Open University

Universiti Terbuka Malaysia

OUMM 2103

Keusahawanan
Bab 7
Facilitator: Dr Richard Ng

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Page 1 of 15

Open University

Bab 7 Jaringan Keusahawanan
Objektif: Pada akhir bab 7, anda akan dapat:

Universiti Terbuka Malaysia

Bersatu teguh Bercerai roboh

Menakrifkan makna jaringan Menghuraikan kebaikan mempunyai jaringan yang baik Menerangkan jenis-jenis jaringan Membincangkan pentingnya jaringan Menerangkan teknik mengujudkan dan membina keyakinan dalam sesuatu jaringan Mengenalpasti halangan dalam membina jaringan
OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng Page 2 of 15

Open University

Apa maksud jaringan?

Universiti Terbuka Malaysia

Jaringan adalah hasil strategi hubungan yang lepas dan sumber strategi masa depan Ia adalah suatu hubungan yang dijalin antara usahawan dengan pelanggan dalaman dan luaran

Kebaikan jaringan
Jaringan boleh mendatangkan kebaikan kepada usahawan seperti berikut: 1. Akses kepada sumber 1. Akses kepada sumber 2. Reputasi yang dijanakan 2. Reputasi yang dijanakan 3. Harapan ahli-ahli dalam jaringan 3. Harapan ahli-ahli dalam jaringan
OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng Page 3 of 15

Open University
Universiti Terbuka Malaysia

Akses kepada sumber Jaringan membolehkan Usahawan mengakses kepada sumber seperti kewangan, teknologi, maklumat, sokongan moral dan panduan

Reputasi yang dijanakan Reputasi yang baik membolehkan usahawan menarik ahli jaringan memberi keutamaan pada produk dan erkhidmatan yang disediakan

Harapan ahli-ahli dalam jaringan

Jaringan menyediakan harapan kepada ahliahli dalam jaringan bahawa harga produk dan perkhidmatan yang disediakan tidak akan dinaikkan dengan sesuka hati
Page 4 of 15

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Open University

Apa dia Jaringan Strategik?

Universiti Terbuka Malaysia

Usahawan yang strategik mempunyai wawasan dan mengambil tindakan wajar untuk masa depan Jaringan strategik membolehkan usahawan berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan untuk menghasilkan tindakan terbaik ke arah pencapaian matlamatnya Jaringan yang berjaya adalah hasil perancangan yang terperinci serta perlaksanaan yang rapi dan teliti Usahawan mesti berikhtiar untuk membentuk jaringan yang baik dan menjadikannya tonggak taktik pemasaran Jaringan yang memokus kepada pelanggan dapat mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan yang sedia ada serta menjalin hubungan dengan pelanggan baru
OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng Page 5 of 15

Open University
Universiti Terbuka Malaysia

Jenis Jaringan

Formal
Jaringan formal wujud dari hubungan yang sedia ada antara berbagai orang yang mempunyai hubungan simbiotik dengan usahawan dan sentiasa bersedia membantu satu sama lain dari segi mengongsi pengalaman atau kekuatan

Tak Formal
Jaringan tak formal wujud melalui hubungan kawan sejak dari kecil lagi, keluarga, dan orang perorangan yang mempunyai hobi dan minat yang sama. Kawan, mentor serta golongan profesional Biasanya dapat memberi Khidmat nasihat, sokongan Moral dengan percuma
Page 6 of 15

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Open University

Pentingnya Jaringan
Membina Keyakinan

Universiti Terbuka Malaysia

Mengurangkan Birokrasi

Sumber kreativiti

Meningkatkan Maklumat

Saling bergantungan

Membangunkan Kepercayaan

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Page 7 of 15

Bagaimana mengujudkan Jaringan strategik untuk Usahawan?

Open University
Universiti Terbuka Malaysia

Perancangan yang baik

Belajar teknik mewujudkan jaringan

Kenalpasti apa yang dikehandaki

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Page 8 of 15

Open University

Usahawan dan Jaringan

Universiti Terbuka Malaysia

Sedia untuk mendengar

Sedia berkompromi

Strategi membangunkan jaringan yang efektif

Berkeadaan Tenteram

Kemahiran dalam memberi keyakinan

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Page 9 of 15

Open University

Usahawan dan Jaringan
Kos meningkat Menimbulkan dilema Kesan kegagalan menghasilkan jaringan yang baik Reputasi syarikat tercemar

Universiti Terbuka Malaysia

Masa terbuang

Membazir sumber Reputasi Usahawan tercemar
Page 10 of 15

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Open University

Pengukuhan Jaringan Strategik

Universiti Terbuka Malaysia

Melibatkan teknik membangunkan hubungan antara usahawan dengan orang lain bagi menghasilkan jaringan yang baik

Strategi Pengukuhan Jaringan

Melibatkan teknik membangunkan hubungan dengan orang yang menceburi dalam bidang perniagaan

Strategi Membangunkan Keyakinan Diri

Keyakinan penting untuk usahawan membuat keputusan dan melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Page 11 of 15

Teknik Membangunkan Keyakinan Usahawan
Berkomunikasi secara efektif Yakin pada orang lain

Open University
Universiti Terbuka Malaysia

Buktikan kebolehan diri

Semangat berpasukan

Prihatin kepada orang lain Sentiasa bersikap adil
Page 12 of 15

Sedia mengaku kesalahan diri

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Halangan yang dihadapi dalam membangunkan Jaringan Strategik
Kecacatan Emosi Gambaran Wajah
- gambaran wajah memainkan peranan yang penting dalam menjalinkan hubungan

Open University
Universiti Terbuka Malaysia

- sikap, peribadi, ego, bongkak hipokrit, cuai, pentingkan diri

Fizikal
- kurang yakin diri, pakaian selekeh, tidak mesra, tidak mesra

Perwatakan
- memfitnah, cuai, selalu nak jadi pemimpin, mengejek orang lain, tidak menerima pendapat orang lain
OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Saikologi
- resah, sepi diri, kecewa, pemalu, gagal mencapai matlamat
Page 13 of 15

Open University
Universiti Terbuka Malaysia

Tamat Bab 7
Semoga Cemerlang Amin

OUMM 2103 – Copyright © 2005 by Dr Richard Ng

Page 14 of 15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.