks : 03-2034 6699 Laman Web : www.exim.com.my

Bantuan Kewangan
Yayasan Tekun Nasional (YTN):
9. Kemudahan Pembiayaan Tekun

Objektif Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja bagi membantu usahawan kecil bumiputera memulakan perniagaan dan melaksanakan projek perniagaan. Tempoh pembiayaan maksimum : 6 bulan-5 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM500 Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana YTN Syarat kelayakan

• • • • •

Usahawan Bumiputera yang berumur antara 18 hingga 60 tahun Mempunyai lesen/permit perniagaan yang sah Tidak mempunyai rekod pembiayaan yang tidak memuaskan dengan institusi kewangan atau agensi Kerajaan Pembiayaan perniagaan sedia ada adalah antara RM5,000 sehingga RM20,000 tertakluk kepada jenis pembiayaan skim TEKUN Usahawan terlibat secara langsung di dalam perniagaan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

TEKUN Niaga Modal kerja tambahan untuk gerai tetap dan bergerak atau kedai bagi menjalankan perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran TEKUN Rakan Niaga Pembiayaan bagi pakej perniagaan usahasama dengan TEKUN i.e produk kecantikan, makanan beku, pusat tuisyen dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN TEKUN Tunas Modal permulaan kepada usahawan baru yang berpotensi mengusahakan gerai tetap atau bergerak atau kedai bagi perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran TEKUN Ternak Menyediakan pembiayaan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan atau penternakan seperti lembu dan kambing, membiak burung Puyuh, ikan air tawar dan udang

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

TEKUN Tani Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pertanian seperti penanaman pisang, jagung, tebu dan sayur-sayuran atau pokok ornament/hiasan seperti orkid, kaktus dan pokok bonsai TEKUN Jangka Pendek Pembiayaan modal kerja daripada RM500 sehingga RM2,000 dengan pembayaran secara mingguan antara 1 bulan sehingga 3 bulan bagi menguruskan gerai pasar sehari atau malam, bazaar Ramadhan, pameran dan aktiviti promosi jualan TEKUN Pelancongan Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pelancongan seperti inap desa program (Homestay), chalet, peralatan reakreasi, agro pelancongan dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN

Prosedur permohonan

• • •

Hubungi pejabat TEKUN yang terdekat Hadiri majlis taklimat yang akan diadakan oleh YTN Permohonan hendaklah dihantar terus ke TEKUN

Hubungi Yayasan TEKUN Nasional No. 2, Wisma Matmunap Jalan 4/146, Metro Centre Bandar Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur Tel : 03-9058 8550 Faks : 03-9059 5980 Laman web : www.tekun.gov.my

Bantuan Kewangan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:
10. Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)

Objektif Menyediakan pembiayaan mikro untuk membantu ahli koperasi yang menjalankan perniagaan sepenuh masa. Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 3 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM1,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Syarat kelayakan

• • • • • •

Ahli koperasi yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan kecil Berumur antara 18 - 65 tahun Menjalankan perniagaan sepenuh masa Mempunyai pengalaman perniagaan sekurang-kurangnya 2 tahun Anggota Kumpulan Bantu Diri Memiliki lesen perniagaan yang sah dan rumah berhampiran dengan kawasan perniagaan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Pertanian Perkhidmatan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Rakyat Hubungi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Bangunan Bank Rakyat Jalan Tangsi Peti Surat 11024 50732 Kuala Lumpur Tel : 03-2612 9600 Faks : 03-2612 9655 Laman web : www.bankrakyat.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
11. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Objektif Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), Bank telah diperuntukkan dana untuk pembiayaan Skim PKS untuk membangunkan perusahaan kecil dan sederhana. Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun dikira atas baki bulanan. Tempoh pembiayaan maksimum :

• •

Pembiayaan berjangka : maksmimum 120 bulan (10 tahun) Kemudahan pusingan : berterusan tertakluk kepada semakan tahunan.

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Syarat kelayakan

• • • • •

Warganegara Malaysia. Individu atau kumpulan individu. Perniagaan milik tunggal atau perkongsian. Syarikat hak milik warganegara Malaysia. Institusi-institusi lain yang diperbadankan.

Lindungan jaminan Tertakluk kepada Syarat-Syarat Am Agrobank dan PKS.

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
12. Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana

Objektif Membantu perusahaan kecil dan sederhana dan perniagaan baru dengan menyediakan pembiayaan keperluan modal kerja dan meningkatkan kapasiti pengeluaran. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 15 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran pinjaman sehingga 2 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM500,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta atau 65%-85% (90% bagi Bumiputera) berdasarkan kepada jenis projek Syarat kelayakan

• • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20% Memegang lesen perniagaan yang sah

Tujuan pembiayaan pinjaman

• • •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja Projek

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan) Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital 82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Bantuan Kewangan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:
13. Skim Belia Niaga

Objektif Untuk membantu golongan belia melibatkan diri dalam perniagaan secara sepenuh masa. Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 7 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM5,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Syarat kelayakan

• • • •

Individu warganegara Malaysia berumur antara 18-40 tahun Berdaftar sebagai pemohon secara online melalui portal Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) di www.mpeb.gov.my Lulus ujian saringan Kementerian Belia dan Sukan Tiada rekod tidak memuaskan dengan institusi kewangan

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • • •

Pembuatan Perkhidmatan Perniagaan ICT Kiosk, gerai makan, pasar malam, penjaja

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MPEB Hubungi Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Menara KBS, Presint 4 Pusat Pentadbiran Putrajaya 62570 Putrajaya Tel : 03-8871 3333 Faks : 03-8888 8761 Laman web : www.mpeb.gov.my Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Bangunan Bank Rakyat Jalan Tangsi Peti Surat 11024 50732 Kuala Lumpur Tel : 03-2612 9600 Faks : 03-2612 9655 Laman web : www.bankrakyat.com.my

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
14. Skim Belia Tani - i (SBT-i)

Objektif Membantu golongan belia mempertingkatkan diri dalam aktiviti pertanian dan industri asas tani Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun atas baki bulanan Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 84 bulan Jumlah pembiayaan minimum : RM5,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua Aktiviti dalam industri huluan dan hiliran berasaskan pertanian dan asas tani Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
15. Skim Francais Eksekutif

Objektif Menggalakkan lebih ramai kakitangan Bumiputera di sektor awam dan swasta untuk menceburi perniagaan francais. Keutamaan akan diberikan kepada kakitangan yang di bawah Skim Pemisahan Sukarela "œvoluntary separation scheme (VSS)" atau persaraan awal. Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM1 juta atau 80% daripada jumlah kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Perbadanan Nasional Berhad Syarat kelayakan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• • • •
Syarikat Sendirian milik sepenuhnya oleh Bumiputera Bumiputera berumur 25 tahun ke atas Sekurang-kurangnya mempunyai kelulusan Diploma dalam mana-mana bidang Menyumbang minimum 20% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS Hubungi Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre 45, Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur Tel : 03-2698 7800 Faks : 03-2698 7080 Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
16. Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada perniagaan untuk meningkatkan daya saing produk dan perkhidmatan keluaran Malaysia di peringkat antarabangsa. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 4 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 12 bulan Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta bagi setiap permohonan Syarat kelayakan

• • • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Memiliki tanda perdagangan yang berdaftar Perolehan jualan tahunan tidak kurang daripada RM5 juta Rekod jualan selama 3 tahun serta sekurang-kurangnya mencapai 20% jualan eksport dalam tahun kewangan sebelumnya.

Tujuan pembiayaan pinjaman

• • • •

Penjenamaan dan penjenamaan semula Pengedaran dan meningkatkan saluran keseberang laut Penyertaan pameran Perdagangan di peringkat antarabangsa Pengiklanan dan promosi produk ke luar negara

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Perkilangan Perkhidmatan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital 82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
17. Skim Kredit Padi (SKP)

Objektif Meningkatkan pengeluaran hasil padi di kawasan Jelapang Padi Negara Kadar pembiayaan maksimum : 4% dari jumlah pinjaman bagi tempoh 1 musim Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 6 bulan (1 musim) Jumlah pembiayaan maksimum : Tidak melebihi RM5,000.00/musim Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua Aktiviti Pengeluaran Tanaman Padi Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
18. Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)

Objektif Meningkatkan Aktiviti Pengeluaran Makanan Dalam Negara Kadar pembiayaan maksimum : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak Melebihi 8 Tahun Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000.00 (Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa)

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua Aktiviti Pengeluaran Makanan dalam Bidang Huluan dan Hiliran Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
19. Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)

Objektif Menggalakkan Pembentukan Usahawan Bumiputera dalam Sektor Pertanian Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun atas baki bulanan Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 10 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000.00 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5.0 juta (Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa) Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • •

Sektor pertanian komersil Sektor industri pembuatan/pemprosesan asas pertanian Perkhidmatan pertanian

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank Hubungi Agrobank Malaysiabr> Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
20. Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)

Objektif Bantuan pembiayaan untuk meningkatkan Industri Batik dan Kraf Malaysia melalui pinjaman kepada pengusaha batik dan kraf Bumiputera. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 3-8 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM250,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

• • • • •

Syarikat didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 Sekurang-kurangnya 70% ekuiti syarikat dimiliki oleh Bumiputera Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya RM2.5 juta Mendapat sokongan daripada persatuan yang berkaitan atau Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Usahawan yang beroperasi kurang dari 3 tahun perlu menghadiri kursus keusahawanan anjuran SME Bank atau agensi kerajaan yang berkaitan

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Pembelian harta tetap Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Pembuatan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Industri Batik

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com 21. Skim Modal Usahawan Tani
Objektif Menyediakan kemudahan kredit kepada Usahawan Mikro yang menjalankan aktiviti pengeluaran, pemprosesan, perkhidmatan, pemasaran dan keperluan kepenggunaan bagi semua sektor ekonomi Kadar pembiayaan maksimum :

• •

Kadar faedah 1.25% sebulan Rebat 20% atas faedah yang telah dibayar

Tempoh pembiayaan maksimum : Tempoh pinjaman sehingga 5 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : Had Pembiayaan sehingga RM50,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) Syarat kelayakan

• •

Merupakan usahawan individu atau berkumpulan yang menjalankan projek separuh masa/sepenuh masa Untuk PEMBESARAN perniagaan atau projek

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
22. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

Objektif Untuk membantu pengusaha-pengusaha Bumiputera yang beroperasi di luar bandar mendapatkan pinjaman untuk menjalankan perusahaan mereka. Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 hingga 7 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM30,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau berdasarkan kepada tempoh syarikat telah beroperasi Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Syarat kelayakan

• • •

Dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Diusahakan sepenuh masa dan beroperasi di luar kawasan Dewan Bandaraya Pengusaha perseorangan hendaklah berumur kurang daripada 55 tahun Tujuan pembiayaan pinjaman

o o

Pembelian mesin dan peralatan Modal pusingan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

o o o

Pembuatan Perkhidmatan Francais Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:
23. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

Objektif Untuk membantu usahawan Bumiputera yang menjalankan perniagaan di luar bandar. Tempoh pembiayaan maksimum : 5 hingga 7 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM30,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Syarat kelayakan

• • •

Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pemohon mengusahakan perniagaan secara sepenuh masa di luar bandar

Tujuan pembiayaan pinjaman

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• •
Pembelian mesin dan peralatan Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • • • • •

Pembuatan Perkhidmatan Pertanian termasuk perikanan dan penternakan Aktiviti-aktiviti sokongan yang berkaitan dengan bidang industri Pelancongan Kontraktor Kelas F

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Hubungi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Bangunan Bank Rakyat Jalan Tangsi Peti Surat 11024 50732 Kuala Lumpur Tel : 03-2612 9600 Faks : 03-2612 9655 Laman web : www.bankrakyat.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
24. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)

Objektif Membantu pengusaha-pengusaha tembikar kaum India Malaysia di luar bandar mendapatkan pinjaman untuk menjalankan perusahaan mereka. Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : RM40,000 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

• • • • •

Pengusaha mestilah terdiri daripada kaum India warganegara Malaysia sahaja Syarikat perseorangan,perkongsian atau syarikat yang dimiliki 100% kaum India warganegara Malaysia Pengusaha perseorangan hendaklah berumur kurang daripada 55 tahun Keutamaan diberi kepada perusahaan bertempat di luar bandar dan tapak projek mestilah di luar kawasan rumah kediamannya Pengusaha menjalankan perniagaannya sepenuh masa

Tujuan pembiayaan pinjaman Untuk pembelian mesin/peralatan dan/atau modal kerja

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Industri tembikar Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
25. Skim Pembiayaan Filem Cereka

Objektif Menggalakkan pengusaha-pengusaha filem Malaysia menerbitkan filem yang berjaya untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : anuiti Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM1.5 juta atau 90% daripada kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

• • •

Syarikat filem Malaysia yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Mempunyai lesen sah perfileman di bawah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Berpengalaman dan/atau rekod prestasi produksi filem yang baik Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Industri perfileman Perbelanjaan yang layak dituntut Modal kerja Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
26. Skim Pembiayaan Francais PNS

Objektif Untuk membangunkan dan meningkatkan bilangan usahawan menengah Bumiputera (UMB) dalam perniagaan francais melalui skim pembiayaan pinjaman untuk mengembangkan dan memulakan perniagaan francais. Kadar pembiayaan maksimum : 4.0% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau 80% daripada kos projek, mana yang lebih rendah Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Perbadanan Nasional Berhad Syarat kelayakan

• • •

Berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan Persatuan Francais Malaysia (MFA) dan syarikat milik penuh Bumiputera 51% Lembaga Pengarah & kakitangan pengurusan terdiri daripada Bumiputera Francaisi menyediakan minimum 20% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS Hubungi Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre 45, Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur Tel : 03-2698 7800 Faks : 03-2698 7080 Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV):
27. Skim Pembiayaan Hutang

Objektif Menyediakan pembiayaan hutang kepada syarikat-syarikat Malaysia di sektor teknologi maklumat yang berkembang pesat. Kadar pembiayaan maksimum : antara 5.5% sehingga 6.8% Tempoh pembiayaan maksimum : antara 1 tahun sehingga 5 tahun

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Jumlah pembiayaan maksimum : RM2 juta sehingga RM120 juta atau sehingga 85% daripada nilai projek yang mana lebih rendah Syarat kelayakan

• • •

Syarikat Malaysia yang tersenarai atau Sendirian Berhad dengan modal berbayar sekurang-kurangnya RM100 juta Sekurang-kurangnya bilangan pekerja lima orang Produk utama atau aktiviti syarikat tidak termasuk pembuatan tekstil, membuat acuan logam, pertanian atau pengeluaran makanan dan/atau pemprosesan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Teknologi Maklumat Projek Teknologi Maklumat yang berkembang pesat

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

• • •

Pinjaman Projek Berputar Menyediakan pembiayaan hutang kepada projek yang mendapat kontrak dari dalam dan luar negara Pinjaman Projek Terbuka Pembiayaan bagi projek yang tidak ada kontrak Kemudahan Bank Menyediakan kemudahan bank, melalui panel bank dengan jaminan diberikan oleh MDV. Kemudahan ini merupakan pelengkap kepada pinjaman projek yang diberikan oleh MDV Pembiayaan bagi Kontrak Kecil Menyediakan pembiayaan kepada syarikat yang mendapat kontrak teknologi maklumat dan projek dari Kerajaan, syarikat multinasional dan pelanggan yang berstatus seperti yang dinyatakan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MDV Hubungi Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) Tingkat 5, Menara Bank Pembangunan 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-2617 2888 Faks : 03-2697 8998 Laman Web : www.mdv.com.my

Bantuan Kewangan
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM):
28. Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM

Objektif Bagi mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia melalui pemberian pembiayaan kepada isi rumah miskin di luar bandar bagi membiayai kegiatan ekonomi yang boleh meningkatkan pendapatan mereka. Tempoh pembiayaan maksimum : 25 minggu sehingga 6 bulan Jumlah pembiayaan maksimum : RM20,000

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Amanah Ikhtiar Malaysia Syarat kelayakan

Isirumah yang berpendapatan kurang dari garis kemiskinan semasa kerajaan berikut: - Semenanjung Malaysia: RM661 sebulan (RM152 per kapita) - Negeri Sarawak: RM765 sebulan (RM167 per kapita) - Negeri Sabah: RM888 sebulan (RM173 per kapita) Peserta menubuhkan kumpulan seramai lima orang, sama jantina, bertanggungjawab dan tiada talian persaudaraan yang rapat Perlu menjalani kursus wajib jangka pendek. Setelah lulus, wajib menyertai dan menghadiri ke mesyuarat mingguan pusat yang terdiri dari 2 hingga 8 kumpulan peserta AIM

• •

Tujuan pembiayaan pinjaman Modal kerja Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua aktiviti ekonomi Prosedur permohonan Pemohon bolehlah berhubung dengan pihak AIM Hubungi Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) No. 2&4, Jalan Medan Setia 2 Plaza Damansara, Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur Tel: 03-2094 0797 Faks: 03-2095 1889 Laman Web: www.aim.gov.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
29. Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)

Objektif Untuk menambah pendapatan pekebun kecil getah melalui peningkatan hasil torehan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga penoreh getah melalui pengurangan kekerapan bilangan hari menoreh. Kadar pembiayaan maksimum : Secara Al-Bai'Bithaman Ajil (BBA) dengan kadar keuntungan 3% setahun. Tempoh pembiayaan maksimum : 12 bulan termasuk 2 bulan penangguhan Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Projek yang layak dibiayai:

• •

Teknologi LITS yang diiktiraf oleh Lembaga Getah Malaysia (LGM) Peralatan perkakasan dalam teknologi LITS : Baja,Alat kalis hujan,Peralatan kutipan hasil,Premium takaful,Bayaran guaman

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
30. Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif

Objektif Untuk membantu dan menggalakkan pengeluar komponen industri automotif untuk meningkatkan produktiviti, pengeluaran dan prestasi eksport. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 3 hingga 7 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 1 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta bagi setiap permohonan Syarat kelayakan

• • • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Memegang lesen perniagaan yang sah Perniagaan telah beroperasi lebih dari 2 tahun Berdaftar dengan MACPMA, Persatuan Pengeluar Barang Gantian PROTON atau Kelab Vendor PERODUA

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Peralatan automotif Komponen pembuatan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital 82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan
Majlis Amanah Rakyat (MARA):

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com 31. Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
Objektif Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan ke arah menambah bilangan serta mempertingkatkan tahap usahawan Bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian bersaiz kecil dan sederhana. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 15 tahun berdasarkan jenis skim pembiayaan Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 berdasarkan jenis skim pembiayaan Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana MARA Syarat kelayakan

• • • • • •

Warganegara Malaysia keturunan Melayu atau Bumiputera berumur 18 tahun ke atas Mempunyai lesen/permit/surat kebenaran dari pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan Menyediakan modal sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos projek Melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan Menyediakan cagaran Diwajibkan menghadiri kursus keusahawanan jika pengalaman perniagaan kurang daripada 6 bulan

Tujuan pembiayaan pinjaman Pembelian aset dan modal pusingan Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan Skim pembiayaan am

• • • • • • • •

Pembiayaan perniagaan bagi ahli profesional (RM250,000) Pembiayaan perniagaan pengangkutan (RM250,000) Pembiayaan peruncitan pasar mini (RM250,000) Pembiayaan perniagaan bagi bekas pelatih IKM/Giat (RM50,000) Pembiayaan perniagaan bekas peserta kursus/latihan MARA(RM250,000) Pembiayaan tanpa cagaran & jaminan (RM50,000) Pembiayaan pertanian (RM250,000) Pembiayaan kenderaan untuk perkhidmatan teksi

Skim Pembiayaan kontrak

• • •

Pembiayaan kepada Kontrak Am atau Tetap (RM250,000) Pembiayaan Sub-kontrak Konsep Payung (RM250,000-RM500,000) Pembiayaan Kontrak untuk Kontraktor Cemerlang (RM250,000-RM500,000)

Skim Pembiayaan Khas Pembuatan dan Francais

Pembiayaan Khas Pembuatan, Perkhidmatan dan Pelancongan (RM500,000)

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada pejabat MARA terdekat.

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Hubungi Majlis Amanah Rakyat (MARA) Tingkat 26, Bangunan Medan MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur Tel : 03-2691 5111 Faks : 03-2691 3620 Laman web : www.mara.gov.my

Bantuan Kewangan
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):
32. Skim Pemborong PROSPER

Objektif Untuk membantu usahawan Bumiputera mempertingkatkan penglibatan mereka dalam pembelian secara pukal dan aktiviti bekalan perniagaan. Menyediakan sumber barangan dan bekalan bahan pada kos yang dapat meningkatkan daya saing usahawan bumiputera dalam bidang peruncitan. Syarat kelayakan

Usahawan o Usahawan Bumiputera yang mempunyai ciri-ciri usahawan yang unggul, berpengetahuan dan pengalaman dalam perniagaan sedia ada atau telah mendapat kontrak sesuatu barangan o Membiayai sekurang-kurangnya 20% daripada kos projek o Tiada rekod kurang memuaskan dengan mana-mana institusi kewangan o Komitmen penuh kepada perniagaan dan sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti

Perniagaan o Terlibat dalam pasaran pemborongan, pengedaran atau pembekalan o Dimiliki dan diusahakan sepenuhnya oleh Bumiputera o Perniagaan berpotensi untuk berkembang pesat dan mempunyai sinergi dengan bidang peruncitan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

• •

Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah daripada RM250,000 sehingga RM5 juta. Tempoh pembayaran balik adalah sehingga 7 tahun. Pembiayaan boleh digunakan untuk modal kerja dan meningkatkan kapasiti pengeluaran Memberi nasihat perniagaan, perkhidmatan perundingan dan program latihan

Aktiviti yang layak Peruncitan Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB Hubungi Sekretariat PROSPER (Skim Pemborong PROSPER) Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral 50470 Kuala Lumpur Tel: 03 - 2785 1515

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Faks: 03 - 2780 2100 Emel: pemborong@punb.com.my Laman Web: www.punb.com.my Klik untuk maklumat lanjut

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
33. Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)

Objektif Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang berdaya maju tetapi menghadapi masalah pinjaman tidak berbayar (NPL) melalui penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman dan penyediaan pinjaman baru sekiranya perlu. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : Maksimum 5 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga RM1.5 juta untuk setiap PKS Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

• • • • • •

Semua bank perdagangan dan Bank Islam Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Bank Pembangunan Malaysia Berhad Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Export-Import Bank of Malaysia Berhad Bank Pertanian Malaysia

Mekanisma skim Skim ini melibatkan permohonan penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman yang dipohon dibawah SPPK kepada institusi kewangan pelaksana (IKP) untuk pertimbangan mereka. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan oleh IKP, sebuah Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia iaitu Jawatankuasa Penyelesaian Pinjaman Kecil (JPPK) akan membuat penilaian bebas terhadap daya maju perniagaan, dan akan mencadangkan penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman sekiranya layak, dan pinjaman baru, sekiranya perlu. Pinjaman baru ini akan ditawarkan melalui skim Kemudahan Bantuan PKS. Syarat kelayakan

• • • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) dan institusi berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Pertubuhan Koperasi 1993; Perusahaan perniagaan yang mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang atau nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta; Jumlah NPL dengan IKP secara agregat hendaklah tidak melebihi RM3 juta dan NPL tersebut mestilah berkaitan dengan perniagaan sahaja (tidak termasuk pinjaman untuk pembelian saham dan pinjaman peribadi); dan Pemohon mempunyai perniagaan yang masih beroperasi.

Lindungan jaminan 80% jaminan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC).

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Tujuan pembiayaan pinjaman Untuk modal kerja dan pembiayaan projek. Pinjaman tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula pinjaman yang sedia ada. Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor ekonomi Prosedur permohonan Pemohon dikehendaki menggunakan borang permohonan "SDRC" yang boleh diperolehi daripada mana-mana IKP atau Sekretariat JPPK di Jabatan Kewangan Pembangunan dan Enterpris, Bank Negara Malaysia. Borang permohonan (termasuk senarai dokumen-dokumen yang diperlukan) juga boleh diperolehi dengan mencetak format pdf.

• •

Borang Permohonan Senarai Semak

Borang permohonan yang lengkap diisi serta segala dokumen sokongan yang diperlukan hendaklah diserahkan terus kepada IKP di mana akaun NPL itu berada atau Sekretariat JPPK. Hubungi Sekretariat SDRC Jabatan Kewangan Pembangunan dan Enterpris Bank Negara Malaysia (BNM) Jalan Dato' Onn 50480 Kuala Lumpur BNMTELELINK Tel: 1-300-88-5465 or 1-300-88-LINK Laman Web : www.smeinfo.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
34. Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi

Objektif Untuk membantu industri perniagaan memodenkan, meningkatkan dan mengautomasikan proses pengilangan serta meningkatkan keupayaan dan kapasiti pengeluaran. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 7 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 1 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta atau sehingga 85% daripada jumlah kos projek Syarat kelayakan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• • •
Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Memegang lesen perniagaan yang sah Perniagaan telah beroperasi lebih dari 2 tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Penyelarasan perindustrian Automasi

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Pembuatan, elektrik dan elektronik, besi dan keluli, produk kayu dan perabot, tekstil dan pakaian, plastik dan kimia dan automotif Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital 82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
35. Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada PKS termasuk usahawan yang beroperasi daripada pusat pemulihan dan inkubator untuk mendapatkan/memindahkan/mengembangkan perniagaan melalui pembelian kilang atau/ dan bangunan perniagaan. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 15 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 2 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta sehingga 85% (90% kepada Bumiputera) daripada jumlah kos projek Syarat kelayakan

• • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Saham yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20% Syarikat ditempatkan di premis yang diluluskan tanpa perlu menutup permis sedia ada

Tujuan pembiayaan pinjaman

• • •

Pembelian kilang/premis perniagaan yang telah siap Pembelian tapak dan pembinaan kilang termasuk infrastruktur berkaitan Kos pembelian mesin dan jentera yang diperlukan disebabkan perpindahan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan) Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital 82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
36. Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)

Objektif Untuk membantu PKS meningkatkan daya saing, kecekapan dan produktiviti melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengurusan perniagaan dan operasi. Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 ½ tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 6 bulan Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau sehingga 75% (80% bagi Bumiputera) daripada kos pembelian peralatan Syarat kelayakan

• • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20% Memegang lesen perniagaan yang sah

Tujuan pembiayaan pinjaman Pembelian perisian dan perkakasan untuk meningkatkan kecekapan operasi perniagaan Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan) Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF Hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
82, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Tel : 03-2173 8888 Faks : 03-2173 8877 Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
37. Skim Pra-Francais

Objektif Membantu francaisor baru Bumiputera dengan menyediakan bantuan kewangan kepada francaisor dan francaisi induk yang berpotensi. Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : 2.0 juta Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Perbadanan Nasional Berhad Syarat kelayakan

• • • •

Syarikat perniagaan yang masih belum berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan 50% ekuiti dipegang oleh Bumiputera Mencatat keuntungan dan dana pemegang saham yang positif dalam akaun audit terkini dan mempunyai sekurang-kurangnya satu cawangan dan telah beroperasi tidak kurang dari setahun Menyediakan pelan perniagaan terperinci dan jangka masa untuk mendaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) serta perniagaan perlu mematuhi Garis panduan Syariah Mengemukakan permohonan pendaftaran francais kepada Pendaftar Français (ROF), tidak lebih dari dua tahun dari tarikh pengeluaran pertama pinjaman

Tujuan pembiayaan pinjaman Pinjaman berjangka Prosedur permohonan Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS Hubungi Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre 45, Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur Tel : 03-2698 7800 Faks : 03-2698 7080 Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com 38. Skim PROSPER Siswazah
Objektif Membantu siswazah Bumiputera untuk menceburi perniagaan runcit dan pengedaran melalui mekanisma program PUNB yang teratur dan sistematik. Syarat kelayakan

Graduan muda bumiputera o Kurang daripada 30 tahun dengan memiliki sekurang-kurangnya diploma daripada institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan o Menyediakan modal sendiri sekurang-kurangnya RM500 untuk setiap projek

Perniagaan o Dimiliki dan diusahakan oleh Bumiputera o Perniagaan baru atau dalam peringkat perkembangan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

Pakej pembiayaan A Kemudahan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah bermula daripada RM5,000 sehingga RM50,000 dengan tempoh pembiayaan daripada 3 hingga 7 tahun Pakej pembiayaan B Kemudahan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah bermula daripada RM50,001 sehingga RM100,000 dengan tempoh pembiayaan daripada 5 hingga 7 tahun Perkhidmatan nasihat perniagaan Menyediakan nilai tambah perkhidmatan nasihat bagi pakej pembiayaan A dan B

Aktiviti yang layak

• • • • • • •

Runcit dan pengedaran Jualan terus dan Stokis Teknologi Maklumat & Telekomunikasi Perkhidmatan profesional Industri Desa berasaskan Pertanian Perkhidmatan dari Rumah dan Perkhidmatan Pendidikan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB Hubungi Sekretariat PROSPER Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral 50470 Kuala Lumpur Tel: 03 - 2785 1515 Faks: 03 - 2780 2121 Emel: prosper_siswazah@punb.com.my Laman Web: www.punb.com.my

Bantuan Kewangan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):
39. Skim Runcit PROSPER

Objektif Untuk mempertingkatkan penyertaan usahawan-usahawan Bumiputera dalam perniagaan runcit. Syarat kelayakan

Usahawan o Bumiputera berumur lebih 18 tahun o Memiliki kemahiran perniagaan dan sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti oleh PUNB o Sanggup bekerja sepenuh masa o Tiada rekod kurang memuaskan dengan institusi kewangan o Membiayai dengan dana sendiri sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos projek

Perniagaan o Perniagaan runcit milik 100% bumiputera o Perniagaan berdaya maju dengan pembiayaan tidak melebihi RM1juta o Aset syarikat tidak dicagarkan untuk pembiayaan dengan institusi kewangan lain o Lokasi perniagaan telah dikenal pasti

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

Pakej Perkongsian Perniagaan o Pembiayaan ekuiti dan pinjaman berdasarkan prinsip Syari'ah sehingga RM1 juta, melalui pakej ini PUNB menyediakan pembiayaan ekuiti sehingga 10% daripada jumlah kos projek dan kemudahan pinjaman untuk membiayai sehingga 80% baki kos projek

Pakej pembiayaan dan perkhidmatan o Pembiayaan maksimum sehingga RM200,000 atau 90% daripada jumlah kos projek berdasarkan prinsip Syariah. Pakej ini menawarkan khidmat nasihat perniagaan dan latihan membangunkan kemahiran perniagaan

• • •

Khidmat kenal pasti premis perniagaan melalui TPPT (syarikat hartanah kelolaan Bank Negara Malaysia) Bantuan Pembangunan Kemahiran Keusahawanan Pengurusan Perakaunan

Aktiviti yang layak Perniagaan runcit Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB Hubungi Sekretariat PROSPER Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
50470 Kuala Lumpur Tel: 03 - 2785 1515 Faks: 03 - 2780 2100 Emel: prosper@punb.com.my Laman Web: www.punb.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
40. Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)

Objektif Menggalakkan tanaman semula tanaman kelapa sawit yang tidak lagi produktif Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun atas baki bulanan Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 Tahun Jumlah pembiayaan maksimum : Tidak melebihi RM6000/hektar Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Tanaman Kelapa Sawit sehingga 100 ekar Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
41. Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)

Objektif Membantu meningkatkan operasi dan aktiviti syarikat Bumiputera yang terlibat dalam industri pembuatan dan perkhidmatan. Kadar pembiayaan maksimum : 6.5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM500,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• • •
Syarikat dimiliki oleh Bumiputera dengan ekuiti sekurang-kurangnya 51% dan jawatan pengurusan utama syarikat dipegang oleh individu Bumiputra Modal berbayar sebanyak RM5 juta-RM40 juta Syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan menjalankan perniagaan di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Modal kerja Pembelian aset seperti mesin, loji, peralatan dan kenderaan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• •

Pembuatan Perkhidmatan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
42. Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)

Objektif Meningkatkan daya maju projek perkilangan Bumiputera dalam bidang pemborongan dan pengedaran bagi pasaran tempatan dan antarabangsa. Kadar pembiayaan maksimum : 5%-6.5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 3-5 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM2.5 juta Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

• • •

Syarikat milik Bumiputera (sekurang-kurang 51% ekuiti Bumiputera) serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 Pengurusan, pentadbiran dan operasi syarikat melambangkan status syarikat Bumiputera Bagi sektor pemborongan dan pengedaran, pengusaha mempunyai latar belakang dan berpengalaman dalam bidang pemasaran

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Modal kerja Pembelian aset

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • •

Pemborongan Pengedaran Perkhidmatan

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
43. Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)

Objektif Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah dan mewujudkan siswazah tani komersil. Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun atas baki bulanan Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 6 Tahun Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000.00 Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua Aktiviti Pengeluaran Pertanian Komersil dalam bidang Huluan dan Hiliran (Projek jangka pendek dan sederhana ; 1-5 tahun Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank Hubungi Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
44. Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)

Objektif Untuk membiayai modal kerja kepada usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di dalam sektor pembuatan berkaitan dengan pertanian. Kadar pembiayaan maksimum : 4 - 6% setahun, berdasarkan pada tahap risiko pembiayaan. * Ditawarkan secara konvensional atau pembiayaan secara Islam (Al-Bai'Bithaman Ajil). Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 5 tahun. Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000.00 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5.0 juta Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Agrobank Malaysia Syarat kelayakan

• •

Syarikat milik Malaysia, Pertubuhan dan Koperasi. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2.0 juta.

Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
45. Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)

Objektif Untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti PKS dalam sektor berorientasikan eksport dan domestik. Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 6% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

Semua bank perdagangan dan bank Islam

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• • • •
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Malaysian Industrial Development Finance Berhad Bank Pertanian Malaysia Sabah Development Bank Berhad

Syarat kelayakan

• • • •

Institusi perniagaan yang disasarkan adalah berdasarkan kepada definisi PKS [Pautan]. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan tidak melebihi 20% Institusi hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, warganegara bermastautin di Malaysia dan usahawan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain Rekod prestasi perniagaan PKS adalah tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. Walau bagaimanapun, institusi kewangan pelaksana boleh memberi pertimbangan terhadap permohonan pembiayaan daripada PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (7) tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja atau kedua-dua sekali

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

• • • • • • •

Pembelian saham Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada Pembelian tanah / pelaburan hartanah Pembangunan harta benda Membiayai aktiviti syarikat pemegang pelaburan Membiayai aktiviti perniagaan yang melibatkan duit sebagai stok barangan (termasuk perniagaan kredit, pemajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans) Membiayai aktiviti perniagaan dalam sektor bukan ekonomi termasuk perniagaan yang menggalakkan aktiviti perjudian, karaoke, hiburan dan penjualan arak

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor ekonomi / Semua jenis pembiayaan Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan pelaksana yang berkenaan

Bantuan Kewangan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad:
46. Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)

Objektif Untuk menyokong usaha Kerajaan dalam membangunkan dan meningkatkan industri pelancongan. Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 5.50% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 20 tahun

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Jumlah pembiayaan maksimum : RM50 juta atau 80% daripada jumlah kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Pembangunan Malaysia Berhad Syarat kelayakan

• • • •

Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%)dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Koperasi 1993 Modal berbayar sekurang-kurangnya RM 5 juta atau 20% daripada jumlah pinjaman, yang mana lebih tinggi Lokasi projek dijalankan di Malaysia Projek mendapat surat sokongan daripada Kementerian Pelancongan

Tujuan pembiayaan pinjaman Untuk membiayai peningkatan kos projek sedia ada atau projek baru (tidak termasuk tanah dan modal kerja). Untuk pembelian tanah, pembiayaan adalah sehingga 40% daripada harga tanah atau kos projek, yang mana lebih rendah Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Industri pelancongan Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB Hubungi Bank Pembangunan Malaysia Berhad Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan No. 1016, Jalan Sultan Ismail 50240 Kuala Lumpur Tel : 03-2611 3888 Faks : 03-2692 8250 Laman Web: www.bpmb.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
47. Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)

Objektif Menyokong usaha Kerajaan untuk membangunkan industri pelancongan. Kadar pembiayaan maksimum : 4.0-5.5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 20 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM25 juta atau 90% daripada kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• •
60% ekuiti bumiputera dan dana pemegang saham tidak melebihi RM10 juta serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Syarikat tersebut mestilah mempunyai projek pelancongan yang berdaya maju dan berdaftar dengan Kementerian Pelancongan

Tujuan pembiayaan pinjaman

• • •

Semua projek kecil dan sederhana yang berkaitan dengan pelancongan Pembinaan hotel atau resort baru di atas tanah kepunyaan Bumiputera dan rizab Melayu termasuk di pulau pelancongan Pembelian perniagaan Bumiputera termasuk hotel

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Pelancongan Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad:
48. Tabung Perkapalan

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada syarikat Malaysia (termasuk syarikat yang tersenarai di Bursa Saham) untuk merangsang pertumbuhan industri limbungan dan perkapalan. Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun dengan tambahan 2 tahun tempoh pembiayaan Jumlah pembiayaan maksimum : 90% daripada jumlah kos projek bagi kapal baru dan 75% bagi kapal terpakai atau RM100 juta yang mana lebih rendah Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Pembangunan Malaysia Berhad Syarat kelayakan Syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan:

• • •

Bagi syarikat yang tersenarai, 70% ekuiti dikawal oleh warganegara Malaysia Bagi syarikat yang tidak tersenarai, 100% dikawal oleh warganegara Malaysia Ahli Malaysia Shipowners' Association (MASA)

Tujuan pembiayaan pinjaman Pembelian kapal baru atau terpakai yang berdaftar di Malaysia dan menjalankan operasi perdagangan domestik atau antarabangsa

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Industri perkapalan Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB Hubungi Bank Pembangunan Malaysia Berhad Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan No.1016, Jalan Sultan Ismail 50240 Kuala Lumpur Tel : 03-2611 3888 Faks : 03-2692 8250 www.bpmb.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
49. Tabung Projek Usahawan Bumiputera

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera yang memperolehi kontrak Kerajaan/ agensinya, badanbadan berkanun dan syarikat swasta/ awam yang bereputasi baik. Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun atau kadar pinjaman asas Maybank Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : 70% daripada nilai kontrak setelah ditolak bayaran pendahuluan oleh Kerajaan (jika ada) atau RM5 juta, mengikut mana yang lebih rendah Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana ERF Sdn. Bhd. Syarat kelayakan

• •

Usahawan Bumiputera atau syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera dan mempunyai kontrak berdaya maju Digalakkan menjadi ahli kepada mana-mana badan berikut : o Dewan Perniagaan Melayu Malaysia/ Sabah/ W.P.Labuan o Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak o Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun Sabah o USAHANITA o PERDASAMA o Lain-lain badan yang diluluskan oleh Panel Khas ERF Sdn. Bhd. Kontraktor Bumiputera hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan sekiranya tidak, hendaklah berdafar dengan Kementerian Kewangan, TNB, Telekom dsb Tidak mendapat kemudahan kredit dari mana-mana institusi untuk membiayai projek berkenaan

• •

Tujuan pembiayaan pinjaman

Modal kerja sahaja

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk :

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
• •
Pembelian saham Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor ekonomi Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada ERF Sdn. Bhd. Hubungi ERF Sendirian Berhad Tingkat 7 & 9, Dataran Kewangan Darul Takaful No. 4, Jln. Sultan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2078 1378 Faks : 03-2072 1411 Laman Web : www.erf.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad:
50. Tabung Teknologi Tinggi

Objektif Menyediakan pembiayaan kepada syarikat baru dan sedia ada bagi menyokong pembangunan industri berteknologi tinggi. Kadar pembiayaan maksimum : Kadar berian pinjaman asas + 2.5% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun dengan tambahan dua tahun tempoh pembiayaan Jumlah pembiayaan maksimum : 85% daripada jumlah kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Pembangunan Malaysia Berhad Syarat kelayakan

• •

Sekurang-kurangnya 51% ekuiti dimiliki oleh warganegara Malaysia Lokasi projek mestilah dijalankan di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • •

Industri berkaitan biodiesel Industri berkaitan biofuel Memperbaharui tenaga dan kecekapan tenaga

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB Hubungi Bank Pembangunan Malaysia Berhad Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan No.1016, Jalan Sultan Ismail 50240 Kuala Lumpur Tel : 03-2611 3888 Faks : 03-2692 8250 www.bpmb.com.my>

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
51. Tabung Untuk Makanan (3F)

Objektif Menggalakkan Pelaburan di Sektor Pengeluaran Makanan Utama Kadar pembiayaan maksimum : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 Tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM10 JUTA Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Pengeluaran, Pemerosesan & Pemasaran Makanan (Tanaman, Ternakan & Perikanan) Hubungi Agrobank Malaysia Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
52. Tabung Untuk Makanan

Objektif Meningkatkan pengeluaran makanan dan pembiayaan sektor makanan di Malaysia pada kadar berpatutan. Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Jumlah pembiayaan maksimum : 90% daripada jumlah kos projek atau RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana Bank Pertanian Malaysia Syarat kelayakan

• • •

Institusi hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, warganegara bermastautin di Malaysia dan usahawan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain Pelaburan mestilah dijalankan di Malaysia Projek berorientasikan domestik di mana sekurang-kurangnya setengah daripada jumlah pengeluaran makanan dijual dalam pasaran domestik

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja atau kedua-dua sekali Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

• • • • •

Pembelian saham Penggunaan persendirian Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada Pembelian kilang yang sedia ada Kos buruh kecuali upah

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • •

Pengeluaran makanan utama (penternakan, tanaman, perikanan dan bioteknologi) Pertanian bersepadu Pemprosesan dan/atau pengagihan makanan (bahan mentah mestilah daripada sumber domestik)

Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Pertanian Malaysia. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh Bank Pertanian Malaysia Hubungi Bank Pertanian Malaysia (BPM) Tingkat 3, Menara Patriot Leboh Pasar Besar P.O. Box 10815 50726 Kuala Lumpur Tel : 03-2731 1600 Faks : 03-2691 4908 Laman Web : www.bpm.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
53. Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)

Objektif Menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat Bumiputera yang bersaiz kecil dan sederhana dalam memastikan syarikat-syarikat ini mendapat akses pembiayaan pada kos yang berpatutan.

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 6% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

• • •

Semua bank perdagangan dan bank Islam Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malayisa Berhad (SME Bank) Malaysian Industrial Development Finance Berhad

Syarat kelayakan

• • • •

Institusi perniagaan yang disasarkan adalah berdasarkan kepada definisi PKS [Pautan]. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan tidak melebihi 20% Institusi 100% hak milik Bumiputera yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, Bumiputera yang bermastautin di Malaysia dan usahawan Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain Rekod prestasi perniagaan PKS adalah tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. Walau bagaimanapun, institusi kewangan pelaksana boleh memberi pertimbangan terhadap permohonan pembiayaan daripada PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (7) tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

• •

Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran Modal kerja atau kedua-dua sekali

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

• • • • • • •

Pembelian saham Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada Pembelian tanah / pelaburan hartanah Pembangunan harta benda Membiayai aktiviti syarikat pemegang pelaburan Membiayai aktiviti perniagaan yang melibatkan duit sebagai stok barangan (termasuk perniagaan kredit, pemajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans) Membiayai aktiviti perniagaan dalam sektor bukan ekonomi termasuk perniagaan yang menggalakkan aktiviti perjudian, karaoke, hiburan dan penjualan arak

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan Semua sektor ekonomi / Semua jenis pembiayaan Prosedur permohonan Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan pelaksana yang berkenaan

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
54. Tabung Usahawan Siswazah (TUS)

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com
Objektif Menggalakkan siswazah yang telah tamat pengajian menceburi bidang perniagaan di dalam industri yang berpotensi untuk berkembang. Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun Tempoh pembiayaan maksimum : 7 tahun Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000 Jumlah pembiayaan maksimum : RM250,000 atau 100% daripada jumlah kos projek Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana SME Bank Syarat kelayakan

• • •

Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan siswazah memegang saham majoriti syarikat Graduan yang telah tamat pengajian dan memperolehi diploma/ijazah/kedoktoran Umur tidak melebihi 40 tahun dan perlu lulus program latihan, penempatan/latihan praktikal anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) atau agensinya

Tujuan pembiayaan pinjaman Pembiayaan harta tetap atau modal kerja atau kedua-duanya sekali Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

• • • • •

Pengangkutan Pelancongan Perkhidmatan terpilih Francais Program khas MECD

Prosedur permohonan Permohonan dikemukakan kepada SME Bank melalui MECD Hubungi Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank Malaysia Jalan Sultan Ismail Peti Surat 12352 50774 Kuala Lumpur Tel : 03-2615 2020 Faks : 03-2698 8077 Laman Web : www.smebank.com.my Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) Lot 2 G6 Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya Tel : 03-8880 5608 Faks : 03-8880 5608 Laman Web : www.mecd.gov.my

Buat Rancangan Perniagaan Dengan ONE CLICK SOLUTION – HANYA SATU KLIK!™ Software Rancangan Perniagaan© http://mybizplan.50webs.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.