Anda di halaman 1dari 4

11/25/2015

ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

sayanakbaca..

Search

Berita
Terkini
Utama
Nasional
Wilayah
LuarNegara
Politik
Parlimen
Jenayah
Mahkamah
Komuniti
Video
Terkini
IsuSemasa
Bisnes
Pemotoran
GayaHidup
Hiburan
Agama
Politik
Rencana
Utama
Bisikbisik
Cuit
Selak
Kolumnis
Forum
Agama
BlogEditor
Sukan
Hiburan
Berita
Selebriti
Muzik
Filem&Drama
RancanganTV
Seni&Budaya
Bisnes
Ekonomi
Korporat
Usahawan
Automotif
Hartanah
Teknologi
Saham&Wang
Pendidikan
Umum
Sekolah
Kampus
Sastera
Agama
Sains&Teknologi
Sains
Teknologi
Inovasi
Gajet
Pertanian
AlamSekitar
GayaHidup
Rekreasi
Permotoran
Pelancongan
Keluarga
Kesihatan
Fesyen
Sukan
BolaSepak
Badminton
Kereta
Motorsikal
Basikal
Golf
Hoki
lainlain
RencanaSukan
Lainlain
GaleriFoto
VersiMobile
Arkib
Iklan
LangganePaper
SMSAlert
Facebook
Signin

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Ekonomi/20140724/ek_02/ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

1/4

11/25/2015

ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

WaktuSolatKualaLumpur

ekonomi
ARKIB:24/07/2014

ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundingan
TPPA

Subuh5:42
Zohor1:03
Asar4:25
Maghrib7:00
Isyak8:13

Klikuntukwaktusolatkawasanlain

OlehJOHARDYIBRAHIM
ekonomi@utusan.com.my

DengarSuriaFM
RadioSuriaFMMenceriakanDuniamu

RiuhRioBrazil2014
LamanwebmikrobolasepakPialaDunia2014

TragediPesawatMH370
UtusanLivelaporkehilanganpesawatMH370

KE7BGreenland2014
LaporanEkspedisiKE7BGreenlandMalaysia2014

IKLAN@UTUSAN

MichaelFroman

KUALALUMPUR23JulaiAmerikaSyarikat(AS)mengiktirafisuberkaitanperlindunganhak
bumiputeradalamrundinganPerjanjianKerjasamaTransPasifik(TPPA)denganMalaysia.
WakilPerdaganganAmerikaSyarikat,MichaelFromanberkata,atasfaktortersebut,pihaknya
mengambilpendekatan'fleksibel'untukmencarititikpertemuandalamperundinganbersama
Malaysia.
Menurutnya,ASmengertiisubumiputerasebagaiisusensitifbagiMalaysiatetapitidak
melihatnyasebagaipenghalangkepadaperundinganTPPA.
"Kitafahamisubumiputeraberkaitandenganpemerolehankerajaan,pemberiankuotadan
sebagainya,dankitaakanteruskanperbincangansertaperundinganbagimencarititik
pertemuan.

IKLAN@UTUSAN

"Kemajuanyangkitacapaisehinggakini,membuktikanhasilbesardalamperundinganyangkita
jalankan,''katanyakepadapemberitadiLapanganTerbangAntarabangsaKualaLumpurdi
Sepang,semalam.
TuruthadirialahDutaASkeMalaysia,JosephY.Yun.
JawatanFromanadalahsetarafdenganmenteriperdagangan.Sejakdilantikkejawatanitupada
21Jun2013,beliaumerupakanpenasihatutama,perundingdanjurucakapmengenai
perdaganganantarabangsadanisuisupelaburanpentadbiranPresidenBarackObama.
InimerupakankunjungankeempatFromankenegarainidalamtempoh12bulan,dan
kunjungankaliini,beliaumengadakanpertemuandenganPerdanaMenteriDatukSeriNajib
TunRazakMenteriPerdaganganAntarabangsadanIndustri,DatukSeriMustapaMohamed
danbeberapalagi.
MengenaibantahanTPPAyangdisuarakanolehpertubuhanbukankerajaanmewakiliMelayu,
beliauberkata,semuaitumerupakanperdebatanisuyangsihat,termasukpeluanguntuk
pihaknyamemberipenjelasanmengenaiapayangadadantidakadadalamTPPA.

ePlayerSukan

Fromanberkata,MalaysiamerupakannegarakeduaselepasVietnamyangbakalmendapat
faedahhasildaripadaTPPA,berdasarkankajianPetersonInstituteyangberpangkalandi
WashingtonDC.
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Ekonomi/20140724/ek_02/ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

2/4

11/25/2015

ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

"BayangkankerugiankepadaMalaysiajikamenolakTPPAkeranapotensipelaburantersebut
akanberalihkenegaralain,''katabeliau.
KongsiKontendi:

MENARIK

Ruangiklanpercumahartanah,produk

TAJUKTAJUKBERITALAIN:

Promosikanperniagaanandakepadadunia.

Bajet:Inisiatiftingkatpendapatanrakyat
Peningkatanbuktikerajaanprihatin
PenerimaBR1MdinasihatwaspadaSMS,emelpalsu
Bajet2015pacuekonomikearahnegaraberpendapatantinggi
PelaburandiPulauPinangmeningkatMIDA
JohorterimapelaburanRM18.6bilion
Bajet:Komitmenkerajaanuntukrakyat
GajisektorperbankandankewangantumbuhpalingtinggidiMalaysia
NajibhadiriAsem2014diMilan
KerajaanperluwujudkankembaliMeCD
ECERDCtarikpelaburSingapura
BNMkumpulmaklumattransaksikad
CGTmasihtidaksesuai
Usahawanbumiputeraperluadapenggerak
WujudkanDanaPenstabilanHarga
Kerajaan,MIDAtidakpernahdiskriminasi
Bajet2015:RM1bilionuntukPKS
MIDAdijangkalulusRM65bilionpelaburan
SektorfrancaissumbangRM25.6bkepadaKDNK
GST:Kelegaanrakyatperluditeruskan

JomlangganakhbarUtusanMalaysia
Dapatkanterusakhbardengancaramudah.

Aduansukardapatnaskhahakhbar
Beritahukamijikaakhbartiadaditempatanda.

GambarkahwinAlbumRajaSehari
Abadikankenanganindahandadidadaakhbar.

MaribacaUtusanMelayuMingguan
Kekalkantradisi,pelajaritulisanjawi.

SMSNewsAlertUtusanMalaysia
Dapatkanberitaterkiniditelefonbimbitanda.

UtusanOnline
LikePage

1.5mlikes

UtusanOnline
44mins

UsulitumerupakanreaksibagimewakiliseluruhpendudukSabahyangkesal
dengantindakanNurulIzzahdanTianChua.
http://bit.ly/1QHazns
#
utusanmalaysia
#
beritamalaysia

Terkini
BeritaUtama
ArkibBerita

EnglishEdition

Nasional
DalamNegeri
Politik
Parlimen
Jenayah
Mahkamah
LaporanKhas

LuarNegara

HubungiKami|JomIklan|

Artikel
Rencana
Forum
Kolumnis
Cuit
Selak
Blog
KamiPrihatin

Facebook|

Wilayah
Kota
Selatan
Johor
Utara
Timur
Pahang
Sabah&Sarawak
SuaraRakyat

Twitter|

Hiburan
Tempatan
RancanganTV

GayaHidup
Feminin
Keluarga
Kesihatan
Polis&Tentera

Sukan
DalamNegeri
LuarNegara
RencanaSukan
Golf
EURO2012
ePlayer

Bisnes
Ekonomi
Korporat
Produk/Servis
Agro
Saham
Matawang

Pendidikan
Sekolah
Kampus
Sastera
Agama

Sains
Sains&Teknologi
Megabait
Kesihatan

Rekreasi
Rekreasi
Pemotoran
Pancing
Pelancongan
ImpakAlam
CatatanKembara

Xtive
Video
BlogEditor
SuaraRakyat
SalamAidilfitri

EkonomiRSSFeed|PolisiPrivasi|PrivacyPolicy|

KumpulanUtusan|Kosmo!|Tutor|ADaP|eLab|ManggaOnline|SajiOnline|disini.my|MyBooks|JobHouse|UtusanKarya

MengenaiKami|Terma&Syarat

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Ekonomi/20140724/ek_02/ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

3/4

11/25/2015

ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

WWW.UTUSAN.COM.MY19972015UTUSANMELAYU(M)BERHAD,46M,JalanLimaOffJalanChanSowLin,55200KualaLumpur.

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Ekonomi/20140724/ek_02/ASiktirafisuhakbumiputeradalamrundinganTPPA

4/4